Bør arv og gaver deles ved separation eller skilsmisse, medmindre arvelader eller gavegiver har bestemt andet?

Ja, de gældende regler bør opretholdes 27.19 % 31 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 5 år 8.77 % 10 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 10 år 2.63 % 3 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 15 år 0.00 % 0 stemmer
Nej -arven eller gaven bør kunne udtages forlods, hvis den ikke er forbrugt 59.65 % 68 stemmer
Ved ikke 1.76 % 2 stemmer

Antal stemmer i alt: 114
Tilbage til oversigt