JURIDISK KURSUSCENTER

ADVOKATKONTORET PREBEN BANG HENRIKSEN

SLOTSPLADSEN 2 9000 AALBORG TELEFON 98 12 28 00 FAX 98 12 28 15

afholder

Sekretærkursus i erhvervslejemål

- kontraktsudarbejdelse, daglig administration, påkrav, varslinger, m.v.

Kursets formål er en gennemgang af de grundlæggende regler vedrørende erhvervslejemål med speciel focus på de praktiske arbejdsområder, som sekretæren præsenteres for. I relation hertil udleveres kursusmappe med omfattende paradigmasamling.

Kurset kan således med udbytte følges ikke blot af advokatsekretærer, men tillige af eksempelvis ansatte i administrationsfirmaer, banker, mæglerfirmaer etc, der dagligt beskæftiger sig med praktiske forhold vedrørende erhvervslejemål.

På kurset gennemgås bl.a.

1) Kontraktsudarbejdelsen

a) Præcisering og identifikation af L og U

b) Pristalsreguleringer og regneeksempler

c) Specifikation af udgifter ud over lejen

d) Afståelse og fremleje

e) Uopsigelighedsklausul

f) Forbehold for lejeregulering

g) Fredningsklausuler

h) Depositum og udlevering af nøglen

2) Lejekontraktens stempling

3) Lejekontraktens tinglysning

4) Tidsbegrænsede lejemål

5) Opsigelse og uopsigelighed

6) Erhvervsbeskyttelse og erstatning

7) Ophævelse, lejerestance, påkrav m.v.

8) Lejeforhøjelse/lejenedsættelse

9) Boligretsbehandlingen

10) Efterbetalingskravet og sikkerhed herfor

11) Stigninger i skatter og afgifter og vars- ling heraf

12) Fremleje

13) Afståelse

a) Nyt lejemål? - nye regneeksempler etc?

b) Allonge

c) Nøglepenge

14) Fraflytning og flyttesyn

15) Forpagtning, leasing og franchising

16) Kommende lovgivning for erhvervslejemål

 

UNDERVISER:

Advokat Preben Bang Henriksen (H), Aalborg

TID OG STED:

Hotel Marselis, Strandvejen 25, 8000 Århus C den 27. oktober 1997, kl. 9.00 - 16.00

Center Domus Vista, Nordens Plads 4, 2000 Frederiksberg den 30. oktober 1997, kl. 9.00 - 16.00

PRIS:

Kursusvederlaget incl. fortæring udgør kr. 1.600,- + moms, i alt kr. 2.000,- pr. deltager, der betales i forbindelse med tilmeldingen ved indsendelse af nedenstående talon. Bekræftelse vil herefter blive udsendt.

 

Hermed tilmeldes følgende til deltagelse i kurset Erhvervslejemål (sekretærkursus):

Navn: Firmastempel/tlf.nr.:

Århus (27.10.1997):

København (30.10.1997):

Betaling kr. , vedlægges i check (pr. person kr. 1.600,- + moms = kr. 2.000,-).

Sendes til: Juridisk Kursuscenter v/advokat Preben Bang Henriksen, Slotspladsen 2, 9000 Aalborg.