Du søger i:


Du kan også søge i en eller flere kategorier:


Som standard søges med den præcise sætning f. eks. Fuldstændigt særeje, men ønsker du at søge med flere enkelte ord, f. eks. Gæld Særeje skal søgningen med præcis sætning slås fra:
Fandt ikke noget i valgte kategori(er) - søger i hele SynopsisFandt 871 sider

1.  Den_gode_proces den gode proces advokatens arbejde med civile retssager d en g o d e p r o c es s // a l m in d e l ig e p r in c ip p e r
DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager D EN G O D E P R O C ES S // A L M IN D E L IG E P R IN C IP P E R F O R A D V O K AT E N S A D FÆ R D FORORD... 5 De advokatetiske regler, punkt 8.2 D EN G O D E P R O C ES S // A L M IN D E L IG E P R IN C IP P E R F O R A D V O K AT E N S A D FÆ R D 4 ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR... D EN G O D E P R O C ES S // A L M IN D E L IG E P R IN C IP P E R F O R A D V O K AT E N S A D FÆ R D 6 5De advokatetiske regler, pkt. 8.33 // 6De advokatetiske regler,... Advokatnævnets kendelse af 30. november 2004 (sagsnr. 02-0405-04-0682) D EN G O D E P R O C ES S // A L M IN D E L IG E P R IN C IP P E R F O R A D V O K AT E N S A D FÆ R... C E S S K R ID T 33 D EN G O D E P R O C ES S // O V E R S IG T O V E R P R O C E S S K R ID T 34 8.... 

2.  Bobestyrerbehandling_haandtering_af_tvister karakter: ___10___ specialeafhandling af forfatter: marianne lund emnetitel: bobestyrerbehandling –
o sk ild e A al b o rg O d en se H el si n g ø r E sb je rg S ve n d b o rg T år n b y G rå st en A ss en s 300 2400 2600 950 1040 850... 2400 2700 Årligt antal dødsboer ca. 20 40 60 80 100 120 140 160 100 120 150 64 100 50 40 20/25 30 R... 5-8 R o sk ild e A al b o rg O d en se H el si n g ø r E sb je rg S ve n d b o rg T år n b y G rå st en A ss en s 1 2 3 4 5 6... 18 19 20 20 Antal klager over bobestyrere ca. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 10 6 1 5 2 2 0 0 R... o sk ild e A al b o rg O d en se H el si n g ø r E sb je rg S ve n d b o rg T år n b y G rå st en A ss en s Antallet af domstvister i medfør af DSL §89 årligt... 

3.  Flere-slags-culpa-fin.PDF 1 forfatteren har med taknemmelighed modtaget nyttige oplysninger og synspunkter fra nedennævnte personer, som hermed i overensstemmelse med god
synspunkter fra nedennævnte personer, som hermed i overensstemmelse med god skik på området fritages for ethvert ansvar med hensyn til eventuelle fejl og mangler i fremstillingen: Thomas Anker-Mølle r,... Denne slags erklæringer kan være en støtte for parterne under sagens forberedelse, men efter dansk ret kan sådanne - bl.a. i lyset af grundsætningen jura novit curia - normalt ikke indhentes ved r... 

4.  Kommentarer til ægtefælleskiftelovens § 12
specifikation af de personlige skatteoplysninger, herunder indtægtsoplysninger, indberetninger fra pengeinstitutter og værdipapirdepoter, udskrift af Pensions-Info, samt en R... Skifteretten bør i givet fald navnlig indhente en R-75-udskrift fra SKAT og oplysninger om ægtepagter fra Ægtepagtregistret.... naturligt at fremsende en specifikation af de personlige skatteoplysninger, herunder indtægtsoplysninger, indberetninger fra pengeinstitutter og værdipapirdepoter samt en R... Skifteretten bør i givet fald navnlig indhente en R-75-udskrift fra SKAT og oplysninger om ægtepagter fra Ægtepagtregistret.... 

5.  Kommentarer til ægtefælleskiftelovens § 3
Bobehandlingen vedrørende det offentlige skifte af samejeaktiver mellem R og S skulle derfor afsluttes. VL stadfæstede.... 

6.  Kommentarer til ægtefælleskiftelovens § 16
Skifteretten ville desuden anmode skatteforvaltningen om R 75-oplysninger for M pr. 31.12.1998 og 31.12.1999.... 

7.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 42 b
§ 456 r, stk. 3, eller ved anvendelse af umiddelbar magt ved tilbageholdelse af den forælder, der har barnet, et andet sted end barnets opholdssted eller ved afhentning af barnet, jf. § 456... r, stk. 5.... § 456 r. Familieretten kan tilkalde en repræsentant fra kommunen til at varetage barnets interesser under sagen.... § 456 r er indsat ved § 15.20 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.... 

8.  Regnskaber
Sørensen i R&R nr. 4/1995 p. 9-12: Koncernkonflikter.... Hansen og Michael Tuborg i R&R nr. 4/1998 p. 21-26.... Jan Fedders i R&R nr. 4/2000 p. 41-45: Virksomhedssammenslutninger John Andersen i R&R nr. 5/2000 p. 34-36: Ideologi og praksis -... Jan Brødsgaard i R&R nr. 4/2020 p. 14-15: Den faglige rubrik Regnskabsvejledningen er opdateret Troels Michael Lilja og Pernille Louise Jensen i R&R nr. 4/2020 p. 28-35: Aktivering... af COVID-19 Frank Thinggaard og Peter Løchte Jørgensen i R&R nr. 5/2021 p. 38-53: Renteswaps i årsregnskabet - med fokus på DAGSVÆRDIMÅLING Mette Gydemand i R&R nr. 6/2021 p. 16-27:... 

9.  Internationale regnskabsstandarder
R&R nr. 3/2007 p. 46-49; Standarder.... R&R nr. 5/2007 p. 43-45: Standarder.... R&R nr. 4/2007 p. 52-53; Standarder.... R&R nr. 10/2007 p. 54-56.... R&R nr. 12/2007 p. 62-64.... 

10.  Revisors erklæringer
Kim Gerner i R&R nr. 9/1994 p. 24-30: Fokus på revisionspåtegningen.... John Andersen i R&R nr. 5/1998 p. 29-32: Virksomhed - revisor - Offentlighed.... Jesper Seehausen i R&R nr. 9/2017 p. 36-56: Rapportering om going concern i den nye revisionspåtegning Jesper Seehausen i R&R nr.... R&R nr. 5/2018 p. 14-19: Revisors erklæringer om cybersikkerhed og persondatasikkerhed Jesper Seehausen i R&R nr.7/2018 p. 16-29: Hvornår skal en erklæring... Jesper Seehausen i R&R nr. 7/2019 p. 36-48: Erklæringer om hoved- og nøgletal  Peter Gath og Charlotte Jepsen i R&R nr. 4/2019 p.... 

11.  Udlandsnyt i R&R
Erik Banner-Voigt og Klaus Søgaard i R&R nr. 5/2007 p. 46-48: Udlandsnyt.... Erik Banner-Voigt og Klaus Søgaard i R&R nr. 11/2009 p. 64-67: Udlandsnyt.... Erik Banner-Voigt i R&R nr. 12/2010 p. 82-84: Erik Banner-Voigt og Klaus Søgaard i R&R nr. 12/2010 p. 82-84: Udlandsnyt .... Erik Banner-Voigt i R&R nr. 3/2011 p. 56-58: Udlandsnyt .... Klaus Søgaard i R&R nr. 7/2011 p. 60-61: Erhvervsjura.... 

12.  Revision
Teddy Wivel i R&R nr. 3/2005 p. 5: Stregkodesamfundet. Bjørn R.... Charlotte Jepsen i R&R nr. 12/2008 p. 4: Tøv en kende.... Kurt Gimsing og Charlotte Jepsen i R&R nr. 7/2010 p. 4: FSR på byrdejagt.... Kurt Gimsing og Charlotte Jepsen i R&R nr. 9/2010 p. 4: Et skridt foran.... Kurt Gimsing og Charlotte Jepsen i R&R nr. 10/2010 p. 4: Tænk på et tal.... 

13.  Udøvelse af revisorvirksomhed
Teddy Wivel i R&R nr. 3/2002 p. 5: Enronitis.... Teddy Wivel i R&R nr. 3/2004 p. 5: Mandagsetik. Teddy Wivel i R&R nr. 4/2004 p. 5: "Ja - undskyld ..."... Uffe Conrad i R&R nr. 2/2005 p. 5: Nu!... Jens Skovby i R&R nr. 9/2007 p. 28-29: Den tid, den sorg!... R&R nr. 2/2015 p. 14-34: Revisor 2020.... 

14.  Revisionsstandarder
R&R nr. 2/2006 p. 44-49: Standarder.... R&R nr. 4/2006 p. 62-64: Standarder.... R&R nr. 6/2006 p. 56-57: Standarder.... R&R nr. 8/2006 p. 30-31: Standarder.... R&R nr. 12/2006 p. 68-69: Standarder.... 

15.  Revisors uafhængighed
Bent Hansen i R&R nr. 1/2001 p. 5: Revision og rådgivning for samme klient? Lars Bo Langsted i R&R nr. 1/2001 p. 6-12: Revisors uafhængighed - myter og fakta.... Bent Warming-Rasmussen i R&R nr. 1/2001 p. 14-25: Revisors uafhængighed i dobbeltfunktionen. Torben Haaning i R&R nr. 3/2001 p. 32-33: Til Hest med Uafhængigheden.... Teddy Wivel i R&R nr. 11/2003 p. 5: Uafhængighed - ikke så enkelt endda. 2004 Ole Fabricius og Peter Gath i R&R nr. 10/2004 p. 6-22: Retningslinjer for revisors etiske adfærd - og... Lars Kiertzner i R&R nr. 9/2008 p. 78-84: Revisors uafhængighed.... 2022 Marina Bitsch Madsen, Carsten Høj Hansen og Henrik Lund Jensen i R&R nr. 4/2022 p. 12-16: Et etisk dilemma - Hvornår er en ven en ven Lars Kirtzner i R&R nr. 4/2022... 

16.  Drift af virksomhed
Lone Andreasen og Morten Stokholm Buhl i R&R nr. 10/2000 p. 6-10: Internetvirksomheder Flemming Egtved Petersen og Kirsten Møller-Rasmussen i R&R nr.... Peter Beyer i R&R nr. 6/2001 p. 22-27: Værdibaseret ledelse.... Elkjær i R&R nr. 5/2004 p. 6-17: Offentlige - Private Partnerskaber (OPP) Svend Ulrik Nyholm og John Mogensen i R&R nr. 5/2004 p.... Preben Melander i R&R nr. 2/2005 p. 54-57: Økonomistyring & Informatik Niels Arildsen og Claus Jespersen i R&R nr. 3/2005 p. 34-47... Herman Petersson og Vibeke Dalsgaard i R&R nr. 1/2002 p. 36-43: ABC i Post Danmark fra idé til virkelighed Carsten Mejer i R&R nr... 

17.  Revisorlovgivningen
Anmeldt af Paul Krüger Andersen i NTS nr. 1/2004.21-22, Kim Füchsel og Peter Gath i R&R nr. 4/2010 p. 60-64 og af  Lars Kiertzner i R&R nr. 1/2019 p. 72-77.... Bent Hansen i R&R nr. 1/2002 p. 5: "Tid til forandring" - ja ... og ...... Teddy Wivel i R&R nr. 6/2003 p. 5: Velkommen (til den nye revisorlov) Nikolaj Bjørnholm i R&R nr. 6/2003 p. 16-21: Er den nye revisorlov... Peter Gath i R&R nr. 6/2004 p. 28-35: Nyt udkast til EU direktiv om lovpligtig revision Jørgen Peter Bærentsen i R&R nr. 9/2004 p... Peter Gath i R&R nr. 4/2009 p. 12-23: Obligatorisk efteruddannelse.... 

18.  Miljøregnskaber
Anmeldt af Hanne Lund i R&R nr. 12/1996 p. 54-55.... Kristoffer Sandberg, Søren Olsen og Bjørn R.... Jens Frederiksen i R&R nr. 3/1995 p. 23-27: Miljøoplysninger i årsregnskaber.... Nielsen i R&R nr. 1/1996 p. 28-38: Lov om grønne regnskaber.... Nielsen i R&R nr. 11/1998 p. 26-29: Revisor og miljøet. Henning K.... 

19.  Risikostyring
Henrik Kofoed i R&R nr. 9/2005 p. 20: Fokus på risikostyring Peter Schrøder i R&R nr. 9/2005 p. 21-24: Behov for en mere forretnings... Jon Iversen i R&R nr. 11/2005 p. 30-38: Legal Risk Management.... i R&R nr. 1/2007 p. 10-21: Besvigelser: Risiko og forebyggelse.... Henrik Axelsen i R&R nr. 7/2008 p. 24-31: Risikoappetit.... Tue Ravnhold Frandsen og Anne Kaas Hammer i R&R nr. 2/2010 p. 62-69: Derivater og dokumentationen bag.... 

20.  Revision og EU
Peter Gath i R&R nr. 3/2007 p. 12-19: Betænkning fra Revisorkommisionen om revisorregulering i internationalt perspektiv.... Marianne Bom i R&R nr. 1/2012 p. 46-51: Revisorer til EU-Kommissionen: Dur ikke – om igen!... R nr. 7/2015 p. 44-47: EU-regulering - minimumsimplementering vs. videregående anvendelse Jesper Hansen, Lars Kiertzner i R&R... Jens Røder i R&R nr. 5/2011 p. 26-31: Revisorbranchen under forandring – hvad kan vi forvente fra EU efter krise og kritik?... Ole Neerup i R&R nr. 12/1997 p. 33-35: Euroen - Regnskab og bogføring. Michael W.... 

21.  Revisionspligt
Torben Haaning i R&R nr. 1/2006 p. 6-7: Revision kontra Review af SMW´er.... Anders Bisgaard i R&R nr. 5/2006 p. 28-35: Lempelse af revisionspligt.... Kurt Gimsing og Charlotte Jepsen i R&R nr. 8/2009 p. 4: Det handler om tillid og troværdighed.... Lars Bo Langsted i R&R nr. 5/2010 p. 10-13: At slå to fluer med et smæk – et godt alternativ til revision.... Per Krogh i R&R nr. 5/2010 p. 32-34: Når midlet bliver målet.... 

22.  Børsret
Michael Vilhelm Nielsen i R&R nr. 11/1999 p. 20-26: Aktietilbagekøbsprogrammer Claus Holm i R&R nr. 12/1999 p. 28-38: Regnskabsbrugernes... Dan Moalem, Christian R. J.... Christian Fredensborg Jakobsen og Niels Stenfeldt Poulsen i R&R nr. 8/1997 p. 49-55.... Jørgen Blom og Henrik Fauerskov Lerche i R&R nr. 10/2009 p. 66-79: Regnskabskontrol 2008.... R nr. 10/1995 p. 9-19: Børsreform II.... 

23.  IT-ret
Anmeldt af Ruth Nielsen i R&R nr. 10/1999 p. 46-47.... Janne Glæsel i R&R nr. 5/2003 p. 59-63: Status på det IT-retlige område Jens Ole Kaslund i R&R nr. 6/2003 p. 11-15: Lad være med... Janne Glæsel i R&R nr. 7/2003 p. 36-37: Rådet for IT-sikkerhed. 2004 Janne Glæsel i R&R nr. 1/2004 p. 40-48... R&R nr. 9/2004 p. 68-72: Udviklingen på det IT-retlige område Bent Soling og Patrick Sorrentino i R&R nr. 11/2004 p. 18- 29: Succes... Janne Glæsel i R&R nr. 12/2005 p. 46-49: Udviklingen på det IT-retlige område.... 

24.  E-handel
Jørgen Peter Bærentsen i R&R nr. 9/2000 p. 5: e-business.... Henrik Kofoed i R&R nr. 9/2000 p. 44-45: e-business.... Frederikke Krogh-Meibom og Kim Viborg Andersen i R&R nr. 5/2001 p. 24-29: Digitale Diamanter.... Tonny Vangsgaard Graversen i R&R nr. 6/2001 p. 30-32: Aarstiderne A/S Ruth Nielsen i R&R nr. 7/2001 p. 14... Henrik Kofoed i  R&R nr. 9/2001 p. 42-45: Den stille revolution.... 

25.  Revisionsudvalg
Jan Schans Christensen i R&R nr. 9/2008 p. 48-54: Revisionsudvalg i danske aktieselskabsbestyrelser.... Kristian Koktvedgaard i R&R nr. 2/2009 p. 32-41: Revisionsudvalg under ændrede økonomiske konjunkturer.... Meyer i R&R nr. 3/2009 p. 12-21: Revisionsudvalg i virksomheder og koncerner underlagt tilsyn af Finanstilsynet.... R nr. 2/2022 p. 4: Revisionsudvalg i danske børsnoterede selskaber anno 2022 Thomas Riise Johansen ogAnna Agathe Fischer Bruun i R&R nr. 2/2022 p. 16-26: Hvordan er danske... i R&R nr. 2/2022 p. 34-38: Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisionsudvalg Pernille Dalby Nielsen i R&R nr. 2/2022 p. 40-43: Revisionsudvalg - en integreret... 

26.  Revisoransvar
Jens Otto Damsgaard i R&R nr. 1/1998 p. 7-11.... Lars Kiertzner i R&R nr. 1/2006 p. 44-51: RS 240 (ajourført).... Uffe Conrad i R&R nr. 12/2006 p. 5: Revisors ansvar?... Charlotte Jepsen i R&R nr. 7/2008 p. 4: Ret og rimeligt.... Kurt Gimsing og Charlotte Jepsen i R&R nr. 11/2009 p. 4: Hvem skal nu betale?... 

27.  Sociale regnskaber - CSR-rapportering
Jens Frederiksen i R&R nr. 5/2009 p. 30-33: Supplerende beretninger – nyt liv og nye udfordringer.... Sørensen i R&R nr. 5/2009 p. 80-85: Den ikke-finansielle rapporteringspris 2008.... Astrid Lundtoft og Jens Frederiksen i R&R nr. 5/2009 p. 64-67: Dansk og international CSR rapportering.... Dennis van Liempd og Henning de Haas i R&R nr. 9/2010 p. 22-32: Miljørapportering – en spørgeskemaundersøgelse i transportsektoren.... R nr. 7/2013 p. 64-69: Kan CSR betale sig?... 

28.  Corporate Governance
Langer i R&R nr. 2/2002 p. 8-11: Bannerfører for Corporate Governance.... Teddy Wivel i R&R nr. 2/2004 p. 5: God selskabsledelse - igen og igen.... Klaus Stubkjær Andersen i R&R nr. 2/2004 p. 6-19: Corporate governance og ledelsesansvar.... Brian Benjamin Staalkjær i R&R nr. 8/2004 p. 30-41: Revisionsudvalg - en del af god selskabsledelse?... Caspar Rose i R&R nr. 12/2004 p. 6-15: Ledelsens loyalitetsforpligtelse.... 

29.  Revisornævnet
Anmeldt af Lars Bo Langsted i R&R nr. 9/1997 p. 25-30.... R&R nr. 12/2014 p. 10-19: Revisornævnets kvalitetskontrol 2013 Jens Otto Damsgaard og Charlotte Jepsen i R&R nr. 4/2015 p. 4: Leder: Behov for mere proportionalt... i R&R nr. 10/2016 p. 88-92: Revisornævnets virksomhed efter den seneste lovændring.... R&R nr. 7/2017 p. 14-19: Sanktioner i Revisornævnet ved mindre førstegangsforseelser Lars Kiertzner i R&R nr. 8/2017 p. 14-18: Betalingsfuldmagt... R&R nr. 9/2018 p. 16-28: Afgørelser fra Revisornævnet vedrørende selskabsretlige forhold - 2017  Jesper Seehausen i R&R nr. 1/2019 p. 16-25: Overtrædelser... 

30.  God revisorskik
R nr. 8/2018 p. 16-25: Responsumudvalget og udvalgte afgørelser 2019 Peter Gath og Charlotte Jepsen i R&R nr. 6/2019 p. 4: Leder - Indsats... R nr. 5/2020 p. 14-16: Et etisk dilemma Kontante betalinger Carsten Collin og Vibeke Sylvest i R&R nr. 11/2020 p. 12-14: Et etisk dilemma Kan en revisor deltage... 2021 Anders Duedahl-Olesen og Vibeke Sylvest i R&R nr. 1/2021 p. 12-15: Et etisk dilemma - Hvornår brænder jorden?... R nr. 1/2023 p. 7-8: Et etisk dilemma - Når snakken går om den nye medarbejder (der praler af at have snydt ved eksamen) Marina Bitsch Madsen og Jelena Michelsen i R&R nr. 3/2023... Marina Bitsch Madsen i R&R nr. 4/2023 p. 8-9: Et etisk dilemma - Kan dit revisorhonorar sponsoreres Marina Bitsch Madsen og Henrik Barner Christiansen i R&R... 

31.  Overdragelse af virksomheder
Henrik Rohde i R&R nr. 3/1994 p. 15: M&A processen og revisors rolle.... John Andersen i R&R nr. 10/1997 p. 29-31: Goodwill - en kommentar.... Lars Stoltze og Carl Svernlöv i R&R nr. 4/2005 p. 50-60: Virksomhedsoverdragelsesskolen - 3.del.... Lars Stoltze og Carl Svernlöv i R&R nr. 5/2005 p. 50-56: Virksomhedsoverdragelsesskolen - 4.del.... Lars Stoltze og Carl Svernlöv i R&R nr. 5/2005 p. 50-57: Virksomhedsoverdragelsesskolen - 5.del.... 

32.  Revisoruddannelsen
Dennis van Liempd i R&R nr. 1/2008 p. 30-39: Forskning i revision.... Finn Sørensen i R&R nr. 1/2010 p. 14-16: Den fremtidige revisoruddannelse.... Peter Birkholm Laursen i R&R nr. 1/2010 p. 18-20: En faglig solid revisoruddannelse.... Peter Strömberg i R&R nr. 1/2010 p. 26-30: Vägen til revisorsyrket i Sverige.... Tem Vester Christiansen i R&R nr. 1/2010 p. 35: SR-eksamen 2009.... 

33.  Omstrukturering af selskaber
R nr. 3/2015 p. 14-43: Fusioner og spaltninger i praksis 2016 Asger Lehmann Høj og Jesper Seehausen i R&R nr.... Jesper Seehausen i R&R nr. 8/2020 p. 90-96: "Kreditorerklæring"eller ikke "kreditorerklæring"?... Michael Wejp-Olsen i R&R nr. 4/2006 p. 40-47: Omvendt lodret fusion.... Michael Serup i R&R nr. 4/1994 p. 9-18: Spaltning(1).... Michael Serup i R&R nr. 4/1994 p. 27-38: Spaltning(2).... 

34.  Revision og regnskab
Anmeldt af Søren Bjerre-Nielsen i R&R nr. 8/1995 p. 63-64.... Anmeldt af Teddy Wivel i R&R nr. 2/1997 p.38-43. Anne Loft (red): Revision: Funktion og vision.... John Bygholm i R&R nr. 10/2015 p. 12: Mindeord Niels Ebbe Andersen Charlotte Jepsen og Liselotte Bang i R&R nr. 11 /2015 p. 14-18... R nr. 7/2017 p. 4: Leder - Det er når det bliver svært, at nye ideer opstår Brian Adrian Wessel og Lars Kiertzner i R&R nr... R nr. 7/2018 p. 14-15: Et etisk dilemma - Tip om svindel Carsten Collin og Lars Kiertzner i R&R nr. 3/2019 p. 14-15: Et etisk dilemma - En... 

35.  Aktie- og anpartsselskaber
Michael Serup i R&R nr. 11/1994 p.39-52: Selskabsomdannelse.... Skipper-Pedersen og Anders Stubbe Arndal i R&R nr. 11/1995 p. 56-59: Revisors udeblivelse fra generalforsamlingen.... Nikolaj Bjørnholm og Eskil Trolle i R&R nr. 1/1999 p. 34-39: Sammenlægning af aktieklasser.... Lars Bunch i R&R nr. 11/2016 p. 58-74: Kapitalselskabers almennyttige gaver.... Søren Stenderup-Jensen i R&R nr. 10/1996 p. 22-35: Offentlige-private selskaber.... 

36.  Revisortilsynet - kvalitetskontrol
Renge og Charlotte Jepsen i R&R nr. 4/2012 p. 4: Kvalitet – også når kvaliteten måles (Lederen kommenterer på 2011-kvalitetskontrollen og... R nr. 10/2014 p. 4: Kvalitet til alle tider (Lederen handler om foreningens mål om en bedre kvalitetskontrol).... Mette Banke-Eriksen og Christel Maria Thousing i R&R nr. 2/2014 p. 26-39: Revisortilsynets redegørelse om kvalitetskontrollen for 2012 blev... R nr. 3/2016 p. 4: Gode takter i nyt tilsyn med revisorerne Martin Samuelsen og Marianne Ploug i R&R nr. 4/2016 p. 14-21: Den fremtidige kvalitetskontrol... R nr. 5/2019 p. 48-54: Kvalitetsudfordringer  Morten Stenfeldt Elmvang i R&R nr. 10/2019 p. 32-47: Revisionskultur og effekten på kvaliteten... 

37.  Børsprospekter
Nis Jul Clausen i R&R nr. 4/1997 p. 48-52: Fondsbørsens prospektansvar - en kommentar Til Liselotte Madsen og Claus Sørensen i R&... David Moalem og Joseph Nivaro i R&R nr. 9/2005 p. 46-53: Nye prospektregler.... Caroline Pontoppidan i R&R nr. 1/2006 p. 28-33: Nye prospektregler pr. 1. juli 2005.... Christian R. J.... Dan Moalem, Christian R. J. Nielsen og Mattias V. W.... 

38.  Skatteret
Hansen i R&R nr. 2/1994 p. 17-21: Justeringer af skatteomlægningen. Aage Michelsen i R&R nr. 2/1994 SM 35-38.... Jan Pedersen i R&R nr. 9/1996 SM 327-330: Skatteretligt interessefællesskab.... Birgitte Tabbert i R&R nr. 12/1997 p. 35-36: Euro - skat.... Erik Olsen i R&R nr. 7/2000 p. 28-34: Skatter i går, i dag og i morgen?... R nr. 5/2020 p. 52-56: SKAT & MOMS i en krisetid Benny Cords Odefey, Mette Schøler, Mark Hovesen og Ida Helena Gert Jensen i R&R nr. 8/2020 p. 74-89: Skatte... 

39.  Koncernret
R nr. 9/1995 p. 31-43: Internationale koncernforhold.... Nielsen i R&R nr. 1/1996 p. 52-62: EU-direktiv om samarbejdsudvalg i europæiske koncerner.... Jens Bødtcher-Hansen og Jens-Christian Nilsen i R&R nr. 10/2001 p. 26-29: Grænseoverskridende koncernlån.... Frantzen i R&R nr. 10/2004 p. 34-42: Koncernregler.... Jan-Christian Nilsen og Henrik Steffensen i R&R nr. 5/2007 p. 12-25: Køb af virksomheder og koncerninternt udbytte.... 

40.  Generalforsamlinger
Niels Cederholm i R&R nr. 11/2002 p. 39-43. Aktionærers forslagsret - er der en grænse?... 2003 Poul Licht og Erik Werlauff i R&R nr. 4/2003 p. 20-23: Elektroniske generalforsamlinger.... Margit Rørdam i R&R nr. 8/2009 p. 32-37: Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den nye selskabslov.... Jesper Lau Hansen i R&R nr. 11/2012 p. 62-67: Generalforsamlinger – særligt om elektronisk kommunikation og dirigentens ansvar (Artiklen... Ørjan Jensen og Julie Müller Cornelius i R&R nr. 1/2022 p. 56-73: Generalforsamlingen 2022 - status, fokus og trends.... 

41.  Kapitalejerlån
Kruhl i R&R nr. 7/2011 p. 30-39: Kapitalejerlån (En generel gennemgang kapitalejerlån i lyset af den nye selskabslov (§§ 210-215) med noter, der henviser til... Peter Thor Kellmer og Jesper Seehausen i R&R nr. 7/2012 p. 17-31: "Kapitalejerlån" - eksempler på (u)lovlige "kapitalejerlån" (Artiklen giver eksempler på lovlige og... med R som debitor. A medvirkede også ved denne disposition.... R gik efterfølgende konkurs.... De skulle derfor friholde K for kravet fra R.... 

42.  Revision og IT
Heilbuth og Carsten Tjagvad: IT-revision, 4. udg.,  dec. 2008, 302 sider, Forlaget Thomson.. 2. udg., er anmeldt af Peter Birkholm Laursen i R&R nr. 2/1995... R nr.12/1994 p. 21-25: EDI og bogføringslovgivningen.... Knud Bitsch og Henrik Juhl i R&R nr.12/1994 p.50-52: EIS.... Dorthe Tolborg og Thorbjørn Liebing i R&R nr. 2/2001 p. 34-40: Revisor og den digitale økonomi.... FSR's Informatikudvalg i R&R nr. 4/2010 p. 34-40: Brug af tredjepartserklæringer ved outsourcing af it. (Generelle bemærkninger om outsourcing.... 

43.  Bestyrelsesarbejde og -ansvar
Anmeldt af Knud Overø i R&R nr. 5/1995 p. 65-66.... Torben Bang i R&R nr. 7/2003 p. 32-35: Internationale bestyrelsesmedlemmer.... Anders Gintberg Levin og Christian R. J.... David Moalem i R&R nr. 9/2009 p. 56-71: Hvornår må man videregive intern viden?... Georg Lett, Anders Julius Tengvad, Jacob Thomsen og Nicoline Antonsen i R&R nr. 2/2022 p. 52-61: Revisionsudvalgets erstatningsansvar Christel Teglers og Søren Skibsted i R&R nr... 

44.  Selskabsret
R&R nr. 1/1998 p. 17-25: Selskabsretlig universalsuccession.... Kristine Riisberg og Katarina Johannesen i R&R nr. 9/2002 p. 38-43: Udenlandske selskabers registreringspligt i Danmark.... Mai-Brit Campos Nielsen i R&R nr. 11/2010 p. 102-105: Ny lov om pantebrevsselskaber Om lovens baggrund og hovedelementer.... R nr. 4/2019 p. 36-47: Pricing management: Information, koordination og kontrol Caroline Aggestam Pontoppidan i R&R nr. 7/2019... Jon Sundbo i R&R nr. 12/2019 p. 32-41: SERIE IVÆRKSÆTTERE - Hvem er de?... 

45.  Hvidvaskning
R nr. 4/2019 p. 48-58: Sanktioner og konsekvenser ved overtrædelse af hvidvasklovgivningen Peter Gath og Charlotte Jepsen i R&R nr. 5/... 2019 p. 4: Leder - Hvidvask: Revisorerne som en del af løsningen Lars Kiertzner i R&R nr. 10/2019 p. 16-18: Den faglige rubrik Væsentlige ændringer i... Kjær Hassager og Lars Kiertzner i R&R nr. 4/2020 p. 46-53: Revisorers underretningspligt om mulig hvidvask Henrik Barner Christiansen og Vibeke Sylvest i R&R nr.... 5/2020 p. 14-16: Et etisk dilemma Kontante betalinger Lars Kiertzner i R&R nr. 6/2020 p. 14-17: Den faglige rubrik - Hvidvaskpligter, herunder ved revision, assistance og... generelt Lars Kiertzner i R&R nr. 6/2020 p. 44-49: "FIT AND PROPER" - To sager om beskyttelsesregler i Hvidvaskloven afgjort i Erhvervsankenævnet.... 

46.  Erhvervsret
R nr. 6/2017 p. 92-94: Aktuel erhvervsjura R&R nr. 8/2017 p. 66-71: Aktuel erhvervsjura... R nr. 12/2020 p. 74-83: Aktuel erhvervsjura 2021 R&R nr. 2/2021 p. 100-108: Aktuel erhvervsjura... Johnny Guldborg Jensen i R&R nr. 8/1998 p. 14-20: Regnskabsaflæggelse i Rusland.... Søren Næsborg Jensen og Jacob Andersen i R&R nr. 8/1998 p. 21-25: Dansk/russiske skatterelationer. Lars Stoltze og Nikolaj F.... Hesse Rasmussen i R&R nr. 3/1998 p. 30-39: Management buy out - særlige juridiske problemstillinger.... 

47.  Videnregnskaber
Carsten Høj Hansen og Peter Malmkjær i R&R nr. 8/1998 p. 50-55: Videnregnskaber.... Elling i R&R nr. 2/1999 p. 29-32: Videnregnskab - regnskab eller viden?... Bukh, Jan Mouritsen og Heine Thorgaard Larsen i R&R nr. 3/2000 p. 30-41: Vidensregnskabers struktur og indhold.... Teddy Wivel i R&R nr. 7/2000 p. 26-27: Klondike.... Morten Ovesen og Michael Troelsgaard i R&R nr. 4/2001 p. 38-44: Videnregnskab i et revisionsfirma. (Om BDO ScanRevision).... 

48.  Insolvensret
Anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 1997 B.63/2-64 og af Pernille Bigaard i R&R nr. 4/1998 p. 46-47. 1997... Arne Bierfreund i R&R nr. 8/2009 p. 26-30: Konkurs og revisor Om revisors ansvar i forbindelse med konkurs, herunder konkursboet som sagsøger.... Anders Bisgaard og Jesper Seehausen i R&R nr. 9/2009 p. 12-28: Going concern - en undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger for konkursramte selskaber Om... En redegørelse og en kommentar til VL 1445.2017, 6. afd., af 03.09.2018 2019 Line Herman Langkjær i R&R nr. 12/2019... Jens Paulsen og Kristian Vang Sørensen i R&R nr. 11/2021 p. 16-29: TID TIL OVERVEJELSE når likviditet (endnu) ikke er en mangelvare Hvad skal virksomhedsledere og disses rådgivere... 

49.  Virksomhedsledelse
Lars Goldschmidt i R&R nr. 8/2004 p. 62-73: Ledelse af professionelle primadonnaer med henblik på at skabe det enestående. 2005... R nr. 2/2009 p. 14-17: Ledelse i krisetid.... Elkjær og Ditte Marie Winther i R&R nr. 9/2011 p. 12-24: Ledelse på flaske?... Elkjær og Ditte Marie Winther i R&R nr. 2/2012 p. 12-20: Arla (Et interview med administrerende direktør fra Arla Foods, Peder Tuborgh,... R nr. 6/2019 p. 34-47: Forskelle mellem topledelsers brug af ledelsesstyringssystemer i otte EU lande 2020 Pernille Kræmmergaard i R&R nr. 1/2020 p. 26-33: Digitalt lederskab... 

50.  Etablering af virksomhed
Kurt Gimsing i R&R nr. 3/2009 p. 4: Mens vi venter på økonomisk vækst - gør vi nok for iværksættere?... Kurt Gimsing og Charlotte Jepsen i R&R nr. 12/2009 p. 4: Revisorer gør iværksætternes ambitioner til virkelighed Om iværksætteri, herunder om raadgiverboersen.dk, smv'er og revisors... og Susi Hjort Bærentzen i R&R nr. 8/2014 p. 47-54: Crowdfunding - fantastisk eller faldgruppe Artiklen beskriver de skatteretlige regler... Søren Brinkmann og Allan Nielsen i R&R nr. 8/2014 p. 57-65: Crowdfunding - en ny andelsbevægelse Artiklen fokuserer på udvalgte juridiske problemstillinger... Michael Eis i R&R nr. 10/2020 p. 52-59: Crowdfunding Thomas Neumann i ET nr. 3/2022 p. 154-159: Aktuelle selskabs- og skatteretlige... 

51.  Fonde og legater
Lennart Lynge Andersen i R&R nr. 7/1994 p. 15 ff.: Skal en fonds revisor beskæftige sig med legatuddelingen.... Susanne Nørgaard i R&R nr. 12/1991 p.10-15: Nye regler for ikke-erhvervsdrivende fonde.... Lars Kiertzner i R&R nr. 10/1992 p. 16 ff.: Fonde - afbureaukratisering, regnskabsaflæggelse og revision.... Jørgen Kjældgaard i R&R nr. 8/2003 p. 37-42: Uansøgt vedtægtsændring i (erhvervsdrivende) fonde.... Dan Moalem og Christian R. J.... 

52.  Insider-handel
Jesper Lau Hansen i R&R nr. 6/2003 p. 6-10: Midtbank-sagen efter byrettens dom.... Jesper Lau Hansen i R&R nr. 2/2005 p. 38-43: Midtbank-sagen efter Højesterets dom - status og konsekvenser.... David Moalem i R&R nr. 5/2005 p. 30-39: Ny flagningspligt for ledende medarbejdere (insiderregistret) David Moalem i R&R nr. 6/2005... David Moalem i R&R nr. 10/2007 p. 28-37: Intern viden-begrebet. Definition af intern viden.... David Moalem i R&R nr. 11/2008 p. 22-36: Insideres og deres nærtståendes flagningspligt.... 

53.  International skatteret
Komm. af Johannes Røll Larsen og Dion Rasmussen i R&R nr.1/2017 SM 77-80.... Aage Michelsen i R&R nr. 10/1994 SM 273-274: Opgørelsen af lempelsesberettiget indkomst vedrørende fast ejendom i udlandet.... Mou Jakobsen i R&R nr. 4/1995 SM 110-111: Snævre betingelser for expatriate-beskatning.... Aage Michelsen i R&R nr. 2/1996 SM 41-44.... Hans From i R&R nr. 8/2022 p. 58- 67: DAC 6.... 

54.  Rekonstruktion
Dorthe Kjærgaard og Nicolai Dyhr i R&R nr. 11/2010 p. 72-80: Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder. (Omtale af hidtidig og ny regulering.... Ketilbjørn Hertz i JUR 2011.54-61: Rekonstruktion af insolvente virksomheder Kristian Nørskov Stidsen og Henry Heiberg i R&R nr. 3/2011 p. 42-46: Nye... R nr. 3/2020 p. 16-23: Værdiansættelse i rekonsrtuktion Jens Paulsen i R&R nr. 7/2020 p. 64-74: Lønmodtagerhåndtering ved virksomhedsoverdragelse i insolvenssituationer Jens Paulsen... Jens Paulsen i R&R nr. 6/2021 p. 28-39: Rekonstruktionsreglernes tilpasning - FASE 1.... R, advokat A og advokat B.... 

55.  Internet
Claus Holm i R&R nr. 2/2000 p. 33-41: Adgang til årsregnskaber via Internettet.... Ulf Munkedal i R&R nr. 9/2002 p. 50-53: Effektiv håndtering af sikkerhedstruslerne.... Peter Helms i R&R nr. 10/2002 p. 42-51: Sikring af trådløse netværk.... Teddy Wivel i R&R nr. 3/2003 p. 5: Det papirløse samfund.... 2005 Ulf Munkedal i R&R nr. 6/2005 p. 26-29: Sikkerhed i web-applikationer.... 

56.  Økonomistyring
Carsten Mejer i R&R nr. 7/2002 p. 18-27: Fra Strategisk økonomistyring til "Interfirm Comparison Schemes".... Carsten Mejer i R&R nr. 6/2003 p. 38-49: Strategisk økonomistyring i virksomheden med fokus på konkurrence positionering.... Preben Melander i R&R nr. 2/2005 p. 54-57: Økonomistyring & Informatik Carsten Mejer i R&R nr. 12/2006 p. 50-57: ”Economic Value... Henrik Steen Hansen i R&R nr. 12/2009 p. 70-73: Logon. Revisorerne går online med kunderne.... over apps. der digitaliserer økonomistyringen Jeppe Christoffersen og Thomas Plenborg i R&R nr. 5/2023 p. 34-47: Gør dit forarbejde og bliv mere tilfreds med... 

57.  IT-kontrakter
Anmeldt af Michael Lemvig i R&R nr. 11/2000 p. 46-47: Glimrende inspiration, af Ole Horsfeldt i ADV 2000.261-264, af Niels Bang Sørensen og Camilla C.... Collet i R&R nr. 12/2000 p. 52-53 og af Mads Bryde Andersen i UfR 2001 B.234.... Henrik Berg i R&R nr. 6/1990 p. 25: Ny standardkontrakt om edb-systemer.... Poul Bostrup i R&R nr. 3/1994 p. 39-42: Kontraktgrundlaget ved mindre edb-anskaffelser.... Ole Horsfeldt i R&R nr. 12/2005 p. 40-45: Hvad er der galt med IT outsourcingkontrakter?... 

