Bør arv og gaver deles ved separation eller skilsmisse, medmindre arvelader eller gavegiver har bestemt andet?

Ja, de gældende regler bør opretholdes 27.73 % 33 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 5 år 9.24 % 11 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 10 år 2.52 % 3 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 15 år 0.00 % 0 stemmer
Nej -arven eller gaven bør kunne udtages forlods, hvis den ikke er forbrugt 58.82 % 70 stemmer
Ved ikke 1.68 % 2 stemmer

Antal stemmer i alt: 119
Tilbage til oversigt