Salgsopstillingsprogram

Gå direkte til beregningsprogrammet

Du kan med dette beregningsprogram på få minutter udarbejde salgsopstillinger til brug for klienter, der selv ønsker at sælger deres ejerbolig. Du kan også anvende programmet til at beregne konsekvenserne af, at køber vælger en anden finansiering end den af mægleren foreslåede. Endelig kan du bruge programmet til at kontrollere, om mæglerens salgsopstilling er korrekt.

Programmet kan anvendes uden at du først skal studere omfattende instruktionsbøger eller deltage i kurser. Du skal blot udfylde de enkelte felter på de i alt 8 skærmbilleder og derefter trykke på knappen videre. Når oplysningerne er inde, kan du via nøgletalsskemaet lade programmet udarbejde salgsopstillingen ud fra en ønsket kontantpris, nominel pris, brutto- eller nettoydelse pr. måned eller et ønsket provenu.

Derefter kan du se og udskrive et finansieringsforslag, en opstilling over kontantbehov med beskrivelse, samt en provenuberegning.

Du kan fra nøgletalsskemaet gå tilbage til de enkelte oplysningsskemaer og foretage rettelser, f. eks. af den ønskede lånetype - eller af rente og ydelse på sælgerpantebrevet.

Programmet opfylder (endnu) ikke alle krav i mæglerbekendtgørelsen. Der er f. eks. ikke medtaget de årlige omkostninger i procent, som ingen mig bekendt i øvrigt bruger til noget. Programmet kan ikke beregne rentetilpasningslån og flexlån, og det er endnu ikke muligt at lade køber overtage et bestående lån. Der er heller ikke medtaget oplysninger om energiforbrug, idet klienterne selv må udlevere disse oplysninger til potentielle købere.

De indtastede oplysninger gemmes på serveren under dit brugernavn og adgangskode.

Jeg påtager mig naturligvis ikke ansvaret for eventuelle fejl i programmet, som fortsat er under udarbejdelse.

Jeg vil være meget taknemmelig for at modtage forslag til forbedringer til programmet, som har været ret så besværligt at udarbejde.