58.  Digitale regnskaber
Kim Larsen og Jan Brødsgaard i R&R nr. 11/2010 p. 20-32: XBRL - Digitale regnskaber Introduktion til digitale regnskaber og vurdering af særlige udfordringer.... Dyrner i R&R nr. 12/2010 p. 62-72: ”XBRL-standarden og revisors opgaver” Angående digitale årsrapporter i XBRL-format. 2011... Renge og Charlotte Jepsen i R&R nr. 2/2012 p. 4: Digitalisering af årsregnskaber Lederen omhandler en omtale af de fordele der fremkommer... Henriette Dragø i R&R nr. 9/2012 p. 50-53: Online regnskabsstyring styrker revisionsbranchens forretningsmodel En kort omtale af betydningen af at online regnskabsstyring... Ivar Friis, Allan Hansen og Tamás Vámosi i R&R nr. 12/2022 p. 12-19: Digitalisering og performance management – Om Big Data og algoritmers betydning... 

59.  Transfer pricing
Jakob Bundgaard i R&R nr. 3/2003 p. 45-57: Sekundære korrektioner. Peter S.... Martin Nielsen og Lars Lysdahl i R&R nr. 8/2005 p. 22-33: Nye og skærpede regler om transfer pricing.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 2/2011 p.... HR's afgørelse er komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 4/2012 SM p. 64. og af Jan Pedersen i R&R nr. 10/2012 SM p. 146-149 (Skattemæssig... Komm. af Kasper Toftemark, Casper Guldhammer Jensen og Arne Møllin Ottosen i R&R nr. 10/2020 p. 60-69. Adecco-dommen.... 

60.  Støtteerklæringer - Comfort letters
Brasen i R&R nr. 2/1990 p. 30 ff Hans Viggo Godsk Pedersen i R&R nr. 5/1990 p. 57 ff Klaus Søgaard... i R&R 1991.45: Comfort Letters.... Lego Andersen i R&R nr. 4/1992 p. 8-16: Comfort Letters. Niels Tablo i R&R nr. 4/1992 p. 20 ff.... Dorte Haun i R&R nr. 7/1994 p. 34 ff.... Mogens Christensen i R&R nr. 5/1998 p. 25-28: Reelle hensigter - om hensigts-/støtteerklæringer.... 

61.  Corporate Social Responsibility
Grethe Krogh Jensen i R&R nr. 9/2009 p. 30-36: Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside... Elkjær og Andreas Godfrey i R&R nr. 4/2010 p. 10-15: NKT – Globalisering og CSR Interview med administrerende direktør om globaliseringsstrategier, fleksibilitet... Birgitte Mogensen, Anders Holbech og Annika Rømer i R&R nr. 9/2010 p. 52-57: UNGC i praksis – når den skal skabe værdi for virksomheden Om behovet for reel integration... Birgitte Mogensen og Linna Palmqvist i R&R nr. 9/2010 p. 58-61: FN's PRI-principper guider finansielle institutioner mod social ansvarlighed Om øgede krav til ansvarlig... Mads Øvlisen i R&R nr. 9/2010 p. 64-69: Regeringens råd for samfundsansvar Vedrørende rådets sammensætning og opgaver.... 

62.  Litteratur vedr. bo- og gaveafgift.
Anmeldt af Ove Lykke Zeimer i R&R nr. 10/1998 p. 46-54: Bo- og gaveafgift - En anmeldelse af 4 nye bøger.... Anmeldt af Jan Pedersen i UfR 1998 B.88 og af Ove Lykke Zeimer i R&R nr. 10/1998 p. 46-54: Bo- og gaveafgift - En anmeldelse af 4... Anmeldt af Jan Pedersen i UfR 1998 B.88-89 og af Ove Lykke Zeimer i R&R nr. 10/1998 p. 46-54: Bo- og gaveafgift - En anmeldelse af 4 nye bøger.... Christian Bojsen-Møller i R&R nr. 10/1995 p. 71-74: Fra arveafgift til dødsboafgift - væsentlig lempelse af generationsskifteafgifter.... Ove Lykke Zeimer i R&R nr. 5 1996 p. 41-42: Tre pionerer inden for BAL, BAL, LADG, DGL eller DGA.... 

63.  Overtagelsestilbud - Majoritetsovertagelse
Lykkesfeldt i R&R nr. 4/2000 p. 14-17: Forebyggelse af et fjendtligt overtagelsesforsøg.... 2002 Caspar Rose i R&R nr. 11/2002 p. 14-19: Børsnoterede selskabers overtagelsesværn og finansiel performance.... Mads Ilum og Jonas Drachmann Gram i R&R nr. 4/2006 p. 24-31: Bestyrelsens pligter og ansvar ved et offentligt overtagelsestilbud.... David Moalem og Andreas Hallas Pedersen i R&R nr. 7/2006 p. 18-23: Nye regler om overtagelsestilbud. C.F.... I artiklen gennemgås disse ændringer.) 2008 Henrik Møgelmose og David Moalem i R&R nr. 3/... 

64.  Litteratur om bo- og gaveafgift.
Anmeldt af Ove Lykke Zeimer i R&R nr. 10/1998 p. 46-54: Bo- og gaveafgift - En anmeldelse af 4 nye bøger.... Anmeldt af Jan Pedersen i UfR 1998 B.88 og af Ove Lykke Zeimer i R&R nr. 10/1998 p. 46-54: Bo- og gaveafgift - En anmeldelse af... Anmeldt af Jan Pedersen i UfR 1998 B.88-89 og af Ove Lykke Zeimer i R&R nr. 10/1998 p. 46-54: Bo- og gaveafgift - En anmeldelse af 4 nye bøger.... Ove Lykke Zeimer i R&R nr. 5/1996 p. 41-42: Tre pionerer inden for BAL, BAL, LADG, DGL eller DGA.... (Foreslår, at skifteretten i afgiftsopkrævningen anfører sidste rettidige betalingsdag) Ove Lykke Zeimer i R&R nr. 10/1998 p. 46-54: Bo- og gaveafgift... 

65.  Skat i udlandet
Sonny Honoré Kjeldbjerg og Per Ørtoft Jensen i R&R nr. 4/2021 p. 80-89: Skattesystemet i Finland pr. 19. januar 2021 - personskat Frankrig... Andersen i Skat Udland 1999.92: Månedens land - Spanien Sonny Honoré Kjeldbjerg og Per Ørtoft Jensen i R&R nr. 11/2011 p. 54-65: Skattesystemet i Spanien... Juul i TAXO nr. 1/2020 p. 30-34: PEJLING Svenske tanker om en skattereform Sonny Honoré Kjeldbjerg og Per Ørtoft Jensen i R&R nr.... Sonny Honoré Kjeldbjerg og Per Ørtoft Jensen i R&R nr. 5/2021 p. 54-63: Skattesystemet i Tyskland pr. 13. februar 2021 - personskat... Honoré Kjeldbjerg og Per Ørtoft Jensen i R&R nr. 10/2021 p. 66-82: Skattesystemet i USA pr. 2. august 2021 - personskat Rasmus Lehmann... 

66.  Kommanditselskaber
Eivind Einersen i R&R nr. 3/2011 p. 48-52: Er resthæftelsen i K/S'er forældet 1. januar 2011?... Karsten Kielland og Håkon Djurhuus i R&R nr. 8/1992 p. 43-48: Kommanditselskabsaftaler - ugyldighed og ansvar.... Lise Høgh i R&R nr. 4/1996 p. 27-33: Kommanditaktieselskaber/partnerselskab - en ny selskabsform?... Bernhard Gomard i R&R nr. 9/2002 p. 22-33: Kommanditaktieselskaber eller partnerselskaber.... Niels Bjerregaard i R&R nr. 9/2002 p. 34-37: Partnerselskabers årsrapport. Mette Parlev i R&R nr. 9/2003 p. 35-41: Partnerselskabet.... 

67.  Bogføring
Anmeldt af John Andersen i INSPI nr. 9/2000 p. 38-41 og af Lars Aggergren i R&R nr. 11/2000 p. 43-45: Dorthe Tolborg, Jan-Christian Nilsen... Anne Rømer og Dorthe Tolborg i R&R nr. 10/1999 p. 8-18: Ny bogføringslov - en gennemgang af væsentlige forhold. 2001... R nr. 4/2022 p. 4: Leder - Digitaliseringsgevinst skal balancere byrder Om forslag til ændringer i bogføringsloven.... Lars Kiertzner i R&R nr. 7/2022 p. 26-43: Ny bogføringslov: økonomisk kriminalitet, digitalisering og offentlig kontrol 2023... Dalia Margolinsky og Jeanette Willert i R&R nr. 7/2023 p. 44-55: Den nye bogføringslov Jan Wie i Signatur d. 03.02.2023... 

68.  Pengeinstitutter
R nr. 11/1996 p. 61. 2. udg. 1994 er anmeldt af Jørgen Nørgaard i UfR 1995 B. 259-261 og af Erik Werlauff i R&R nr. 11/1994 p. 59... Lene Espersen i R&R nr. 2/2009 p. 12-13: Den nødvendige kreditpakke.... Michael Camphausen i R&R nr. 8/2009 p. 40-48: Pengeinstitutterne og den nye selskabslovgivning.... Caspar Rose i R&R nr. 12/2011 p. 36-50: Hvad gik galt for de danske banker?... Mads Kjellerup Dambæk i R&R 6/2016 p. 50-59: Equity bridges.... 

69.  EU-selskabsret
R nr. 10/2003 p. 6-12: Golden shares.... David Moalem og Andreas Hallas Pedersen i R&R nr. 7/2006 p. 18-23: Nye regler om overtagelsestilbud.... Kim Østergaard i R&R nr. 8/2006 p. 24-29: Regnskabsstatuttet i EU.... Lars Bunch, Mikkel Holme Andersen og Thomas Benjamin Johansen i R&R nr. 3/2007 p. 36-45: Fusion og spaltning i praksis Systematisk gennemgang af, hvilke faser... Henrik Møgelmose og David Moalem i R&R nr. 3/2008 p. 36-54: Det danske takeoverregime Om takeoverdirektivet.... 

70.  Anpartsselskaber
Artikler Ida Rosenberg og Merete Sejten i R&R nr. 1/1994 p. 18-24. Forenkling af anpartsselskabsloven.... Michael Serup i Revisorbladet nr. 4/1996 p. 27-31: Ny lov om anpartsselskaber Peter Juul Therkelsen i R&R nr. 3/1996 p. 36-38: Direktionens forretningsorden... Mette Neville i R&R nr. 5/1996 p. 16-25: SME-selskaber Omhandler små og mellemstore selskaber og lovforslaget L 199 til en ny anpartsselskabslov.... Jan Børjesson og Claus Berner Nielsen i R&R nr. 8/1996 p. 9-22: Den nye anpartsselskabslov.... Nielsen i R&R nr. 11/1998 p. 38: Anpartsselskabslovens § 59 - en kort orientering.... 

71.  IT-sikkerhed
R nr. 12/2001 p. 22-24: Den Uforsvarlige Netværksadministrator.... Ole Stampe Rasmussen i R&R nr. 12/2001 p. 25: Bonus Pater netværksadministrator - en kommentar. 2004 Niels Sørensen i Revisorbladet nr... R nr. 11/2007 p. 40-44: IT-sikkerhed.... R nr. 9/2022 p. 24-33: Nyt direktiv lovfæster ledelsens ansvar for cybersikkerhed – er din organisation klar til de nye regler?... 2023 Christel Teglers og Søren Skibsted i R&R nr. 4/2023 p. 22-31: De 6 H'er for NIS2 - et ledelsesansvar at sikre overholdelse af nye cybersikkerhedskrav fra 18. oktober... 

72.  Retslægerådet
I en patientskadesag havde R afgivet udtalelser.... R blev forelagt A og B’s spørgsmål, hvorefter A hævede sagen efter modtagelsen af R’s svar. Dette afskar K fra at forelægge yderligere spørgsmål for R, jf. UfR 2003.2469 ØLK.... ØL fandt, at det forhold, at sagen havde været forelagt R, under de foreliggende omstændigheder ikke kunne begrunde nægtelse af et lægefagligt syn og skøn til belysning af spørgsmål, som R... F ønskede afgørelserne tilføjet som bilag til ekstrakten til Retslægerådet, R.    ... Det blev bemærket, at R selv ville være i stand til at vurdere, hvilke bilag der var relevante.     VL fandt, at R skulle besvare spørgsmål af betydning for den konkrete sag.... 

73.  Due diligence
R nr. 5/1995 p. 9-13: Due Diligence.... Carsten Tvede Møller i R&R nr. 5/1995 p. 14-17: Due diligence-processen ved virksomhedshandler - er det umagen - og pengene - værd?... 1996 Poul Erik Grüning og Oscar Mosgaard i R&R nr. 12/1996 p. 9-23: Due diligence i praksis. Preben J.... Sørensen i R&R nr. 12/1996 p. 37-44: Miljømæssig due diligence - og revisionsfirmaet rolle. 1999... R nr. 1/2006 p. 34-43: Legal due diligence.... 

74.  Konkurrenceret
Michael Geday og Eivind Vesterkjær i R&R nr. 7/1995 p. 40-44: Den norske konkurrencelov.... Rune Hamborg og Erik Bertelsen i R&R nr. 9/2000 p. 6-15: Den nye danske fusionskontrol.... Jens Munk Plum og Jeanette Banggaard Kofmann i R&R nr. 8/2002 p. 6-11: Konkurrencelovsændringer.... Torkil Høg i R&R nr. 8/2003 p. 24-28: Konkurrenceklausuler ved virksomhedsoverdragelser.... Det af R nedlagte påbud var ikke for vidtgående.... 

75.  Advokat- og revisoromkostninger
Svend Erik Holm i R&R nr. 12/2007 SM 330-333: Fradrag for advokat- og revisorudgifter.... Som følge af K's konkurs anlagde R sag mod S med krav om betaling. Ved byretten blev S dømt til at betale beløbet til R.... R SM 2007.1203.... af Thomas Keller i R&R nr. 4/2007 p. SM 97-99.... ØLD er komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 10/2011 p. SM 142-144.... 

76.  Registerret
Torben Bang i R&R nr. 3/2002 p. 28-32: Overdragelse af kundekartoteker.... R nr. 7/2017 p. 74-81: Persondataretten på vej mod 2018 Henning Mortensen i R&R nr. 12/2017 p. 64-74: Databeskyttelse gennem design - en... R&R nr. 5/2018 p. 20-30: Den nye persondataret er køreklar Henning Mortensen i R&R nr. 5/2018 p. 32-49: Sikkerhedsforanstaltninger - i henhold til... R nr. 5/2020 p. 18-19: Håndtering af Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og den danske databeskyttelseslov i forbindelse med den pågående Corona krise Peter Blume i R&R nr. 5/2020 p. 20-27:... Gade og Sandro Ratkovic i R&R nr. 7/2020 p. 48-57: DLP-værktøj - om forebyggelse af datatab og datalæk.... 

77.  Iværksætterselskaber
2019 p. 124-137: Afskaffelse af iværksætterselskaber – med fokus på overgangsperioden Anna Riis Kaagaard og Søren Corfixsen Whitt i R&... R nr. 7/2019 p. 70-77: Iværksætterselskabsordningens ophør - en gennemgang af indholdet og konsekvenserne af loven, der afskaffer iværksætterseskaberne.... Nicolai Frederik Randrup og Christian Granhøj i R&R nr. 7/2019 p. 78-88 : Omregistrering af iværksætterselskaber Jesper Seehausen i R&... R nr. 4/2021 p. 24-33: Lempelse af reglerne om omregistrering af iværksætterselskaber Erik Werlauff i R&R nr. 9/2021 p. 12: Aktuel kommentar - Iværksætterselskabet... Lars Kronow og Lars Storr-Hansen i R&R nr. 10/2021 p. 4: Leder - Fremtidens kapitalkrav til selskaber - den svære balance... 

78.  Egne aktier
1991 B.169-178: Egne aktier Om retsstridig erhvervelse af egne aktier. 1999 Thomas Thorup Møllgaard i R&... R nr. 2/1999 p. 8-18: Selskabsretlige og regnskabsmæssige aspekter ved egne aktier.... Niels Villadsen i R&R nr. 2/1999 p. 18-22: Egne aktier - skattemæssige forhold.... Michael Vilhelm Nielsen i R&R nr. 11/1999 p. 20-26: Aktietilbagekøbsprogrammer. 2000 Poul Krüger Andersen i NTS... Margit Hess Thaysen i R&R nr. 9/2005 p. 38-44: Aktietilbagekøbsprogrammer i børsnoterede selskaber under safe harbour. 2006... 

79.  Boligpolitik
John R. Frederiksen i HUSET nr. 4/2003 p. 3: God start - men potentiale til meget mere. John R.... John R. Frederiksen i HUSET nr. 6-7/2003 p. 3: Varm sommer og spændende efterår. John R.... John R.... John R.... John R.... 

80.  Selskabsbeskatning
Peter Hjorth Sørensen i R&R nr. 7/1995 p. 21-26: Acontoskat for selskaber.... Gitte Schouby i R&R nr. 10/1998 p. 30-37: Kan man sætte sig selv på aktier?... R nr. 6/2004 p. 6-27: EU-pakken vedtaget - selskabsskattemæssige kommentarer (Omhandler L 119) Niels Josephsen i R&R nr. 7/2004 p.... Niels Bjerregaard i R&R nr. 9/2002 p. 34-37: Partnerselskabers årsrapport.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 10/1999 SM 276-279.... 

81.  Tab på aktier og anparter
Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 1/2011 p. SM 2-5.... - kvittance og af Jan Pedersen i R&R nr. 6/2004 SM 171.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 1/2001 SM 2-6.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 8/2002 SM 254-256.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 4/2021 p. 118-122.... 

82.  Selvfinansiering
Teis Wormslev i R&R nr. 11/2008 p. 12-20: Selvfinansiering og bestyrelsesansvar i praksis - I kontekst af lånefinansierede opkøb af danske virksomheder.... Lars Bunch og Jan-Christian Nilsen i R&R nr. 12/2008 p. 34-56: Selskabslovgivningens forbud mod selvfinansiering.... R gik efterfølgende konkurs.... Dispositionen var derfor ikke bindende for R, jf.... De skulle derfor friholde K for kravet fra R.... 

83.  Pakkerejser
På denne baggrund fandt ØL ikke, at N var etableret i Danmark i Lov om rejsegarantifond § 20's forstand, og R måtte således anerkende, at N ikke var registreringspligtig i R.... A, B og C krævede erstatning fra Rejsegarantifonden, R, jf. rejsegarantifondslovens § 5, stk. 1, 1. pkt.... ØL stadfæstede Retten i Lyngbys dom, og R blev herefter frifundet.... R trak herefter på A's bankgaranti for at dække krav fra kunder, der før overdragelsen havde købt rejser af A.... HR stadfæstede herefter SHD om frifindelse af R.... 

84.  Faderskabssager
RPL § 456 r, stk. 4.... RPL § 454 r, stk. 4.... Da M og R i november 2009 ophævede samlivet, var B godt 15 måneder. Efter samlivsophævelsen havde R ikke haft samvær med barnet.... RPL § 456 r, stk. 1.... RPL § 456 r, stk. 1, smh § 456 r, stk. 3, 2. pkt.... 

85.  Søret
R var derfor ansvarlig for det tab, som S led herved.... S benyttede R til transporter for 30.942,74 kr. I januar 2009 bestilte S R til at fragte gods fra København til Toronto.... Dette var dog ikke sket, og R meddelte S dette d. 05.02.2009.... S ville have R til at betale flytransporten. SH fandt det ikke godtgjort ved korrespondancen mellem S og R, at R skulle betale omkostningerne ved flytransport.... VL tiltrådte, at L og R var produktansvarlig over for A.... 

86.  Retssikkerhed i skattesager
1995 Ole Bjørn i R&R nr. 7/1995 p. 15-20: Borgernes retsbeskyttelse i det skatteretlige klagesystem.... 1999 Jan Pedersen anfører i R&R nr. 1/1999 SM p. 4, at de mange højesteretsdomme, der tilsidesætter skattemyndighedernes... Ole Bjørn i R&R nr. 1/2000 p. 23-32: Skattelovgivningen og retssikkerhed år 2000.... Jonas Langvad Nilsson i R&R nr. 8/2005 p. 6-8: Skatteminister: Øget retssikkerhed for skatteydere. Hanne M.... R nr. 7/2015 p. 4: Behov for at styrke retssikkerheden på skatteområdet Jens Otto Damgaard og Charlotte Jepsen i R&R... 

87.  Arveudlæg med succession
VL's dom er komm. af Michael Serup i R&R 1993 SM 143-147.... Se også Michael Serup i R&R 1990 nr. 4 p. 47-54 om beskatning af håndværkeraktier.... Søren Rasmussen i R&R nr. 11/1993 p. 18-21 Jan Flemming Hansen i R&R nr. 2/1994 p. 18-19 Jan Flemming Hansen og Niels Schiersing... Eivind Christensen i R&R nr 5/1995 p. 37-49: Beskatning ved afståelse af aktier.... Anmeldt af Jan Pedersen i UfR 1995 B. 406/2-407 og i R&R 1995 nr. 12 p. 50-53.... 

88.  Tvangsauktion
I december anmodede R om tvangsauktion.... T begærede tvangsauktion over matr.nr. 2 r.... Realkreditinstituttet, R, havde pant i begge matrikler, og R indgav auktionsbegæring vedr. hele ejendommen som bestod af begge matrikler.... Fogedretten i Odense fandt, at T's auktionsbegæring alene omhandlede matrikel 2 r, mens R's begæring omhandlede både matrikel nr. 2 r og 24 b.... R kærede fogedrettens afgørelse til ØL.... 

89.  Lovsamling: Konkursskatteloven
Margrethe Nørgaard i R&R nr. 10/1991 p. 18 ff.... 

90.  Skatteproces - Omgørelse
Komm. af Anders Bjørn i R&R nr. 7/2005 SM 214-216: Dispositionsomgørelse - selvangivelsesomgørelse.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 4/2005 SM 120-123 og af Anders Bjørn i R&R nr. 7/2005 SM 214-216: Dispositionsomgørelse - selvangivelsesomgørelse... Højesterets afgørelse er komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 12/2006 p.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 1/2013 p.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 6/2013 SM p. 76-79: (Omgørelse på grund af rådgiverfejl blev nægtet.... 

91.  Helbredsoplysninger
UfR 2013.626 VLD: Region Midtjylland, R, ansatte d. 21.05.2010 A som lønkonsulent pr. 01.07.2010.... R annullerede d. 13.06.2010 ansættelsen af A, hovedsageligt pga., at A ikke forud for ansættelsen oplyste R om, at hendes hidtidige stilling som personalekonsulent ved R's... sygehus i X var opsagt af R til fratræden d. 31.05.2010.... Retten i Horsens fandt, at A efter helbredsoplysningslovens § 6, stk. 1, af egen drift inden ansættelsen skulle have oplyst R om sin sygdom.... R havde endvidere ikke handlet i strid med helbredsoplysningslovens § 2, stk. 4, eller princippet heri. BR fandt, at A skulle have været partshørt, jf.... 

92.  Koncernbeskatning
Søren Rasmussen og Jens Wittendorff i R&R nr. 10/1995 p. 33-41: Aktuel koncernbeskatning (2).... Arne Møllin Ottosen og Michael Nørremark i R&R nr. 6/2007 p. 32-41: Koncerntilskud – nye skatteregler.... af Svend Erik Holm i R&R nr. 8/2000 SM 226-227.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 4/2005 SM 120-123.... Komm. af Michael Nørremark og Jon Mitri Sinius-Clausen i R&R nr. 12/2021 SM 90-95.... 

93.  Fremgangsmåden ved udlæg
R ønskede at møde pr. telefon.... R anmodede retten om ved kendelse at bestemme, om R skulle møde i sagen.... R anførte, at R ikke havde modtaget oplysning om, at S havde gjort indsigelse eller anden begrundelse for, at R ikke skulle kunne møde telefonisk.... FM 1996.31 VLK: R havde foretaget udlæg på grundlag af udeblivelsesdom, som domhaveren D havde transporteret til R.... Revisionsfirmaet R anmodede om udlæg hos S. R stævnede samme dag S.... 

94.  Aktieavancebeskatning
Kristian R.... LSR er komm. af Sven Erik Holm i R&R nr. 4/1999 SM 80-81.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 1/1996 SM 3-5.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 10/2004 SM 288-291.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 10/2003 SM 312-315.... 

95.  Medarbejderaktier
Svend Erik Holm i R&R nr. 11/1995 SM 315: Medarbejderaktier.... Svolgaard i R&R nr. 11/1997 p. 7-16: Aflønning med aktieoptioner og warrants.... Erik Banner-Voigt i R&R nr. 3/2001 p. 6-15: Aktieløn - nye skatteregler.... Mads Dambæk og Mille Praastrup i R&R nr. 5/2008 p. 24-35: Incitamentsaflønning.... Komm af Michael Nørremark og Jon Mitre Sinius-Clausen i R&R nr. 3/2022 SM 88-90.... 

96.  Udlæg
R havde erklæret sig i stand til at betale 1.000 kr. om måneden. Beløbet skulle forhøjes, når R havde oplyst om sin indtægt for 1997.... Rekvirenten, R, indbragte sagen for landsretten, idet der R bekendt gjaldt en praksis, hvorefter gælden skulle være nedbragt inden for 3 år.... S skulle aflevere M tilbage til rekvirenten, R, d. 23.03.2009.... R henvendte sig ikke indenfor fristen, hvorfor R i stedet for S blev indsat som ejer af M ved endelig afgørelse.... R havde oplyst, at S under mødet gjorde gældende, at hun havde et tilgodehavende hos R.... 

97.  Underskudsfremførsel
Svend Erik Holm i R&R nr. 11/1994 SM 295-297: Begrænsning i underskudsfremførselsretten. Jan Fl.... Jens Laursen i R&R nr. 10/1995 p. 47-55: Nye regler om handel med underskudsselskaber, gældseftergivelse og renter ved gældseftergivelse... Svend Erik Holm i R&R nr. 11/1996 p. 397-399: Gældskonvertering/gældseftergivelse - Solvent selskab.... Sven Erik Holm i R&R nr. 4/1999 SM 80-83: Ligningslovens § 15.... Komm. af Niels Winther-Sørensen i R&R nr 7/2022 SM 84-88: Salg af underskudsselskaber.... 

98.  Lovsamling: Konkursloven kapitel 2 b: Retsvirkninger af rekonstruktionsbehandling
§ 12 o, § 12 p, § 12 q, stk. 2, og §§ 12 r-12 u anvendes kun, hvis ikke andet følger af andre lovbestemmelser eller af vedkommende retsforholds beskaffenhed.... § 12 r. Videreføres en gensidigt bebyrdende aftale ikke efter § 12 o, kan medkontrahenten hæve aftalen. Stk. 2.... § 12 r er indsat ved § 1.11 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra d. 01.04.2011. § 12 s.... 

99.  Fikseret rente
Aage Michelsen i R&R nr. 2/1995 SM 33-36: Skattemyndighedernes korrektionsmuligheder over for rentefrie lån.... Jan Pedersen i R&R nr. 5/1995 SM 140-142: Fikseret rente ved rentefrie lån fra aktionær til selskab.... Svend Erik Holm i R&R nr. 11/1996 p. 399: Rentefiksering.... Niels Hansen i R&R nr. 12/1996 p. 429-431: Fiksering af rente og vederlag i hovedaktionærforhold.... HR's afgørelse er komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 4/2012 SM p. 64.... 

100.  Moms af tilskud
Claus Kirketerp i R&R nr. 3/2003 SM 62-65: Hvornår skal der betales moms af tilskud?... Komm. af Benny Hjortkjær Hansen i R&R nr. 3/1999 SM 59, af Frederik D. Iuel-Brockdorff i R&R nr. 8/1999 p. 40-44: Moms af tilskud til hjemmeservice?... og af Benny Hjortkjær Hansen i R&R nr. 8/1999 p. 44.... Komm. af Claus Kirketerp i R&R nr. 3/2003 SM 62-65.... 

101.  Ejeraftaler - aktionæroverenskomster
Collet i R&R nr. 12/2000 p. 50-52 og af Mads Bryde Andersen i UfR 2001 B.233-234.... Trine Bonde Jensen i R&R nr. 12/2009 p. 44-55: Ejeraftaler og skat – efter selskabsreformen Om ejeraftaler og beskatning af aktionærer og anpartshavere.... Christina Rahbek i RETTID 2010 afhandling nr. 15: Ejeraftaler - selskabsretlig og aftaleretlig i lyset af SL §82 Søren Friis Hansen i R&... R nr. 6/2010 p. 36-44: Mere om ejeraftaler vedrørende skævdeling af udbytte efter den nye selskabslov Kommentar til Trine Bonde Jensens artikel fra 2009 om ejeraftaler... R nr. 9/2016 p. 14-32 : Konkurrencebegrænsende klausuler i ejeraftaler og overdragelsesaftaler. 2020  ... 

102.  Covid-19
R nr. 4/2020 p. 4: Leder - Revisorbranchen med CENTRAL SAMFUNDSMÆSSIG rolle i corona-krisen R&R nr. 4/2020 p. 6-13: Aktuelt - Coronakrisen... Peter Gath og Charlotte Jepsen i R&R nr. 5/2020 p. 4: Leder - Før og efter Corona R&R nr. 5/2020 p. 6-13: Aktuelt - COVID-19 og påvirkning... i R&R nr. 9/2020 p. 4: Leder - Covid-19 - tanler og stof til eftertanke Jochen Theis og Dennis van Liempd i R&R nr. 9/2020 p. 44-50: Rapporteringspligt... R&R nr. 9/2020 p. 84-97: Udvalgte revisionsmæssige udfordringer under COVID-19 Jon Beck og Lars Engelund i R&R nr. 9/2020 p. 98-107: Revisors... R nr. 9/2020 p. 108-115: COVID-19-hjælpepakker og revisorinvolvering - ET OVERBLIK R&R nr. 9/2020 p. 116-119: Erhvervsminister Simon Kollerup's... 

103.  Misligholdelse af funktionærkontrakter
A blev bortvist fra R d. 01.07.2013.... for R.... R rettede ikke henvendelse til D, der var på kontoret samme dag, som R godkendte den første anmodning.... og overtog nogle agenturer fra R.... A orienterede d. 12.09.2005 R om, at hun var gravid.... 

104.  Tilbagesøgning - Condictio indebiti
R havde ikke klaget over de afgørelser fra F, hvorved A og B var blevet tilkendt patienterstatninger, og R havde udbetalt erstatningsbeløbene til A og B... R havde ikke klaget over de afgørelser fra F, hvorved A og B var blevet tilkendt patienterstatninger, og R havde udbetalt erstatningsbeløbene til A og B uden at... A blev tilkendt godtgørelse for svie og smerte, som R efterfølgende udbetalte. Et år senere blev A desuden tilkendt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som ligeledes blev udbetalt af R.... Dermed blev de tidligere afgørelser ophævet, hvorefter R krævede de udbetalte beløb tilbagebetalt.    ... R kunne derfor ikke kræve de udbetalte beløb tilbagebetalt.     VL stadfæstede.... 

105.  Værdiansættelse af aktier pr. 19.05.1993
Bente Møll Pedersen i R&R nr. 1/1997 p.24-30: Handelsværdi pr. 19. maj 1993 på unoterede aktier Søren Halling-Overgaard og Birgitte Sølvkær Olesen i Revisorbladet... R nr. 7/1998 SM 233-235: Aktier - Kursværdi pr. 19.05.1993.... R nr. 8/1999 SM 216-219: Unoterede aktier - 19. maj-kurs.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 7/1998 SM 233-235.... ØL-dommen er komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 8/1999 SM 216-219: Unoterede aktier - 19. maj-kurs, af Ole Bjørn i SR-Skat 1999 p. 290-293... 

106.  Mellemmænd
Morten Wegener i R&R nr. 8/1991 p.16-31: Franchiseaftalen.... Ole Juul Bjørn i R&R nr. 8/1991 p.32-37: Skatteretlige problemer ved franchising.... I kontraktens pkt. 9.2 var aftalt, at "R ikke kunne åbne en anden Rema 1000-butik i umiddelbar nærhed af K’s butik, såfremt en ny butik væsentligt ville forringe K’s bestående kundegrundlag... En anden franchisetager åbnede efter aftale med R en ny Rema 1000-butik d. 24.11.2011 i en køreafstand på ca. 2,8 km til K’s butik.... K havde ikke løftet bevisbyrden for, at R havde misligholdt kontraktens pkt. 9.2 ved åbning af den anden butik i 2011.... 

107.  Skattefrie omstruktureringer
Susanne Kjær i R&R nr. 6/2001 p. 14-21: Nyt fra omstruktureringsområdet.... i R&R nr. 11/2005 p. 48-57: Skattefri omstrukturering – ombytningsforhold.... (2. del) 2007 Susanne Kjær i R&R nr. 6/2007 p. 14-31: Nye regler om skattefrie omstruktureringer og sambeskatning... Komm. af Line Petersen Kjær og Jan Guldmand Hansen i R&R nr. 2/2020 p. 42-53: Skattefri omstrukturering - hvornår er hovedformålet skatteundgåelse eller skatteunddragelse... Komm. af Michael Nørremark og Jon Mitri Sinius-Clausen i R&R nr. 12/2021 SM 90-95.... 

108.  Euroen
Marianne Jelved i R&R nr. 12/1997 p. 10-11: Danmark uden for euro-området.... Bodil Nyboe Andersen i R&R nr. 12/1997 p. 11-14: Euroens betydning for Danmark.... Birgitte Nielsen i R&R nr. 12/1997 p. 21-25: Den eksportorienterede virksomheds syn på indførelsen af euroen.... 

109.  International selskabsbeskatning
Anders Oreby Hansen i R&R nr. 11/2000 p. 38-42: Danmark som holdingland.... Klaus Okholm i R&R nr. 7/2007 p. 32-41: Opgørelse af indkomsten i et fast driftssted.... R nr. 3/2021 p. 48-59: Der mangler gode argumenter for ny skat på IT-giganterAnne Sofie Højrup Bondegaard i R&R nr. 4/2021 p. 58-79: Selskabsskattelovens værnsregler mod mismatch med hybride... af Aage Michelsen i R&R nr. 5/2007 p.... Komm. af Anders Jul Bjørn i R&R nr. 1/2018 SM 81-85.... 

110.  Indsættelsesforretninger
Det fremgik af sagen, at R sammen med rekvisitus i fællesskab havde etableret en ordning - via bla.... C ApS - hvorefter konsulenten B's indtjening hos R skulle unddrages beskatning og kreditorforfølgning.... Det blev ydermere lagt til grund, at R ved en fejl ikke havde opkrævet gælden. R havde derfor ikke udvist forhold, som for S kunne tolkes som stiltiende afkald på gælden.... Rekvirent, R, ønskede at blive indsat i besiddelse af en bil, som S havde købt på kredit med R som kreditgiver.... Det fandtes derfor, at S ikke havde kunnet tilbagelevere bilen til R.... 

111.  Udlevering af lovovertrædere til retsforfølgning i udlandet
En rumæner, R, blev anholdt og sad varetægtsfængslet, jf. udleveringslovens § 18 b, stk. 2, jf.... ØL forespurgte de rumænske myndigheder, B, om afsoningsforholdene for R, såfremt han blev udleveret til Rumænien.... Rigsadvokaten, R, traf afgørelse om, at U skulle udleveres til de polske myndigheder med henblik på straffuldbyrdelse.... Rigsadvokaten, R, traf i 2018 afgørelse om, at T kunne udleveres til strafforfølgning.... R anmodede om oplysninger om, hvorvidt betingelserne for udlevering var opfyldt.... 

112.  Misligholdelse af kontrakter
R krævede herefter tabet på 343.593 kr. erstattet af M. Århus Byret tilkendte R en skønsmæssig fastsat erstatning på 100.000 kr.... Samarbejdet udmøntede sig i det danske selskab R A/S, hvor begge sad i bestyrelsen, og som begge ejede en andel af.... Shippingvirksomheden blev udøvet i et samarbejde mellem, R, og selskabet det russiske selskab A, der var ejet med 42 % af R, og hvori Z var generaldirektør.... omgrading, samt om L i forbindelse med gradingen burde have rådført sig med R.... K havde ikke løftet bevisbyrden for, at R havde misligholdt kontraktens pkt. 9.2 ved åbning af den anden butik i 2011.... 

113.  Editionspligt
Peter Bang i R&R nr. 1/2016 p. 26-33: Editionspålæg overfor revisorer Jakob Lentz, Amalie Kjær og Lars Kiertzner i R&R nr. 6/2020... B fremsatte herefter anmodning om, at det pålagdes ApS at fremlægge aftalen med D A/S om overdragelse af aktierne i R A/S, hvilket både R A/S og ApS protesterede... nærmere opregnede oplysninger, som R anmodede om, inden R besvarede spørgsmålene, eller om A havde pligt til at fremskaffe oplysningerne.... B fremsatte herefter anmodning om, at det pålagdes ApS at fremlægge aftalen med D A/S om overdragelse af aktierne i R A/S, hvilket både R A/S og ApS protesterede... opregnede oplysninger, som R anmodede om, inden R besvarede spørgsmålene, eller om A havde pligt til at fremskaffe oplysningerne.... 

114.  Offentlig revision
Kristensen: Offentlig revision, 1.udg., marts 2019, 124 sider, Karnov Group Artikler Søren Jensen i R&... R nr. 3/1994 p. 33-38: Retningslinier for revision af organisationer, der modtager statsstøtte.... Ane Elmose i R&R nr. 1/2011 p. 22-25: Standarder og vejledninger i offentlig revision (Angående arbejdet i INTOSAI om udvikling af nye internationale standarder... Jens Otto Damgaard og Charlotte Jepsen i R&R nr. 5/2016 4-14: Effektiviseringsgevinster i det offentlige gennem mere forvaltningsrevision.... 

115.  Kantinemoms
Mou Jakobsen i R&R nr. 3/2000 SM 64-66: Kantinemoms. Kim Müller i SR-Skat 2000.47-49: Kantinemoms.... Flemming Lind Johansen og Claus Kirketerp i R&R nr. 3/2001 p. 42-43: Kantinemomsen - sagens mange "hjørner".... Fritz Sørensen i INSPI nr. 2/2016 p. 42: Kantinemoms Randi Christiansen og Katrine H Madsen i R&R nr. 3/2017 p. 32-43: Kantinemoms... Komm. af Tom Kári Kristjánsson og Anders Strandet Jepsen i R&R nr. 3/2009 SM 52-55: Moms ved bruttotrækordninger.... 

116.  Erhvervsdrivende virksomheder
Susanne Gade Mikkelsen i R&R nr. 5/1994 p. 40-43: Den nye lov om erhvervsdrivende virksomheder.... Søren Friis Hansen i R&R nr. 12/2011 p. 54-66: Ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder En gennemgang og kritik af lov nr. 616 af 14.06.2011 gældende... Thomas Gjøl-Trønning i INSPI nr. 2/2016 p. 29-30: Registrering af reelle ejere Søren Friis Hansen i R&R nr.6/2016 p. 34-49: Registrering... 

117.  Næringsbeskatning vedr. værdipapirer
Svend Erik Holm i R&R nr. 7/1995 SM 201-203: Håndværkeraktier (indeholder kommentar til HD af 04.05.1995) Svend Erik Holm i... R&R nr. 3/1996 SM 81-82: Fikseret rente.... Ole Bjørn i SR-Skat 1997.335-337: Næringsbegrebet - aktier (TfS 1997.497 VLD og TfS 1997.538 VLD) Svend Erik Holm i R&R nr. 11/1997... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 3/1996 SM 79-81: Aktier - næring.... R&R 1997.1 SM 42 ØLD: Ejendomsmæglers tab på obligationer ikke anset for fradragsberettiget.... 

