JURIDISK KURSUSCENTER

ADVOKATKONTORET PREBEN BANG HENRIKSEN

SLOTSPLADSEN 2 9000 AALBORG TELEFON 98 12 28 00 FAX 98 12 28 15

afholder kursus om den

NY KONKURRENCELOV

Den ny konkurrencelov vil medføre et fundamentalt kursskift i dansk konkurrencelovgivning. Den ny lov har bl.a. til formål at tilpasse dansk konkurrenceret til EU’s konkurrenceregler. Kurset giver en grundig gennemgang af de nye danske regler og belyser relevante forskelle og ligheder i relation til EU’s konkurrenceregler.

På kurset gennemgås bl.a. følgende emner:

I Den nye konkurrencelovs hovedtræk

a) Forbudsprincippet kontra kontrolprincippet

b) Gennemsigtighedsprincippet og den ny lov

c) Lovens betydning med hensyn til offentlig erhvervsvirksomhed

d) Koncerninterne aftaler m.v.

II Forbudte aftaler

a) En ikke-udtømmende liste over forbudte aftaler

b) Fritagelse eller dispensation - individuelt og gruppevis

c) Mulighed for negativattest

d) Bagatelgrænserne

III Misbrug af dominerende stilling på markedet

a) En ikke-udtømmende liste over forbudte former for adfærd

b) Misbrug kun strafsanktioneret ved gentagelse

c) Mulighed for negativattest

IV Fusioner

V Offentlighed

VI Lovens administration

a) Generelt om forholdet mellem EU’s konkurrenceregler og de danske (one-stop-shop- princippet)

b) De administrative myndigheder

c) Påbud

d) Straf

e) Pligt til at udlevere dokumenter m.v.

f) Ransagning

g) Kontrolundersøgelser efter EU-reglerne

h) Anke

VII Domstolskontrol

VIII Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

IX Lovens forventede virkninger

UNDERVISER:

Kontorchef, lic. jur. Peter Vesterdorf, Håndværksrådet

TID OG STED:

Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

den 6. januar 1998, kl. 9.00 - 16.30

Center Domus Vista, Nordens Plads 4, 2000 Frederiksberg

den 8. januar 1998, kl. 9.00 - 16.30.

PRIS:

Kursusvederlaget (nu momspligtigt) incl. frokost udgør kr. 2.400,- + moms, i alt kr. 3.000,- pr. deltager, der betales i forbindelse med tilmeldingen ved indsendelse af omstående talon.

Bekræftelse vil herefter blive udsendt.


Hermed tilmeldes følgende til deltagelse i kurset Ny konkurencelov:

Navn: Firmastempel/tlf.nr.:

 

Vejle (06.01.1998):

 

København (08.01.1998):

 

Betaling kr. , vedlægges i check (pr. person kr. 2.400,- + moms = kr. 3.000,-).

Sendes til: Juridisk Kursuscenter v/advokat Preben Bang Henriksen, Slotspladsen 2, 9000 Aalborg.