Beregning af ægtefælle - og børnebidrag i 1999.

Hvad er den bidragspligtiges årlige bruttoindkomst?
eller den bidragspligtiges månedlige bruttoindkomst?
Hvad er den bidragsberettigedes årlige bruttoindkomst?
eller den bidragsberettigedes månedlige bruttoindkomst?
Hvor mange børn under 18 år har den bidragspligtige i alt?
Hvor mange børn skal der betales bidrag til?