118.  Tvangsauktion - Rekvirent- og mødesalær
R havde senere indsendt et foreløbigt udkast til salgsopstilling, hvoraf det fremgik, at rekvirentsalæret var opgjort til 151.000 kr.... R opgjorde derefter afværgebeløbet til 460.000 kr. og rekvirentsalæret til 98.000 kr. S indbetalte 310.000 kr. en måned efter.... R og S førte korrespondance om afværgebeløbet, og R nedsatte afværgebeløbet til 380.000 kr. Det fremgik, at rekvirentsalæret skulle beregnes til 80% af 63.000 kr. eller 51.000 kr.... S betalte den resterende del af afværgebeløbet et par dage senere, og R tilbagekaldte auktionsbegæringen.... R var momsregistreret, så der skulle ikke tillægges moms til rekvirentssalæret.... 

119.  Ambi
Morten Wegener i R&R nr. 10/1994 p. 41-50: Om tilbagebetaling af ambi.... R nr. 2/1995 p. 43-45: Om tilbagebetaling af ambi.... Nogle bemærkninger i anledning af docent Morten Wegeners artikel i R&R nr. 10/1994 p. 41.... Morten Wegener i R&R nr. 2/1995 p. 47-48: Mere om tilbagebetaling af ambi.... Mou Jakobsen i R&R nr. 7/2002 SM 218-21: Dom om ambi-reguleringer.... 

120.  Fradragsret for studierejser og kurser
Svend Erik Holm i R&R nr. 3/1994 SM 63-65: Fradragsret for udgifter til studierejser og kurser.... Svend Erik Holm i R&R nr. 3/1994 SM 67-69: Lønmodtageres fradrag for udgifter til studie- og kongresrejser.... Jan Pedersen i R&R nr. 1/1995 SM 3-4: Fradragsret for kursusdeltagelse i udlandet.... Jan Pedersen i R&R nr. 5/1996 SM 157-158: Studierejser. Tommy V.... 

121.  Immateriel beskyttelse af EDB-programmer
Jørgen Blomqvist i R&R nr.4/1988 p.39-44: Ophavsretten til edb-programmer.... Per Håkon Schmidt i R&R nr. 11/1989 p.12-15: Ophavsret til edb-programmer.... Jan-Erik Svensson i R&R nr. 11/2007 p. 32-38: Microsoft dommen – er det ganske vist?... 

122.  Pinsepakken 1998
Rasmussen i INSPI nr. 9/1998 p. 5-6: SU og pinsepakken Bent Hansen i R&R nr. 9/1998 p.5: Pinsepakken - der er behov for en skattereform med et... Lene Hjermin og Kirstine R. Svensson i R&R nr. 9/1998 p. 6-10: Pinsepakken 1998 - en oversigt.... 

123.  Direktører
Jesper Banghøj, Carsten Krogholt Hansen, Christian Petersen og Thomas Plenborg i R&R nr. 12/2007 p. 10-21: Regnskabsbaserede bonusordninger til direktionen i... Anders Gintberg Levin og Christian R. J.... Kristian Lysholt, Igor Taflev og Caspar Rose i R&R nr. 10/2014 p. 58-73: Betydningen af selskabernes corporate governance struktur for CEO aflønningen i børsnoterede... Jesper Seehausen i R&R nr. 8/2009 p. 12-25: Going concern (3) - revisors ansvar i relation til going concern (b) – revisors rapportering om going concern Tredje... Jesper Seehausen i R&R nr. 9/2009 p. 40-52: Going concern (4) – domme og afgørelser i relation til going concern Fjerde artikel i en serie på fire om Going... 

124.  Hvem skal være bobestyrer?
R - som påstået af R - i samarbejde med en anden advokat skulle varetage bobehandlingen.... Straks efter dødsfaldet antog skifteretten i Ribe advokat R som midlertidig bobestyrer. Skifteretten antog senere advokat R som medbobestyrer, jf.... af, at advokat R blev bobehandler.... Advokat R havde medvirket som anmelder og identitetsvidne. To fællesbørn protesterede mod, at advokat R blev bobestyrer.... Straks efter dødsfaldet antog skifteretten i Ribe advokat R som midlertidig bobestyrer. Skifteretten antog senere advokat R som medbobestyrer, jf. DSL § 38, stk. 3.... 

125.  Forsikringsret
2002 Heidi Amsinck i Finansfokus nr. 3/2002 p. 12-12: Briterne kommer Omhandler R&... Kim Sommer Jensen i R&R nr. 4/2003 p. 40-46: Insolvente forsikringsselskaber 2004 Niels Vase og Jørgen Gawinetski i ADV... Bent Kemplar og Peter Smith i R&R nr. 4/2016 p. 46-54: Forsikring af M&A-transaktioner - Warrant & Indemnity insurance 2019... Marie Dam Danielsen i R&R nr. 2/2019 p. 48-56: M&A forsikring - En praktisk guide 2020 Mette Gaardsted Frandsen... 

126.  Forsøgs- og forskningsudgifter
R nr. 12/2020 p. 58-66: Forskning og udvikling - skattefradraget, som man skal være varsom med at tage Mikkel Schack Vikkelsø i RETTID... R nr. 2/2021 SM 2 p. 116-121: Kommentarer til udvalgte afgørelser - Forskning og udvikling Maria Wriedt Keller i R&R nr. 6/2021 p. 60-... 69: Forskning & udvikling - i en skatteretlig kontekst Rene Lønne Ventzel i R&R nr. 10/2021 p. 40-49: Forskning og udvikling - lysner... Komm. af Niels Winther-Sørensen i R&R nr. 2/2021 SM 2 p. 116-121 SKM2020.501 SR: Et selskab havde afholdt udgifter bl.a. til udvikling... Komm. af Niels Winther-Sørensen i R&R nr. 2/2021 SM 2 p. 116-121 SKM2021.367 LSR: Udgifter til udvikling... 

127.  Fondsbeskatning
R nr. 4/1996 p. 40-44.... i R&R nr. 4/2014 p. 56-64: Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde.... Hanne Søgaard Hansen i R&R nr. 10/2016 p. 70-88: Uddelinger og hensættelser i fonde.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 1/2012 p.... Komm. af Aage Michelseni R&R nr. 1/2012 p. SM 2-3.... 

128.  Krav på andet end penge
Rekvirenterne R indgik på et retsmøde d. 18.09.2014 forlig med C.... Fogedretten bestemte, at arbejdet med fjernelse af stolperne kunne iværksættes af R, jf. RPL § 529, stk. 1.... R havde indgivet anmodning om bistand til at tvangsfuldbyrde dommen.... Den rude der efter det oplyste var punkteret ville blive udskiftet, hvilket var blevet varslet overfor R.... R anmodede efterfølgende om tvangsfuldbyrdelse af dommen. S havde anket dommen til ØL.... 

129.  Partshøring i afskedigelsessager
UfR 2013.626 VLD: Region Midtjylland, R, ansatte d. 21.05.2010 A som lønkonsulent pr. 01.07.2010.... R annullerede d. 13.06.2010 ansættelsen af A, hovedsageligt pga., at A ikke forud for ansættelsen oplyste R om, at hendes hidtidige stilling som personalekonsulent ved R's... sygehus i X var opsagt af R til fratræden d. 31.05.2010.... Retten i Horsens fandt, at A efter helbredsoplysningslovens § 6, stk. 1, af egen drift inden ansættelsen skulle have oplyst R om sin sygdom.... R blev hermed frifundet. VL var enig i BR's resultat og begrundelsen herfor, og VL stadfæstede derfor BR's dom.... 

130.  Realkredit
Benny Voss i R&R nr. 6/1999 p. 8-18: Afgørelser fra Finanstilsynet 2000 Jens Moberg Rygaard i Finansfokus nr.... Peter Rose Bjare i R&R nr. 6/2000 p. 25-38: Beskatning af penge- og realkreditinstitutter. 2001 Bente Naver i... Frantzen i R&R nr. 10/2004 p. 34-42: Koncernregler (Omhandler kapitel 12 i lov om finansiel virksomhed) 2007... Jeppe Buskov og Søren Skibsted i R&R nr. 8/2008 p. 36-50: Finansielle virksomheders outsourcing – efter implementeringen af MiFID i dansk ret.... Karsten Beltoft og Ole Jørgensen i R&R nr. 7/1998 p. 28-31: FlexLån® med variabel løbetid.... 

131.  Udbudsret
Anmeldt af Karsten Havkrog Pedersen i ADV 1998.33-37, af John Adamsen i R&R nr. 6/1998 p. 35-38, af Erik Werlauff i UfR 1998 B.242/2, af Nanna-Louise... Neamtu & R. Suciu Chapter 8.... S nedlagde i den forbindelse bl.a. påstand om, at U skulle konstatere, at R havde handlet i strid med EU-udbudsretten ved ikke, efter at U havde konstateret, at R havde... Herefter anlagde C som mandatar for S sag imod R, bl.a.... med påstand om at R skulle tilpligtes at anerkende, at den del af R's oprindelige patienttransportkontrakt mellem R og F, der vedrørte den akutte/ambulance- og liggende... 

132.  Lufttransport
P anførte under sagen, at bøden og omkostninger i forbindelse med sagens behandling i USA skulle betales af R og D, idet R vidste eller burde vide, at pakken indeholdt... HR fandt, at R måtte anses som erstatningsansvarlig.... P havde i forholdet til R udvist egen skyld og måtte derfor selv må bære halvdelen af tabet. R skulle derfor betale 16.025 USD.... R havde ikke videreformidlet beløbet til A.... Retten i Kolding fandt, at R med frigørende virkning kunne tilbagebetale beløbet til C, da R ikke forud for dette havde modtaget anden besked fra passagererne.    ... 

133.  Retserhvervelsestidspunktet
Jan Pedersen i R&R nr. 5/1999 SM 116-119: Periodisering - betingede og udskudte dispositioner.... R&R 1977 SM 154 LSR: Et dødsbo havde i 1972 solgt afdødes landejendom betinget af landbrugsministeriets udstykningsapprobation m.m.... Kommenteret af Svend Erik Holm i R&R nr. 3/1998 SM 83-84.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 5/1999 SM 118.... HR's afgørelse er komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 4/2012 SM p. 63-64.... 

134.  Ophavsret
Anmeldt af Ruth Nielsen i R&R nr. 10/1999 p. 46-47.... Herefter gik R konkurs.... R og P benyttede deres mønstre for varer af samme art.... Da R ikke havde givet F tilladelse til at trykke salmeforspillet, og da R heller ikke havde udvist en passivitet over for F, som kunne begrunde, at R udelukkedes fra at... I 2005 fik R nedlagt fogedforbud mod, at I, der havde importeret 8.796 knive benævnt Royal Classic, R, solgte og markedsførte disse knive.... 

135.  Ligestilling og diskrimination
Hun blev d. 01.03.2005 ansat på et reklamebureau, R, som tekstforfatter. A føjede under ansættelsen 5 af R’s kunder til sin hjemmeside.... A orienterede d. 12.09.2005 R om, at hun var gravid.... VL udtalte, at A havde overtrådt ansættelseskontraktens vilkår om tavshedspligt med hensyn til alle forhold vedrørende R, dets drift og kundeforhold.... Offentliggørelsen udgjorde derfor en krænkelse af A's loyalitetsforpligtelse over for R.... en krænkelse af en sådan grovhed, at R havde været berettiget til at bortvise A.... 

136.  Panteret
Thomsen: Det private pantebrev - Digitalt og fysisk finansieringsinstrument og investeringsobjekt, 1. udg., dec. 2007, 800 sider, Forlaget Thomson Philip R... Claus Sørensen i R&R nr. 3/1996 p. 27-34: Udviklingen af en fælles europæisk pantelovgivning. 1998 Bettina Bang Jakobsen... Ejendomsmægleren nr. 5/2009 p. 28-31: Pantebrevet - fra fortidslevn til fremtidschance 2010 Susanne Mark og Uffe Jacobsen i R&... R nr. 10/2010 p. 38-45: Pantsætning af immaterielle aktiver Om sondringen mellem danske, internationale, og europæiske immaterielle aktiver.... Susanne Mark og Uffe Jacobsen i R&R nr. 10/2010 p. 38-45: Pantsætning af immaterielle aktiver Om sondringen mellem danske, internationale, og europæiske immaterielle... 

137.  Byggemoms
Dennis Ramsdahl Jensen og Henrik Stensgaard i R&R nr. 5/2016 SM 99-101: Sondringen mellem byggegrunde og bebygget fast ejendom i momsretten.... Komm. af Claus Kirketerp i R&R nr. 11/2006 SM p. 330-333: Nogle bindende afgiftssvar om byggemoms, og af Louise Eide Pedersen i Danske Revisorer nr. 4/2006... Komm. af Claus Kirketerp i R&R nr. 11/2006 SM 330-333: Nogle bindende afgiftssvar om byggemoms.... Komm. af Claus Kirketerp i R&R nr. 11/2006 SM p. 330-333: Nogle bindende afgiftssvar om byggemoms.... Komm. af Claus Kirketerp i R&R nr. 11/2006 SM 330-333: Nogle bindende afgiftssvar om byggemoms.... 

138.  Civilproces - Proceshabilitet
Aktieselskabet, T, og Region Syd, R, samarbejdede om drift og foretagelse af MR-scanninger på et af R's sygehuse.... Anpartsselskabet N lagde herefter sag an mod R med påstand om betaling af 11 mio. kr.... N blev pålagt at betale 250.000 kr. i sagsomkostninger til R. VL stadfæstede BR's dom.... Senere blev der af rekvirenten, R, igen indsendt en udlægsbegæring mod S, og det blev her af R gjort gældende, at S havde procesevne.... Under disse omstændigheder havde R ikke været afskåret fra på ny at anmode om foretagelse af udlæg.... 

139.  Skattekontrol
(Kritik af reglerne om indberetning af personalegoder) 2012 Henrik Bro i R&R nr. 3/2012 p. 52-58: SKAT benytter revisors... Jensen og Dorthe Palm i R&R nr. 11/2014 p. 54-61: SKATs SMV-indsats frem mod 2020 (Artiklen beskriver SKAT's kontrol af SMV'er, hvor der vil ske en øget digitalisering... frem mod 2020). 2016 Jens Otto Damgaard og Charlotte Jepsen i R&R nr. 7/2016 p. 4-15: Tillid er godt, men kontrol... R&R nr. 1/2022 p. 30-43: Bødeansvaret for manglende iagttagelse af TP-dokumentationsreglerne Christian Bach Worsøe i SR-Skat 2022.237-244:... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 10/2013 SM p. 147-151: (Parts- og afgørelsesbegrebet ved udlevering af oplysninger af væsentlig betydning.... 

140.  Miljøafgifter
undersøger mulighederne for indførelse af miljøafgifter). 1996 Benny Hjortkjær Hansen og Jørgen Holm Damgaard i R&... R nr. 5/1996 p. 9-15: Indblik i den grønne afgiftsjungle.... udpumpede vand, og at der således er afgift på vandspild ud over 10%. 1998 Jørgen Holm Damgaard og John Holm Andreasen i R&... R nr. 9/1998 p. 23-29: Nye afgiftsregler (Omtaler bl. a. pinsepakkens regler om energiafgifter) Lars Loftager Jørgensen i SR-Skat 1998.257-259: Ændringer... 2022 Otto Brøns-Petersen i R&R nr. 5/2022 p. 62-69: Sådan kan forslagene til grøn skattereform forbedres. 2023 Jakob Bundgaard i Taxo... 

141.  Næringsbeskatning vedr. fast ejendom
Svend Erik Holm i R&R nr. 7/1994 SM 190-191: Næring - afsmitning Jan Pedersen i R&R nr. 1/1997 SM 3-5: Næringsbegrebet - tabsfradrag... Aage Michelsen i R&R nr. 6/1998 SM 201-204: Aktivers karakterskift i skattemæssig henseende. Advokatfirmaet Tommy V.... R&R 1997.1 SM 40 ØLD: Ejendomsmægler fik ikke fradrag for tab ved salg af bolig efter 2 3/4 år.... af Aage Michelsen i R&R nr. 6/1998 SM 201-204.... ØL's dom er komm. af Åge Michelsen i R&R nr. 1/2000 SM 1-5: Ulovhjemlet skattemæssig identifikation af ægtefæller.... 

142.  Omkostningsdækning i skattesager
Ole Stavad i R&R nr. 6/2000 p. 22-23: Fedtet eller fornuftig? - omkostningsgodtgørelsen tager hensyn til retssikkerheden.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 10/2005 SM 287-291 og af Ole Bjørn i SR-Skat 2005.254-257.... R bistod S i en sag for LSR vedr. bindende svar på et spørgsmål om, hvorvidt S kunne få befordringsfradrag efter LL § 9 D om kronisk syge. R gjorde bl.a.... på foranledning af R som led i et forretningsmæssigt samarbejde mellem R og A.... A var bekendt med den foregående aftale med R.... 

143.  Tvangsindløsning
Caroline Pontoppidan i R&R nr. 4/2003 p. 33-39: Overtagelsestilbud og afnotering af et børsnoteret selskab - Tidsbesparelsen ved vedtægtsbestemt indløsning efter... Mads Illum og Bjørn Krog Andersen i R&R nr. 7/2005 p. 30-37: Tvangsindløsning af minoritetsaktionærer - Indløsningsmodeller, hjemmel og praktiske forhold vedrørende... Michael Wejp-Olsen i R&R nr. 11/2008 p. 50-62: Tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i M&A transaktioner.... 

144.  EU-Statsstøtteret
håndhævelse af forbuddet mod statsstøtte. 2003 Jon Iversen og Morten Lau Smith i R&... R nr. 5/2003 p. 45-52: Statsstøtte - hvor går grænsen (I)?... Jon Iversen og Morten Lau Smith i R&R nr. 6/2003 p. 22-28: Statsstøtte - hvor går grænsen (II)?... anvendelse for ad den vej at analysere, om intentionen med bestemmelsen er blevet opfyldt. 2023 Nina Theodora Vester-Andersen og Frederik Jakobsen i R&... R nr. 1/2023 p. 34-43: EU lukker gabet for tredjelandes statsstøtte Retspraksis UfR 2015.1330 HD: Fastsættelse af højestegrænser... 

145.  Generationsskifte
Anmeldt af Jon Stokholm i ADV 1999.77 og af Jan Børjesson i R&R nr. 10/1999 p. 42-44.... Henrik Konradsen i R&R nr. 5/2001 p. 38-41: Ændrede successionsregler for aktier.... Teddy Wivel i R&R nr. 11/2004 p. 5: Generationsskifte.... Karsten Gianelli i R&R nr. 8/2017 p. 50-57: Lettelse af generationsskifte.... R nr. 11/2021 p. 30-41: L 133 - Overdragelse af opsparet overskud med succession - en række stramninger. - DEL 1 Bent Ramskov og Siw Ryan i R&R nr. 12/2021 p. 65-73: L 133 - Overdragelse af... 

146.  Værdiansættelse i skattesager
Christiansen i R&R nr. 9/1985 p. 400 ff.: Værdiansættelse og bevisspørgsmål.... David Nørby Kowalczyk og Mads Melgaard i R&R nr. 6/2006 p. 22-26: IAS 36 Nedskrivningstest for immaterielle og materielle anlægsaktiver – Opgørelsen af kapitalværdi... Jesper Nørgaard Christensen i R&R nr. 12/2009 p. 62-68: Skattemæssig værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele.... SR-Skat 2009.250-256: SKATs vejledning om værdiansættelse af 21. august 2009 Morten Jensen og Morten Marott Larsen i R&... R nr. 12/2016 p. 40-61: Værdiansættelse af investeringsejendomme - aktuelt med definitioner og anbefalinger Torben Bagge i SR-Skat 2018.246-254... 

147.  Investeringsscreening
Collet, Anne Katrine Østergaard og Yas Farah Bakhsh Akbatani i R&R nr. 9/2021 p. 38-51: Ny lov om screening af udenlandske direkte investeringer Pernille Nørkær og Jeanette Kjeldgaard... Rasmussen i NTS nr. 4/2022 p. 13-21: Foreign Direct Investment screening in Denmark – One Year with the Danish FDI Regime 22 Kristian Helge Straton-Andersen i R&R nr. 5... 

148.  Immaterielle rettigheder og skat
Arne Møllin Ottosen i R&R nr. 1/2001 p. 26-32: Den skattemæssige behandling af software.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 9/1999 SM 247.... Komm af Jan Pedersen i i R&R nr. 2/2004 SM p. 30-33.... 

149.  EU-konkurrenceret
Niels Kjærsgaard og Hans Høj i JUR 2003.350-363: Modernisering af de europæiske konkurrenceregler Jens Munk Plum og Rune Hamborg i R&R nr. 5/2003 p. 16... Rune Hamborg i R&R nr. 7/2006 p. 10-16: Whistleblowing: Angiv de andre og slip selv for straf!... bundling under TEUF artikel 102 - Med særlig fokus på betydningen af Microsoft-sagen og offentliggørelsen af Vejledningen Torkil Høg og Theis Kærn Poulsen i R&... R nr. 11/2007 p. 32-38: Microsoft dommen – er det ganske vist?... Pernille Hollerup i R&R nr. 10/2007 p. 14-22: Nye retningslinjer for fusioner Om EU-kommissionens nye retningslinjer fra 2007.... 

150.  Bristende forudsætninger for aftaler
R til kendskab, at L havde afsonet en dom for seksuelle krænkelser af en mindreårig pige.... R havde ikke forud for kontraktindgåelsen stillet krav om indhentelse af straffeattest eller børneattest, og L havde intet oplyst om straffedommen.... Retten i Aalborg fandt R berettiget til at ophæve kontrakten.... VL udtalte, at det fandtes godtgjort, at R ikke ville have indgået kontrakten med L, hvis R forinden havde været bekendt med straffedommen, og dette måtte have fremstået... I indgik efterfølgende en hovedsponsoraftale med R, som dog allerede i 2009 blev misligholdt, idet I gik konkurs.... 

151.  Leasing
R 1967.137 ff: Robert Koch-Nielsen i UfR 1967 B.286 ff: 1972 Ebbe Suenson i JUR 1972.85 ff: Leasing... Mais oú sont les neiges d´antan (Francois Villon). 1982 Kim Ulrich i R&R 1982.215 ff.... Poul Gade i UfR 1993 B.330-335: Misligholdelse ved leasing af EDB-udstyr. 1995 Kim Mücke i i R&R nr. 5/1995 p... R nr. 12/2006 p. 10-21: Leasing - Business as usual?... R skulle derfor betale det af J opgjorte beløb med fradrag af den skønsmæssigt fastsatte værdi af det tilbagetagne udstyr.... 

152.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2016
Karsten Gianelli i R&R nr. 6/2016 p. 30-33: Værdiansættelse af fast ejendom - seneste retspraksis.... Karsten Gianelli i R&R nr. 3/2016 p. 52-56: Nyt om værdiansættelse i dødsboer fast ejendom og unoterede aktier... 

153.  SE-selskaber
Niels Bang Sørensen og Mette Klingsten i R&R nr. 1/2002 p. 6-20: Det europæiske selskab.... Søren Ehlert i R&R nr. 10/2008 p. 26-34: Stiftelse af et europæisk selskab (SE-selskabet).... 

154.  Dobbeltbeskatning
Anmeldt af Lena Engdahl og Søren Sønderholm i R&R nr. 10/2011 p. 72-77.... Aage Michelsen i R&R nr. 7/1996 p. 15-18: Voldgiftskonventionen og interne afregningspriser.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 9/2007 SM p. 234-237: Fordelingen af beskatningsretten til indtægter fra aktieoptioner.... Svend Erik Holm i R&R nr. 1/2011 p. SM 7-8: Styringssignal fra SKAT Nedslag i ejendomsværdiskatten.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 5/2010 p. SM 172-175: Urigtigt bindende svar om begrænset skattepligt af udbetalinger fra et dansk s.m.b.a.... 

155.  Fogedforbud
og R lagde, bl.a. under henvisning til COC, sag an mod T for at have formidlet internetadgang for sine kunder til D’s websider.... R forbød samtidig D’s salg af replikaer under henvisning til dansk ret.... Efter at have påtalt S's markedsadfærd flere gange ophævede R eneforhandleraftalen d. 19.12.2001.... RPL § 651, stk. 1, herudover blev R frifundet for S's erstatningspåstand, idet ophævelsen fandtes berettiget.... HR fandt, at S havde handlet groft illoyalt og aftalestridigt i et sådant omfang, at R havde været berettiget til at ophæve eneforhandleraftalen.... 

156.  Produktansvar
Gearet på B var blevet monteret af skibsreparatør, R, som havde fået leveret gearet fra gearleverandør, L.... A sagsøgte L, R og det danske rederi, C, der ejede B.... Det kunne ikke lægges til grund, at R havde gjort sig skyldig i fejl eller forsømmelser i forbindelse med isætning og montage af den omhandlede gearkasse, men R... VL tiltrådte, at L og R var produktansvarlig over for A.... Leveringsbetingelserne var derudover ikke blev fremsendt til R, men de kunne købes hos organisationen Orgalime.... 

157.  Miljøret
Anmeldt af Rasmus Nørgaard i R&R nr. 2/2000 p. 54 og af Peter Pagh i UfR 2000 B.154-155.... Rubenson og R. Strömberg: Miljöbalken - En kommentar. Del 1, 2000, 676 sider, Norstedt Juridik.... Klaus Frederiksen i R&R nr. 12/1995 p. 31-40: Miljøledelse - ny vin på gamle flasker.... Kim Trenskow i R&R nr. 10/1997 p. 32-37: Økonomiske virkemidler på miljøområdet.... - om rækkevidden af C-261/18 om manglende miljøvurdering af vindmøllepark 2022 Sebastian Glanz i R&R nr. 8/2022 p. 48-57: Danmark skal være CO2-neutral: En ABC til hvordan virksomhederne... 

158.  International voldgift
VOL § 39, stk. 1, nr. 1, litra d, idet voldgiftssagen, i henhold til parternes kontrakt, skulle have været indledt ved en voldgiftsret i Danmark Et russisk selskab, R, anmodede om, at der... D og R havde indgået en kontrakt, hvor R købte en produktionslinje af D. Kontrakten blev udarbejdet både på engelsk og på russisk.... R indledte derefter en sag ved V. V sendte et brev til D om, at der ville blive afholdt et retsmøde i sagen, men D nægtede at modtage brevet, og mødte ikke op til retsmødet.... V afsagde en kendelse, hvor D blev tilpligtet at betale 4,5 mio. kr. til R.... Den voldgiftsret, som en sag mod D skulle indledes ved i Danmark, var A, og R havde tilmed de nødvendige informationer for at kunne indlede sagen ved A.... 

159.  Kursgevinstbeskatning
Svoldgaard i R&R nr. 11/1997 p. 7-16: Aflønning med aktieoptioner og warrants.... R nr. 3/1998 SM 85-86: Kursgevinstbeskatning.... R nr. 4/2008 p. 48-56: Beskatning af strukturerede obligationer.... ØLD er komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 10/2011 p. SM 142-144.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 12/2011 p. SM 170-171.... 

160.  Vidnegodtgørelse
Vidnegodtgørelse til revisorer UfR 2008.2386/1 ØLK: R var revisor for et konkursramt selskab og i den forbindelse indkaldt til... ØL udtalte, at det var ubestridt, at R som tidligere revisor for det konkursramte selskab var omfattet af den i KL § 105 nævnte personkreds.... ØL lagde til grund, at R var indkaldt til at give møde i skifteretten med henblik på at opfylde denne pligt.... ØL udtalte, at det var ubestridt, at R som tidligere revisor for det konkursramte selskab var omfattet af den i KL § 105 nævnte personkreds.... ØL lagde til grund, at R var indkaldt til at give møde i skifteretten med henblik på at opfylde denne pligt.... 

161.  Aftalers indgåelse
A sagsøgte L, R og det danske rederi, C, der ejede B.... Det kunne ikke lægges til grund, at R havde gjort sig skyldig i fejl eller forsømmelser i forbindelse med isætning og montage af den omhandlede gearkasse, men R hæftede... VL tiltrådte, at L og R var produktansvarlig over for A.... Kreditorer, R, i W's konkursbo, havde købt kravet af konkursboet.... R mente, at K hæftede som igangsætter og bestiller af byggeprojektet.... 

162.  Civilproces - Sammenlægning og adskillelse af krav
KL § 244, stk. 1 Et selskab, R, havde anlagt sag mod konkursboet, B, efter A, i medfør af KL § 133, stk. 1.... A ønskede desuden at stille spørgsmål til Retslægerådet, R, hvilket kunne være ressource- og tidskrævende.... Heller ikke den omstændighed, at der i en sag mellem R mod bl.a.... alle med påstand om, at R skulle kompensere A med 400 euro pr. person.... R anerkendte efter skriftvekslingen A's påstande, og BR afsagde dom efter A's påstand.... 

163.  Virksomhedspant
Thomas Kræmer Rasmussen og Peter Nørtved i R&R nr. 11/2002 p. 20-23: Virksomhedspant. 2003 Jens Poulsen i Lov... Matilde Juul i R&R nr. 6/2005 p. 30-37: Lovforslag om virksomhedspant Matilde Juul i R&R nr. 9/2005 p. 54-55: Virksomhedspant.... Susanne Mark og Uffe Jacobsen i R&R nr. 10/2010 p. 38-45: Pantsætning af immaterielle aktiver.... 

164.  Skatteproces
Christiansen i R&R nr. 11/2013 p. 52-62: Pas på påstanden (Artiklen behandler udformningen af påstande ved de administrative klageinstanser).... R nr.5/2015 p.56-66: Bevis for faktum i skattesager med fokus på bevisbyrdens placering Torben Bagge i R&R... nr.6/2015 p. 68-78: Bevis for faktum i skattesager med fokus på bevisbyrdens placering Torben Bagge i R&R nr.7/2015 p... Michael Serup i R&R nr. 7/1990 p. 29 ff.: Skattemyndighedernes revisionsadgang.... R nr. 12/2006 p. 58-64: Den store fusion – 1 år efter.... 

165.  CFC-beskatning
Cadbury Schweppes - værn mod kontrollerede udenlandske selskaber. 2007 Lars Nyhegn-Eriksen i R&... R nr. 8/2007 p. 60-66: Dansk CFC-beskatning – efter L 213 og Cadbury Schweppes Gennemgang af de ændringer der er foretaget i de danske CFC-beskatningsregler... R nr. 8/2021 p.  38-55 CFC - beskatning Jens Wittendorff i R&R nr. 9/2021 p.  20-31 CFC - beskatning - del 2... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 1/2005 p. SM 2-5.... Komm. af Anders Jul Bjørn og Abdi Mohamed i R&R nr. 6/2021 SM p. 86-93: Beskatning af aktier med særlige rettigheder - udvidelse af kapitalfondsbegrebet... 

166.  Klima
Sørensen i R&R nr. 5/2009 p. 76-78: En effektiv klimastrategi kræver en effektiv klimaorganisation. (Om klimaudfordringer og behovet for handling.... /EF af 23. april 2009 "Direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder") Mikkel Fritsch og Claire Grønlund i R&... R nr. 1/2019 p. 36-45: Grøn finansiering Trine Østergaard i ADV nr. 2/2020 p. 30-31: Flere klimasøgsmål på verdensplan Flere europæiske domstole har taget stilling til... 

167.  Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
Claus Juul Hansen og Mads Kofod i R&R nr. 10/2010 p. 22-45: Nye regler om medarbejderrepræsentation.... Anette Norup Würther, Birgit Lyngskjold og Louise Strudstrup Muurholm i R&R nr. 7/2012 p. 32-42: De ”nye” og mere fleksible regler om medarbejderrepræsentation... 

168.  Passivitet
R havde i 1988 ydet et lån til K uden at tage forbehold om at ville gøre restfordringen gældende.... Efter et møde med B kort før d. 19.06.1989 anmodede R B om at svare på, om B mente, at R var ansvarlig for B’s tab, og om i givet fald at opgøre, begrunde og dokumentere... HR fandt, at B ikke havde mistet retten til at fremsætte krav mod R som følge af passivitet.... R blev derfor frifundet.... HR fastslog, at R og B var erstatningsansvarlige over for konkursboet.... 

169.  Arrest i skib
UfR 2014.2635 ØLK: Efter en omfattende brand på skibet F, blev der indgået en kontrakt mellem et rederi, R, og et selskab, S, om bortskaffelse af affald ombord på F... Efter anmodning fra R blev der foretaget arrest i F. S' arbejder på skibet var en forudsætning for F's reparations og indgik i en samlet proces for at bevare F.... R havde stillet sikkerhed for S's krav i henhold til kontrakten, men efterfølgende viste det sig, at arbejdet blev langt mere omfattende.... S anmodede om, at arresten efter SØL § 94, nr. 4 skulle foretages uden foregående varsling af rekvisitus, R, der var et statsligt forskningsinstitut.... R kærede kendelsen, og det blev oplyst, at skibet sejlede mhp. at gennemføre en oceanografisk videnskabelig ekspedition.    ... 

170.  Spedition
Da R modtog reperationssættet fra producenten, blev det pakket i en papkasse, hvor der sad forskellige faremærkater, bl.a. et rombeformet, orange mærke med påskriften... P anførte under sagen, at bøden og omkostninger i forbindelse med sagens behandling i USA skulle betales af R og D, idet R vidste eller burde vide, at pakken indeholdt... HR fandt, at R måtte anses som erstatningsansvarlig.... P havde i forholdet til R udvist egen skyld og måtte derfor selv må bære halvdelen af tabet. R skulle derfor betale 16.025 USD.... I fragtbrevet fra R var godset blot betegnet som "skibsudstyr", og D fik ikke på anden måde oplysning om, at der var tale om farligt gods.... 

171.  Brugeligt pant
UfR 2014.758 ØLK: Realkredit Danmark, R, havde pant i andelboligforeningen, B's, ejendom, og da B traf bestemmelse om opløsning ved likvidation, anlagde R sag... med påstand om overtagelse af pantet til brugeligt pant, da R frygtede betalingsmisligholdelse som følge af likvidationen, jf.... Formanden i B berettede, at der i forbindelse med en rekonstruktionsaftale med R blev ønsket, at B maksimalt anvendte 500.000 kr. om året til vedligeholdelse.... 

172.  Begrænset skattepligt
Poul Runge Nielsen og Karsten Engsig Sørensen i R&R nr. 4/1995 p. 44-53: Nye krav til behandlingen af begrænset skattepligtige personer - EU-Domstolens afgørelse... Aage Michelsen i R&R nr. 10/1995 SM 285-289: Ophør af begrænset skattepligt.... Aage Michelsen i R&R nr. 10/1996 SM 369-372: Tidspunktet for indtræden af begrænset skattepligt.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 5/2010 p. SM 172-175: Urigtigt bindende svar om begrænset skattepligt af udbetalinger fra et dansk s.m.b.a.... Komm. af Anders Nørgaard Laursen i R&R nr. 8/2017 p. 77-81. Tilflytning og fuld skattepligt: hvad ligner egentlig ferie.... 

173.  Moms
R. Rasmussen og Berit D.... Erik Dekow i R&R nr. 9/1995 p. 56-57: Moms og lønsumsafgift i koncerner.... Claus Kirketerp i R&R nr. 2/2001 p. 6-14: Momsfradragsretten i bevægelse.... R&R nr. 11/2017 p. 98-102: Trekantshandel - pas på momsfælderne Peter Gath og Charlotte Jepsen i R&R nr. 12/2017 p. 2: Nyt moms- og skattetjek - ny... 2020 Flemming Lind Johansen i R&R nr. 5/2020 p. 52-56: SKAT & MOMS i en krisetid Dennis Ramsdahl Jensen og Henrik Stensgaard i R&R nr. 5/2020 SM p. 65-74: Ny større revision af... 

174.  Skatteretlig bopæl i Danmark
Aage Michelsen i R&R nr. 6/1994 SM 159-162: Bopælsbegrebet - forventningsprincippet - retskildepolycentri. B.... Aage Michelsen i R&R nr. 2/1999 SM 30-33: Indtræden af ubegrænset skattepligt ved etablering af bopæl eller ophold i Danmark.... Komm. af Anders Nørgaard Laursen i R&R nr. 1/2021 SM p. 46-54.... Komm. af Anders Nørgaard Laursen i R&R nr. 1/2021 SM p. 46-54.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 9/2009 p.... 

175.  Driftsomkostninger
Anders Bjørn i R&R nr. 8/2007 p.... af Svend Erik Holm i R&R nr. 4/2010 p.... Jan Pedersen i R&R nr. 6/2010 p.... af Thomas Keller i R&R nr. 4/2007 p.... Landsretsdommen er komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 10/2010 p.... 

176.  EU-ret
Lars Kjølbye i R&R nr. 6/1994 p. 27-33: Nye vinde i handelshindringer. EU-domstolen foretager revision af handelshindringsbegrebet.... Erik Bertelsen og Jesper Rasmussen i R&R nr. 11/1994 p. 23-33: Aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.... Karsten Engsig Sørensen i R&R nr. 7/1996 p. 25-34: Kapitalens fri bevægelighed i EU - og skatteretlige hindringer herfor. Steen A.... Frantzen i R&R nr. 9/2006 p. 36-45: Et tiltrængt overblik over Direktivet for Markeder for Finansielle Instrumenter (MiFID).... Henriette Søltoft og Ulla Lyk-Jensen i R&R nr. 9/2017 p. 72-79: Brexit - den sikre vej til handelshindringer Jens Kristiansen i UfR 2017 B.75-83:... 

177.  Tavshedspligt i forvaltningen
P blev bekendt med opslaget og klagede til regionshospitalet, R, hvor S arbejdede. S blev indkaldt til en tjenestelig samtale.... R meldte S til politiet. S lagde sag an mod R med påstand om betaling af 98.000 for løn i opsigelsesperioden pga. uberettiget bortvisning.... R blev frifundet. Efterfølgende blev S idømt en bøde på 5.000 kr. for brud på tavshedspligten efter sundhedsloven og ikke STRFL.... 

178.  Rekonstruktion af selskaber - Beskatning
Peter Rose Bjare og Søren Sønderhold i R&R nr. 8/1996 p. 24-33: Skattemæssige forhold ved rekonstruktion af selskaber.... En kommentar til SKM2006.250 LSR Nicolai Thorsted og Sanne Camilla Jensen i R&R nr. 7/2010 p. 40-52: Rekonstruktion og akkord – skattemæssige konsekvenser.... 

179.  Ejendomsavancebeskatning
R nr. 8/2010 p.... R nr. 10/2022 p. 44-53: Lagerbeskatning af udlejningsejendomme Ejertiden Jan Pedersen i R&R nr. 5/1997 SM 153... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 9/2005 SM p. 260-263: Hjemmel til korrektion i dansk skatteret.... Komm. af Thomas Keller i R&R nr. 4/2007 p. SM 97-99.... Komm. af Anders Bjørn i R&R nr. 8/2010 p.... 

180.  Køb
R var berettiget til at ophæve aftalen.... R anførte endvidere, at Z var ansvarlig for det tab, som R havde lidt ved, at Z ikke opfyldte aftalen.... R opgjorte sit tab til forskellen på det mellem parterne aftalte beløb og det lavere beløb, som R fik ved at foretage dækningssalg.... R var berettiget til at ophæve aftalen.... R anførte endvidere, at Z var ansvarlig for det tab, som R havde lidt ved, at Z ikke opfyldte aftalen.... 

181.  Maskeret udlodning
Jan Pedersen i R&R nr. 9/1994 SM 245-248: Maskeret udbytte - maskeret indskud.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 6/2007 p.... i SO 1999.227-228 og af Jan Pedersen i R&R nr. 9/1999 SM 248.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 9/1999 SM 247.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 4/2006 p.... 

