JURIDISK KURSUSCENTER

ADVOKATKONTORET PREBEN BANG HENRIKSEN

SLOTSPLADSEN 2 9000 AALBORG TELEFON 98 12 28 00 FAX 98 12 28 15

afholder

Sekretærkursus

AKTUELLE PROBLEMER VED

EKSPEDITION AF EJENDOMSHANDLER

Sælgers muligheder for ansvarsfraskrivelse

1) Tilstandsrapporten.

2) Ejerskifteforsikringstilbuddet.

3) Hvilke ejendomme omfattes af ordningen?

4) Betingelserne for sælgers ansvarsfrihed.

5) Hvilke krav slipper sælgeren for?

6) Hvilke krav kan køber fortsat gøre gælden- de - og hvordan?

7) Hvad skal anføres i skødet om tilstandsrap- port m.v.?

Ansvarsfraskrivelsesklausuler

8) Er klausulerne generelt gyldige?

9) Dødsbosalg.

10) Tvangsauktionssalg.

11) Konkurssalg.

Ansvar hos den byggesagkyndige

12) Hvad skal undersøges og hvad skal medta- ges i tilstandsrapporten?

13) Kan den byggesagkyndige stole på sælgers oplysninger?

14) Kan køber eller sælger rette ansvar mod den byggesagkyndige?

Fortrydelsesret

15) Betydningen af et advokatforbehold.

16) Hvilke køb omfattes af fortrydelsesretten?

17) Hvorledes beregnes fristen?

18) Hvorledes beregnes godtgørelsen?

Skødet

19) Klausul i skødet, hvor sælger ikke benytter advokat. Eventuelt rådgivningsansvar.

20) Mæglers skødeekspeditionsaftale for kø- ber.

21) Hvilke oplysninger skal medtages i skødet?

22) Skøde? Skødeblanket? Mini-skøde? eller tinglysning af købsaftale?

Ejendomsformidlerens forpligtelser

23) Hovedpunkterne i omsætningsloven.

24) Kommissionsaftalen.

25) I hvilken situation bliver advokaten ejen- domsformidler - og dermed omfattet af loven (salg for dødsboer?, konkursboer?, klienter?)

26) Auktionssalg/licitationssalg.

Kommende lovforslag

27) Opdeling af købsaftalen i et handels- og et finansieringsdokument.

28) Specifikation af formidlingshonorar.

29) Aftalefrihed med mulighed for "no cure - no pay".

30) Udvidelse af finansiel fortrydelsesret.

31) Ændret procedure ved ejendomsværdipå- tegning.

 

 

Demonstration af C & B Boligsystem på Windows (ca. 45 minutter).

Udførligt kursusmateriale udleveres på kurset.

UNDERVISER:

Advokat Preben Bang Henriksen (H), Aalborg

 

TID OG STED:

Hotel Marselis, Strandvejen 25, 8000 Århus C den 13. november 1997, kl. 9.15 - 16.00

Hotel Scheelsminde, Scheelsmindevej 35, 9000 Aalborg den 24. november 1997, kl. 9.15 - 16.00

Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV den 25. november 1997, kl. 9.15 - 16.00

Center Domus Vista, Nordens Plads 4, 2000 Frederiksberg den 1. december 1997, kl. 9.15 - 16.00

Hotel Britania, Torvet, 6701 Esbjerg den 2. december 1997, kl. 9.15 - 16.00

Kursusvederlaget incl. fortæring udgør kr. 1.500,- + moms, i alt kr. 1.875,- pr. deltager, der betales i forbindelse med tilmeldingen ved indsendelse af nedenstående talon. Bekræftelse vil herefter blive udsendt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hermed tilmeldes følgende til deltagelse i kurset Aktuelle problemer ved ekspedition af ejendomshandler (sekretærkursus):

Navn: Firmastempel/tlf.nr.:

Århus (13.11.1997):

Aalborg (24.11.1997):

Odense (25.11.1997):

København (01.12.1997):

Esbjerg (02.12.1997):

Betaling kr. , vedlægges i check (pr. person kr. 1.500,- + moms = kr. 1.875,-).

 

Sendes til: Juridisk Kursuscenter v/advokat Preben Bang Henriksen, Slotspladsen 2, 9000 Aalborg.