182.  Interessentskaber
interessentskaber (Et referat af professor Søren Friis Hansens foredrag om kvalifikation af interessentskaber) Søren Friis Hansen i R&... R nr. 6/2015 p. 52-65: Fokus på selskabsretlige aspekter af interessentskaber (I artiklen beskrives udvalgte selskabsretlige regler, der gælder for interessentskaber i dansk... Bodil Christensen og Tommy V Christiansen i R&R nr. 4/2018 p. 68-78: Partnerselskaber og interessentselskaber - er deltagerne lønansat eller selvstændige erhvervsdrivende... Christiansen i R&R nr. 7/2018 p. 56-74: Nye regler om begrænsning af underskudsfremførsel i interessentskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber mv.... 

183.  Fast driftssted i Danmark
2022 Anders Nørgaard Laursen i R&R nr. 2/2022 SM 90-94: Kommentarer til udvalgte afgørelser.... Tilsynsarbejde og fast driftssted 2023 Therese Colmorn og Søren Engers Pedersen i R&R nr. 4/2023 p. 32-39: Skattemæssigt fast... Komm af Anders Nørgaard Laursen i R&R nr. 1/2016 SM 81-86 SKM2015.644 SR: SR kunne ikke bekræfte, at et udenlandsk selskab undgår... Kommenteret af Aage Michelsen i R&R nr. 6/2018 p. 91-93.... Komm. af Anders Nørgaard Laursen i R&R nr. 1/2020 p. 83-89.... 

184.  Opsigelse og afskedigelse
R til kendskab, at L havde afsonet en dom for seksuelle krænkelser af en mindreårig pige.... Retten i Aalborg fandt R berettiget til at ophæve kontrakten.... VL udtalte, at det fandtes godtgjort, at R ikke ville have indgået kontrakten med L, hvis R forinden havde været bekendt med straffedommen, og dette måtte have fremstået... D. 08.06.2020 orienterede A R om, at lægeerklæringen ville fremkomme d. 10.06.2020. R bortviste herefter A. A nedlagde påstand om betaling af erstatning.    ... Der var ikke givet A en rimelig frist for indsendelse af lægeerklæring, hvorfor R ikke havde været berettiget til at bortvise A. R skulle betale erstatning til A.    ... 

185.  Fradrag for tab på fordringer
Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 6/2004 SM 170-171.... Komm. af Niels Josephsen og Niels Winther-Sørensen i R&R nr. 7/2012 SM p. 108.... ØL's dom er komm. af Ole Bjørn i SR-Skat 2010.137-140 og af Jan Pedersen i R&R nr. 6/2010 p.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 4/2013 SM p. 53-54, som ikke mener, at der var hjemmel til at nægte fradrag, jf.... Kommenteret af Anders Bjørn og Christoffer Rønning i R&R nr. 6/2016 p. 75-80.... 

186.  Solvent likvidation af selskaber
kapitel 14 - Kapitalselskabers opløsning, §§ 216-235 Artikler Svend Erik Holm og Nete Weber i R&... R nr. 2/1994 p. 30-36: Afslutning af solvent likvidation - likvidators ansvar.... Jesper Lett i ADV 1998.86 Likvidation (Omtaler TfS 1998.286 DEP) Ole Fabricius og Mikkel Styhr i R&R nr. 4/1998 p. 48-53: Regnskabspraksis... 

187.  Ejendomsinvestering
Stevns i R&R nr. 11/1995 p. 25-32: Prisdannelse og værdisætning af markedsværdier for erhvervsejendomme - en vejledning i markedspåvirkninger og metode - set fra... Morten Jensen og Morten Marott Larsen i R&R nr. 12/2016 p. 40-61: Værdiansættelse af investeringsejendomme - aktuelt med definitioner og anbefalinger... 

188.  Patientforsikring
At operationen havde bidraget til en forværring af smerterne kunne dog ikke helt afvises af R.... Efter disse regler kunne R ikke kræve de udbetalte patienterstatninger tilbagebetalt af A og B.... R havde ikke klaget over de afgørelser fra F, hvorved A og B var blevet tilkendt patienterstatninger, og R havde udbetalt erstatningsbeløbene til A og B uden at... Efter disse regler kunne R ikke kræve de udbetalte patienterstatninger tilbagebetalt af A og B.... R havde ikke klaget over de afgørelser fra F, hvorved A og B var blevet tilkendt patienterstatninger, og R havde udbetalt erstatningsbeløbene til A og B uden at... 

189.  Kreditaftaler
G havde sendt en formular angående debitorskifte til R, som aldrig returnerede den.... R kunne ikke søge sig fyldestgjort i bilen, jf. KAL § 30, stk. 1 og § 38, da bilen var totalskadet, hvorfor R skulle søge sig fyldestgjort hos S ved at foretage udlæg for bilens værdi, jf.... I et sådant tilfælde ville R have krav på betaling af det overskydende beløb, hvis bilens værdi var mindre end tilgodehavendet.... R havde krav på restfordringen på gældsbrevet. VL ophævede fogedrettens kendelse og hjemviste til fortsat behandling.... Jesper Claus Christensen og Ole Simonsen i R&R nr. 4/1996 p. 9-25: Lånekøb.... 

190.  Aktieombytning
Omtalt i R&R nr. 6/2020 SM p. 97-105  S var dansk, men havde boet i X-land i mange år.... Komm. af Susanne Kjær i R&R nr. 5/2001 SM 136-137.... A anlagde sag mod S og mod R og RS.... Komm. af Anders Nørgaard Laursen i R&R nr. 3/2020 SM: Aktieombytning: udbytte eller aktieavance? - nogle bemærkninger om omgåelse mv.... Komm. af Anders Nørgaard Laursen i R&R nr. 3/2020 SM: Aktieombytning: udbytte eller aktieavance? - nogle bemærkninger om omgåelse mv.... 

191.  Dommeres inhabilitet
R afviste at være inhabil, og VL stadfæstede.... T ankede dommen med påstand om ophævelse af BR's dom, frifindelse og formildelse, da T fandt, at retsformanden, R, var inhabil, idet R havde afsagt kendelsen om ransagningen... ØL fandt, at RPL § 61 ikke medførte inhabilitet hos R i anledning af BR's præmisser eller i anledning af, at R havde afsagt kendelse om ransagning hos T, hvorved Politiet... D var formand i Randers Lejerforening, R, hvor A var næstformand, og R havde kontor på A’s advokatkontors adresse.... Det forhold, at R havde samme adresse som A’s advokatkontor, indebar, at A udlånte lokaler til R på samme måde, som f.eks. advokatkontorer udlånte... 

192.  Beslaglæggelse og edition
i erstatning til forurettede, R, for mandatsvigen.... ikke havde betalt erstatning til R.... Anklagemyndigheden, A, anmodede selskabets revisor, R, om udlevering af oplysninger til brug for salg af de beslaglagte aktier, hvilket R afviste.... Herefter anmodede Den Uafhængige Politiklagemyndighed, P, om at Region Sjælland, R, skulle udlevere kopi af A's journaloplysninger, hvilket R ikke ønskede at efterleve.... R havde dermed handlet ansvarspådragende og påført kreditorerne et tab.... 

193.  Køb med ejendomsforbehold
Hans Helge Beck Thomsen i R&R nr.11/1993.29ff. Henning Bromann i FM 1997.118: Pas på - fælden smækker.... UfR 2014.3305 ØLK: R I/S købte med ejendomsforbehold en bil til 62.500 kr. d. 27.04.2012.... R gjorde gældende, at bilen var behæftet med mangler.... Endvidere lagde ØL til grund, at det ikke var tilstrækkeligt godtgjort, at der mellem R og C var indgået en aftale om ophævelse af handlen.... C kunne herefter foretage udlæg hos R for 58.713,87 kr.... 

194.  Ejendomsadministration
John R. Frederiksen i HUSET nr. 6-7/2002 p. 3: Tingene begynder at udvikle sig.... John R. Frederiksen i HUSET nr. 4/2002 p. 3: Vigtigt med en fortsat stærk brancheorganisation.... John R. Frederiksen i HUSET nr. 8/2002 p. 3: Et travlt og spændende efterår.... John R. Frederiksen i HUSET nr. 12/2002 p. 3: Godt år for Ejendomsforeningen Danmark.... HUSET nr. 12/2003 p. 18-19: Delegeretmøde og ekstraordinær generalforsamling i ejendomsforening John R.... 

195.  Oplysning om fortrydelsesret ved køb eller opførelse af hele bygninger
Koncept til oplysning om fortrydelsesret vedr. køb eller opførelse af hele bygninger Word O P L Y S N I N G  O M  F O R T R Y D E L S E S R E... 

196.  Andelsbeskatning
udvalget til undersøgelse af eventuelle misbrugsmuligheder ved andelsbeskatningen Litteratur Andreas Fischer i R&... R nr. 8/1994 p. 50-58.... Erik Andersen og Lars Knage Nielsen i R&R nr. 5/1995 p. 27-36: Andelsselskabers regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven.... Aage Michelsen i R&R nr. 5/2002 SM 140-143: Andelsbegrebet, AABL § 2 b og overgang i skattepligt.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 5/2011 p.... 

197.  Tvang i psykiatrien
R havde anført, at A samtykkede til visitationerne, og at betingelserne i den dagældende psykiatrilov for at foretage visitationerne uden samtykke i øvrigt også var opfyldt.... R blev pålagt at betale en godtgørelse på 25.000 kr. til A. VL var nået til et andet resultat.... Efter anmodning fra A indbragte Region Syddanmark, R, foranstaltningen for domstolene i medfør af RPL kap. 43 a. Sagen blev afvist af Retten i Odense, hvilket ØL stadfæstede.... A anlagde efterfølgende en civil sag ved Retten i Kolding med påstand om, at R skulle anerkende, at foranstaltningen var ugyldig, og at R skulle betale tortgodtgørelse.... Ifølge Retslægerådet, R, led A af en sindssygdom, og Retten i Aabenraa fandt i 1981, at tvangsindlæggelsen af A var lovlig.... 

198.  Beskatning af fikseret leje
Aage Michelsen i R&R nr. 1/2003 SM 2-5: Fiksering af leje i familieforhold og fortsat uklarhed om hjemmelen til beskatning af fikserede indtægter.... Mørup i TfS 2006.660: Omgåelse og fiksering af indkomst Aage Michelsen i R&R nr. 5/2008 SM 149-151: Lejefiksering ved udlejning til... VLD er komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 12/2001 SM 372-375 af Henrik Poulsen i TfS 2001.991: Huslejefiksering - endnu engang,... og af Aage Michelsen i R&R nr. 1/2003 SM 2-5: Fiksering af leje i familieforhold og fortsat uklarhed om hjemmelen til beskatning af fikserede indtægter.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 5/2008 SM 149-151: Lejefiksering ved udlejning til nærtstående - Generelt om skattemyndighedernes korrektionsadgang.... 

199.  Virksomhedsomdannelse
Knud Tharnø i R&R 1985.185 ff.: Skattefri virksomhedsomdannelse - administrativ praksis.... (Antager, at disse kan indgå, hvis de udgør en del af virksomhedens kapitalgrundlag) Arne Larsen i R&R nr. 4/2001 p. 16-19: Skattefri... Svend Erik Holm i R&R nr. 8/2001 SM p. 235-237: Skattefrie omstruktureringer.... Bent Ramskov i R&R nr. 11/2001 p. 50-63: Skattefri virksomhedsomdannelse - hvad hvis betingelserne svigter?... Niels Hvid Enevoldsen og Ole Friis i R&R nr. 12/2008: p. 88-94: Skattefri virksomhedsomdannelse udskudt skat i teori og praksis vedrørende goodwill.... 

200.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2002
Skifteretten i Sorø fandt derfor advokat R inhabil efter DSL § 115, stk. 1, og afslog at antage advokat R som bobestyrer, jf. DSL § 38, stk. 1, nr. 1.... T havde i sit testamente fra november 1999 indsat advokat R som bobestyrer.... at advokat R blev bobehandler.... , og at advokat R ikke kunne forskrive, at hun skulle behandle det privatskiftede bo.... R havde ikke krav på aktindsigt i genoptagelsessagen, da han ikke var part i dødsboet.... 

201.  Lovsamling: L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love
To steder i § 32 a ændres »fogedretten« til: »familieretten«, og »retsplejelovens § 537, stk. 4,« ændres til: »§ 456 r, stk. 4, i retsplejeloven«. 37.... I § 16 ændres »§ 537, stk. 2« til: »§ 456 r, stk. 2«. 3. I § 18, stk. 1, ændres »kapitel 45, 46 og 48 a« til: »kapitel 42 b«.... De domme, kendelser, retsforlig, afgørelser, aftaler og anmodninger, der er nævnt i stk. 1, kan fuldbyrdes ved anvendelse af tvangsbøder, jf. § 456 r, stk... af umiddelbar magt ved tilbageholdelse af den forælder, der har barnet, et andet sted end barnets opholdssted eller ved afhentning af barnet, jf. § 456 r,... § 456 r. Familieretten kan tilkalde en repræsentant fra kommunen til at varetage barnets interesser under sagen.... 

202.  Drift og udøvelse af advokatvirksomhed
Lotte Holck - Diversitet skaber innovation Linea R.... R havde krav på at blive sat i besiddelse af kontooplysningerne.    ... R skulle gives adgang til A’s private konto.... John Cederberg i Revisorbladet nr. 8/1999 p. 15-16: Flerfaglige samarbejder er allerede en del af hverdagen Aksel Runge Johansen i R&R nr. 11/1999... Aksel Runge Johansen i R&R nr. 1/2000 p. 33-40: Den multidisciplinære virksomhed.... 

203.  Obligationsret
D. 01.11.2004 sendte A en e-mail til R med besked om, at det planlagte fødselsdagsarrangement var aflyst, hvorefter der opstod tvist om, hvorvidt der mellem parterne var... Efter bevisførelsen - særligt e-mail korrespondancen mellem parterne - lagde VL til grund, at A bindende reserverede R til at levere maden til fødselsdagsfesten.... Sagen drejede sig om, hvorvidt dette lån kunne overtages af Vestjysk Bank, V, efter dennes fusion med R uden samtykke fra D.... Ved aftale af 21.06.2007 erhvervede R ApS de krav, som S og C havde mod A.... A gav d. 22.06.2007 Ø transport i deponeringskontoen, og d. 25.06.2007 meddelte C, at transporten af 18.05.2007 var overdraget til R.... 

204.  Skatteforbehold
Anne Mailund i R&R nr. 11/2000 p. 32-37: Anvendelse af skatteforbehold og omgørelse.... Svend Erik Holm i R&R nr. 4/2001 SM 96-99: Skatteforbehold og omgørelsesadgang.... 

205.  Eksempel på typisk samværsafgørelse
Eksempel på en typisk samværsafgørelse   “FADERENS EKSEMPLAR A F G Ø R E L S E...   O M   S A M V Æ R S R E T... 

206.  Eksempel på typisk samværsafgørelse
Eksempel på en typisk samværsafgørelse “FADERENS EKSEMPLAR A F G Ø R... O M S A M V Æ R... S R E T J.nr. xxxxxx Faderens navn, cpr. nr. xxxxxx-xxxx... 

207.  Tilbageholdsret
2006.3231 VLK: I forbindelse med konkursbehandling af et selskab, S, fremsatte kurator i konkursboet, K, i medfør af KL § 112 begæring om, at S's revisor, R,... R fremsatte indsigelse mod begæringen, med henvisning til at bilagsmaterialet tilhørte revisionsfirmaet og ikke det konkursramte selskab.... R oplyste, at S, som en del af forberedelserne til revisors revision af selskabets årsrapport, havde taget kopi af en række bilag og indsat disse... R gjorde derfor gældende, at bilagsmaterialet var en del af revisionsdokumentationen og derfor omfattet af R's tilbageholdelsesret.... Kopi af bilagene var taget af S's medarbejder og overgivet til R af praktiske grunde.... 

208.  Sambeskatning af selskaber
Lars Nyhegn-Eriksen og Tilde Hjortshøj i R&R nr. 8/2005 p. 10-21: Nye sambeskatningsregler og territorialprincippet.... Susanne Kjær i R&R nr. 6/2007 p. 14-31: Nye regler om skattefrie omstruktureringer og sambeskatning i forbindelse hermed.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 8/2000 SM 227-228.... Komm. af Aage Michelsen i i R&R nr. 9/2004 SM 258-261.... Komm. af Anders Bjørn og Astrid Cederholm i R&R nr. 8/2009 p.... 

209.  Sagkyndige erklæringer
Erklæringen kunne herefter medsendes til R.... Det fremgik af stævningen, at S havde haft bistand fra et revisionsfirma, R, og at der ville blive fremlagt en rapport om, hvordan kravene var opgjort.... S ændrede ved replik af d. 26.04.2019 betalingspåstanden og fremlagde rapporten fra R. A påstod, at rapporten om opgørelse af S’ tab skulle udgå af sagen.    ... S1 havde til imødegåelse heraf fremlagt et bilag udarbejdet af revisionsfirmaet, R, efter retssagens anlæg.... Uanset at R efter det oplyste var S1’s daglige transfer pricing-rådgiver, var R ift. S1 en ekstern og uafhængig part.... 

210.  Immaterialret
R nr. 8/1995 p. 61-63. 2. udg. er anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2003 B.315.... 1990.1420-1425: Lægers rettigheder over videnskabeligt arbejde. 1992 Karen Dyekjær-Hansen i R&... R nr. 5/1992 p.8-15: Immaterielle rettigheder - Gennemgang af den juridiske struktur.... offentlig støtte med samhandelspåvirkning. 2013 Charlotte Kunckel og René Thornfeldt i R&... R nr. 8/2013 p. 74-84: Big Data – juridiske udfordringer og råd i forbindelse med kommerciel udnyttelse Artiklen beskriver Big Data og de juridiske rammer... 

211.  Færøerne
Børge Dahl i R&R nr. 8/1995 p. 54-57: Revision på Færøerne. Et særområde under hjemmestyremyndighederne.... R protesterede heroverfor og gjorde samtidig gældende, at forhøjelserne tilsigtede at opnå en ulovlig fortjeneste i forbindelse med driften af haveanlægget.... de økonomiske oplysninger om havneaktiviteterne, fandt ØL ikke, at K havde godtgjort, at K ved takstforhøjelserne havde overholdt det anførte princip, hvorfor R... UfR 2007.1694 ØLK: Under et møde i fogedretten i Københavns Byret d. 01.09.2006, fik R foretaget udlæg i D's ejendom beliggende på Færøerne.... da den var sagligt begrundet og ikke udgjorde et indgreb i foreningsfriheden En færøsk rederiforening, R,... 

212.  Lovsamling: Ligningsloven
§ 7 R.... § 8 R.... § 15 R.... Hidtidig formulering: § 15 R.... § 15 R, stk. 4 er ændret ved § 6.3 i lov nr. 902 af 21.06.2022 fra d. 01.01.2023. I § 15 R, stk. 4, 1. pkt., udgår »efter skatteindberetningslovens § 43«.... 

213.  Revisorportrætter
Bach i R&R nr. 11/2014 p. 72-74: Mindeord om Jens Kristian Elkjær-Larsen (Fire mindeord om Jens Kristian Elkjær-Larsen).... Bach i R&R nr. 11/2014 p. 72-74: Mindeord om Jens Kristian Elkjær-Larsen (Fire mindeord om Jens Kristian Elkjær-Larsen). 2015 Anne... 

214.  Civilproces - Sagens forberedelse:
UfR 2009.1651 VLK: I en sag anlagt af S mod R, anmodede R d. 17.12.2008 Retten i Horsens om forlængelse af fristen for at afgive et svarskrift.... Det var i brevet oplyst, at R kunne dømmes efter S' påstand, hvis fristen ikke blev overholdt.... Ved brev af 16.02.2009 protesterede S herimod, og S anmodede samtidig BR om at afsige udeblivelsesdom, da R ikke havde afgivet svarskrift.... S kærede BR's afgørelse med påstand om, at BR's beslutning om fristforlængelse blev ophævet, og at det blev pålagt BR at afsige udeblivelsesdom over R.... Da R først ved brev af 13.02.2009 havde anmodet om forlængelse af fristen, havde der ikke været grundlag for, at BR d. 16.02.2009 mod S' protest meddelte R yderligere fristforlængelse... 

215.  Entreprenørens mangelsansvar
Inden de fyldte afgravningen med en sandpude, afgravede de således 250 m3 blød bund, for hvilket R blev honoreret særskilt.... T anførte, at R var ansvarlig for skaderne og derfor skulle afholde udbedringsomkostninger. HR fandt, at R skulle betale 500.000 kr. til T.... HR anførte, at R, da de påtog sig jordarbejdet som underentreprenør, var klar over, at der skulle opføres en staldbygning.... R var bekendt med, at ikke al blød bund var afgravet, og HR anså det ikke for godtgjort, at T var blevet gjort bekendt med dette.... Derfor var R ansvarlig for, at der ikke var udført et fagligt forsvarligt arbejde.... 

216.  Oplysning om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom
Koncept til oplysning om fortrydelsesret vedr. køb af fast ejendom Word O P L Y S N I N G  O M  F O R T R Y D E L S E S R E T... 

217.  Konkurs
Krag Jespersen i JUR 1975.479. 2. udg., 1977, er anmeldt af Mogens Munch i UfR 1978 B.93-98. 5. udg., 1995, er anmeldt af Torsten Iversen i R&R nr. 8/1995 p. 58-60.... R nr. 5/1998 p. 40-43. 9. udg. er anmeldt af Otto Spliid i ADV 2001.226-229.... 1997 Lars Lindencrone Petersen og Henry Heiberg i R&R nr. 1/1997 p.9-12: Konkurslovsjustering af 1996. 1998... Kim Sommer Jensen i R&R nr. 4/2003 p. 40-46: Insolvente forsikringsselskaber. 2007 Knud K.... Lars Lindencrone Petersen i R&R nr. 5/2010 p. 56-61: Revisors oplysningspligt i konkursboer. (Herunder om tavshedspligt og selvinkriminering.)... 

218.  Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet
fradragsberettigede Artikler Arne Christiansen i JUR 1965.178-79: Jan Pedersen i R&... R nr. 5/1996 SM 156-157: Fradrag for udgifter til arbejdsværelse i hjemmet.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 1/1999 SM 4-5, af Susan Kronborg Nielsen i TfS 1999.176 og af Ole Bjørn i SR-Skat... 

219.  Gennemtvingelse af forældremyndighed og samvær fra 01.04.2019
r, stk. 5.... RPL § 456 r, stk. 3.... § 456 r, stk. 3. Tvangsbøderne blev fastsat til 1.500 kr. pr. dag.... RPL § 456 r, stk. 5, 2. pkt.... RPL § 456 r, stk. 5, 1. pkt.... 

220.  Civilproces - Retsmidler
Under sagens forberedelse hævede R sagen, og R blev pålagt at udrede sagsomkostninger til modparten.... I forlængelse heraf klagede R – først til Den Særlige Klageret og senere til Højesteret – over navnlig, at dommer Ove Ulrichsen ikke havde indkaldt R til alle retsmøder... Sagen blev under behandlingen forelagt Retslægerådet, R, med henblik på en udtalelse om aldersfastsættelse af de to ansøgere.... A anlagde efterfølgende en civil sag ved Retten i Kolding med påstand om, at R skulle anerkende, at foranstaltningen var ugyldig, og at R skulle betale tortgodtgørelse.... R og M havde ansøgt procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe ØL's dom for HR.... 

221.  Rentefradrag
Mou Jakobsen i R&R nr. 8/1996 SM 271-274: Fradrag for renter af gæld på "non-recourse" vilkår.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 6/1999 SM 150-151.... Mou Jacobsen i R&R nr. 8/1999 SM 127-129, af advokatfirmaet Tommy V.... Christiansen i Revisorbladet nr. 2/2000 p. 26-27 og af Aage Michelsen i R&R nr. 5/2000 SM 130-133.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 12/2003 SM 367-368.... 

222.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 93b: Behandling af klager over politipersonalet
§ 1019 r.... § 1019 r er indsat ved § 2.1 i lov nr. 708 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018.... 

223.  Fogedrettens prøvelse af indsigelser
FM 1998.33/2 ØLK: R begærede udlæg i ejendom tilhørende debitors ægtefælle. Fogedretten nægtede forretningen fremme.... Sagen blev modtaget i fogedretten på ny d. 14.11.2014, hvor R anmodede om, at sagen blev behandlet for et beløb på 46.609,28 kr.... R ønskede derfor afbrydelse af forældelse for kravet som opgjort den 14.11.2014.... S havde ikke bevist, at han havde betalt 18.037,50 kr. til R, efter der blev afsagt dom d. 12.08.2014.... R blev af fogedretten henvist til at påkære kendelsen, da fogedretten ikke ville imødekomme anmodningen.... 

224.  Kaution
R nr. 5/1996 p. 51-54.... R nr. 10/2002 p. 38-41: Nye lovbestemmelser om kaution og pengeinstitutter.... Kan rekvireres hos Det Danske Handelskammer Kari Sørensen i R&R nr. 2/1997 p. 28-30: Koncipering af anfordringsgarantier.... R trak herefter på A's bankgaranti for at dække krav fra kunder, der før overdragelsen havde købt rejser af A.... HR stadfæstede herefter SHD om frifindelse af R.... 

225.  Særeje
Bojsen-Møller og Anne Worm-Petersen i R&R nov. 1990 p. 61-64: Skilsmissesæreje Jens Pontoppidan i ADV 1990.432: De nye særejeregler Povl... R 8/1991 p. 58 ff.... Lars Grøngaard og Noe Munck i R&R nr. 7/2000 p. 15-19: Særeje og rådgiveransvaret.... Abildtrup UfR 1991 B. 216, Dorrit Sylvest Nielsen R&R nr. 8/1991 p. 62 f. og Henrik Dam i Ægtepagter p. 101 er af samme opfattelse.... Christian Bojsen-Møller i R&R nr. 10 1995 p. 71-74: Fra arveafgift til dødsboafgift.... 

226.  Rentefrit familielån
Lego Andersen i R&R nr. 7/1989 p. 14-18 Jens Olav Engholm Jacobsen i TfS 1989.528: Rentefrie og lavt forrentede lån.... Jan Pedersen i TfS 1995.81: Rentefrie lån - endnu engang Aage Michelsen i R&R nr. 2/1995 SM p. 33-36: Skattemyndighedernes korrektionsmuligheder over... Retspraksis UfR 1990.526 HD (TfS 1990.293): R påtog sig i maj 1983 en 12-årig underholdsforpligtelse over for sin afdøde fars samleverske W på... Renteafkastet af de obligationer, der blev erhvervet for det lånte beløb, måtte anses for en fra R til W vilkårligt overført løbende indtægt.... 

227.  Værdiansættelse af unoterede aktier og anparter
(Skattekursen kan fortsat anvendes ved arv og gave) Søren Bech i R&R nr. 9/2000 p. 34-42: Handel mellem interesseforbundne parter.... Per Randrup Mikkelsen og Peter Koerver Schmidt i R&R nr. 11/2008 p. 64-72: Værdiansættelse af unoterede aktier ved overdragelse inden for gaveafgiftskredsen.... Liselotte Madsen i SR-Skat 2015.144-149: A/B-model - vedtægtsændring Karsten Gianelli i R&R nr. 3/2016 p... 

228.  Kreditgivers fyldestgørelse
R kærede denne afgørelse og oplyste i forbindelse hermed, at bevisførelsen ville bestå af afhøring af to vidner.... R ønskede sig indsat, for at bilen kunne videresælges.... S afleverede herefter bilen til R, hvorefter S i en afleveringserklæring havde erklæret, at der ikke var foretaget udlæg, pantsætning eller lignende i bilen.... R havde således ved den udenretlige tilbagetagelse forudsat, at der ikke var stiftet rettigheder over bilen.... Da R ved den udenretlige tilbagetagelse havde forudsat, at der ikke var foretaget udlæg i bilen, og da tredjemand ikke havde ønsket at meddele samtykke til aflysning af... 

229.  Andelsselskaber
Genossenschaften Karsten Engsig Sørensen og Carl Erik Skovgaard Sørensen i R&R nr. 3/1996 p. 9-26: Omdannelse af amba til A/S - nogle praktiske bemærkninger... Kristian Tokkesdal i R&R nr. 8/2005 p. 44-53: Andelsselskabers overgang til aktieselskabsform.... 

230.  Jobklausuler
Anne Kathrine Schøn i R&R nr. 3/2009 p. 62-63: Jobklausuler og virksomhedsoverdragelse. (Om jobklausuler i forbindelse med forhandlinger om virksomhedsoverdragelser.... 2015.201-212: Nyt lovforslag om " ansættelsesklausuler - Genovervejelse og korrektur mens vi venter på nyt Folketing Jens Paulsen i R&... R nr. 2/2016 p. 32-43: Revisorklausuler - findes der et alternativ?... 

231.  Selskabstømning
Særnummer på 32 sider af R&R nov. 1997.... Kurt Gimsing i R&R nr. 8/1994 p. 9-21: Selskabstømninger og efterfølgende lovindgreb.... Torben Haaning i R&R nr. 1/1996 p. 15: Den gode tro. En kommentar til Satair dommen.... Bernhard Gomard i R&R nr. 3/1997 p. 9-16: Selskabstømning efter Højesterets dom i Satair-sagen.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 6/2004 SM 171-172. UfR 1997.754 VLD: Overskudsselskab solgt ved nettometoden.... 

232.  Indtræden af konkurs
S genanlagde sagen mod R og modregnede sagsomkostningsbeløbene i påstandene om erstatning.... FM 2000.88 VLK: R fik medhold i konkursbegæring mod S, uanset der var indgået en afdragsordning med S, som ikke var misligholdt, idet R ikke ved at indgå afdragsordningen... VL udtalte, at R som udgangspunkt havde krav på erstatning svarende til løn i opsigelsesperioden.... indgav konkursbegæring mod A for en konkursfordring iht. et af R udført byggearbejde.... R tilbagekaldte konkursbegæringen pga. indsigelser, hvorefter A’s advokat anmodede om dækning af omkostninger, og om at R skulle pålægges at betale erstatning for tort, jf. KL § 28.    ... 

233.  Foreningsret
Jacob Kornerup, Dan Moalem og Jens Valdemar Krenchel i R&R nr. 9/2001 p. 16-21: Innovationsforeninger - en capital venture investeringsenhed for professionelle investorer... Dan Moalem, Christian R. J.... Martin Schultz i R&R nr. 6/2010 p. 56-61: Andelsklasser - en oversigt Præsentation af nye regler til indførelse af andelsklasser i visse foreninger.... Desuden havde de fået stillet it-udstyr til rådighed. 7 år senere udarbejde A’s revisor, R, et notat, hvorudfra det fremgik, at der skulle ske beskatning af goderne,... 

234.  Culpaansvar
Både R og F blev herefter frifundet.... R gav ikke en sådan instruktion eller advarsel.... Henset hertil var A og R solidarisk ansvarlige.... R var derfor ikke erstatningsansvarlig for A’s fald.... VL fandt derfor, at R ikke havde handlet ansvarspådragende, og R var heller ikke erstatningsansvarlig.... 

235.  Indkomstopgørelsen
Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 12/2003 SM 368-369.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 2/2009 SM 46-49.... Komm. af Kasper Toftemark, Casper Guldhammer Jensen og Arne Møllin Ottosen i R&R nr. 10/2020 p. 60-69. Adecco-dommen.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 6/2001 SM p. 180-183.... Mou Jakobsen i R&R nr. 4/1997 SM 120-121, Ole Bjørn i SR-Skat 1997.189-190 og af Tommy V.... 

236.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2020
før boets overgang til insolvensbehandling Caroline Adolphsen og Eva Naur: Arveret, 8. udg., 2021, 431 sider, DJØF Karsten Gianelli i R&... R nr. 10/2020 p. 72-77: Skattefritagne dødsboer- Praktiske overvejelser og seneste praksis Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og omstrukturering - det skatteretlige grundlag... Spaltning Karsten Gianelli i R&R nr. 7/2020 p. 26-38: Værdiansættelse af fast ejendom. Arv og gave, vedrørende værdiansættelse af fast ejendom i dødsboer og ved gaveoverdragelser.... 

237.  Forældelse
Eivind Einersen i R&R nr. 3/2011 p. 48-52: Er resthæftelsen i K/S'er forældet 1. januar 2011?... R leasede en bil af B d. 20.11.2008. Fra d. 01.10.2009 betalte B ikke de forfaldne ydelser, og i november samme år afleverede R bilen tilbage til B.... R påstod frifindelse på grund af forældelse efter 1908-loven. Både ØL og HR frifandt R.... Rekvirenten, R, havde sendt årsopgørelser til skyldner, S, som havde bestridt modtagelsen af disse. Bevisbyrden påhvilede R.... R&R nr. 8/2002 p. 30: Stoler du (for meget) på din rådgiver?... 

238.  Goodwill-beskatning
Svend Erik Holm i R&R nr. 7/1996 SM 237-238: Beliggenhedsgoodwill. SO 1997.45: Goodwillafskrivningen bør forbedres.... Søren Bech i R&R nr. 9/2000 p. 34-42: Handel mellem interesseforbundne parter.... af Svend Erik Holm i R&R nr. 8/2000 SM 226-227.... Højesterets dom er komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 4/2002 SM 105 og af Bent Ramskov i SO 2002.239-251: Det skatteretlige goodwillbegreb... 

239.  Europarådets recommendation af 09.12.2009 om continuing powers of attorney
Moving forward from Recommendation No R (99) 4 1.... R (99) 4 continues to be of great relevance, and that it remains entirely up-to-date.... R (99) 4 (“Necessity and subsidiarity”).... R (99) 4 is “Principles concerning the legal protection of incapable adults”.... R (99) 4 and the definition provided there. 82. Further explanations are found in the explanatory memorandum to the Recommendation No. R (99) 4 (paragraphs 15-20).... 

240.  Momsfritagelse ved levering af fast ejendom
R nr. 11/2012 p.... Karina Kim Egholm Elgaard i R&R nr. 12/2012 p. 65-72: Moms på salg af fast ejendom – status over praksisudviklingen... Dennis Ramsdahl Jensen og Henrik Stensgaard i R&R nr. 3/2013 SM p. 38-41: Kommentarer til udvalgte afgørelser (Med udgangspunkt... Niclas Holst Sonne og Ulrik Holst Hansen i R&R nr. 4/2015 p. 60-79: Moms på salg af fast ejendom - skærpelse af praksis efter "salamimetoden".... Fritz Vad Sørensen i INSPI nr. 3/2020 p. 32-34: Salg af gammel bygning eller salg af byggegrund - administrativ praksis efter KPC-sagen Randi Christiansen i R&R nr. 11/2020... 

241.  Afskedigelse af gravide medarbejdere
UfR 2014.91 VLD: A blev afskediget fra sit job ved Region Midtjylland, R, mens hun var på barselsorlov.... A lagde sag an mod R med påstand om betaling af godtgørelse på 378.010,08 kr., da afskedigelsen var i strid med LBL § 9.... Retten i Viborg frifandt R, og idømte A at betale sagsomkostninger til R.... VL frifandt også R med den begrundelse, at R efter bevisførelsen havde godtgjort, at afskedigelsen af A havde været sagligt begrundet og ikke var begrundet i, at A var på... barsel, og R havde udfoldet tilstrækkelige bestræbelserne på at finde en anden stilling til A.... 

242.  Årsagsforbindelse og adækvans
Ketilbjørn Hertz i UfR 2004 B.180-183: Erstatningsansvar for psykiske skader Thomas Hjort i R&R nr. 8/2013 p. 64-72: Ny dom afsat af Østre Landsret – Revisorer... Som følge af en udtalelse fra Retslægerådet, R, om at der var ringe sandsynlighed for, at den påvirkning A havde været udsat for kunne medføre A's gener, frikendte... forud for cykelstyrtet klaget over lændesmerter, hvorfor han også i marts 1995 efter henvisning fra sin egen læge var blevet røntgenundersøgt på R.... Retslægerådet, R, havde anført, at man ikke havde grundlag for at fastslå, at lænderyggenerne var blevet varigt forværret efter ulykken.... R var atypisk. A’s blodprop skulle anerkendes som en arbejdsskade.... 

243.  Ægtefælleskiftet - Skatteproblemer i forbindelse med skifte
Komm. af Ole Bjørn i SR-Skat 6-1995 p. 370-371 og af Jan Pedersen i R&R 1996.1 SM 5-6.... Komm. af Jan Pedersen i R&R 1996.1 SM 5-6.... Komm. i R&R nr. 9/1991 SM 195-196 og af Susanne Kjær i TfS 1992.484.... R&R SM 1978.50 og Lego Andersen p. 387 Tilbagebetaling af ejendomsskatter for 2012-2020 Beløbene - ialt ca. 13 mia. kr. - tilbagebetales... Lauritsen i ADV 1985.77-80 og Jørgen Dissing i R&R 1985.256-259. ØLD af 18.03.1985 (Fagl.... 

244.  Ansættelsesbeviser
B sagsøgte R med påstand om betaling af 28.615,63 kr., svarende til forskellen mellem den faktisk udbetalte løn og den i kontrakten angivne timeløn.... VL fandt, at R måtte løfte bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var udtryk for forskelsbehandling, da afskedigelsen havde fundet sted kort tid... efter F's oplysning til R om sønnens handicap.... VL fandt ikke, at R havde løftet denne bevisbyrde. Det gjorde ingen forskel, at R henviste til omsætningsnedgang for 2007.... VL fandt, at efter F havde meldt sig syg, måtte R, der var i en presset økonomisk situation, sætte to andre medarbejdere til at løse nogle af F's opgaver... 

245.  Konkursværneting
værneting i Danmark ifm. en konkursbegæring, da hun arbejdede og havde fast bopæl i Norge, hvor hun også betalte skat, og da der var tvivl om hendes ophold på hendes ejendom i Danmark R... havde indgivet konkursbegæring mod F, der skyldte R 100.000 kr.... Der var tidligere afsagt dom ved skifteretten i Aalborg, som R støttede sit krav på. F påstod, at hun ikke havde værneting i Danmark, da F arbejdede i Norge og havde gjort det siden 2012.... R gjorde gældende, at F havde bopæl i Danmark, idet hun ejede en ejendom i Danmark, og naboer havde observeret hende på ejendommen 1-1½ uge om måneden.... 

246.  Skat ved gældseftergivelse
Christiansen i SO 2002.393-394: Uklar lovgivning (kritisk gennemgang af reglerne om beskatning ved akkord) Nicolai Thorsted og Sanne Camilla Jensen i R&... Kathrine Brandt og Lars Kjærgård Terkilsen i R&R nr. 6/2021 p. 40-52: Skattemæssige konsekvenser ved gældseftergivelse, gældskonvertering og overdragelse af gæld... Komm. af Sven Erik Holm i R&R nr. 4/1999 SM 80-81.... Mou Jakobsen i R&R nr. 7/2000 p. 194-197.... Komm. af Niels Josephsen og Niels Jørgen Kristensen i R&R nr. 9/2018 SM p. 79-82:  Underskudsbegrænsning ved akkord og lignende gældseftergivelser... 

247.  Skat under ægteskabet
Komm. af Åge Michelsen i R&R nr. 1/2000 SM 1-5: Ulovhjemlet skattemæssig identifikation af ægtefæller.... af Åge Michelsen i R&R nr. 1/2000 SM 1-5: Ulovhjemlet skattemæssig identifikation af ægtefæller.... TfS 1993.59: Samme: Kapitalafkastordningen - en rettelse R&R nr. 4/1993 p. 19-29: Samme: Kapitalafkastordning og ændret virksomhedsordning.... Bent Ramskov og Siw Ryan i R&R nr. 11/2021 p. 30-41: L 133 - Overdragelse af opsparet overskud med succession - en række stramninger. - Del 1 Bent Ramskov... og Siw Ryan i R&R nr. 12/2021 p. 65-73: L 133 - Overdragelse af opsparet overskud med succession - en række stramninger. - Del 2 Sonja Sørensen i... 

248.  Lovsamling: Børnebortførelsesloven
en afgørelse efter § 4 eller om tilbagegivelse af et barn efter § 10, stk. 1, afholde en samtale med barnet efter reglerne i retsplejelovens § 456 r,... I § 16 ændres »§ 537, stk. 2« til: »§ 456 r, stk. 2«. § 17.... 

249.  Lovsamling: Tilholdsloven
Givet på Amalienborg, den 3. februar 2012 Under Vor Kongelige Hånd og Segl Margrethe R.... Hånd og Segl Margrethe R.... 

250.  Fortolkning af aftaler
UfR 2001.1474 HD: Der var ikke grundlag for at fortolke en aftale mellem skibsfører S og RGS 90 A/S (R) om gensidig saldokvittering således, at R påtog sig at betale... Sagen drejede sig om, hvorvidt dette lån kunne overtages af Vestjysk Bank, V, efter dennes fusion med R uden samtykke fra D.... Retten i Holstebro fandt, at K aldrig havde været aftalepart i rammeaftalerne for R.... En anden franchisetager åbnede efter aftale med R en ny Rema 1000-butik d. 24.11.2011 i en køreafstand på ca. 2,8 km til K’s butik.... K havde ikke løftet bevisbyrden for, at R havde misligholdt kontraktens pkt. 9.2 ved åbning af den anden butik i 2011.... 

251.  Ejendomsmægleransvar
UfR 2012.25 ØLD: Realmæglerne Beier & Trane, R blev af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, D, idømt en bøde på 75.000... R påstod, at bøden var ulovlig.... R havde som arbejdsgiver et ansvar for at føre tilsyn med E, og det var BR's vurdering, at R havde tilsidesat sin tilsyns- og ledelsesforpligtelse... BR fandt R skyldig i overtrædelse af god ejendomsmæglerskik, som fastslået ved D's kendelse og fandt, at der ikke var grundlag for at ændre den idømte... R påstod, at ansvaret og manglende tilsyn og instruktion skulle rettes mod den daglige leder og ikke virksomheden.... 

252.  Tonnageskat
R drev virksomhed med udlejning af skibe og opererede udelukkende på det sydøstasiatiske marked.... S ønskede bekræftet, at R ikke kunne vælge tonnageskatteordningen, og at S som følge heraf ikke var bundet af at skulle træffe samme valg, jf. tonnageskattelovens § 3.... Såfremt dette ikke kunne bekræftes, ønskedes det bekræftet, hvorvidt et ophør af koncernforbindelsen mellem S og R ville medføre, at S blev berettiget til valg af tonnagebeskatning.... SR fandt, at R ikke havde haft mulighed for at tilvælge ordningen siden tonnageskatteloven blev indført, da R’s skibe ikke var drevet strategisk og forretningsmæssigt fra Danmark eller EU/EØS... Da R ikke havde haft mulighed for at tilvælge tonnagebeskatning, var dette forhold ikke til hinder for S’ valg af ordningen.... 

253.  Entrepriseret
Karnov Group, anmeldt af Kristian Skovsgaard i UfR 2021 B.78 2021 Michael-Gjedde Nielsen, Morten R.... Poul Bostrup i R&R nr. 6/2002 p. 16-19: Retlige spørgsmål ved anvendelse af projektweb i dansk byggeri.... Kreditorer, R, i W's konkursbo, havde købt kravet af konkursboet.... R mente, at K hæftede som igangsætter og bestiller af byggeprojektet.... K blev frifundet for R's krav, idet HR fastslog, at R ikke havde ført bevis for, at der mellem W og K var indgået en mundtlig aftale om, at K skulle... 

254.  Inkassosalær
I betalingspåkravet var R anført som kreditor og D anført som eventuel advokat.... R var medlem af D, der ifølge regnskabet for 2008 havde 62 medlemmer og administrerede 19.617 boliglejemål.... Af en »Medlems- og administrationsaftale« indgået mellem R og D fremgik det, at R - mod betaling af vederlag - havde overladt ejendomsforvaltning og administration, herunder... Med henvisning til forarbejderne til § 2, og da R og D var selvstændige juridiske personer, var R berettiget til inddrivelsesomkostninger på 1.200 kr. for overgivelse til... Den omstændighed, at D også varetog andre opgaver for R, kunne ikke føre til andet resultat.... 

255.  Social pension
Peter Guldager i R&R nr. 1/2004 p. 54-65: Folkepensionisternes incitamenter til at arbejde.... VL udtalte, at Retslægerådet, R, havde anført, at A's gener kunne forklares ved hendes overvægt, idet det dog var uafklaret, om hendes åndenød alene kunne tilskrives overvægten... R havde derudover anført, at der ingen evidens var for, at livsstilsintervention kunne medføre et varigt vægttab af en størrelse, der kunne forbedre A's funktionsniveau,... Frederiksberg Kommunes, K’s, rehabiliteringsteam, R, indstillede af to omgange A til førtidspension, men tredje gang ændrede R indstillingen.... ØL fandt, at R i to tilfælde havde indstillet A til førtidspension.... 

256.  Ægtefælleskiftet - goodwill
TfS 1994.34: Ligningsrådets ny vejledende anvisning for værdiansættelse af goodwill. 1995 Jesper Lett i R&... R nr. 11/1993 p. 23-27: Beskatning af goodwill.... 1990 1991 1985 Frans Thomsen i R&... R 1985.93-95: Goodwillfastsættelse i tandlægevirksomheder 1990 Kurt Birk i Tandlægebladet 1990.792-794: Fastsættelse af goodwill i tandlægevirksomheder... 

257.  Modregning i fogedretten
En skyldner, S, gjorde under en udlægssag gældende, at han havde et modkrav, som var større end rekvirentens, R, krav.... R bestred det af S påståede modkrav.... S skulle betale R 35.000 kr. over 3 rater. Det var ubestridt, at S ikke havde betalt.... Herefter og idet S ikke på tilstrækkelig vis havde godtgjort sit fremsatte modkrav, som R havde bestridt, og som ikke selvstændigt kunne tvangsfuldbyrdes,... 

258.  Umiddelbare fogedforretninger.
D. 7. og igen den 10.10 2005 sendte E påkravsskrivelser til R.... D. 20.10.2005 anmodede E fogedretten i Ålborg om bistand med at udsætte R af erhvervslejemålet. Den 23.11.2005 betalte R for vandforbruget.... Det forhold, at R havde betalt opkrævningen for forbrugsperioden 2003/2004 uden indsigelse, kunne ikke føre til, at afskære R fra at påberåbe sig bestemmelsen... D. 7. og igen den 10.10 2005 sendte E påkravsskrivelser til R.... D. 20.10.2005 anmodede E fogedretten i Ålborg om bistand med at udsætte R af erhvervslejemålet. Den 23.11.2005 betalte R for vandforbruget.... 

259.  Sagsomkostninger i civile sager
RPL § 316 En revisor, R, havde ydet rådgivning, hvorefter der var opstået en retssag, hvori R var sagsøger. R anvendte under sagen en chefjurist, A, som repræsentant.... A var ansat hos R. Spørgsmålet i sagen angik sagsomkostninger til R. BR fandt, at A kunne anses som værende ansat advokat hos R.... A’s repræsentation af R kunne i omkostningsmæssig henseende ikke sidestilles med, at R havde været repræsenteret hos en ved R ansat advokat.... tredjemand, T, der var blevet inddraget af R under sagen.... Retten i Viborg frifandt R, og idømte A at betale sagsomkostninger til R.... 

260.  Udlægsfundament og fuldbyrdelsesfrist
R anmodede herefter om, at der blev afsagt kendelse.... I en udlægssag blev fremlagt et gældsbrev som rekvisitus, R, bestred at have underskrevet.... Rekvirenten (R) sendte derfor d. 13.04.2018 påkrav til S. S påstod at have modtaget girokortet d. 23.04.2018 og påkravet efter d. 23.04.2018.... D og R havde indgået en kontrakt, hvor R købte en produktionslinje af D. Kontrakten blev udarbejdet både på engelsk og på russisk.... V afsagde en kendelse, hvor D blev tilpligtet at betale 4,5 mio. kr. til R.... 

261.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 20 af 08.10.2014: Forslag til lov om offentlige veje m.v.
Til § 17 m Til § 17 n Til § 17 o Til § 17 p Til § 17 q Til § 17 r... Til § 17 r § 17 r er indsat ved § 1.44 i lov nr. 434 af 16.03.2021 fra d. 01.04.2021.... Ændring af § 17 r før 2. behandling Vejdirektoratets opgaver i henhold til vejlovens kapitel 2 a kan delegeres til et dertil oprettet statsligt selskab for de projekter, der tillades ved vedtagelsen... Bemærkninger til ændringer af § 17 r: Ændring af § 17 r før 2. behandling: Ændring: Nr. 44 affattes således: »44.... Efter § 17 q indsættes i kapitel 2 a: »§ 17 r.... 

262.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love
Ændring af henvisningen fra fogedretten til familieretten er begrundet i, at det med lovforslagets § 15, nr. 19, foreslås, at afgørelser om fuldbyrdelse af forældreansvar efter §§ 456 p-456 r i kapitel... varetage barnets bedste, også gælder ved afgørelser om samvær efter de foreslåede § 456 q, stk. 4 og 5, i retsplejeloven og ved familierettens valg af fuldbyrdelsesmiddel efter den foreslåede § 456 r... Til § 15, nr. 19 - § 456 r Efter den foreslåede bestemmelse i § 456 r, stk. 1, i retsplejeloven kan familieretten tilkalde en repræsentant fra kommunen til at varetage barnets interesser under sagen... bemærkninger til § 19 i forslaget til Familieretshusloven og bemærkninger til den foreslåede bestemmelse i § 450 b, stk. 2 i retsplejeloven) Det følger videre af den foreslåede bestemmelse i § 456 r,... Det bemærkes, at det følger af den foreslåede bestemmelse i § 456 r, stk. 5, 3. pkt., at der ikke skal deltage en børnesagkyndig eller en repræsentant fra kommunen i fuldbyrdelsen, hvis der foreligger... 

263.  Lovsamling: Lov om social pension - Pensionsloven
Ansøgning om tidlig pension § 26 r. En person, der er 6 år eller mindre fra folkepensionsalderen, kan ansøge om tidlig pension.... § 26 r er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.... personen bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse eller som medlem af en arbejdsløshedskasse, efter at Udbetaling Danmark har truffet afgørelse efter § 26 r,... Træffer Udbetaling Danmark afgørelse efter § 26 r, stk. 2, mindre end 12 måneder før en person kan overgå til tidlig pension, skal perioden efter stk. 1, 2. pkt., være... Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om indgivelse og behandling af ansøgning om tidlig pension efter § 26 r, om kravet om arbejdsmarkedstilknytning efter... 

264.  Afskrivning
Jan Nygaard i R&R nr. 9/1998 p. 18-22: Ny afskrivningslov.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 8/2002 SM 256.... Komm. af Ole Bjørn i SR-Skat 2009.245-247 og af Jan Pedersen i R&R nr. 10/2011 p. SM 142-144.... Mou Jakobsen i R&R nr. 11/2002 SM 356-359: Successiv afhændelse - Formalitet, realitet eller retsusikkerhed.... Kommentaren er på grund af sætningsfejl genoptrykt i R&R nr. 12/2002 SM 394-397.... 

265.  Varemærkeret
R kom i 2015 under konkurs og påstod at være indehaver af varemærkeretten til "Prindsen".... R og P benyttede deres mønstre for varer af samme art.... og erstatning til R udmålt skønsmæssigt og med betydelig forsigtighed til 20.000 kr.... R blev stiftet i 2008 under "anden restaurationsvirksomhed" og havde bl.a. registreret "Malt" som P-enhed.... R kom i 2015 under konkurs og påstod at være indehaver af varemærkeretten til "Prindsen".... 

266.  Virksomhedsordningen
Lars Wøldike og Jan Hansen i R&R nr. 6/1997 p. 21-24: Nyt om virksomhedsordningen og skattefri virksomhedsomdannelse.... Kruhl, Patrick Krintel Johansen og Søren Stenger i R&R nr. 5/2019 p. 26-34: Investering i erhvervsobligationer med VSO-midler Niels Josephsen og Niels Jørgen... overskud med succession - en række stramninger. - Del 1 Bent Ramskov og Siw Ryan i R&R nr. 12/2021 p. 65-73: L 133 - Overdragelse af... Komm. af Niels Josephsen og Niels Jørgen Kristensen i R&R nr. 8/2019 SM p. 71-74 SKM2020.241 SR: Virksomhedsejere... Komm. af Ole Bjørn i SR-Skat 1998.77-78 og af Aage Michelsen i R&R nr. 6/1999 SM 150.... 

267.  Erhvervsevnetabserstatning
I forbindelse med retssagen blev både Retslægerådet, R, og Arbejdsskadestyrelsen, B, forelagt sagen.... Da A's tilstand ikke tidsmæssigt var direkte relateret til arbejdsulykken, vurderede R, at tilstanden ikke var en direkte følge heraf.... Arbejdsskadestyrelsen, R, anerkendte i henhold til ASFL, at A som følge af påkørslen var påført et erhvervsevnetab på 65 %.... I forbindelse med retssagen blev både Retslægerådet, R, og Arbejdsskadestyrelsen, B, forelagt sagen.... Retslægerådet, R, havde anført, at man ikke havde grundlag for at fastslå, at lænderyggenerne var blevet varigt forværret efter ulykken.... 

268.  Særejeformer
Komm. af Lars Grøngaard og Noe Munck i R&R nr. 7/2000 p. 15-19: Særeje og rådgiveransvaret, og af Eivind Einersen vedr. forældelsesspørgsmålet... i R&R nr. 8/2002 p. 30: Stoler du (for meget) på din rådgiver?... B. 426 note 28, Jørgen Nørgaard i JUR 1990.391, Noe Munck i Familieret 4. udg. p. 393-397, Godsk Pedersen p. 31 og 34-35, Dorrit Sylvest Nielsen i R&... R nr. 8/1991 p. 62 samt Ægtepagter p. 95.... 

269.  Overdragelse af fast ejendom - Købsaftaler - Er købsaftale indgået?
A havde på Internettet fundet oplysninger om byggegrunden samt salgsmateriale og lokalplan, der var lagt ud af R.... R bekræftede d. 20.02.2007 aftalen og spurgte efter hendes cpr-nr. samt bankgaranti og depositum.... Da R i slutningen af marts måned sendte A udkast til skøde, fortrydelsesblanket samt yderligere materiale, havde A ikke betalt depositum eller stillet en bankgaranti.... R fik ved Retten i Randers medhold i sine påstande, dog således at det alene kunne anses for bevist, at udgifterne til genannoncering kunne opgøres til ca.14.000 kr.... Herefter og efter indholdet af e-mail-korrespondancen mellem R og A tiltrådte VL, at A havde accepteret at købe den omhandlede grund til den udbudte pris.... 

270.  Beskatning af og fradragsret for underholdsbidrag
Der skal ikke betales AM-bidrag og SP-bidrag af underholdsbidrag, jf. i øvrigt Aage Michelsen i R&R 1993. nr. 11 p. 9-17, Anni Skytte i TfS 1993.581, Ove... Irene Nørgaard i R&R 1985 p. 486-490: Underholdsbidrags skattemæssige behandling.... LSR's kendelse (TfS 1991.571 LSR) er komm. af Jan Pedersen i R&... R nr. 2/1992.... 

271.  Pensionsafkastbeskatning
Kjeld Bergenfelt og Jacques Peronard i R&R nr. 5/2000 p. 40-47: Nye regler om beskatning af pensionsafkast.... Peter Guldager i R&R nr. 2/2001 p. 18-24: Incitamentet til pensionsopsparing set i lyset af de nye regler for beskatning af pensionsafkast.... Inge Heinrichsen og Martin Reng i R&R nr. 2/2008 p. 66-77: Beskatningen af pensionsafkast fra 2008.... 

272.  Civilproces
.173-181: Direkte krav i de seneste års retspraksis. 2008 Flemming Keller Hendriksen og Mette Bjørndal Laursen i R&... R nr. 1/2008 p. 40-44: Løsning af uoverensstemmelser – ny lovgivning, nye aftalemuligheder Om valg af tvistløsningsorgan... Nielsen i JUR nr. 6/2019 p. 240-258: Retsforlig om myndighedsudøvelse 2020 Henrik Rothe i R&... R nr. 8/2020 p. 44-55: Erhvervslivets adgang til domstolene Omhandler bl.a. sagsomkostninger, retshjælpsforsikringer, småsagsproces, sagsbehandlingtider.... 

273.  Nyheder vedr. bo- og gaveafgift
Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 2/2009 SM 46-49.... Højesterets dom er komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 1/1999 SM 2-4 og af Ole Bjørn i SR-Skat nr. 1/1999 p. 13-15.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 9/2010 p. SM 306-309: Arv eller gave - udbetaling fra en engelsk trust.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 2/2008 SM 46-49.... Ove Lykke Zeimer i R&R nr. 10/1998 p. 46-54: Bo- og gaveafgift - En anmeldelse af 4 nye bøger.... 

274.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 148 af 26.01.2006: Forslag til lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen
Ændring af henvisningen fra fogedretten til familieretten er begrundet i, at det med lovforslagets § 15, nr. 19, foreslås, at afgørelser om fuldbyrdelse af forældreansvar efter §§ 456 p-456 r i... Ændring af henvisningen fra fogedretten til familieretten er begrundet i, at det med lovforslagets § 15, nr. 19, foreslås, at afgørelser om fuldbyrdelse af forældreansvar efter §§ 456 p-456 r i... Ændring af henvisningen fra fogedretten til familieretten er begrundet i, at det med lovforslagets § 15, nr. 19, foreslås, at afgørelser om fuldbyrdelse af forældreansvar efter §§ 456 p-456 r i... Ændring af henvisningen fra fogedretten til familieretten er begrundet i, at det med lovforslagets § 15, nr. 19, foreslås, at afgørelser om fuldbyrdelse af forældreansvar efter §§ 456 p-456 r i... 

275.  Uskiftet bo - Omstødelse af gaver
B påstod frifindelse og anførte bl.a., at gaverne skulle sammenholdes med, at A ved overtagelse af nogle aktier i selskabet R A/S, som blev stiftet af M, var blevet... Aktierne i R A/S blev med virkning fra d. 01.05. 2003 solgt til D A/S. I 2000 var aktierne solgt af et ApS, i hvilket A og J ejede anpartskapitalen.... B fremsatte herefter anmodning om, at det pålagdes ApS at fremlægge aftalen med D A/S om overdragelse af aktierne i R A/S, hvilket både R A/S og ApS protesterede... B havde til støtte for anmodningen bl.a. anført, at M tilbagesolgte boets sidste aktiepost i R A/S til selskabet kort før, at aktierne blev solgt til D A/S, og at... D A/S ønskede - i overensstemmelse med D A/S' generelle holdning ved køb af fremmede virksomheder - ikke at oplyse om vilkårene for købet af aktierne i R A/S.... 

276.  Hobbyvirksomhed
R nr. 7/1994 SM 191-192: Bylandmænd - fradrag for underskud.... Torben Bagge i R&R nr. 1/2014 p. 58-67: Fokus på deltidslandbrugene – er det erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende?... Jan Pedersen i R&R nr. 5/1995 SM 139-140: Fradrag for udgifter ved indtægtsgivende hobbyvirksomhed - nettoindkomstprincippet.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 2/2012 p. SM 25-29.... VL's afgørelse er kommenteret af Jan Pedersen i R&R nr. 2/2012 p. SM 25-29.... 

277.  Arbejdsmiljøret
Anne Kathrine Schøn i R&R nr. 7/2008 p. 14-17: Nyt om arbejdstidsreglerne Omtale af Østre Landsrets dom fra februar 2008 om godtgørelse efter arbejdstidsreglerne... Både R og F blev herefter frifundet.... F var regnskabschef i et rejsebureau, R, og gjorde til en MUS-samtale i 2011 R's ejer og direkør, M, opmærksom på, at der var dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.... R havde derfor handlet ansvarspådragende som arbejdsgiver ved ikke at håndtere det dårlige arbejdsmiljø og ved ikke at stoppe mobningen.... R var erstatningsansvarlig i relation til A’s psykiske arbejdsskade. A blev tilkendt 2,3 mio. kr. i erstatning.     VL stadfæstede.... 

278.  Vindikation/ekstinktion
UfR 1998.165 ØLK: Pitzner Auto A/S (P) havde solgt Opel Corsa til Autocentralen, som videresolgte bilen til R.... Da salget var sket fra en forhandler, og da R var i god tro, havde R ved ekstinktion erhvervet ret til bilen.... Denne ret omfattede også bilens registreringsattest som et nødvendigt accessorium til bilen, og R blev derfor indsat i besiddelsen heraf.... havde udvist uforsigtighed i forbindelse med udlevering af bilen og kunne ikke gøre det forbehold om kontant betaling, som må anses for taget ved salget til R,... 

279.  Agenter og forhandlere
Lotte Hummelshøj i R&R nr. 5/2004 p. 50-55: Konkurrenceretlig regulering af agentaftaler.... Efter at have påtalt S's markedsadfærd flere gange ophævede R eneforhandleraftalen d. 19.12.2001.... RPL § 651, stk. 1, herudover blev R frifundet for S's erstatningspåstand, idet ophævelsen fandtes berettiget.... HR fandt, at S havde handlet groft illoyalt og aftalestridigt i et sådant omfang, at R havde været berettiget til at ophæve eneforhandleraftalen.... Om R's forberedelseshandlinger fandt HR, at disse foranstaltninger blev gennemført på en måde, som var loyal i forhold til S, ligesom HR fandt, at R ikke havde udvist... 

280.  Ferie
Kim Larsen og Lotte Andersen i R&R nr. 9/2019 p. 62-73: Ny ferielov i 2020 - overgangsregler og regnskabsmæssig behandling Retspraksis... R gjorde gældende, at det efter ferielovens § 9 var en forudsætning for ret til ferie med løn, at der forelå en uddannelsesaftale, som omfattede et... F lagde herefter sag an mod R med påstand om betaling af 16.000 kr.... Kravet om, at ferie skulle være konkret varslet eller aftalt gjaldt også i F's opsigelsesperiode, og det i opsigelsesskrivelsen anførte medførte ikke, at R... Det var imidlertid ikke inden fratrædelsen blevet drøftet mellem parterne, hvornår i opsigelsesperioden de 7 feriedage skulle holdes, og det var ikke af R... 

281.  Formularsamling: Bortkomsterklæring
Koncept til bortkomsterklæring Word | Word .docx B O R T K O M S T E R K L Æ R I N G Under henvisning... 

282.  Formularsamling: Principalerklæring ved ansættelse på fuld tid
Principalerklæring ved fuldtidsansættelse   P R I N C I P A L E R K L Æ R I N G Word.docx   Undertegnede... 

283.  Sø og Handelsretten
UfR 2009.1081 VLK: Både R og E solgte gummistøvler og i forbindelse med R's salg til D, havde E rettet henvendelse til D, fordi E mente at E's design af gummistøvler var... R lagde derfor sag an mod E, med påstand om, at E havde handlet i strid med MFL § 1, og § 3, stk. 1 og 2 ved at rette henvendelse til D, at... E skulle anerkende, at R's produkt ikke var en krænkelse af E's produkt samt at R havde krav på erstatning for markedsforstyrrelse, jf.... Herefter begærede R sagen henvist til Sø- og Handelsretten under henvisning til designlovens § 42. Dette afslog Retten i Århus.... 

284.  Salærfastsættelsen i konkursboer
En rekonstruktør, R, havde i forbindelse med en rekonstruktion indstillet et salær for arbejdet med 375.000 kr. med tillæg af moms, samt for tillidsmanden, T, 52.000 kr.... R havde desuden anmodet om godtgørelse for afholdte udgifter af 28.352,34 kr.... R, advokat A og advokat B.... På det tidspunkt, hvor rekonsturktionsforslaget blevet underskrevet, havde det være kendt for R, hvilket omfang arbejdet med rekonstruktionen indtil da havde haft.... På denne baggrund og efter en samlet vurdering nedsatte VL vederlaget til R fra 375.000 kr. ekskl. moms til 225.000 kr. plus moms.... 

285.  Repræsentationsudgifter
Artikler Jan Pedersen i R&R nr. 5/1996 SM 157-158: Fradrag for udgifter til reception.... Mou Jakobsen i R&R nr. 12/1997 SM 429-430: Udgifter til private mærkedage.... Komm. af Jan Pedersen i R&R 1996 SM 157 f.... 

286.  Menneskerettigheder
P, R og J påstod bl.a. frifindelse.... Komm. af Aksel Runge Jakobsen i R&R nr. 3/1999 p. 9-28: Dom i Nordisk Fjer-sagen mod direktører og revisorer.... A rejste krav mod Rigspolitichefen, R, om erstatning for uberettiget frihedsberøvelse, hvilket krav R afslog i maj 2003.... R blev som følge heraf afskåret fra at tage stilling til tiltalespørgsmålet, men HR fandt det nærliggende, at R ville være nået til samme resultat som S, hvis R havde haft mulighed... I 2021 anmodede T om et møde med Rigsadvokaten, R, for at drøfte sagsbehandlingstiden. R afslog anmodningen under henvisning til bl.a., at sagen blev behandlet så hurtigt og effektivt som muligt.... 

287.  Fuldbyrdelse af udenlandske afgørelser - RPL § 479
R anmodede Fogedretten i Lyngby om i medfør af Luganokonventionen af 1988 at gøre en schweizisk udeblivelsesdom afsagt i 2005 mod skyldner, S, eksigibel i Danmark.... R havde via emails været bekendt med, at skyldner boede i Australien. Ved kendelse af 17.03.2014 afslog fogedretten R's anmodning.... R modtog kendelsen nogle dage senere og indgav kæreskrift d. 11.04.2014.... R oplyste bl. a., at sagen var blevet behandlet af Lensmannen i Frogn, hvilket S forklarede, at han ikke var bekendt med.... 

288.  Andre landes ret
Leif Weizman i ADV 1992.317-323: Mellemøstlige kont(r)akter I En behandling af den mellemøstlige kontraktsregulering, med særligt henblik på reglerne i Israel... Leif Weizman i ADV 1993.52-58: Mellemøstlige kont(r)akter II Fortrinsvis om islamisk ret.... Birgit Philipp i R&R nr.12/1994 p.37-39: Spaniens arbejdsmarkedsreform - øget orientering efter markedsvilkårene.... 

289.  Ugifte samlevende - skat
Margrethe Nørgaard i Lærebog om indkomstskat 9. udg., 2000, p. 623-628 Leif Sundby i R&R nr. 6/1990 p. 48 f. om muligheden for med skattemæssig virkning... Komm. af Ole Bjørn i SR-Skat 6-1995 p. 369, af Jan Pedersen i R&R nr.1/1996 SM 5-6 og af Lene Hjorth-Larsen i TfS 1996.169.... 

290.  Forskellige forsikringsformer
Frederik von Barnekow i R&R nr. 8/2012 p. 34-39: Garantiforsikring i virksomhedsoverdragelser Artiklen giver et overblik over forsikringsproduktet "Representations and Warranties... Tobias Bonde Frost og Mathias Blak Clausen i R&R nr. 9/2020 p. 26-39: Warranty & indemnity forsikring - Udvalgte emner og seneste trends... 

291.  Fusionsbeskatning
Komm. af Susanne Kjær i R&R nr. 5/2001 SM 139-140.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 12/2000 SM 347-349: Forretningsmæssig begrundelse.... Komm. af Susanne Kjær i R&R nr. 5/2001 SM 140.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 12/2011 p. SM 170-171.... Komm. af Michael Nørremark og Jon Mitre Sinius-Clausen i R&R nr. 10/2018 p. 38-45.... 

292.  Offentligretligt erstatningsansvar
F instruerede herefter R om at indføre et midlertidigt forbud mod transport af burhøns.... Overdoseringen skyldtes derfor en lægefaglig fejl under indlæggelse på V, og R handlede derfor ansvarspådragende.... Henset hertil var A og R solidarisk ansvarlige.... R havde derfor handlet ansvarspådragende som arbejdsgiver ved ikke at håndtere det dårlige arbejdsmiljø og ved ikke at stoppe mobningen.... R var erstatningsansvarlig i relation til A’s psykiske arbejdsskade. A blev tilkendt 2,3 mio. kr. i erstatning.     VL stadfæstede.... 

293.  Beskatning af børns indtægter
Artikler Jan Pedersen i R&R nr. 1/1998 SM5-6: Indkomstdeling - Børns indtægter Kritik af TfS 1997.781... 

294.  Fri proces til ægtefælleskifte før 01.03.2012
UfR 1995.989 HKK: R havde i 1993 en personlig indkomst på kr. 58.873 og en positiv kapitalindkomst på kr. 78.000.... Begæring om advokatbeskikkelse under fogedsag blev ikke imødekommet, idet R uden at lide væsentlige afsavn kunne betale de omkostninger, der var forbundet med sagen, jf.... Der blev navnlig lagt vægt på, at R havde et bankindestående på kr. 2.456.000, ligesom sagens karakter blev taget i betragtning.... 

295.  Voldgift
Martin Vasehus Madsen i R&R nr. 4/2010 p. 42-52: Voldgift og konkurs. (Vurdering af muligheden for at tage krav ved konkurs under voldgiftsbehandling.... Fogedretten afslog, at A ikke kunne udøve tilbageholdelsesret i ladningen Sikkerhedsstillelsen blev på trods af indsigelser fra A og R frigivet til B.... R afvisning, da sagen var omfattet af voldgiftsaftalen, subsidiært frifindelse.... I november 2013 varslede Region Sjælland, R, omlægning af arbejdet på Gynækologisk og obstetrisk afdeling med virkning fra d. 01.01.2014.... A, der mente, at disse ændringer ikke kunne gennemføres med så kort et varsel, anlagde sag mod R.... 

296.  Konkurrence- og kundeklausuler
L 172 af 03.02.1999 om konkurrence- og kundeklausuler) Morten Langer i R&R nr. 8/1999 p. 25-34: Nye regler om konkurrence- og kundeklausuler.... konkurrenceklausulen, blev selskabet dømt til at betale vederlag i de sidste 12 måneder UfR 1998.324 VLK: Kundeklausul, hvorefter R... Der blev herefter nedlagt forbud, at R opretholdt sit ansættelsesforhold i andet firma, som havde overtaget agenturet af ketsjerstrenge fra Babolat, eller udførte... Der var ikke grundlag for at statuere, at forbuddet ville påføre R skade og ulempe, der stod i åbenbart misforhold til S's interesse i forbuddets nedlæggelse, jfr... 

297.  Udbytteskat
Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen i SR-Skat 2010.156-165: Nye regler om udbytte - igen Erik Werlauff i R&R nr. 7/2021 p.72-73: Vigtig engelsk dom om danske udbytteskatter... Thonesen i SR-Skat 2022.49-54: Landsskatteretten retablerer den 5-årige forældelsesfrist for udlændinges tilbagesøgning af danske udbytteskatter, og af Anders Jul Bjørn og Dion Rene Rasmussen i R&... R nr. 4/2022 SM 84-86.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 12/2016 SM 67-72: De nye danske regler om formueoverdragelse til trusts, fonde og lignende enheder med hjemsted i udlandet.... 

298.  Momsfritagne ydelser Sundhedsområdet
Kommune, K, havde sammen med Region, R, indgået aftaler om fælles hjælpeordninger for respirations- og dialysepatienter, der skulle behandles i eget hjem, hvorefter R betalte K for at foretage... nærmere beskrevne arbejdsopgaver på vegne af R.... SR fandt, at K var en juridisk person, der drev selvstændig virksomhed i ML § 3’s forstand, hvorfor K som udgangspunkt var afgiftspligtig iht. ydelserne leveret til R.... K udførte derfor ikke ydelserne i egenskab af at være offentlig myndighed, hvorfor K var afgiftspligtig iht. ydelserne leveret til R ifm. dialysepatienterne, jf. ML § 3.... Derforuden bestod der et retsforhold mellem K og R, idet K leverede ydelser til R til gengæld for uddannelse og vederlag, hvorfor K som udgangspunkt var momspligtig af ydelser over for dialysepatienter... 

299.  Almindelig forsikringsret
Driften af vaskeriet var ikke-momspligtig virksomhed og blev varetaget af Region Sjælland, R. R havde tegnet en erhvervsforsikring, der omfattede bygningsbrand, hos Codan Forsikring A/S, F.... F havde med henvisning til FAL § 39 afvist at dække de udgifter til moms, som R havde afholdt ifm. skaderne, under henvisning til at R’s momsbetalinger ikke udgjorde et tab for R, henset til momsrefusionsordningen... F kunne derfor ikke nægte at erstatte R moms af erstatningsbeløbet.    ... R blev dømt som udeblevet.... Dette var ikke dokumenteret, hvorfor R blev frifundet.... 

300.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2005
M og H havde i juni 2004 oprettet et testamente, hvor en indsat arving A skulle arve 9/10, og hvor en advokat R indsattes som bobestyrer.... Advokat R var i M og H's testamente indsat som bobestyrer. Advokaten havde bistået H med gaveoverdragelse af fast ejendom, medens H sad i uskiftet bo.... Skifteretten i Svendborg udleverede boet til bobestyrerbehandling ved advokat R sammen med en autoriseret bobestyrer.... Som testamentarisk bobestyrer var indsat advokat R, der havde medvirket ved oprettelse af vidnetestamentet.... havde bistået afdøde med oprettelsen af vidnetestamentet, fandt ØL, at der forelå afgørende grunde, der talte imod at lade boet behandle ved advokat R, jf.... 

301.  Indeholdelsespligt for A-skat
af Svend Erik Holm i R&R nr. 8/2003 SM 239.... LSR's afgørelse komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 1/2009 SM 2-5: Fordeling af beskatningsretten til lønindkomst mellem arbejdsstaten og domicilstaten.... Da A’s bank ønskede en opdeling af aktiviteterne, blev R overdraget til et andet af A’s selskaber, B. Efter en misligholdelse blev aftalen ophævet.... Da der var gået et halvt år, udstedte B en faktura til R for udlejning af personale.... Driften foregik i R efter ophævelsen af aftalen, og A skulle derfor anses som rette omkostningsbærer af lønudgiften, jf. KSL § 46, stk. 1.... 

302.  Registrerede tidsskrifter
for Selskabsret 1999-2023 nr. 2/3, Pantefogeden 1997 nr. 4 og 5 Udkommer ikke mere Pantefogeden 1998-2004 nr. 1-3, Udkommer ikke mere R&... R 1994-2023 nr. 1-7, RETTID 2001-2023 afhandling nr. 1-36 Revisorbladet 1997-2011 Udkommer ikke mere.... 

303.  Konfliktløsning, retsmægling og mediation
Afhandling nr. 7: Udviklingsretningen for mediation i Danmark - med særlig fokus på mediators rolle Michael Torpe Nathan i R&... R nr. 2/2007 p. 52-61: Mediation – eller hvordan konflikter også kan løses.... og Christina Toftegaard Nielsen i JUR 2008.167-172: Nye regler om retsmægling Flemming Keller Hendriksen og Mette Bjørndal Laursen i R&... R nr. 1/2008 p. 40-44: Løsning af uoverensstemmelser – ny lovgivning, nye aftalemuligheder.... 

304.  Arveret og dødsboskifte
Eivind Christiansen i R&R nr. 5/1995 p. 37-49: Beskatning ved afståelse af aktier - en aktuel oversigt samt kommentarer til cirkulære nr. 137 af 19.07.1994 om aktieavancebeskatningsloven... Grethe Opstrup i R&R nr.12/2010 p. 58-60: Arveloven - specielt set i forhold til generationsskifte.... 

305.  Indkomstoverførsler - rette indkomstmodtager
Komm. af Sune Hein Bertelsen i TfS 2002.267: Indtægtsførelse af bestyrelseshonorarer i virksomhedskonsulentselskab og af Svend Erik Holm i R&R nr. 4/2002 SM... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 1/2007 p. SM 3-7: Rette indkomstmodtager – Forholdet mellem civilret (selskabsret) og skatteret.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 4/2011 p. SM 41-43: Selskabsindtægt – bestyrelseshonorar, og af Inge Langhave Jeppesen i SR-Skat 2012.11-14.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 1/2013 p.... Komm. af Anders Nørgaard Laursen i R&R nr. 8/2022 SM 94-100.    ... 

306.  Forældelse af erstatningskrav
HR fastslog, at R og B var erstatningsansvarlige over for konkursboet.... HR fandt endvidere, at kravet efter EAL § 26 a mod P var forældet, mens kravet mod S og R ikke var forældet.... B anlagde herefter sag mod R med påstand om, at R skulle betale ca. 2 mio. kr. i erstatning.... R påstod frifindelse med henvisning til, at kravet var forældet, da forældelsesfristen var overskredet.... FOL § 2, stk. 3, tog Retten i Horsens B's påstand om, at R skulle anerkende, at kravet ikke var forældet, til følge.... 

307.  Formularsamling: Principalerklæring ved ansættelse på deltid
Principalerklæring ved deltidsansættelse   P R I N C I P A L E R K L Æ R I N G Word.docx  ... 

308.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 42 a
456 g, 2. pkt., 456 h, stk. 4, 456 m, 1. pkt., 456 o, 456 p, 456 q, stk. 1 og 2, og 456 r... § 456 r.... 

309.  Civilproces - Procesbevillinger
forståeligt, at A søgte anke til Højesteret gennemført så sent UfR 2013.2972 HB: Ved ØL's dom af 03.07.2013 blev ROJ TV A/S, R,... R og M havde ansøgt procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe ØL's dom for HR.... R og M havde samtidig anmodet HR om at tillægge ansøgningen opsættende virkning i forhold til fuldbyrdelsen af ØL's dom.... 

310.  Kurser i ægtefælleskifte
FAX 98 12 28 16 N Y E   R... E G L E R O M Æ G T E F Æ L L E S K I F T E På kurset gennemgås en række af de problemstillinger, som  opstår under gennemførelsen af et ægtefælleskifte... 

311.  Licensaftaler
Paradigma, 1. udg., 2002, 87 sider, Thomson Artikler Jens Fejø i R&... R nr.3/1990 p. 17-19 Konkurrencebegrænsning ved knowhow-licensaftaler.... 

312.  Danmarks Eksport- og Investeringsfond (tidl. Vækstfonden)
Rolf Kjærgaard i R&R nr. 11/2014 p. 43-52: Vækstfonden får finansieringen til at falde på plads Artiklen beskriver vækstfonden og... 

313.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2007
B påstod frifindelse og anførte bl.a., at gaverne skulle sammenholdes med, at A ved overtagelse af nogle aktier i selskabet R A/S, som blev stiftet af M, var blevet begunstiget... Aktierne i R A/S blev med virkning fra d. 01.05. 2003 solgt til D A/S. I 2000 var aktierne solgt af et ApS, i hvilket A og J ejede anpartskapitalen.... B fremsatte herefter anmodning om, at det pålagdes ApS at fremlægge aftalen med D A/S om overdragelse af aktierne i R A/S, hvilket både R A/S og ApS protesterede imod.... B havde til støtte for anmodningen bl.a. anført, at M tilbagesolgte boets sidste aktiepost i R A/S til selskabet kort før, at aktierne blev solgt til D A/S, og at det måtte formodes... D A/S ønskede - i overensstemmelse med D A/S' generelle holdning ved køb af fremmede virksomheder - ikke at oplyse om vilkårene for købet af aktierne i R A/S.... 

314.  Andelsboliger
Ejendomsmæglerforening og Andelsboligforeningernes fællesrepræsentation. 2011 Jan Brødsgaard og Kim Larsen i R&... R nr. 2/2011 p. 32-37: Årsrapporter i andelsboligforeninger.... R nr. 12/2019 p. 18-19: Den faglige rubrik - Valuarvurderinger i andelsboligforeninger Kristian Graven Nielsen i UfR 2019 B.219-228: Nye regler... UfR 2005.1432 ØLD: Vedtægterne for ejendomsaktieselskabet Ringgården A/S (R), Roskilde, gav ikke hjemmel til, at R's bestyrelse kunne gøre aktionærs ønske... Mette Neville i R&R nr. 5/1994 p. 53-59: Reelle gældsforhold i andelsboligforeninger.... 

315.  Overtrædelse af udlændingeloven
T blev derfor idømt en bøde på 25.000 kr. (2-1) UfR 2008.1346 VLD: Nordjyllands Amt, nu Region Nordjylland, R, var tiltalt for overtrædelse... R påstod sagen afvist med den begrundelse, at den nye region ikke havde overtaget det strafferetlige ansvar efter nedlæggelsen af amtet.... Dette fik R ikke medhold i af retten som fandt, at strafansvaret var omfattet af de pligter, som blev overdraget til R.... Begge instanser fandt R skyldig, og idømte R en bøde på 10.000 kr.... 

316.  Modregning
ASFL § 29, stk. 2 En filippiner, A, kom til skade under arbejde for et dansk rederi, R. A blev tilkendt 105.000 kr., som blev udbetalt til ham af et forsikringsselskab, F1, i 2011.... R havde tegnet en P&I-forsikring hos et forsikringsselskab, F2, som udbetalte POEA-kompensationen til A.... UfR 2011.1267 HD: Virksomheden V leverede fra begyndelsen af 2001 til maj 2005 lakseportioner til R.... Efterfølgende påførtes fakturaer til R vedr. stedfundne leverancer overdragelsespåtegning. I maj 2005 afbrød V leverancerne pga. økonomiske problemer.... Det var ubestridt, at V's afbrydelse var kontraktstridig, og at R i det omfang selskabet havde krav på erstatning herfor kunne foretage konneks modregning i de overdragne... 

317.  Naturbeskyttelse
Part III: Transport Transport Policy and Decision-Making: The Long and Winding Road to Strategic Environmental Assessment, by William R.... UfR 2006.576/2 HD: Allan Winther-Rasmussen (AW-R) erhvervede et sommerhus Ternevej 39 i Løkken i 1986.... AW-R ansøgte om tilladelse til at foretage kystsikring for at beskytte sommerhuset, og han henviste bl.a. til, at en naboejendom fik tilladelse til noget... HR fastslog, at Naturklagenævnet ikke kunne dømmes til at anerkende, at AW-R var berettiget til at få dispensation til at foretage kystsikring, da der ikke... R havde registreret arealerne som beskyttede naturtyper i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.... 

318.  Beskatning af investeringsforeninger
Ria Falk i R&R nr. 9/2005 p. 26-36: Status på beskatningen af værdipapirer og gældsinstrumenter Erik Banner-Voigt, Dan Moalem, Ulrich... Hejle og Kim Høibye i R&R nr. 11/2005 p.58-67: Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet.... 

319.  Ugifte samlevendes fordeling af ejendomsretten til fast ejendom
Komm. af Ole Bjørn i SR-Skat 6-1995 p. 369, af Jan Pedersen i R&R nr.1/1996 SM 5-6 og af Lene Hjorth-Larsen i TfS 1996.169. 2.... 

320.  Investeringsforeninger
Lotte Mollerup og Maria Birkvad i R&R nr. 10/2013 p. 70-79: Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ændrer vilkårene for... 

321.  Fristregler for skatteansættelsen
HR's afgørelse er komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 4/2012 SM p. 64 og af Jan Pedersen i R&R nr. 10/2012 SM p. 146-149 (Skattemæssig... Også komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 1/2013 p.... ØL's kendelse er komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 6/2011 p. SM 74-76 HKK er komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 1/2013 p.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 12/2003 SM 369.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 12/2003 SM 368-369.... 

322.  Juridisk raadgivning
Marie Jull Sørensen i R&R nr. 6/2012 p. 25-31: Lov om juridisk rådgivning - hvad, hvem og hvorfor?... 

323.  Ansættelses- og arbejdsret
Marianne Granhøj i R&R nr. 4/2012 p. 42-49: Ny bekendtgørelse og vejledning vedrørende regulering af løn m.v. i finansielle virksomheder Baggrunden... A anlagde herefter sag imod R med påstand om godtgørelse for overtrædelse af lov om tidsbegrænsede ansættelsesforhold, idet hun gjorde gældende bl.a., at hun ikke... R påstod frifindelse, idet man anførte, at fornyelsen af A's tidsbegrænsede ansættelse pr. 01.09.2003 var berettiget, allerede fordi A opfyldte kravet i lovens §... R bestred endvidere, at A kunne have nogen berettiget forventning om at være fastansat. HR gav ikke A medhold.... Martin Gräs Lind i JUR 2011.317-328: Whistleblowing i kontekst Mai-Britt Søndberg og Svend Winther i R&R nr. 9/2011 p. 52-59: Whistleblower-ordninger i Danmark En gennemgang... 

324.  Parcelhusreglen
Svend Erik Holm i R&R nr. 4/2002 SM 105-107: Parcelhusreglen.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 10/2009 p.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 10/2009 p.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 10/2009 p.... VLD er komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 4/2002 SM 106-107.... 

325.  Retsinformation
Anmeldt af Finn Sørensen i R&R nr. 3/1996 p. 45-46.... Ole Simonsen i R&R nr. 2/1994 p.64-65: Karnovs Lovsamling som elektronisk bog.... 

326.  Forvaltningsret - inhabilitet
Restauratørernes Arbejdsgiverforening, R, indbragte herefter som mandatar for C sagen for domstolene med påstand om, at T's afgørelse, som følge af nævnets sammensætning... , var ugyldig, samt at A skulle anerkende, at lønnen skulle fastsættes efter overenskomsten mellem R og Kristelig fagforening, K.... Retten fandt heller ikke, at det forhold, at Randers Lejerforening, R, og advokat Bjarne Overmark havde samme adresse, kunne medføre inhabilitet.... VL ændrede boligrettens kendelse og udtalte, at det måtte som ubestridt for begge retter lægges til grund, at A i sager, som et medlem af R havde haft til afgørelse i huslejenævnet... 

327.  Offentlig ret
rammeaftale, hvori den forholdsmæssige betaling var bestemt En specialskole, S, der var drevet af Region Syddanmark, R,... Det var Undervisningsministeriets opfattelse, at samtlige kommuner, der havde benyttet S i 2011 og 2012, skulle dække underskuddet ifm. lukning, hvilket R... Retten i Holstebro fandt, at K aldrig havde været aftalepart i rammeaftalerne for R.... der ved lukning af S ske en forholdsmæssig fordeling mellem brugerkommunerne, og K var derfor tilpligtet til at betale deres forholdsmæssige andel til R... 

328.  Retsmidler i fogedsager
R kærede denne passus til landsretten, der afviste kæremålet, idet der ikke var truffet en afgørelse, som kunne kæres, jf.... UfR 2005.1413 ØLK: Fogedretten i Hørsholm havde foretaget arrest i bankkonti tilhørende rekvisitus R.... R påkærede afgørelsen ved e-mail-skrivelse, der ikke blev fulgt op med originalt kæreskrift, jf. RPL § 587, stk. 1, jf.... FM 2023.114 VLK: Kære var afsagt mundtligt til retsbogen under et fogedretsmøde, hvorfor der ikke var grundlag for at afvise kæremålet pga. manglende indlevering af kæreskrift Rekvirenten, R, blev indsat... R påstod, at kæresagen skulle afvises, da der ikke var indleveret kæreskrift.     VL fandt, at kæren var afsagt mundtligt til retsbogen, hvorfor der ikke var grundlag for at afvise kæremålet pga.... 

329.  Aktieafgift
Svend Erik Holm i R&R nr. 7/1996 SM 237: Aktieafgift.... 

330.  Lovsamling: Voldgiftsloven
Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. ----------------... 

331.  Sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger
sagsomkostninger A var tidligere direktør i og medejer af et selskab, B, som havde leveret ydelser til Region Syddanmark, R.... B, der mente at have et erstatningskrav mod R, blev taget under konkursbehandling. B's mulige fordring mod R blev overdraget fra konkursboet til A eller ordre.... A stiftede herefter NT 2014 ApS, N, med henblik på at føre sag mod R.... 

332.  Omstødelse
Polack i R&R 1982.288 ff og Mogens Munch i UfR 1983B.161 og 164).... UfR 2010.179 HD: Restaurant C ApS overdrog d. 17.09.2002 en række aktiver til R ApS, som var kreditor i, og søsterselskab til C.... C blev erklæret konkurs d. 21.05.2003, og konkursboet, B, gjorde gældende, at overdragelsen af aktiver til R var omstødelig efter KL.... R havde lagt ud for C til husleje mv.... R påstod frifindelse. Der var til brug for HR foretaget syn og skøn vedrørende værdien af de overdragne aktiver.... 

333.  Skatteopkrævning
(Om regelgrundlag, beløb og fristillelse.) 2012 Torben Bagge i R&R nr. 5/2012 p. 54-61... R havde bl.a. haft fuldmagt til at disponere over M's konti, indgå lejeaftaler på M's vegne samt repræsentere M i boligretten.... Fogedretten i Rønne fandt på denne baggrund af R hæftede for M's skatter som "herværende befuldmægtiget", jf.... Selskabsskattelovens § 2, stk. 3, hvorfor der var grundlag for at foretage udlæg i en ejendom tilhørende R for et skattekrav mod M.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 3/2012 SM p. 44-47: (Hovedproblemstillingen var for det første: hvornår er en påkravssituation, der hviler på administrativ praksis... 

334.  Erstatningsret
Erik Werlauff i R&R nr. 12/2008 p. 60-79: Forureneren bag forureneren og skadevolderen bag skadevolderen – om hæftelse for et andet selskabs skadeforvoldelse, herunder... VL fandt ikke, at R havde bevist, at R havde lidt økonomisk tab i den periode, hvor R's skib skulle repareres.... VL henviste i denne forbindelse til det beregningsmateriale, R havde fremlagt.... Overdoseringen skyldtes derfor en lægefaglig fejl under indlæggelse på V, og R handlede derfor ansvarspådragende.... Henset hertil var A og R solidarisk ansvarlige.... 

335.  Vurdering af fast ejendom
Stevns i R&R nr. 11/1995 p. 25-32: Prisdannelse og værdisætning af markedsværdier for erhvervsejendomme - en vejledning i markedspåvirkninger og metode - set fra... 

336.  Litteratur vedrørende pensionsdelingsreformen
separation og skilsmisse Dorrit Sylvest Nielsen i TFA 2007.83-84: En pensionsretlig kommentar Hanne Søgaard Hansen og Niclas Holst Larsen i R&... R nr. 4/2007 p. 44-51: Deling af pensionsrettigheder i skattemæssigt perspektiv.... 

337.  Elektronisk aftaleret
Helle Zinner Henriksen i R&R nr. 7/2004 p. 40-47: IOS-anskaffelser - hvem bestemmer?... 

338.  Formularsamling: Oplysning om fortrydelsesret ved køb eller opførelse af hele bygninger
Koncept til oplysning om fortrydelsesret vedr. køb eller opførelse af hele bygninger Word .docx O P L Y S N I N G  O M  F O R T R Y D E L S E... S R E T De kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb eller opførelse af hele bygninger, hvis De opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag.... 

339.  Personalegoder
Gitte Skouby i R&R nr. 8/1997 p. 14-17: Beskatning af personalegoder.... Jan Pedersen i R&R nr. 6/2003 SM 168-171: Personalegoder - naturalydelser Mikkel Falkenberg i R&R nr. 5/2004 p. 32-41: Bruttotrækordninger... Hanne Søgaard Hansen i R&R nr. 2/2010 p. 34-41: Multimedieskatten – ændringer i forhold til reglerne om fri telefon.... Svend Erik Holm i R&R nr. 4/2000 SM 98-100: Hjemme PC.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 9/2012 SM p. 131-133 (Kommentator tiltræder afvisning af omgørelse).... 

340.  Sagsbehandlingsfejl i skattesager
Jan Pedersen i R&R nr. 1/1997 SM 5-6: Sagsbehandlingsfejl - Ugyldighed.... Svend Erik Holm i R&R nr. 3/1997 SM 89: Formalitetsfejl - konsekvens (om ØLD af 08.11.1996, hvor sagen blev hjemvist til fornyet behandling ved Skatteankenævnet... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 2/2007 p.... Landsretskendelsen er Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 6/2011 p. SM 74-76.... 

341.  Boligretssager
Harry R. Andreasen i TBB 1999.84-87: Er boligretssystemet år 2000 sikret?... D var formand i Randers Lejerforening, R, hvor A var næstformand, og R havde kontor på A’s advokatkontors adresse.... R havde ydet L bistand ved sagens indbringelse for huslejenævnet og domstolene.... D’s forhold til A gjorde ikke, at D var inhabil, ligesom D ikke tidligere havde været involveret i sagen gennem R.... Det forhold, at R havde samme adresse som A’s advokatkontor, indebar, at A udlånte lokaler til R på samme måde, som f.eks. advokatkontorer... 

342.  Miljøskadeerstatning
UfR 1997 B.425-429: Forsikring af olieforureningsskader, den øjeblikkelige situation. 2008 Erik Werlauff i R&... R nr. 12/2008 p. 60-79: Forureneren bag forureneren og skadevolderen bag skadevolderen - om hæftelse for et andet selskabs skadeforvoldelse, herunder ved miljøskader... Sagen angik spørgsmålet om, hvem der skulle bære de økonomiske følger af, at indholdet af tungmetallet cadmium i det slam, der var deponeret på Fjerritslev Renseanlæg, R,... 

343.  Retshjælpsforsikring
A indhentede herefter en udtalelse om salærspørgsmålet fra Advokatrådets Responsumudvalg, R, der gav ham delvis ret.... forsikringen skulle dække de udgifter på 3.200 kr plus moms (eget arbejde), som advokaten havde haft i forbindelse med at indhente udtalelsen fra R.... Uden en aftale herom eller uden andet retsstiftende grundlag i øvrigt kunne A's udgifter i forbindelse med henvendelsen til R ikke overvæltes på F.... 

344.  Behandling af værgemålssager vedrørende voksne
Beskikkelsen af advokat R, der var kompagnon med rekvirenternes advokat, blev ophævet, og sagen hjemvist med henblik på beskikkelse af en anden foreløbig værge.... UfR 2011.2985 VLD (TFA 2011.543/2 VLD): Frederikshavns Kommune, K, ansøgte om, at et samværgemål for R... Statsforvaltningen, S, gav afslag herpå, og K indbragte afgørelsen for Retten i Hjørring, som satte R under værgemål.... 

345.  Emballageafgift
Artikler Kristine R.... Svensson i R&R nr. 1/1999 p. 40-43: Emballage Jette Thygesen i TfS 2007.788: Poser af papir og plast - det afgiftspligtige vareområde... 

346.  Huslejenævn
Retten fandt heller ikke, at det forhold, at Randers Lejerforening, R, og advokat Bjarne Overmark havde samme adresse, kunne medføre inhabilitet.... VL ændrede boligrettens kendelse og udtalte, at det måtte som ubestridt for begge retter lægges til grund, at A i sager, som et medlem af R havde haft til afgørelse i huslejenævnet... L var i perioden forbruger ved Ribe Fjernvarme, R, som sendte L en regning på 19.644,53 kr.... 

347.  Lovsamling: Ministeransvarlighedsloven
FREDERIK R. /Hans Hækkerup. Advokat Jørgen U.... 

348.  Pensionsbeskatning
Anders Oreby Hansen og Niels Bang Sørensen i R&R nr. 6/2003 p. 29-37: Fradrag for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger.... Hanne Søgaard Hansen i R&R nr. 10/2005 p. 12-25: Pensionsbeskatning - en status med fokus på de nye muligheder.... Svend Erik Holm i R&R nr. 11/1998 SM 381: Efterbeskatning af pensionsindbetaling.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 9/2003 SM 272-275: Partnerselskaber og selskabsretlig transparens.... Mou Jakobsen i R&R nr. 11/2000 SM 316-319: Pensionsbeskatning - Berigtigelse af fejl.... 

349.  Ejendomsdom
FM 2017.83 ØLK: Rekvirent, R, havde anmodet om offentlig indkaldelse i Statstiden i forbindelse med ejendomsdom vedrørende et garageareal.... BR fandt, at det ikke var sandsynliggjort, at R var rette ejer, eller at der var tilstrækkelig dokumentation for, at rette ejer ikke kunne findes, og at boet efter den ifølge... 

350.  Nyheder i Familieret 2000
Dom afsagt af Skifteretten i Københavns Byret d. 27.09.2000 (R 1987/98): Lejeværdi skulle indregnes uden fradrag for sparet skat ved udlejning til tredjemand.... ØL's dom er komm. af Åge Michelsen i R&R nr. 1/2000 SM 1-5: Ulovhjemlet skattemæssig identifikation af ægtefæller.... Lars Grøngaard og Noe Munck i R&R nr. 7/2000 p. 15-19: Særeje og rådgiveransvaret.... 

351.  Ransagning
D. 19.02.2008 afsagde BR blandt andet kendelse om, at P kunne foretage ransagning hos revisorfirmaet R.... P foretog herefter d. 06.03.2008 ransagning hos R. Under ransagningen blev der beslaglagt en del materiale.... BR havde i kendelsen af 28.03.2008 endvidere truffet afgørelse om, at den beslaglæggelse, der skete i forbindelse med ransagningen hos R d. 06.03.2008, blev godkendt.... spørgsmålet om beslaglæggelsens lovlighed for retten, kunne P's kendskab til de pågældende fire fakturaer indgå i grundlaget for anmodningen om ransagningskendelse hos R.... Fyns Politis, P's, politidirektør, D, og chefpolitiinspektør, C, havde befundet sig i klubhuset tilhørende rockerklubben R.... 

352.  Lighedsgrundsætningen i forvaltningsretten
UfR 2006.576/2 HD: Allan Winther-Rasmussen (AW-R) erhvervede et sommerhus Ternevej 39 i Løkken i 1986.... AW-R ansøgte om tilladelse til at foretage kystsikring for at beskytte sommerhuset, og han henviste bl.a. til, at en naboejendom fik tilladelse til noget tilsvarende... HR fastslog, at Naturklagenævnet ikke kunne dømmes til at anerkende, at AW-R var berettiget til at få dispensation til at foretage kystsikring, da der ikke var grundlag... Komm. af  Torben Bagge i R&R nr. 1/2013 p. 84-94: Er det udelukket at sidestille (skatte-)myndighedernes passivitet med en positiv afgørelse?... 

353.  Generalklausulen i aftalelovens § 36
David Munch i R&R nr. 4/2012 p. 34-40: Incitamentsordninger – aktieordninger og aftalelovens § 36... Komm. af David Munch i R&R nr. 4/2012 p. 34-40: Incitamentsordninger – aktieordninger og aftalelovens § 36... Samarbejdet udmøntede sig i det danske selskab R A/S, hvor begge sad i bestyrelsen, og som begge ejede en andel af.... Shippingvirksomheden blev udøvet i et samarbejde mellem, R, og selskabet det russiske selskab A, der var ejet med 42 % af R, og hvori Z var generaldirektør.... A accepterede i den forbindelse at blive i R som almindelig ansat revisor med en dertil følgende øjeblikkelig lønnedgang på 8.000 kr. om måneden.... 

354.  Syn og skøn i skattesager
Poul Bostrup i R&R nr. 7/1998 p. 19-21: Omkostningsdækning i syn og skønssager.... Både skønsrekvirenterne, R, og SKAT havde fremsat spørgsmål. R fremsendte efterfølgende supplerende spørgetema med en række tillægsspørgsmål.... SKAT gjorde gældende, at omkostningerne på 912.500 kr. inkl. moms foreløbigt skulle afholdes af R, jf. RPL § 343, stk. 2.... Heroverfor gjorde R gældende, at SKAT skulle betale for det arbejde, der var forbundet med at besvare SKAT’s spørgsmål.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 3/2019 SM p. 90-93 SKM2018.575 HKK: I en sag om afgift efter kulafgiftsloven og kuldioxidafgiftsloven fremsatte et forbrændingsanlæg,... 

355.  Erstatningsopgørelsen ved personskade
På baggrund af optagelserne og de foreliggende lægeerklæringer vurderede Retslægerådet, R, i 2011, at den fysiske aktivitet, der fremgik af optagelserne,... Retslægerådet, R, udtalte, at det ikke konkret kunne angives, hvad der havde været årsagen til A's lungekræft.... R udtalte bl.a., at risikoen for at få lungekræft med det tobaksforbrug, som A havde haft, var forøget fra 1% til 10% som følge af tobaksrygningen.... HR fandt endvidere, at kravet efter EAL § 26 a mod P var forældet, mens kravet mod S og R ikke var forældet.... Retslægerådet, R, udtalte, at arbejdet samlet måtte forventes at have bidraget med mere end 50 % af årsagssammenhængen.... 

356.  Fuldmagt
Fra 01.10.2009 betalte B ikke de forfaldne ydelser, og i november samme år afleverede R bilen tilbage til B. I maj 2011 forlangte B restgælden betalt.... A skrev d. 08.12.2011 til B, med c.c. til R, at beløbet ville blive betalt i løbet af den kommende uge.... Under sagen påstod R, at A ikke havde haft fuldmagt til at indgå forlig.... A’s repræsentant, R, indsendte d. 01.05.2019 anmodning om genoptagelse af vurderingen. Denne dato var sidste frist for genoptagelse efter SFL § 33, stk. 1.... R var ikke en typisk partsrepræsentant, og Vurderingsstyrelsen, V, bad d. 20.06.2019 om fremvisning af fuldmagt til at handle på A’s vegne.... 

357.  Strafferetspleje - Retsmøder
Kendelsen blev kæret af journalisterne, L og R, med påstand om, at forbuddet begrænsedes til "live-blogging" med henblik på, at pressen kunne få mulighed for løbende at... HR vurderede på den anførte baggrund, at R havde taget konkret stilling til, om afvisningen skulle tilsidesættes ud fra RPL og retsplejemæssige hensyn, og... UfR 2011.1489 ØLK: Rekvirent, R, forespurgte fogedretten i Holbæk, om det var muligt at give møde pr. telefon.... Da R efterfølgende udeblev fra det berammede møde, afvistes sagen fra videre behandling ved fogedretten i Holbæk.... Rekvirenten, R, påstod sagen fremmet.... 

358.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2001
Klagen var ikke tiltrådt af advokat R, som havde skiftefuldmagt fra samtlige arvinger.... K, der havde budt på ejendom tilhørende insolvent dødsbo, klagede over, at bobestyrer havde solgt ejendommen til R A/S, som ikke deltog i indbudt tilbudsgivning på ejendommen.... Da K ikke på dette møde var bekendt med, at R A/S ikke var blandt de 4, der af bobestyreren var opfordret til at afgive tilbud, fandtes klagen undtagelsesvis at kunne tages under... ikke anses for berettiget til at klage over, at bobestyreren ikke satte ejendommen på tvangsauktion, da K som udlægshaver havde opnået fuld dækning for sit krav ved salget til R... Henrik Konradsen i R&R nr. 5/2001 p. 38-41: Ændrede successionsregler for aktier.... 

359.  Gaver
Kritisk komm. af Søren Lehmann Nielsen i R&R nr. 6/2022 SM 84-90: Fradrag uden udgift SKM2020.90 SR: En trust var ikke effektivt udskilt fra stifteren, da stifteren havde indsat sine børn... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 12/2016 SM 67-72: De nye danske regler om formueoverdragelse til trusts, fonde og lignende enheder med hjemsted i udlandet... Mou Jakobsen i R&R nr. 8/1995 SM 229-231: Hovedaktionærselskabers fradrag for løbende ydelser.... 

360.  Beskatning af erstatningsbeløb
Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 12/2011 p. SM 170-171.... Komm af Kan Pedersen i R&R nr. 6/2012 SM p. 92-95: Kommentator er uenig i præmisserne for dommen, der er anket til Højesteret.... 

361.  Samlivsophævelse
Told- og Skattestyrelsen skriver i en udtagelse af 12.05.2004, at man ikke har krav på alle oplysninger i R 75.... Skatteministeriet har i skrivelse af 19.09.2008 til advokat Annette Fabricius-Bjerre udtalt, at R 75 blanketter kan udleveres, når oplysninger, der ikke er indeholdt... 

362.  Formularsamling: Erklæring om myndighed og ikke under konkurs eller rekonstruktionsbehandling
Erklæring om myndighed og ikke under konkurs eller rekonstruktionsbehandling   E R K L Æ R I N G Word.docx  ... 

363.  Licitation
Rambøll Grønland, R, forestod som underrådgiver licitationen på vegne af Avannaa Arkitekter, A, som var totalrådgiver for bygherren, B.... Sagen for HR drejede sig om, hvorvidt R skulle friholde A for B's krav.... R blev derfor frifundet for A's erstatningskrav.... 

364.  Lovsamling: Jobklausulloven
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008 MARGRETHE R.... 

365.  Lovsamling: Forældelsesloven
Frederik R. (L. S.... 

366.  Lovsamling: Lov om juridisk rådgivning
Givet på Amalienborg, den 9. maj 2006 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

367.  Funktionærret
I november 2013 varslede Region Sjælland, R, omlægning af arbejdet på Gynækologisk og obstetrisk afdeling med virkning fra d. 01.01.2014.... A, der mente, at disse ændringer ikke kunne gennemføres med så kort et varsel, anlagde sag mod R.... A's krav havde under forhandlingerne med R før retssagen og i processkrifterne været støttet på et anbringende om, at omlægningen medførte så væsentlige... R havde heroverfor i det væsentlige gjort gældende, at der ikke var tale om en ensidigt varslet ændring af arbejdstiderne, subsidiært at ændringerne ikke... Tantieme og bonus Mette Langborg Christiansen i R&R nr. 3/2002 p. 18-22: Incitamentsprogrammer i ansættelsesretlig belysning.... 

368.  Tavshedspligt for advokater
Under grundlovsforhøret, der af hensyn til sagens opklaring blev afholdt for lukkede døre, fremkom der oplysninger om A's tidligere ansættelsesforhold hos R, om... for A til P at have videregivet oplysninger, der var fremme i et lukket grundlovsforhør, idet han ”bl.a. videregav oplysninger om sin kli­ents tilknytning til R... 

369.  Lovsamling: Licitationsloven
FREDERIK R. Lars P.... 

370.  Lovsamling: Bekendtgørelse om Familieretshuset
parterne efter § 32 a i forældreansvarsloven straks efter, at Familieretshuset har modtaget underretning fra familieretten om, at fuldbyrdelse er udsat efter § 456 r,... 

371.  Lovsamling: Boligopsparingsloven
eller forbedring af helårsbolig i Danmark for den, der foretager opsparingen, med den virkning, at renterne m.v. af indskuddet fritages for beskatning, jf. ligningslovens § 7 R.... 

372.  Lovsamling: Lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler
Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001 Under Vor Kongelige Hånd og Segl Margrethe R.... 

373.  Formularsamling: Koncept til erklæring om begravelsesønsker
Koncept til erklæring om begravelsesønsker Word.docx   E R K L Æ R I N G   O M   B E G R A V E L S E S Ø N S K E R... 

374.  Formularsamling: Koncept til erklæring om begravelsesønsker
Koncept til erklæring om begravelsesønsker Word  | Word .docx   E R K L Æ R I N G   M E D   B E G R... A V E L S E S Ø N S K E R.      ... 

375.  Racediskrimination
R havde truffet de foranstaltninger, der var hensigtsmæssige for, at A kunne fortsætte arbejdet som lægesekretær.... Yderligere ændringer efter forværringen af A’s tilstand i august 2016 ville have pålagt R en uforholdsmæssig stor byrde.... R blev derfor frifundet. ØL stadfæstede.... R om sønnens handicap.... VL fandt ikke, at R havde løftet denne bevisbyrde. Det gjorde ingen forskel, at R henviste til omsætningsnedgang for 2007.... 

376.  Lejerettigheders overgang
UfR 2014.272 ØLK: L havde lejet en lejlighed i en ejendom, som efterfølgende var solgt på tvangsauktion til rekvirenten, R.... R opsagde lejeaftalen med L med den begrundelse, at L ikke var berettiget til at holde hund i lejemålet.... lagde ud fra forklaringerne til grund, at L havde en mundtlig aftale med den tidligere ejer af ejendommen om, at hun måtte holde hund i lejemålet, og at R... 

377.  Registreret partnerskab
Dorrit Sylvest Nielsen i R&R nr. 8/1991 p. 60 vedr. adoption.... 

378.  Varelagre og skat
Mou Jakobsen i R&R nr. 7/1999 SM 182-185: Skattemæssig regulering af varelagre.... 

379.  Lovsamling: Lejeloven
§ 46 r. (Ophævet) § 46 r er ophævet ved § 1.31 i lov nr. 310 af 30.03.2015 fra d. 01.07.2015.... Hidtidig formulering: Bestemmelserne i § 46 r, stk. 1 og 2, kan kun fraviges i lejeaftaler, der vedrører lokaler, som udelukkende anvendes til... Stk. 2. § 46 r, stk. 1, 3. pkt., finder ikke anvendelse på aftaler om udlejning af lejligheder, der er forbeholdt uddannelsessøgende eller andre unge i ejendomme... Beslutninger efter § 46 r, stk. 1, er bindende for alle lejere uanset modstående tidligere aftaler. Stk. 5.... 

380.  Lovsamling: Lejeloven 1979
§ 46 r.... (Ophævet) § 46 r er ophævet ved § 1.31 i lov nr. 310 af 30.03.2015 fra d. 01.07.2015.... Hidtidig formulering: Bestemmelserne i § 46 r, stk. 1 og 2, kan kun fraviges i lejeaftaler, der vedrører lokaler, som udelukkende anvendes til... Stk. 2. § 46 r, stk. 1, 3. pkt., finder ikke anvendelse på aftaler om udlejning af lejligheder, der er forbeholdt uddannelsessøgende eller andre unge i ejendomme... Beslutninger efter § 46 r, stk. 1, er bindende for alle lejere uanset modstående tidligere aftaler. Stk. 5.... 

381.  Advokaters erstatningsansvar
Eivind Einersen i R&R nr. 8/2002 p. 30: Stoler du (for meget) på din rådgiver?... Komm af Lars Grøngård og Noe Munck i R&R nr. 7/2000 p. 15-19: Særeje og rådgiveransvaret. TFA 2006.147 ØLD: M døde i 1984.... R gik efterfølgende konkurs.... Dispositionen var derfor ikke bindende for R, jf.... De skulle derfor friholde K for kravet fra R.... 

382.  Lovsamling: Aktieoptionsloven
Givet på Amalienborg, den 5. maj 2004 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

383.  Syn og skøn
Finansrådet, R, var ikke part eller biintervenient i de to konkrete sager ved SH, og der var ikke oplyst omstændigheder, som gav grundlag for at fastslå, at R i øvrigt havde... I samme firma var R ansat.... R drev erhvervsvirksomhed, herunder udleje af erhvervslejemål i Aalborg sammen med A, som var indehaver af aktier i det sagsøgte selskab.... VL fandt, at R ville have været inhabil som skønsmand i sagen pga. sit forhold til A.... E havde ikke kendskab til den forretningsmæssige relation mellem R og A, og E havde aldrig drøftet sin opgave som skønsmand med R.... 

384.  Lægeansvar
Denne afgørelse indbragte Region Syddanmark, R, for VL som lagde til grund, at det i 2003 ikke i almindelighed var muligt i weekender at foretage operationer for nethindeløsning... Herefter, og da det var et politisk økonomisk spørgsmål, i hvilket omfang der skulle være akut beredskab i sådanne situationer, blev R frifundet.... Medicinrådet, R, havde afgivet en anbefaling, hvorefter Spinraza ikke skulle være standardbehandling for patienter med SMA.... Retslægerådet, R, udtalte, at der var tale om en lægelig fejl ved kontrollerne i 2013, og at nøjere udredning burde have været iværksat.... 

385.  Dørlukning
UfR 2006.2980 HKK: Et pressebureau, R, kærede d. 09.05.2006 under en straffesag en kendelse om dørlukning, som retten havde afsagt d. 10.04.2006 i et retsmøde, hvortil... Det måtte endvidere lægges til grund, at R heller ikke på anden måde var blevet orienteret om ØL's behandling af spørgsmålet om dørlukning.... Det måtte dernæst lægges til grund, at R ikke før d. 09.05.2006 blev bekendt med ØL's behandling af spørgsmålet og med kendelsen.... På denne baggrund fandt HR, at R - uanset bestemmelsen i RPL § 968, stk. 1, 3. pkt. - ikke var afskåret fra at kære kendelsen, og at kæremålet... 

386.  Virksomhedsoverdragelse
Ole Østergaard i R&R nr. 10/2006 p. 12-21: Medarbejderklausuler – særligt i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. 2007... Virksomhedsoverdragelseslovens § 4a's forenelighed med direktiverne bag loven. 2009 Anne Kathrine Schøn i R&... R nr. 3/2009 p. 62-63: Jobklausuler og virksomhedsoverdragelse.... 

387.  Lovsamling: Lov om sommerhuse på fremmed grund
Givet på Christiansborg Slot, den 24. marts 2014 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

388.  Anpartsinvesteringer
Jan Pedersen i R&R nr. 5/1998 SM 157-159: 10-mandsprojekter - Fradrag for renter og driftsudgifter.... Christiansen i Revisorbladet nr. 2/1998 p. 43-45 og af Jan Pedersen i R&R nr. 5/1998 SM 158-159. HRD er omtalt i TfS 2000.1006.... Mou Jakobsen i R&R nr. 3/2001 SM 58-61, og af Mads Berg i SO 2012.1-13: Skatteretlig underkendelse af et K/S - om det skatteretlige contra det civilretlige ejerbegreb... 

389.  Offentlighed i retsplejen
UfR 2008.839 VLK: I forbindelse med en retssag, vedrørende et sponsorat, mellem Østjysk Bank A/S, Ø, og Randers Freja Professionel Fodboldklub A/S, R, fremsatte journalist... Ø og R anmodede retten om at nægte eller begrænse anmodningen mest muligt.... Ø og R gjorde yderligere gældende, at en journalistisk indblanden, ville kunne vanskeliggøre parternes mulighed for forligsdrøftelser.... For HR gjorde A bl.a. gældende, at retsbogen for det pågældende retsmøde ikke var retvisende, og at retsformanden, R, i strid med sandheden havde tilført til retsbogen, at A indlod sig i diskussion... med R og ikke ville rette sig efter hans anvisninger.... 

390.  Told
Tom Kari Kristjansson i R&R nr. 3/2005 SM 85-87: Told- en landsskatteretskendelse om tarifering (Om SKM2005.28 LSR) 2007... Line Kjær, Søren Engers Pedersen og Dorthe Higham i R&R nr. 8/2010 p. 46-55: Risk Management – toldområdet. (Om risikovurderingen.... Line Kjær i R&R nr. 7/2021 p. 14-19: Toldfri eller ikke toldfri samhandel mellem EU og UK efter BREXIT?... Vehicles Winni Nielsen i Taxo nr. 7/2022 p. 36-41: Told i Skatteforvaltningen 2023 Line Kjær og Carsten Willemoes Jørgensen i R&... R nr. 1/2023 p. 44-53: Iagttager Kommissionens oprindelsesforordning legalitetsprincippet Winni Nielsen i Taxo nr. 2/2023 p. 50-54: Fra en toldrådgivers verden... 

391.  Lovsamling: Høstpanteloven
Givet på Christiansborg slot, den 22. maj 1986 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

392.  Havne
R protesterede heroverfor og gjorde samtidig gældende, at forhøjelserne tilsigtede at opnå en ulovlig fortjeneste i forbindelse med driften af haveanlægget.... økonomiske oplysninger om havneaktiviteterne, fandt ØL ikke, at K havde godtgjort, at K ved takstforhøjelserne havde overholdt det anførte princip, hvorfor R... 

393.  Vægtafgift
Artikler Jørgen Holm Damgaard og John Holm Andreasen i R&R nr. 9/1998 p. 23-29: Nye afgiftsregler (Omtaler bl. a. pinsepakkens... 

394.  Formueforholdet mellem ægtefæller
Hans Viggo Godsk i R&R nr. 12/2017 p. 44-53: Lov om ægtefællers økonomiske forhold Gitte Meldgaard Abrahamsen i UfR 2018... 

395.  Lovsamling: Retsplejeloven
Kapitel 42 b: Særregler om tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl og samvær, §§ 456 p-456 r... strafferetlig forfølgning, §§ 1018 a-1018 h Kapitel 93 b: Behandlingen af klager over personale i politiet og anklagemyndigheden, §§ 1019-1019 r... 

396.  Lovsamling: Knivloven
Givet på Christiansborg Slot, den 27. april 2016 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

397.  Legemsangreb af grov beskaffenhed, jfr. STRFL § 246
T, der fandtes omfattet af STRFL § 16, stk. 2, blev i ØL i overensstemmelse med en anbefaling fra Retslægerådet, R, dømt til anbringelse i sikret... HR fandt i overensstemmelse med en ny anbefaling fra R, at foranstaltningen i medfør af STRFL § 68 burde ændres, således... Det af F's far, R, fremsatte erstatnings-/godtgørelseskrav var rent størrelsesmæssigt ubestridt, og R fik herefter tildelt hhv. erstatning på 27.737 kr. og godtgørelse på... 

398.  Modregning i konkurs
Michael Seiffert i R&R nr. 3/1997 p. 27-35: Netting af valuta- og værdipapirhandelsfordringer.... UfR 2010.1384 HD: R, der havde drevet færgefart i 70'erne og 80'erne og i den forbindelse betalte havneafgift til DSB, D, gik i april 1987 konkurs.... Ved dom UfR 2005.2171 HD, dømte HR, D til at tilbagebetale R 10 mio. kr. for uberettigede opkrævninger af havneafgifter i perioden 1985... 

399.  Kuldioxidafgift
Birgitte Mogensen, Gorm Boe Petersen, Helge Sigurd Næss-Schmidt og Holger Nikolaj Jensen i R&R nr. 8/2021 p. 66-95: Beskatning af CO2 -procesemissioner i praksis - en model til inspiration... Ove Lykke Hindhede, Søren Lundbæk Nielsen og Alexander Heesche Andersen i R&R nr. 5/2022 p. 16-35: Er der hjemmel til at beskatte energiøen, CO2 lagring, seismikskibe og anden aktivitet... 

400.  Beskatning af kommanditselskaber
SR's svar blev komm. af Nicklas Ullum og Jan Guldmand Hansen i R&R nr. 3/2022 p. 26-41: Omkvalificering af transparente enheder efter selskabsskattelovens § 2 C.... SR's svar blev komm. af Nicklas Ullum og Jan Guldmand Hansen i R&R nr. 3/2022 p. 26-41: Omkvalificering af transparente enheder efter selskabsskattelovens § 2 C.... 

401.  Udlændingeret
De mente også, at afgørelsen om meldepligt skulle ophæves, og at R havde overtrådt FVL §§ 7 og 8 i forbindelse med et møde hos R.... A og B nedlagde endvidere over for Rigspolitichefen, R, påstand om, at R skulle anerkende, at tvangsudsendelsen af A og B var i strid med UNMIK's og UNHCR's retningslinjer... R nedlagde påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.... HR fastslog endvidere, at påstanden mod R var for ubestemt til at blive taget under pådømmelse, og afviste allerede derfor sagen mod R.... HR stadfæstede dermed ØL's dom med den ændring, at sagen mod R blev afvist.... 

402.  Konkurs - Retssager ved de almindelige domstole
Martin Vasehus Madsen i R&R nr. 4/2010 p. 42-52: Voldgift og konkurs. (Vurdering af muligheden for at tage krav ved konkurs under voldgiftsbehandling.... Sagerne drejede sig om erstatningskrav mod selskabets daværende revisorer, R.... 

403.  Lovsamling: Cirkulære nr. 110 af 14.12.2006 om ægteskabs indgåelse
I de bøger, der er nævnt i §§ 1 og 7, anføres efter prøvelsesattest og vielsesattest »R«, hvis der er tale om registreret partnerskab.... 

404.  Lovsamling: Lov om EF-domskonventionen m.v.
Givet på Christiansborg slot, den 4. juni 1986 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

405.  Selvstændig erhvervsvirksomhed?
R. Rasmussen og Berit D.... Jan Pedersen i R&R nr. 9/1997 SM 305-308: Selvstændig erhvervsvirksomhed.... Daniel Bergstein, Thomas Præstgaard og Hans Henrik Bonde Eriksen i R&R SM 12/2022: Ligningslovens § 4.... Komm. af Daniel Bergstein, Thomas Præstgaard og Hans Henrik Bonde Eriksen i R&R SM 12/2022: Ligningslovens § 4.... Komm. af Daniel Bergstein, Thomas Præstgaard og Hans Henrik Bonde Eriksen i R&R SM 12/2022: Ligningslovens § 4.... 

406.  Skattesager ved domstolene
John Bygholm i R&R nr. 10/2006 p. 5: Højesteret fritages for skattesager.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 6/2011 p.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 6/2011 p.... Endelig fandt R ved brev af 29.03.2001, at A's personlige vederlag som direktør i D2 var at anse som A-indkomst for A.... D2, A og E nedlagde endvidere påstand om, at S skulle omgøre beslutningen truffet af R d. 13.05.1997 og anerkende udstedelse af kreditnotaerne.... 

407.  Tilbehørspant, jf. TL § 37
Hans Engberg i FM 1987.53-55: Udtagelsesretten over tilbehørspant Bent Iversen i R&R nr. 3/1990 p. 46-51: Pantsætning af driftsinventar og driftsmateriel... 

408.  Dækningsafgift
Claus Pedersen og Mark Hovesen i R&R nr. 4/2022 p. 38-41: Nye regler om opkrævning af dækningsafgift fra 2022 - Nye regler medfører stigninger på helt op til 30 % for... 

409.  Sundhedsret
Denne afgørelse indbragte Region Syddanmark, R, for VL som lagde til grund, at det i 2003 ikke i almindelighed var muligt i weekender at foretage operationer for nethindeløsning... Herefter, og da det var et politisk økonomisk spørgsmål, i hvilket omfang der skulle være akut beredskab i sådanne situationer, blev R frifundet.... indsendte journalerne til E i overensstemmelse med påbuddet, meddelte embedslægen forholdet til S, som indhentede en erklæring fra Retslægerådet, R,... R udtalte, at overtrædelsen ville kunne indebære en fare for patienter.... A påstod, at hun var blevet påført en erstatningsberettigende skade ifm. behandlingen og rådgivningen fra R, jf.... 

410.  TFA 2002 - Familieret
TFA 2002.379 ØLK: Faderskabssag genoptaget. 50-årig kvinde fik genoptaget faderskabssag i medfør af RPL § 456 r, stk. 3, da en mand havde erkendt at have... RPL § 456 r, stk. 1. TFA 2002.352 VLD: 10 års hustrubidrag efter 29 års ægteskab. 28 års ægteskab.... Skifteretten ville desuden anmode skatteforvaltningen om R 75-oplysninger for M pr. 31.12.1998 og 31.12.1999.... RPL § 456 r, stk. 1, sammenholdt med § 456 r, stk. 3, 2. pkt.... RPL § 456 r, stk. 4. Faderen havde fremsat ønske om samvær.... 

411.  Spaltning
SKM2012.321 SKAT: Revisionsfirmaet R havde ansøgt om tilladelse til, at X ApS kunne grenspaltes, således at den ejendom, som selskabet ejede og hvorpå der var ret til råstofudvinding... Michael Serup i R&R nr. 4/1994 p. 27-38: Spaltning(2).... Susanne Kjær og Heidi Christensen i R&R nr. 2/2003 p. 30-39: Landsskatterettens praksis ved skattefri omstruktureringer.... Jeppesen i TfS 2010.643: Skattefri spaltning - spaltningsdato, værdiansættelse og delårsindkomster Gro Rosenmai og Søren Corfixsen i R&... R nr. 1/2018 p. 66-73: Typiske fejl i forbindelse med fusioner og spaltning Mathias Rose Svendsen, Lars Hedegaard Kristensen i UfR 2018... 

412.  Forenklet inkassoproces
KKL § 41, at rekvirenten, R, for en restfordring på 39.800 kr. med renter, kunne foretage udlæg hos køberen, K.... VL fandt, at R var berettiget til at indlevere betalingspåkrav efter RPL kapitel 44 a.... R tilføjede alligevel mere tekst og ønskede ikke at ændre dette, hvorfor fogedretten afviste sagen.... Fogedretten i Hjørring fandt, at sagen burde have været fremsendt som en stævning, da R var bekendt med, at D havde indsigelser mod kravet.... VL fandt, at R ikke havde grund til at forvente, at D ville komme med indsigelser mod kravet. Det var ikke dokumenteret, at D led af svær PTSD.... 

413.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 193 af 15.04.2011: Forslag til lov om ægtefælleskifte m.v.
Desuden kan skifteretten indhente en såkaldt R 75-udskrift om afdødes økonomiske forhold fra SKAT.... Herudover kan skifteretten – f.eks. med udgangspunkt i ægtefællernes R 75-udskrifter og ægtefællernes egne oplysninger – foretage forligsmægling i det omfang, det forekommer muligt at nå... at indsende en specifikation af de personlige skatteoplysninger, herunder indtægtsoplysninger, indberetninger fra pengeinstitutter og værdipapirdepoter samt en R... Udvalget finder på den baggrund, at der er behov for, at skifteretten selv får adgang til at indhente de mest nødvendige basisoplysninger, herunder i første omgang navnlig en R 75-udskift... Der vil i praksis navnlig være tale om oplysninger fra Ægtepagtregistret og en R 75-udskrift fra SKAT.... 

414.  Formularsamling: Koncepter til udslettelse af ejerpantebrev i medfør af TL § 20, stk. 2
E R K L Æ R I N G   Undertegnede ......................................., som med overtagelse den 1.7.2001 har afhændet ejendommen matr.nr. .............. Erklæring fra panthaver E R K L Æ R I N G   Undertegnede BG Bank, Nordre Afdeling, Borgergade 2, 8600 Silkeborg, erklærer herved, at ejerpantebrev stort kr. 11.000,00... 

415.  Omstødelse af forringende dispositioner
UfR 2007.551 HD: Ringbjerggård ApS, R, solgte i januar 1999 en ejendom til Kent Jensen, K, som var direktør i R og medlem af dets bestyrelse.... I september 2000 gik R konkurs.... S indgik samtidigt en aftale med Realkredit Danmark, R, der havde pant i A's ejendom, hvorved S bl.a. blev tillagt ret til at afgøre, om der skulle... Endvidere forpligtede S sig over for R til at betale 100.000 kr. og en vis procentdel af det af modparten betalte beløb samt til at afgive bud på... 

416.  Vidnefritagelse
Daniel Sørensen i RETTID 2020 Afhandling nr. 10: Protection of Patent Advisors against Forcible Disclosure Jakob Lentz, Amalie Kjær og Lars Kiertzner i R&... R nr. 6/2020 p. 18-25: Om revisorers vidnepligt og edition RPL § 169: Tjenestemænd og andre der handler i off. hverv... , der havde deponeret sin advokatbestalling og arbejdede som juridisk varemærkerådgiver hos C, som ikke drev advokatvirksomhed, havde som led i sin ansættelse rådgivet R.... Da der ikke fandtes grundlag for analog anvendelse af RPL § 170, var der ikke grundlag for at undtage evt. korrespondance mellem R og A fra bevissikringen i... at undersøge, hvornår C påbegyndte produktionen og markedsføringen af de pågældende produkter, skulle undersøgelsen omfatte de sidste 3 års korrespondance mellem A og R.... 

417.  International handel
International Agreements - Promoting Compatability between ISDS and the Autonomous EU Legal Order Stig Hartmann Lektor i R&... R nr. 11/2017 p. 84-96: De største danske virksomheder er meget informative i rapporteringen til offentligheden om deres procedure til bekæmpelse af korruption. 2021... 

418.  Lovsamling: Planloven
§ 5 r.... Lovligt bestående butikker kan uanset §§ 5 m-5 q og § 5 r, stk. 1, indgå i ny planlægning.... § 5 r, stk. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 424 af 10.05.2011 fra d. 01.09.2011.... Lovligt bestående butikker kan uanset §§ 5 m-5 r indgå i ny planlægning.... § 5 r, stk. 1 er ændret ved § 1.27 i lov nr. 668 af 08.06.2017 fra d. 15.06.2017.... 

419.  Kommentarer til ægtefællelovens § 41
R&R SM 1978.50 og Lego Andersen, Gavebegrebet, 1988,  p. 387 Retspraksis Dom afsagt... 

420.  Praksis vedr. boafgiftsloven
af Jan Pedersen i R&R nr. 1/1999 SM 2-4 og af Ole Bjørn i SR-Skat nr. 1/1999 p. 13-15.... HR's kendelse er komm. af Karsten Gianelli i R&R nr. 6/2016 p. 30-33: Værdiansættelse af fast ejendom - seneste retspraksis, og af Jane Bolander i SR-Skat 2016.188.... Komm. af Anders Nørgaard Laursen i R&R nr. 8/2022 SM 94-100.    ... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 2/2008 SM 46-49.... LSRs afgørelse er komm. af Anders Bjørn og Abi Mohamed i R&R nr. 1/2019 p. 81-85 og af Liselotte Madsen i SR-Skat 2019.17-20.... 

421.  Lovsamling: Virksomhedsoverdragelsesloven
MARTS 1979 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

422.  Uskiftet bo og skat
Komm. af Michael Serup i R&R 1993 SM 143-147. TfS 1995.468 LSR: Lrs.... 

423.  Administrativ rekurs
Arbejdsskadestyrelsen, R, anerkendte i henhold til ASFL, at A som følge af påkørslen var påført et erhvervsevnetab på 65 %.... R vurderede, at A's samlede erhvervsevnetab var 80 procent, men fradrog 15 % heri under henvisning til A's konkurrerende lidelser.... R udtalte, at A's erhvervsevnetab også i henhold til EAL var 65 %. Herefter udbetalte B differenceerstatning svarende hertil.... 

424.  Civilproces - Midlertidige afgørelser om forbud eller påbud
Fem rettighedshavere til designklassikere, R, havde nedlagt påstand om, at Telia Danmark, T, skulle påbydes at blokere for deres kunders adgang til en hjemmeside hos et... SH havde i en dom fra 2014 slået fast, at R's immaterielle rettigheder blev krænket på hjemmesiden, og F havde fortsat med at udbyde produkterne uden tilladelse fra R.... SH fandt, at ved at give sine kunder adgang til hjemmesiden medvirkede T til F's fremstilling og salg i Danmark, som R havde eneret til at råde over, jf. OPHL § 2.... 

425.  Jordforurening
I 2004 traf det daværende Frederiksborg Amt (nu Region Hovedstaden, R) beslutning om at kortlægge dele af ejendommen, hvor det pågældende slagger var udlagt, som lettere... R havde navnlig anført, at slaggerne og jorden, som slaggerne befandt sig i, var at betragte som en jordforurening, der kunne have skadelig virkning på mennesker og miljø... Der var indhentet oplystninger om forureningsforhold hos regionen, R, og det fremgik heraf, at der ikke var oplysninger om forureningsforhold eller formodede forurenede... 

426.  Formularsamling: Mortifikation af ejerpantebrev
Erklæring fra panthaver: E R K L Æ R I N G    Undertegnede ……… Bank A/S erklærer herved, at ejerpantebrev stort kr. …………, udstedt af ……………….....                                                        Bopæl:   Erklæring fra ejendommens ejer/mortifikationssøgende   E R... K L Æ R I N G    Undertegnede ……………………., erklærer herved, at ejerpantebrev stort kr. ………… med pant i ejendommen matr.nr. ……………………, beliggende …………………... Stilling:   Bopæl:                                                       Bopæl:   Tiltrædelse fra ejer T I L T R... 

427.  Aktindsigt i dødsboers dokumenter
FM 2002.8/1 ØLK: Dødsbo efter en sølvsmed var blevet genoptaget med henblik på anlæg af sag mod rettighedshaver - R -  for misbrug af en personlig kunstnersignatur.... R havde ikke krav på aktindsigt i genoptagelsessagen, da han ikke var part i dødsboet.... 

428.  Civilproces - Rettergangsfuldmagt
2009.1090 VLK: I en sag – hvor andelsboligforeningen U havde anmodet om at få en lejer udsat, som følge af manglende betaling af husleje for august måned 2008 – mødte R... R var ansat i boligadministrationsselskabet S, hvis formål ifølge vedtægternes § 2, stk. 1, var at administrere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov... R kunne på den baggrund ikke betragtes som ansat hos U, og R kunne herefter ikke give møde som rettergangsfuldmægtig for U i sagen.... 

429.  Lovsamling: Ansættelsesklausulloven
Givet på Christiansborg Slot, den 15. december 2015 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

430.  Lovsamling: Produktansvarsloven
Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 1989 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

431.  Gældsbreve
Møgelvang-Hansen og Anders Ørgaard: Gældsbrevsloven med kommentarer, 3. udg., nov. 2017, 274 sider, Karnov Group.1. udg., 1997 er anmeldt af Kaj Egon Hansen i R&... R nr. 8/1997 p. 56-57 og af Mads Bryde Andersen i UfR 1998 B.297/1.... 

432.  Konkurs - Fyldestgørelse af særlige rettigheder
UfR 2009.871 ØLK: Ved afholdelse af 1. auktion over en ejendom d. 25.09.2008, blev R, der var rekvirent, højestbydende.... R kærede fogedrettens afgørelse til ØL.... 

433.  Idrætsjura
Rettid 2017 Afhandling nr 1: Substituting at Half-Time: Contractual Stability in the World of Football 2023 Thomas Weitemeyer og Henrik Møll Bramming i R&... R nr. 6/2023 p. 40-47: Dansk fodbold har indført deres egen fit & proper test for at undgå problematiske ejerskifter Retspraksis... 

434.  Ejendomsværdiskat af ejendomme i udlandet
Svend Erik Holm i R&R nr. 1/2011 p. SM 7-8: Styringssignal fra SKAT Nedslag i ejendomsværdiskatten. Fransk og spansk skat på fast ejendom.... 

435.  Ministeransvar
R.... UfR 1994.422 R: Selvstændige forhold, der var udeladt i tiltalen mod Erik Ninn-Hansen, ville ikke kunne tillægges betydning som strafskærpende omstændigheder ved det forhold, for hvilket... 

436.  Erhvervshemmeligheder
Hansen og Erik Werlauff i R&R nr. 6/2016 p. 16-28: Forretningshemmeligheder - stærkere fremtidig beskyttelse.... 

437.  Ansvarsgennembrud Hæftelsesgennembrud
Jakob Gellert og Thomas Klausen i R&R nr. 4/2011 p. 64-75: Hæftelsesgennembrud i et konkurrenceretligt perspektiv Der diskuteres, om der findes en ulovhjemlet adgang til at bryde... 

438.  Retsafgift i borgerlige sager
Sagen angik beregning af retsafgift, hvor Radio- og tv-nævnet, R, havde påkæret ØL's afgørelse om retsafgift i en sag mod Talpa Radio International B.,... R nedlagde påstand om, berammelsesafgiften for hovedforhandlingen blev nedsat til 2.000 kr.... R udtalte til støtte herfor, at hovedsagen angik prøvelse af myndighedsudøvelse, og derfor var omfattet af RAL § 2, stk. 3, 2. pkt.... Den af R givne programtilladelse til T, indeholdt et vilkår om, at T skulle betale en årlig koncessionsafgift, og blev givet med hjemmel i bekg. nr. 168 af 17.03.2003.... Derudover anførte R, at programtilladelsen var en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, og at den derfor således ikke skulle betragtes som en aftale.... 

439.  Udlandslempelse
Rigspolitichefen, der gjorde tjeneste som FN-observatør i Ex-Jugoslavien, oppebar under tjenesten et tillæg for meromkostninger, der måtte anses omfattet af LL § 7, litra r.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 9/2007 SM p. 234-237: Fordelingen af beskatningsretten til indtægter fra aktieoptioner TfS 2008.303... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 1/2009 SM 2-5: Lempelse efter creditmetoden, når indkomstskat ikke betales i samme periode i henholdsvis... 

440.  Beskatning af fri bolig
John Cederskjold Kierans i R&R nr. 12/2021 p. 54-63: Den noble kunst at værdiansætte hovedaktionærgoder John... Cederskjold Kierans i R&R nr. 7/2022 p. 16-23: Når hovedaktionæren beskattes efter skema TfS... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 12/2019 SM. 83-87 SKM2019.590 BRD: Sagen angik,... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 12/2002 SM 390-392.... 

441.  Fradragsret for moms
Dennis Ramsdahl Jensen i R&R nr. 5/2019 p. 63-70: Momsfradragsret i filialstrukturer - én eller flere pro rata-satser?... Komm. af Benny Hjortkjær Hansen i R&R nr. 3/1999 SM 60.... Komm. af Claus Kirketerp i R&R nr. 11/2003 SM 338-341: Fradrag for moms af udgifter til salg af fast ejendom.... Komm. af Claus Kirketerp i R&R nr. 11/2007 SM 312-315: Moms og rabatter, gratisgaver m.v.... Komm. af Claus Kirketerp i R&R nr. 11/2007 SM 312-315: Moms og rabatter, gratisgaver m.v.... 

442.  Strafferetlig forældelse
T blev sigtet d. 14.06.2017, hvorefter anklagemyndigheden, M, medio juli 2017 sendte en forespørgsel om forholdet pr. mail til Det Veterinære Sundhedsråd, R.... Først ved en henvendelse i september 2019 blev M opmærksom på, at R ikke havde registreret at have modtaget henvendelsen i 2017.... M rejste på baggrund af udtalelsen fra R tiltale i marts 2020.... 

443.  Formularsamling: Koncept til klausul om båndlæggelse af gave
EVT: Beslutninger om kapitalens anbringelse i værdipapirer skal træffes af gavemodtager, når gavemodtager er fyldt 18 år, og indtil da af gavemodtagers værge(r).               ... Indtil gavemodtager fylder 18 år, skal udbetaling ske til gavemodtagers værge(r). 1.6.        ... 

444.  Formularsamling: Koncept til transport i falden arv
Koncept til transport i falden arv Word.docx T R A N S P O R T i falden arv Til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse... 

445.  Værgemålsformer
Godsk Pedersen i R&R nr. 1/1997 p. 52.... Hans Viggo Godsk Pedersen antager i R&R nr. 1/1997 p. 52, at et værgemål iværksat efter § 5, stk. 2 næppe kan... Godsk Pedersen i R&R nr. 1/1997 p. 54. Se også Danielsen i VML-komm. 2006 p. 564.... 

446.  Planlovgivning
UfR 2008.2523 HD: Realkredit Danmarks A/S, R, overtog på tvangsauktion Tinglev Svømmebad i Tinglev kommune, nu Aabenraa kommune, K.... Erstatningen til R blev af Overtaksationskommissionen, O, fastsat til 2,8 mio. kr., jf. PL § 50, jf. offentlig vejlov § 51, stk. 1.... R anlagde herefter sag an med påstand om yderligere erstatning på 4,2 mio. kr., hvorimod K påstod frifindelse, og påstod det betalte beløb på 2,8 mio. kr. betalt tilbage... VL frifandt K (2-1) og tilpligtede R at betale det modtagne beløb tilbage. HR fandt, at svømmehallen repræsenterede en økonomisk værdi, som R kunne kræve erstattet.... Som følge heraf frifandt HR K for R's påstand om betaling af yderligere 4,2 mio. kr. og R for K's påstand om tilbagebetaling af 2,8 mio. kr.... 

447.  Landbrugsret m.v.
TfL 2017.259 vedrørende driftsregnskabet og EU-støtte i forbindelse med bortforpagtning 2018 Jørgen Skovbæk i R&... R nr. 12/2018 p. 40-48: Landbrugets besiddelsesform i historisk perspektiv 2019 Ole Green i R&R nr. 1/2019 p. 26-33: Smart revolution... på de danske marker 2020 Jeannette Ørbeck og Karen Feddersen i R&R nr. 8/2020 p. 14-29: Landbrugets hemmelige transformation skjules uden effektmålinger og etablering af... 

448.  Betalingsstandning
Nicolai Dyhr og Piya Mukherjee i R&R nr. 7/2009 p. 54-61: Rekonstruktion og revisor Om betalingsstandsning, akkord, konkurs og gældssanering med omtale af proces... 

449.  Formularsamling: Overdragelseserklæring
O V E R D R A G E L S E S E R K L Æ R I N G Undertegnede Mogens Madsen Sonnesgade 27, 8000 Århus C.... 

450.  Lovsamling: Cirkulære nr. 134 af 25.09.1989 om ægteskabs indgåelse
I de bøger, der er nævnt i §§ 9 og 14, anføres efter prøvelsesattest og vielsesattest »R«, hvis der er tale om registreret partnerskab.... 

451.  Formularsamling: Koncept til transport i fordring
Koncept til transport i fordring Word.docx T R A N S P O R T i fordring   Til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse, som undertegnede... 

452.  Praksis vedr. dødsboskifteloven
B fremsatte herefter anmodning om, at det pålagdes ApS at fremlægge aftalen med D A/S om overdragelse af aktierne i R A/S, hvilket både R A/S og ApS protesterede imod.... Straks efter dødsfaldet antog skifteretten i Ribe advokat R som midlertidig bobestyrer. Skifteretten antog senere advokat R som medbobestyrer, jf.... T havde i sit testamente fra november 1999 indsat advokat R som bobestyrer.... at advokat R blev bobehandler.... Skifteretten i Sorø fandt derfor advokat R inhabil efter DSL § 115, stk. 1, og afslog at antage advokat R som bobestyrer, jf. DSL § 38, stk. 1, nr. 1.... 

453.  Forvaltningsret
Anvendelse af T2 frem for T1 indebar, at Rødovre Kommune, R, og Dragør Kommune, D, skulle betale et betydeligt større tilskud.... R og D sagsøgte M med påstand om, at denne skulle anerkende, at beslutningen om at anvende T2 var ugyldig, og at M skulle tilbagebetale 19.702.417 kr. og 10.339.983... R og D.... HD: Havneklagenævnet for tildeling af anløbsplads i havne, H, traf d. 20.06.2006 afgørelse om, at en tidligere i 1997 meddelt tilladelse for A til anløb af Rødby Havn, R,... H traf d. 19.06.2008 afgørelse om, at B´s imødekommelse af C's ønske om anløb af R ikke nødvendiggjorde en tilbagekaldelse eller ændring af H's afgørelse af d. 09.11.2006... 

454.  Dødsgaver og dødslejegaver
Arkitekt R indgik d. 04.08.2009 en aftale med H om køberet til en ejendom på Kystvejen i Århus.... H døde d. 13.08.2010 og R gjorde køberetten gældende over for dødsboet efter H.... Der var på det tidspunkt en forskel på omkring 10 mio. kr. mellem ejendommens værdi og det beløb på 11.985.000 kr., som R efter køberetten skulle betale... Der blev herved bl.a. lagt vægt på, at der ved aftalen uden vederlag tillagdes R en meget betydelig formuefordel, og at aftalen således var indgået på vilkår... taglejlighed, der var ældrevenligt indrettet, at der på samme etage var en gæstebolig, hvor en eventuel plejer for H kunne opholde sig, og at H i en fuldmagt, som R... 

455.  Arbejdsmarkedsbidrag
Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 9/2002 SM 292-295: Samspillet mellem reglerne om pligten til at erlægge arbejdsmarkedsbidrag i Danmark og reglerne om subjektiv skattepligt... af Svend Erik Holm i R&R nr. 12/2008.455-457 SKM2011.122 LSR: En virksomhed ansås indeholdelsespligtig af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt pligtig... 

456.  Mindreårige
I så fald skulle den unge have beskikket en værge i medfør af § 2, stk. 4 analogt, da forældremyndighedsindehav(eren) (erne) ikke længere er født(e) værge(r).... TFA 1998.367 CD: Civilretsdirektoratet afslog, at 2-årig R fik arveudlagt en MGA 1500, årgang 1956, til en værdi på 60.000 kr. i boet efter sin fader.... Der blev navnlig lagt vægt på R's alder, den usikkerhed og de udgifter, der var forbundet med opbevaringen af bilen, indtil R blev 18 år, og den måde, som værgen ønskede... 

457.  Retsafgift
forældelsesfristen betød ikke, at kravet var forældet, da anmodningen om udlæg var indleveret før fristens udløb Et krav var d. 09.11.2009 blevet behandlet i fogedretten, i foråret 2019 fremsendte R... FM 2020.199 ØLK: Oversendelse til en anden byret, gav ikke fogedretten hjemmel til at opkræve yderligere retsafgift, da det forhøjede krav skyldtes rentetilskrivelser R havde anmodet... R anmodede under retsmødet om en forhøjelse af de påløbne renter. Fogedretten fandt, at der skulle betales yderligere retsafgift i tilfælde af et forhøjet påkrav.... 

458.  Ejendomsmæglersalær
UfR 2014.2607 ØLD: Sagen drejer sig om en prøvelse af en bøde på 125.000 kr. tilkendt af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, D, overfor ejendomsmæglerfirmaet, R.... R blev tilkendt denne bøde efter overtrædelse af god ejendomsmæglerskik.... R nedlagde til støtte for sin påstand om ophævelse, at bøden ikke var pålagt pga. overtrædelse af lov, som lov om omsætning af fast ejendom § 29 a, stk... 

459.  Lovsamling: Cirkulære nr. 147 af. 30.08.1978 om det centrale kriminalregister
7) Afgørelser om ændring eller om ophævelse af de i straffelo vens §§ 68-70 nævnte foranstaltninger. 8) Ændringer iøvrigt eller ophævelse af de tilførte afgørelse r,... 

460.  Lovsamling: LOV nr 1222 af 27/12/1996
Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1996 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

461.  Lovsamling: E-handelsloven
Givet på Amalienborg, den 22. april 2002 Under Vor Kongelige Hånd og Segl Margrethe R.... 

462.  Lovsamling: Lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v.
Givet på Christiansborg Slot, den 13. juni 1990 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

463.  Retsforfølgning mod andelsboliger
Rekvirenten, R, indbragte sagen for landsretten, idet der R bekendt gjaldt en praksis, hvorefter gælden skulle være nedbragt inden for 3 år.... 

464.  Udtagningsmoms
Komm. af Randi Christiansen i R&R nr. 10/2021 SM 88-93: Moms - Udtagningsreglernes objektive karakter - personalets midlertidige anvendelse af virksomhedens aktiver SKM2022.37 LSR: Indløsningsgoder... 

465.  Lovgivningsprocessen
: Digital reform af dansk lovgivningskultur Michael Gøtze i ADV nr. 8/2019 p. 40-43: Ja tak til digitaliseringsklar lovgivning - men pas nu på Michael Gøtze i R&... R nr. 1/2021 p. 34-42: Lovgivning i digitalt format - et skridt FREM OG TILBAGE Søren Rams Rasmussen i Juristen nr. 2/2023 p. 62-72: Delegation af lovgivningskompetence... 

466.  Formularsamling: Oplysning om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom
Koncept til oplysning om fortrydelsesret vedr. køb af fast ejendom Word .docx O P L Y S N I N G  O M  F O R T R Y D E L S E S R E... 

467.  Isoleret bevisoptagelse
I en lagerhal tilhørende R, blev der i 2003 oplagt ca. 5.600 ton jord.... Med henblik på at få afklaret omfanget af og merudgifterne forbundet med den tilførte olieslamforurening, indgik Lolland Kommune, K, og R... R protesterede imod begæringen.... R iværksatte kæren ved anvendelse af appelfunktionen på domstolenes sagsportal.... Afgørelsen var endvidere truffet uden, at R var givet mulighed for at forholde sig til den indsigelse, A havde tilføjet på sagsportalen.... 

468.  Kommentarer til ægtefællelovens § 37
Tandlæger: Frans Thomsen i R&R 1985.93-95: Goodwillfastsættelse i tandlægevirksomheder.... 

469.  Formularsamling: Overdragelseserklæring på ideel halvpart af ejendom
O V E R D R A G E L S E S E R K L Æ R I N G Undertegnede Mogens Madsen Sonnesgade 27, 8000 Århus C.... 

470.  Retsmidler ved krænkelse af varemærkeretten
Komm. af Clement Salung Petersen i JUR 2010.94-96: Retsanvendelsen i forbudssager UfR 2013.2873 ØLK: Rettighedshaverne, R, var indehavere af ophavsrettigheder... På den baggrund anmodede R fogedretten i Århus om, at TDC A/S, T, skulle forbydes at formidle adgang for sine kunder til hjemmesiden.... Efter levering og montering af et antal adskillelser ophørte aftalen mellem P og B og B indgik en aftale med firmaet Ropox A/S, R, om levering og montering af et antal adskillelser.... P's kontraktrettigheder i forhold til B var ophørt på det tidspunkt hvor R begyndte at levere til B, der havde valgt dette selskab som leverandør i stedet for P.... 

471.  Genanbringelse af ejendomsavance
af genanbringelsesreglerne i ejendomsavancebeskatningsloven Artikler Svend Erik Holm i R&... R nr. 11/1999 SM 311-312: Genanbringelse efter EABL.... Komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 11/1999 SM 311-312.... 

472.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2008
Ved en kodicil fra 1997 disponerede H som længstlevende over »mit øvrige indbo« til fordel for en samlever og indsatte advokat R som bobestyrer.... Advokat R havde medvirket som anmelder og identitetsvidne. To fællesbørn protesterede mod, at advokat R blev bobestyrer. Frederiksberg Skifteret tog ikke protesten til følge.... Under hensyn til, at rækkevidden af kodicillen skulle afklares under bobehandlingen, fandt ØL, at afgørende grunde talte mod, at R blev bobestyrer, jf.... 

473.  Principalansvar
som var ansat som brandmand, var under slukningsarbejde kommet til skade, og krævede derfor erstatning på 308.651.27 kr. af Rebild Kommune (tidligere Støvring Kommune), R,... B mente at R var ansvarlig i medfør af DL 3-19-2, fordi R's indsatsleder ikke havde sørget for, at B ikke var så tæt på huset, at han blev ramt af en væltende... F blev af Aalborg Byret frifundet, men R blev dømt, idet byretten fandt, at indsatslederen havde udvist forsømmelighed, idet denne ikke havde sikret sig, at B havde været... Både R og F blev herefter frifundet.... 

474.  Kære i straffesager
UfR 2006.2980 HKK: Et pressebureau, R, kærede d. 09.05.2006 under en straffesag en kendelse om dørlukning, som retten havde afsagt d. 10.04.2006 i et retsmøde,... Det måtte endvidere lægges til grund, at R heller ikke på anden måde var blevet orienteret om ØL's behandling af spørgsmålet om dørlukning.... Det måtte dernæst lægges til grund, at R ikke før d. 09.05.2006 blev bekendt med ØL's behandling af spørgsmålet og med kendelsen.... På denne baggrund fandt HR, at R - uanset bestemmelsen i RPL § 968, stk. 1, 3. pkt. - ikke var afskåret fra at kære kendelsen, og at kæremålet, som... 

475.  Kommunalret
accepteret regionens rammeaftale, hvori den forholdsmæssige betaling var bestemt En specialskole, S, der var drevet af Region Syddanmark, R,... Det var Undervisningsministeriets opfattelse, at samtlige kommuner, der havde benyttet S i 2011 og 2012, skulle dække underskuddet ifm. lukning, hvilket R vedtog... Retten i Holstebro fandt, at K aldrig havde været aftalepart i rammeaftalerne for R.... 2013 skulle der ved lukning af S ske en forholdsmæssig fordeling mellem brugerkommunerne, og K var derfor tilpligtet til at betale deres forholdsmæssige andel til R... 

476.  Erhvervsuddannelse
Restauratørernes Arbejdsgiverforening, R, indbragte herefter som mandatar for C sagen for domstolene med påstand om, at T's afgørelse, som følge af nævnets sammensætning... , var ugyldig, samt at A skulle anerkende, at lønnen skulle fastsættes efter overenskomsten mellem R og Kristelig fagforening, K.... UfR 2009.3007 HD: A havde indgået uddannelsesaftale med Rema 1000, R, hvorefter hun skulle uddannes som salgsassistent med uddannelsesperiode fra d. 01.04.2005 til d. 30.09.2005... R gjorde gældende, at det efter ferielovens § 9 var en forudsætning for ret til ferie med løn, at der forelå en uddannelsesaftale, som omfattede et... 

477.  Nyheder i Personret
Byretten havde beskikket advokat R som værge for 82-årig dame, der sad i uskiftet bo med 2 døtre, der lå i indbyrdes strid.... Advokat R havde hidtil bestyret damens formue på godt 1 mio kr. i henhold til en fuldmagt.... Civilretsdirektoratet afslog, at 2-årig R fik arveudlagt en MGA 1500, årgang 1956, til en værdi på 60.000 kr. i boet efter sin fader. Den samlede arv var på 325.917 kr.... og Svend Danielsen: Lov om Fremtidsfuldmagter med kommentarer, 1. udg., juni 2018, 357 sider, DJØF Erik Werlauff i R&... R nr. 2/2018 p. 40-49: De nye regler om fremtidsfuldmagt set i forhold til generalfuldmagt - med et eksempel på brug af reglerne som forberedelse af generationsskifte af virksomhed... 

478.  Civilproces - Retternes saglige kompetence
, var ugyldig, samt at A skulle anerkende, at lønnen skulle fastsættes efter overenskomsten mellem R og Kristelig fagforening, K.... Heller ikke den omstændighed, at der i en sag mellem R mod bl.a.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 2/2014 p. 54-64: Ansættelsesfrister – Hovedaktionær – Værdi af fri bil – Betalingsomgørelse (En kommentar til... UfR 2010.2030/1 VLK: Borger, A, blev fejlbehandlet på Regionshospitalet i Horsens, R.... Henrik Rothe i R&R nr. 5/2022 p. 54-61: Brug af sagkyndige dommere i civile sager, herunder skattesager UfR 2008.16 VLK: I havde anlagt sag mod S med påstand... 

479.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love
Ændring af henvisningen fra fogedretten til familieretten er begrundet i, at det med lovforslagets § 15, nr. 19, foreslås, at afgørelser om fuldbyrdelse af forældreansvar efter §§ 456 p-456 r i retsplejeloven... Det foreslås, at henvisningen til retsplejeloven i § 16 i børnebortførelsesloven ændres således, at der i stedet henvises til, at samtalen skal afholdes efter reglerne i § 456 r, stk. 2, i retsplejeloven... Begrundelsen for ændringen er, at indholdet af den gældende § 537, stk. 2, i retsplejeloven med lovforslagets § 15, nr. 19, foreslås videreført som § 456 r, stk. 2, i retsplejeloven.... 

480.  Lovsamling: Persondataforordningens kapitel VI
organ til kontrol af adfærdskodekser i henhold til artikel 41 og af et certificeringsorgan i henhold til artikel 43 r)... 

481.  Designret - Mønsterret
Efter levering og montering af et antal adskillelser ophørte aftalen mellem P og B og B indgik en aftale med firmaet Ropox A/S, R, om levering og montering af et antal adskillelser.... P's kontraktrettigheder i forhold til B var ophørt på det tidspunkt hvor R begyndte at levere til B, der havde valgt dette selskab som leverandør i stedet for P.... 

482.  Sygdom funktionær
AML § 10, stk. 2, og der var derfor ikke krav på godtgørelse efter FUL § 2 b F var regnskabschef i et rejsebureau, R, og gjorde til en MUS-samtale... VL fandt, at efter F havde meldt sig syg, måtte R, der var i en presset økonomisk situation, sætte to andre medarbejdere til at løse nogle af F's opgaver og lave... Da der var enighed mellem parterne om opgørelsen af F's løn i opsigelsesperioden, og der ikke var indsigelser mod rentepåstandene, havde F et samlet krav mod R på... 

483.  Politiret
UfR 2007.938 ØLK: Advokat Jane Ranum, R, var før d. 01.07.2005 antaget som advokat for A, som var nær pårørende til F, der under en biljagt d. 01.04.2003 blev skudt... R anmodede i 2006 om at blive beskikket som advokat for A i medfør af RPL § 1020 e, stk. 2, således at hun også modtog salær for arbejde... Der var derfor hjemmelmæssigt grundlag for også at give R salær for det arbejde, hun havde udført i sagen forud for d. 01.07.2005.... 

484.  Momsfritagne ydelser
Komm. af Anders Strandet Jepsen og Tom Kári Kristjánsson i R&R nr. 3/2010 p.... Kirsten Marcussen i R&R nr. 4/2018 p. 58-67: Momsfritagelse for cost sharing - hvad gør vi nu?... afgørelsen er nævnt af Randi Christiansen og Katrine H Madsen i R&R nr. 10/2016 p. 97-98.... Madsen i R&R nr. 11/2016 SM 97-101: Outsourcede databehandlingsydelser: Hvornår momspligt, hvornår momsfrihed?... Komm. af Randi Christiansen i R&R nr. 11/2009 p.... 

485.  Beskatning af fri bil
Mou Jakobsen i R&R nr. 12/1998 SM 419-422: Beskatning af fri firmabil. 1999 TfS 1999.418:... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 2/2001 SM 32-33 og af Hans Henrik Bonde Eriksen og Søren Aagaard i TfS 2001.283.... Poul Landergren og John Cederskjold Kierans i R&R nr. 5/2019 p. 38-46: Hovedaktionærers bil-bevisbyrde John Cederskjold Kierans i... R&R nr. 7/2022 p. 16-23: Når hovedaktionæren beskattes efter skema TfS 1997.660 LSR: Hovedanpartshaver skulle ikke beskattes af værdien af... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 6/2003 SM 168-171.... 

486.  Fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer
HR's behandling af sagen afventede en sag ved Arbejdsretten, R, mellem LO og DA, som under denne sag bekræftede, at det var deres fælles forståelse,... herefter navnlig spørgsmålet, om F – der ikke var medlem af DA – var bundet af den fælles forståelse af Hovedaftalens § 4, stk. 3, som R... § 10, stk. 2, og der var derfor ikke krav på godtgørelse efter FUL § 2 b F var regnskabschef i et rejsebureau, R,... VL fandt, at efter F havde meldt sig syg, måtte R, der var i en presset økonomisk situation, sætte to andre medarbejdere til at løse nogle... Da der var enighed mellem parterne om opgørelsen af F's løn i opsigelsesperioden, og der ikke var indsigelser mod rentepåstandene, havde F et samlet krav mod R på... 

487.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2010
Nye litteraturhenvisninger (de nyeste først): Grethe Opstrup i R&R nr.12/2010 p. 58-60: Arveloven – specielt set i forhold til generationsskifte.... 

488.  Advokater
Mads Bryde Andersen og Lars Lindencrone Petersen: Advokatretten, 2. udg., okt. 2022, 1016 sider, ExTuto 1. udg. er anmeldt af Lars Bo Langsted i R&... R nr. 10/2005 p. 71-75 og af Anne Birgitte Gammeljord i ADV nr. 9/2005 p. 22-25, af Jon Stokholm i JUR 2006.151-152 og af Christian Lundblad i ET nr. 3/2006... 

489.  Beskatning af andelsboligforeninger
Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 9/2000 SM 254-257: Sondringen mellem subjektiv og objektiv skattepligt for selskaber og foreninger mv.... 

490.  Skattestrafferet
Nils Hansen i TfS 1991.330: Betingede domme i skattestrafferetten. 1995 Erik Overgaard i R&... R nr. 7/1995 p. 9-14: Efterforskning uden retskendelse i skatte- og afgiftssager.... (Kritiserer, at politi og anklagemyndighed optræder som skattemyndighedernes forlængede arm) Christian Dresager i R&R nr. 2/1999 p... Michael Juul Eriksen i R&R nr. 5/1999 p. 19-27: Strategi i skattestraffesager.... Thomas Rønfeldt og Lars Bo Langsted i R&R nr. 6/2013 p. 70-81: Skattely og skatteamnesti – er anvendelsen en reel mulighed for skatteyderen... 

491.  Inhabilitet ved dødsboskifte
TFA 2002.443 ØLK: Advokat R, der var indsat som bobestyrer i afdødes testamente, havde medvirket til afdødes dispositioner, mens hun sad i uskiftet bo.... Skifteretten i Sorø fandt derfor advokat R inhabil efter DSL § 115, stk. 1, og afslog at antage advokat R som bobestyrer, jfr.... 

492.  Romerret
Caes og R. Henrion: Collectio Bibliographica operum ad jus Romanum pertinentium, 14 bind, 1949.... 

493.  Lovsamling: Forældreansvarsloven
Familieretshuset tilbyder forældrene børnesagkyndig rådgivning, når familieretten efter § 456 r, stk. 4, i retsplejeloven har udsat fuldbyrdelse af forældremyndighed... To steder i § 32 a ændres »fogedretten« til: »familieretten«, og »retsplejelovens § 537, stk. 4,« ændres til: »§ 456 r, stk. 4, i retsplejeloven«.... 

494.  Dødsbobeskatning
Stefan Bjerregaard i SR-Skat 2015.228-235: Dødsbobeskatning Karsten Gianelli i R&R nr. 10/2020 p. 72-77: Skattefritagne... Skattefri dødsboer Karsten Gianelli i R&R nr. 10/2020 p. 72-77: Skattefritagne dødsboer- Praktiske overvejelser og seneste praksis... 

495.  TFA 2001 - Familieret
Betingelserne i RPL § 456 r, stk. 4 for at tillade, at, at faderskabssag anlagdes, fandtes ikke at være opfyldt.... RPL § 456 r, stk. 1. TFA 2001.237 VLK (FM 2001.77 VLK): M blev efter rådighedsfratagelse udsat af ejendom.... RPL § 456 r, stk. 4. TFA 2001.41 VLK: Der fandtes ikke grundlag for at fravige de vejledende salærtakster.... Betingelserne for tilladelse til genoptagelse i RPL § 456 r, stk. 4 fandtes at være opfyldt.... RPL § 456 r, stk. 4. TFA 2001.21 ØLK (FM 2000.145 ØLK): Moder pålagt tvangsbøde i sag om fuldbyrdelse af samvær.... 

496.  Sanktioner - Psykiatrisk behandling
På trods af udtalelser fra Retslægerådet, R, om at R ikke fandt, at T's nuværende psykiatriske foranstaltninger burde ophæves, ophævede ØL den idømte foranstaltning, idet... Anholdelse og indlæggelse af A på Kolding Sygehus i dec. 1995 fandtes lovlig, idet 1. reservelæge R i overlægens fravær havde været berettiget til i forening... T, der fandtes omfattet af STRFL § 16, stk. 2, blev i ØL i overensstemmelse med en anbefaling fra Retslægerådet, R, dømt til anbringelse i sikret... HR fandt i overensstemmelse med en ny anbefaling fra R, at foranstaltningen i medfør af STRFL § 68 burde ændres, således at T skulle anbringes i... 

497.  Lovsamling: Lov om forretningshemmeligheder
Givet på Christiansborg Slot, den 25. april 2018 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

498.  A-Skat
Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 2/2009 SM 46-49 og af Ole Bjørn i SR-Skat 2009.145 og i SR-Skat 2009.193.... 

499.  Fri kost og logi
Komm. af Tom Kári Kristjánsson og Anders Strandet Jepsen i R&R nr. 3/2009 SM 52-55: Moms ved bruttotrækordninger.... 

500.  International køberet
Rom-konventionen eller delvist efter flere af disse regelsæt. 2016 Andrej Savin i R&... R nr. 10/2016 p. 92-110: EU's 2015 Strategi for et Digitalt Indre Marked - mere usikre regelsæt, der er sværere at overholde. 2018... 

501.  Klager over bobestyrere
Da K ikke på dette møde var bekendt med, at R A/S ikke var blandt de 4, der af bobestyreren var opfordret til at afgive tilbud, fandtes klagen undtagelsesvis at kunne tages... anses for berettiget til at klage over, at bobestyreren ikke satte ejendommen på tvangsauktion, da K som udlægshaver havde opnået fuld dækning for sit krav ved salget til R... Bobestyreren havde indhentet R 75 blanket i 3 år tilbage fra dødsfaldet og havde gennemgået regnskabsmateriale og kontoudtog samt afhørt enken.... VL fandt, at det burde pålægges arvingerne A og B under vidneforklaring at afgive detaljeret forklaring om deres kendskab til ejerskabet til R Ltd. og om grundlaget for... Klagen var ikke tiltrådt af advokat R, som havde skiftefuldmagt fra samtlige arvinger.... 

502.  Lejeret
R nr. 6/2006 p. 50-55: Lejelovgivningen – et minefelt (1).... Karin Laursen, Lars Langkjær og Christian Gangsted-Rasmussen i R&R nr. 7/2006 p. 44-47: Lejelovgivningen – et minefelt (2).... UfR 2014.272 ØLK: L havde lejet en lejlighed i en ejendom, som efterfølgende var solgt på tvangsauktion til rekvirenten, R.... R opsagde lejeaftalen med L med den begrundelse, at L ikke var berettiget til at holde hund i lejemålet.... Hans Henrik Edlund i R&R nr. 1/1991 p. 46-51: Vedligeholdelseskonti i udlejningsejendomme.... 

503.  Lejeret - Misligholdelse fra lejerens side
D. 7. og igen den 10.10 2005 sendte E påkravsskrivelser til R.... Som en yderligere begrundelse for ophævelsen anførte E, at R ikke holdt det lejede åben og i forsvarlig drift.... D. 20.10.2005 anmodede E fogedretten i Ålborg om bistand med at udsætte R af erhvervslejemålet. Den 23.11.2005 betalte R for vandforbruget.... Det forhold, at R havde betalt opkrævningen for forbrugsperioden 2003/2004 uden indsigelse, kunne ikke føre til, at afskære R fra at påberåbe sig bestemmelsen... R opsagde lejeaftalen med L med den begrundelse, at L ikke var berettiget til at holde hund i lejemålet.... 

504.  Kurser om sikring af familien
AALBORG    TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28 15 S I K R... 

505.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love
Det foreslås, at henvisningen til retsplejeloven i § 32 a i forældreansvarsloven ændres således, at der i stedet henvises til, at rådgivning efter bestemmelsen tilbydes, når fogedretten efter § 456 r,... Henvisningen til retsplejeloven foreslås ændret, da indholdet af den gældende § 537, stk. 4, med lovforslagets § 15, nr. 19, foreslås videreført som § 456 r, stk. 4, i retsplejeloven.... Ændring af henvisningen fra fogedretten til familieretten er begrundet i, at afgørelser om fuldbyrdelse af forældreansvar efter den med lovforslagets § 15, nr. 19, foreslåede bestemmelser i §§ 456 p-456 r... 

506.  Kurser i fællesbodeling i praksis
TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28 15 F Æ L L E S B O D E L I N G   I   P R... 

507.  Regres for udgifter ved fri proces i ægtefælleskifter
Retsassessor R i Skifteretten i Viborg erklærede sig ved kendelse af 01.01.2012 inhabil til at varetage behandlingen af et ægtefælleskifte, som sluttede... R pålagde H at refundere statskassen 200.000 kr. af de samlede udgifter ved fri proces på 284.489 kr., jf. RPL § 332, stk. 2.... VL udtalte, at R kun var berettiget til at foretage sådanne handlinger i sagen, som ikke kunne opsættes, jf. RPL § 65.... 

508.  Er rekvisitus ejer ?
R fandtes ikke at have godtgjort, at indeståendet på kontoen tilhørte hans aps.... TFA 2014.148 VLK: M blev i dec. 2010 dømt til at betale kreditor R 72.301 kr. plus renter samt sagsomkostninger med 165.000 kr.... R indledte fogedsag med henblik på at opnå udlæg for sit krav.... 

509.  Kommenteret oversigt over høringssvar vedr. bet. nr. 1518/2010 om ægtefælleskifte m.v.
Justitsministeriet, d. 12.04.2011 K O M M E N T E R E T  O V E R S I G T over Høringssvar vedrørende Ægtefælleskifteudvalgets... 

510.  Værgemål
Jette Deltorp i Lov & Ret nr. 7/1995 p. 15-17: Derfor er der behov for en ny værgemålslov. 1997 Hans Viggo Godsk Pedersen i R&R nr.1... 

511.  Funktionærret opsigelsesvarsel
UfR 2011.2602 HD: A skulle ikke som påtænkt ved ansættelsen i revisionsfirmaet, R, optages som partner i firmaet.... A accepterede i den forbindelse at blive i R som almindelig ansat revisor med en dertil følgende øjeblikkelig lønnedgang på 8.000 kr. om måneden.... 

512.  Tvangsopløsning af aktie- og anpartsselskaber
Christoffer Fode, Nikolaj Erichsen og Gabriella Wolthers Pedersen i R&R nr. 4/2021 p. 90-97: Genoptagelse af selskaber Michael Serring i ET nr. 3/2023... 

513.  Fogedrettens samtale med barnet
Fra d. 01.04.2019 gælder RPL § 456 r, stk. 2 Stk. 2.... RPL § 456 r, stk. 2. Familierettens kendelse blev herefter ophævet, og sagen hjemvist til fornyet behandling.... 

514.  Andre almene emner
Lennart Lynge Andersen i R&R nr. 12/1998 p. 18: Mindeord Om Niels Ørgaard, som døde d. 26.10.1998.... 

515.  Lovsamling: Domæneloven 2005
Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

516.  Lovsamling: Lov om fremtidsfuldmagter
Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2016 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

517.  Lovsamling: Patientloven
Givet på Marselisborg, den 1. juli 1998  Under Vor Kongelige Hånd og Segl  Margrethe R.... 

518.  Lovsamling: Lov om betalingstjenester
§ 39 r.... § 39 r... § 39 r, stk. 4 er indsat ved § 11.4 i lov nr.... 39 b og 39 d, § 39 k, stk. 2, § 39 l og § 39 r,... 

519.  TFA 1999
RPL § 456 r, stk. 4. TFA 1999.280 CD: Fader skulle ikke betale konfirmationsbidrag på grund af børneopsparing.... RPL § 456 r, stk. 1. TFA 1999.268 VLD: Forældremyndighed til 7-årig dreng ikke overført til faderen - FML § 13.... RPL § 456 r, stk. 4. TFA 1999.239 ØLK: M kunne ikke opfylde hustrubidrag ved modregning.... TFA 1999.22 VLK: Mand fik ikke tilladelse til genoptagelse af faderskabssag - RPL § 456 r, stk. 4.... RPL § 456 r, stk. 4. TFA 1999.17 ØLD: 3 års hustrubidrag efter 8 års ægteskab.... 

520.  Søgsmålskompetence
A var tidligere direktør i og medejer af et selskab, B, som havde leveret ydelser til Region Syddanmark, R.... B, der mente at have et erstatningskrav mod R, blev taget under konkursbehandling.... B's mulige fordring mod R blev overdraget fra konkursboet til A eller ordre. A stiftede herefter NT 2014 ApS, N, med henblik på at føre sag mod R.... Baggrunden for sagens anlæg var, at der frem til 2014 til Dansk AlmenMedicinsk Database, D, som Region Syddanmark, R,... 

521.  Gældssanering
R nr. 5/1998 p. 40-43. 9. udg. er anmeldt af Otto Spliid i ADV 2001.226-229.... Til kreditormødet gjorde revisionsfirmaet (R) indsigelse mod gældssanering.... , som R desuden havde rådet S til at søge om.... R fremkom med indsigelser mod, at der blev afsagt kendelse om gældssanering.... Sagen blev hjemvist til skifteretten til fortsat behandling, herunder stillingtagen til de af R fremsatte indsigelser.... 

522.  Landsskatteretten
Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 6/2008 SM 197-201.... Komm. af Anders Bjørn og Christian Grann i R&R nr. 10/2018 p. 61-65.... 

523.  Formularsamling: Koncept til stævning i en ægteskabssag.
Word  | Word .docx Gebyrfri P R O C E S S K R I F T    I (ægteskabssag) I  sagen Hanne Hansen, cpr. nr. 080173... 

524.  Tinglysning - Retspraksis opdelt efter tinglysningsloven
UfR 2007.72 VLK: Nykredit Realkredit A/S, R, anmeldte til lysning en allonge til et ejerpantebrev, hvoraf bl.a. fremgik, at ejerpantebrevet blev transporteret til R... Samtidigt begærede R ejerpantebrevet aflyst og et realkreditpantebrev tinglyst i samme ejendom.... Pantebrevet lå til sikkerhed for et ejerskiftelån ydet af realkreditinstituttet R.... I november 2005, maj 2006 og december 2006 udbetalte Realkredit Danmark, R, provenu­erne fra tre lån til en andelsboligforenings, A's, bankkonto.... HR fandt, at en række forhold gjorde, at R ikke havde godtgjort, at R havde lidt et tab, og i givet fald om der var årsagsforbindelse mellem falskindsigelsen mod de tinglyste... 

525.  International procesret
UfR 2010.1723 VLK: Riis Retail A/S, R, lagde i maj 2008 sag an mod Bestseller Retail Spain S.L.U, B, og påstod denne dømt til at betale 380.321,90 € for... R havde anlagt sagen ved Retten i Kolding og til støtte herfor anført, at B kunne sagsøges i Danmark, jf.... 

526.  Reklameudgifter
Komm. af  Svend Erik Holm i R&R nr. 3/1988 SM 83: Fradrag for reklameudgifter.... 

527.  Erhvervs- og produktansvarsforsikring.
Artikler Thomas Dall Jensen og Birgitte Fenger Roed i R&R nr. 2/2004 p. 38-42: Revisoransvarsforsikring.... 

528.  Lovsamling: Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår
Givet på Fredensborg Slot, den 16. maj 2023 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

529.  Bevis i civile sager
Fogedretten i Odense fandt, at rekvirenten (R) ikke havde løftet bevisbyrden for vitterlighedsvidnet, eftersom der ikke var nogen informationer på denne,... Christiansen i R&R nr. 12/2013 p. 64-69: Juridiske responsa i retssager.... 

530.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 1997
Straks efter dødsfaldet antog skifteretten i Ribe advokat R som midlertidig bobestyrer. Skifteretten antog senere advokat R som medbobestyrer, jf. DSL § 38, stk. 3.... 

531.  Værger
TFA 1998.392 ØLK: Byretten havde beskikket advokat R som værge for 82-årig dame, der sad i uskiftet bo med 2 døtre, der lå i indbyrdes strid.... Advokat R havde hidtil bestyret damens formue på godt 1 mio kr. i henhold til en fuldmagt.... 

532.  Ægtefællers hæftelse for gæld
B-1920-93) (R&R nr. 7 1995 SM 216): M ejede en ejendom, hvorfra der blev drevet minkfarm. H var registreret som indehaver over for told- og skattevæsen.... 

533.  Grænsehandel og moms
Retspraksis Artikler Anne Nørgaard og Søren Engers i TfS 2007.609: Moms og grænsehandel Claus Kirketerp i R&... R nr. 3/2008 SM 80-83: Grænsehandel - en folkesport med forhindring Retspraksis TfS 2006.898 SR (SKM2006.530... 

534.  Lovsamling: Værgemålsbekendtgørelsen
indeholde oplysning om 1) navn, adresse og personnummer på den, der er under værgemål, 2) værgens eller værgernes navn(e), personnummer/numre og adresse(r)... 

535.  TFA 2003 - Familieret
omstændighed, at den videnskabelige udvikling havde medført mulighed for foretagelse af DNA-analyser, kunne ikke i sig selv begrunde en genoptagelse efter RPL § 456 r,... RPL § 546 f, stk. 1, jf. § 456 r, som formuleret før børnelovens ikrafttræden d. 01.07.2002.... RPL § 454 r, stk. 4. TFA 2003.136 VLD: Ikke grundlag for at fastslå, at B var far til barn født i 1944.... RPL § 456 r, stk. 4. TFA 2003.20 VLK: Fogedsag om udlevering af 13-årig fremmet trods pigens tilkendegivelser.... VL fandt, at betingelserne for genoptagelse fandtes opfyldt, jf. analogi af RPL § 456 r.... 

536.  Medieret
Selskabet ROJ TV A/S, R, var af ØL fundet skyldig i at have fremmet PKK's terrorvirksomhed gennem tv-udsendelser i en periode på over 4 år.... Sagen for HR angik, om R kunne frakendes retten til at udsende tv på baggrund af en registrering hos Radio- og tv-nævnet, og om det stred mod EMRK art. 10 om ytringsfrihed... flertal fastslog, at bestemmelserne i STRFL om rettighedsfrakendelse også fandt anvendelse på juridiske personer, og at der i den konkrete sag var grundlag for at frakende R... 

537.  Ægtefælleskiftet - God advokatskik
ADV 1996 R. 15: Udtalt, at det må anses for stridende mod reglerne for god advokatskik, hvis en advokat undlader at sikre sig, at en modpart, der ikke er repræsenteret... 

538.  Hvem er begunstiget?
Da H efterfølgende døde i juli 2014 uden at efterlade sig livsarvinger, opstod der tvist mellem H's bror R på den ene side og M's mor, søster og... Skifteretten i Kolding fandt, at R måtte anses for nærmeste pårørende.... AL § 15, stk. 1, mens R var arving i boet med den anden halvdel.... søster og bror blev herefter frifundet for R's påstand om, at de skulle anerkende, at de ikke var begunstiget til A's forsikringer og pensioner, og R... 

539.  Straffuldbyrdelse
A påstod udsættelse med henblik på forelæggelse for Retslægerådet, R.... Retten i Helsingør bestemte ved kendelse, at sagen skulle hjemvises til D med henblik på at forelægge sagen for R, inden der skulle træffes ny afgørelse om prøveløsladelse... D var således berettiget til at undlade at forelægge sagen for R.... For at sikre muligheden for en prøvelse i to instanser hjemvises sagen herefter til BR, der, såfremt det fandtes fornødent, kunne beslutte at forelægge sagen for R i medfør... 

540.  Formularsamling: Principalfuldmagt
P R I N C I P A L F U L D M A G T Word.docx   Undertegnede, advokat Jørgen U.... 

541.  Lovsamling: Forældelsesloven 2007
Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007 Under Vor Kongelige Hånd og Segl Margrethe R.... 

542.  Lovsamling: Retsafgiftsloven
Givet på Christiansborg Slot, den 16. marts 2021 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

543.  Formularsamling: Koncept til skattefuldmagt
Grønborg, Århus, til hos skattevæsenet at rekvirere kopi af min og min ægtefælles selvangivelser med regnskabsbilag, årsopgørelser samt R 75 for indkomstårene 2018-2022, jf. skatteforvaltningslovens... 

544.  Arbejdsskadesikring
UfR 2000.504 HD: A, der var finansdirektør i Rhône-Poulenc Rorer A/S (R), var blevet opsag med 8 måneders varsel til d. 01.09.1995.... Der var tegnet en heltidsulykkesforsikring i Wintherthur, der ophørte fra det tidspunkt en forsikret var uden lønnet beskæftigelse hos R.... Af Retslægerådets, R, udtalelse i sagen fremgik, at der hos A var påvist omfattende læsioner af begge skuldres rotator cuff.... R var atypisk. A’s blodprop skulle anerkendes som en arbejdsskade.... Retslægerådet, R, udtalte, at det ikke konkret kunne angives, hvad der havde været årsagen til A's lungekræft.... 

545.  Forvaring
Det blev lagt vægt på, at R havde udtalt, at T frembrød en så nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at anvendelse af forvaring måtte anses for påkrævet... Retslægerådet, R, havde på baggrund af de indhentede retspsykiatriske erklæringer udtalt, at der var høj risiko for, at T også i fremtiden ville begå vold, herunder... Under sagen var der fremlagt en udtalelse fra en psykiatrisk speciallægekonsulent og en erklæring fra Retslægerådet, R, hvor det bl.a. blev vurderet, at der var... 

546.  Specifikation af særeje
Generelt om specifikationskravet Retspraksis Litteratur Dorrit Sylvest Nielsen R&... R nr. 8/1991 p. 63 Henrik Dam i UfR 1993 B.159-166: Krav til beskrivelse af genstande i ægtepagter Noe Munck og... 

547.  Nyheder i Familieret 2001
ØL's dom er komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 1/2000 SM 1-5: Ulovhjemlet skattemæssig identifikation af ægtefæller.... 

548.  Fremtidsfuldmagter og vedvarende fuldmagter
Møgelvang-Hansen, 1. udg., 6. dec. 2016, 576 sider, Ex Tuto Publishing, p. 399-414: Fremtidsfuldmagter Erik Werlauff i R&... R nr. 2/2018 p. 40-49: De nye regler om fremtidsfuldmagt set i forhold til generalfuldmagt - med et eksempel på brug af reglerne som forberedelse af generationsskifte af... 

549.  Nyheder i Familieret 1999
RPL § 456 r, stk. 4, jf. stk. 1.... Også den situation, at en begæring om genoptagelse af en faderskabssag vedrører en sag, der tidligere er hævet, må anses for omfattet af RPL § 456 r, stk. 1.... 

550.  Konkursbeskatning
Margrethe Nørgaard i R&R nr. 10/1991 p. 18 ff. Margrethe Nørgaard i SR-Skat 1991.289 ff. E.... 

551.  Nordiske årbøger for retsinformatik
Svantesson: On-line Cross-Border Defamation Disputes Innocent Mgeta: Visualisation of Law: Tanzanian Perspective Colette R.... 

552.  Lovsamling: Persondataforordningens kapitel VII
henhold til artikel 42 q) afgive udtalelse til Kommissionen om de certificeringskrav, der er omhandlet i artikel 43, stk. 8 r)... 

553.  Lovsamling: Ejerlejlighedsloven
Givet på Fredensborg Slot, den 18. juni 2020 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

554.  Lovsamling: Forbrugerklageloven
Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 2015 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

555.  Anke i civile sager
nedlagde ved ankemeddelelse d. 27.07.2015 påstand om almindelig straf, idet der i mellemtiden, d. 14.07.2015, var kommet en udtalelse fra Retslægerådet, R.... R udtalte bl.a. at T ikke var sindssyg og at han heller ikke havde været sindssyg på gerningstidspunkterne.... V ankede dommen over for K d. 07.02.2022 på et tidspunkt, hvor R allerede d. 25.01.2022 havde anket dommen over for V. V anmodede d. 30.05.2022 om tilladelse til at anke dommen over for BDO.... Radius Byg A/S, R, havde antaget Malermester Claus Loumann, M, til at forestå malerarbejde.... Retten i Holstebro fandt, at R var pligtig at betale M for de af M udførte arbejder og ekstraarbejder.... 

556.  Erhvervslejemål
UfR 2004 B.397-404: Grundlaget for markedslejefastsættelsen. 2006 Karin Laursen, Lars Langkjær og Christian Gangsted-Rasmussen i R&... R nr. 7/2006 p. 44-47: Lejelovgivningen – et minefelt (2).... kunne ikke på én gang opjusteres til et beløb svarende til, at den havde været pristalsreguleret for hvert af de mellemliggende år I 1987 blev der indgået en forpagtningskontrakt vedr. en restaurant, R.... A overtog forpagtningen af R i november 2016 og indgik en aftale med daværende ejer og bortforpagter af restauranten.... 

557.  Tinglysningsafgift
Kirsten Nørgaard i R&R nr. 12/1999 p. 17-26: Omlægningen af stempelafgiftsloven.... Lars Henrik Gam Madsen i R&R nr. 6/2017 p. 52-57: Tinglysningsafgift af pantebreve ved virksomhedspant Overdragelse i medfør af kommunalreformen... 

558.  Lønsumsafgift
Villy Ilsøe og Sten Kristensen i R&R nr. 10/2009 p. 30-37: Forårspakken – moms og afgifter.... Anja Gärtner Dahlgaard i UfS 2009.2587-2591: Nye regler på moms- og afgiftsområdet som følge af skattereformen (Forårspakke 2.0) Randi Christensen i R&... R nr. 11/2022 SM 56-62: Lønsumsafgiftens udfordringer SKAT-meddelelser TfS 2001.847 TSS: Styrelsen udsender retningslinier... 

559.  Nyheder på Synopsis
Der er i alt 1.037 henvisninger til artikler i R&R. 04.02.2003 Synopsis indeholder nu over 43.000 henvisninger til artikler... Der er i alt 914 henvisninger til artikler i R&R. 20.01.2002 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i Lov & Ret... 

560.  Retspolitik
Rubya Mehdi (red.), Hanne Petersen (red.), Erik Reenberg Sand (red.) og Gordon R.... 

561.  Kriminologi
Bondeson i UfR 1998 B.512-517: Kriminelle karrierer (Anmeldelse af Britta Kyvsgaards 3 afhandlinger: -- og fængslet ta`r de sidste, Ny ungdom og Den kriminelle karriere.... 

562.  Restaurations- og hotelvirksomhed
Sagen drejede sig om, hvorvidt Randers Kommune, K, som betingelse for at tillade restauratøren R, at holde åbent fra kl. 24.00 til kl. 05.00 på to restaurationer... 

563.  Ejerlejlighedsskøde
For overdragelsen gælder i øvrigt følgende nærmere  V I L K Å R § 1 DET OVERDRAGNE 1.1.... 

564.  Tinglysning af pantebreve
Realkreditinstituttet (R) kærede, at et brev sendt af R skulle vedhæftes realkreditpantebrevet og blive skrevet i tinglysningspåtegningen.... 

565.  Veje
Prøvegravninger anset for omfattet af betalingsforpligtelsen efter gæsteprincippet Sagen angik prøvelse af det daværende Transport- og Bygningsministeriums afgørelse om, at Radius, R,... I henhold til den dagældende vejlovs gæsteprincip skulle R betale de med prøvegravningerne forbundne udgifter.... 

566.  Ægtefælleudlæg
Det var ikke ved de fremlagte R-75 erklæringer godtgjort, at skifteretten havde bortset fra væsentlige aktiver.... Vesterdorf i Arveret p. 31 note 19, AL-kommentar p. 73, Godsk Pedersen i R&R nr. 1/1997 p. 56, Jørgen U.... 

567.  Nyheder i Arve- og dødsboskifteret 1999
Bobestyreren havde indhentet R 75 blanket i 3 år tilbage fra dødsfaldet og havde gennemgået regnskabsmateriale og kontoudtog samt afhørt enken.... Anmeldt af Jon Stokholm i ADV 1999.77 og af Jan Børjesson i R&R nr. 10/1999 p. 42-44. Linda Nielsen i UfR 1999 B.65-66.... 

568.  Præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen
SH, der under sagens forberedelse foreslog nogle spørgsmål om EF-traktatens art. 82 forelagt for EF-domstolen, hvilket R... støttes på andre faktiske omstændigheder og juridiske synspunkter end dem, der indgik i en ophævet konkurrenceretlige afgørelse, hvor energiselskaberne havde været biintervenienter Konkurrencerådet, R,... SH fandt, at A var indtrådt som biintervenient til støtte for R i myndighedssagen både ved SH og VL.... 

569.  Bevismidler i straffesager
Det fremgik af en erklæring fra Retsgenetisk Afdeling, R, at dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis en del... Retten på Frederiksberg og ØL dømte T skyldig i overtrædelse af STRFL § 276 bl.a. under henvisning til erklæringen fra R samt til, at T havde forklaret... Sagen havde allerede været behandlet, hvor T1 blev idømt 6 mdr. betinget fængsel i byretten, men ved ØL var sagen blev hjemvist pga. inhabilitet hos retsformanden, R.... 

570.  Læger
inden sagsanlæg, jf. autorisationslovens § 11, stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed, S, havde undladt at indhente en udtalelse fra Retslægerådet, R,... 

571.  Aftalers ugyldighed.
A kontrollerede ikke bogføringen, ligesom der ikke blev foretaget revision af regnskaberne, men en revisor, R, bistod dog A i forbindelse med skattespørgsmål samt... A anlagde nu erstatningssag mod R og P.... HR udtalte, at R for A havde udført det arbejde, som han efter aftalen og forholdet mellem dem skulle udføre, og at dette arbejdes korrekte udførelse ikke ville føre til... opdagelse af bogholderens besvigelser, hvorfor R ikke var erstatningsansvarlig. ... 

572.  Tolkebistand i retssager
25.06.2012 for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område (fra 01.07.2012) Artikler Otto Bisgaard og Bodil R.... 

573.  Oversigt over nogle af ændringerne pr. 01.07.2013 i dødsboskifteloven m.v.
RPL §§ 456 p - 456 r   Der er indført et nyt begreb: Delt bopæl.... 

574.  Sexchikane
R.... 

575.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 1998
L, der sad i uskiftet bo, havde i december 1996 oprettet testamente, hvorefter samleveren R skulle have vederlagsfri livsvarig brugsret til sat ejendom og indbo på bopælen.... A's position som advokat for R medførte, at A ikke fremtrådte med den for en bobestyrer fornødne upartiskhed, og afgørende grunde talte således imod, at boet blev behandlet af A... 

576.  Syge- og ulykkesforsikring
I A's tilfælde fandt R det vanskeligt at udtale sig om årsagen, og R betegnede sammenhængen mellem A's nuværende tilstand og færdselsuheldet som usikker.... 

577.  Overdragelse af fast ejendom - Købsaftaler
Anders Hermansen og Maj Blach i R&R nr. 7/2014 p. 60-72: Ejendomstransaktioner: Juridiske og praktiske overvejelser (Artiklen analyserer... 

578.  Nyheder i Familieret 2003
Betingelserne i RPL § 454 r, stk. 4 for genoptagelse fandtes ikke at være opfyldt.... ved foretagelse af DNA-analyser, kunne ikke i sig selv begrunde, at A's begæring om genoptagelse af faderskabssagen burde tages til følge i medfør af RPL § 456 r,... 

579.  Foreningsbeskatning
ØL's dom er komm. af Svend Erik Holm i R&R nr. 8/2003 SM 237-239.... 

580.  Formularsamling: Vedtægter for ejerforening i 2-familiehus.
Koncept til vedtægter for ejerforening i 2-familiehus Word  | Word .docx V E D T Æ G T E R... F O R E J E R F O R E N I N G E N    H E I B E R G S G A D E   21 Navn: § 1.... 

581.  Legemsangreb af særlig farlig karakter, jfr. STRFL § 245
T, der fandtes omfattet af STRFL § 16, stk. 2, blev i ØL i overensstemmelse med en anbefaling fra Retslægerådet, R, dømt til anbringelse i sikret... HR fandt i overensstemmelse med en ny anbefaling fra R, at foranstaltningen i medfør af STRFL § 68 burde ændres, således at T skulle anbringes i... Det af F's far, R, fremsatte erstatnings-/godtgørelseskrav var rent størrelsesmæssigt ubestridt, og R fik herefter tildelt hhv. erstatning på 27.737 kr. og godtgørelse på... 

582.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 90 af 07.11.2018: Forslag til lov om Familieretshuset
Efter den i § 15, nr. 19, i følgelovforslaget foreslåede § 456 r, stk. 2, i retsplejeloven afholdes der til brug for familierettens behandling af en sag om fuldbyrdelse af forældreansvar en samtale med... familieretten finder, at der i en sag om fuldbyrdelse af forældremyndighed, bopæl eller samvær skal afholdes en samtale med barnet efter den i følgelovforslagets § 15, nr. 19, foreslåede bestemmelse i § 456 r,... børnesamtaler i § 448, stk. 5, eller til brug for landsrettens behandling af en sag efter forældreansvarsloven afholder samtale med et barn efter den i følgelovforslagets § 15, nr. 19, foreslåede § 456 r,... behandlingen af en sag om fuldbyrdelse af forældreansvar afholder en samtale med et barn med deltagelse af en børnesagkyndig fra Børneenheden, jf. den i følgelovforslagets § 15, nr. 19, foreslåede § 456 r,... således tilbyde forældre børnesagkyndig rådgivning ved uenighed om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, og når familieretten efter den i § 15, nr. 19, i følgelovforslaget foreslåede § 456 r,... 

583.  Civilproces - Sagens parter
På billetterne, som A havde købt igennem en rejseagent, R, fremgik F1’s initialer.... transporterede luftfartsselskab, uanset at den første delflyvning blev udført under et flynummer, der henviste til F1, og at det var anført i billetten fra R,... godtgjort, at F1 havde solgt billetten til passagererne eller været involveret i markedsføringen heraf, og det blev bemærket, at referencen i billetten fra R... 

584.  Oplysningspligt i dødsboer over for skifteretten
VL fandt, at det burde pålægges arvingerne A og B under vidneforklaring at afgive detaljeret forklaring om deres kendskab til ejerskabet til R Ltd. og om grundlaget... 

585.  Ligebehandling af mænd og kvinder
med særlig fokus på forskelsbehandlings- og ligebehandlingsloven Sara Celinder og Søren Hessellund Klausen i R&... R nr. 4/2013 p. 62-70: Kvinder i ledelse (Artiklen gennemgår de nye regler i lovforslag nr.... 

586.  Ægtefælleskiftet - Pensionsrettigheder før 2007
1999 2004 1987 Irene Nørgaard: R&... R juni 1987 p. 64-66 1988 Linda Nielsen: UfR 1988 B.161-169: Pensionsrettigheders inddragelse på ægtefælleskifte... 

587.  Advokatsamfundet
Mads Bryde Andersen og Lars Lindencrone Petersen: Advokatretten, 2. udg., okt. 2022, 1016 sider, ExTuto 1. udg. er anmeldt af Lars Bo Langsted i R&... R nr. 10/2005 p. 71-75 og af Anne Birgitte Gammeljord i ADV nr. 9/2005 p. 22-25, af Jon Stokholm i JUR 2006.151-152 og af Christian Lundblad i ET nr. 3/2006... 

588.  Dobbeltbeskatning Tyskland
Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 5/1994 SM145-149: Fast driftssted, stille interessent samt dobbeltbeskatningslempelse.... 

589.  International privatret
Jose María Barnils i R&R nr. 7/2008 p. 32-33: Brugbarheden af danske dokumenter i udlandet – legalisering / apostille.... 

590.  Markedsføringsret
Sune Troels Poulsen i R&R nr.10/1993: Fri erhvervsudøvelse og god markedsføringsskik. 1994 Erik Werlauff i ADV 1994.254... UfR 2013.2396 SHD: A og B fra plastindustrien påstod, at R havde overtrådt MFL §§ 1, 3 og 5, ved en række udsagn om brugen af plastskum... UfR 2016.3478 VLK: Forbud mod at kopiere, offentliggøre og videregive data, som direkte eller indirekte hidrørte fra en konkurrerende virksomheds database(r), uanset... forhøjet som følge af lempelse af kravet til bevis for tabets størrelse Sagen angik, om tre af Anne Black, A, designs var beskyttet mod efterligninger efter OPHL og MFL, og hvis de var, om Ronald, R,... HR fandt, at de produkter, som R og S havde produceret og solgt, var så nærgående efterligninger af A’s produkter, at der forelå en krænkelse af A’s rettigheder efter OPHL og MFL.... 

591.  Konkurskarantæne
Lars Lindencrone Petersen i R&R nr. 6/2018 p. 74-80: Konkurskarantæne - status 2018 Julie Bryske Møller Nielsen og Karsten Engsig Sørensen i... Skrifteretten i Horsens fandt, at Realkredit Danmark, R, i en længere periode havde forholdt sig afventende over for S' betalingsmisligholdelse, at det ikke kunne udelukkes... Det var ikke tilstrækkelig godtgjort, at ejendommenes værdi som følge af de planlagte renoveringer og drøftelserne med R herom, ikke efter de foreliggende oplysninger kunne... R trak sin støtte i løbet af 2015, hvorfor D burde have foretaget bogføring for 2014. Ved undladelse heraf overtrådte han bogføringsloven.... Da det var ubestridt, at D i overvejende grad undlod at betale kreditorer, herunder R som den væsentligste, var betingelserne for at pålægge konkurskarantæne opfyldt, jf... 

592.  Formueforbrydelser
En retstekniker, R, forklarede, at THC-værdien i hash var 12%.... Det fremgik af en erklæring fra Retsgenetisk Afdeling, R, at dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis en del... Retten på Frederiksberg og ØL dømte T skyldig i overtrædelse af STRFL § 276 bl.a. under henvisning til erklæringen fra R samt til, at T havde forklaret... Delbetænkning VI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Ole Borch i R&R nr. 2/2005 p. 58-... 

593.  Ejendomsformidling
Jacob R.... Morten Wegner i R&R nr. 12/1993 p. 50-56: Lov om omsætning af fast ejendom. Jørgen Hammer Hansen og Birger A.... 

594.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 39 af 09.10.2013: Forslag til lov om forbrugeraftaler
handelsmæssige garantier (litra l-m; efter litra m skal der dog også gives oplysninger om eventuel eftersalgskundebistand og betingelserne herfor), aftalens varighed (litra o), funktionalitet (litra r)... Artikel 6, stk. 1, litra q, r og s 4.3.3.2.12. Artikel 6, stk. 1, litra t 4.3.3.2.13.... Efter direktivets artikel 6, stk. 1, litra r og s, der er identisk med artikel 5, stk. 1, litra g og h, skal der gives følgende oplysninger: "r) hvor det er relevant, funktionaliteten, herunder gældende... Forbrugeraftaleloven indeholder heller ikke oplysningskrav svarende til direktivets artikel 6, stk. 1, litra r og s.... Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, litra q, r og s, indarbejdes som særskilte bestemmelser (numre) i loven. 4.3.3.2.11.2.... 

595.  Arrest
RPL § 628, stk. 1, og da muligheden for at opnå dækning for fordringen ville blive væsentligt forringet, hvis der ikke blev foretaget arrest R havde fremsat påstand om, at der skulle foretages arrest... Der blev lagt vægt på det, som var oplyst om det forretningsmæssige forhold mellem R og S.... 

596.  Udlejning af fast ejendom
Hans Henrik Edlund i R&R nr. 1/1991 p. 46-51: Vedligeholdelseskonti i udlejningsejendomme.... 

597.  Lovsamling: Databeskyttelsesloven
Givet på Amalienborg, den 23. maj 2018 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

598.  Lovsamling: Lov om Familieretshuset
forældreansvarsloven og en sag om fuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær kan Børneenheden afholde samtale med barnet efter § 450 b og § 456 r,... 

599.  Ugifte samlevende - Lejligheden
Fogedretten fremmede sagen, da R ikke havde bevist, at han havde en aftale med sin tidligere samlver om overtagelse af lejemålet.... 

600.  Den lovgivende magt
Kompetencen til at regulere F's forhold tilkom lovgivningsmagten, L, og regeringen, R, der havde et betydeligt skøn med hensyn til, hvilke grænser det evangelisk-lutherske... 

601.  Brugsmodeller
RASN A/S, R, udviklede efterfølgende et transportbånd til stykgods, der blev registreret som brugsmodel i 2006.... 

602.  Båndlæggelse af arv
UfR 1972.934 ØLD: Sønnen R havde af sin moder fået en ejendom i Køge som gave på vilkår, at der blev lyst en servitut, hvorefter han ikke i 10 år efter moderens... 

603.  God advokatskik
Mads Bryde Andersen og Lars Lindencrone Petersen: Advokatretten, 2. udg., okt. 2022, 1016 sider, ExTuto 1. udg. er anmeldt af Lars Bo Langsted i R&R... U mente, at A uberettiget havde tilbageholdt C’s penge, hvorfor U indledte en revisorundersøgelse hos A, som skulle forestås af revisor, R.... R meddelte A, hvornår undersøgelsen ville blive foretaget, men A meldte sig syg og ved fastsættelsen af en efterfølgende dag meddelte A, at han havde ferie og i... 

604.  International arbejdsudleje
Komm. af Jørn Quiste i Skat Udland 2003.186: Fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster II, og af Aage Michelsen i R&R nr. 5/2003 SM... LSR's afgørelse komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 1/2009 SM 2-5: Fordeling af beskatningsretten til lønindkomst mellem arbejdsstaten og domicilstaten.... 

605.  God advokatskik III. Almindelige principper for advokaters adfærd
Selskabet T var moderselskab for advokataktieselskabet S, som drev advokatvirksomhed, og for aktieselskabet R, der efter sit formål drev rådgivning og kapitalformidling.... 9: Endelig finder nævnet, at advokaterne [X og Y] har handlet i strid med god advokatskik, jf. rpl. § 126, jf. § 124, stk. 1, ved at lade selskabet [T] eje selskabet [R]... 

606.  Civilproces - Retternes internationale kompetence
UfR 2010.1723 VLK: Riis Retail A/S, R, lagde i maj 2008 sag an mod Bestseller Retail Spain S.L.U, B, og påstod denne dømt til at betale 380.321,90 € for... R havde anlagt sagen ved Retten i Kolding og til støtte herfor anført, at B kunne sagsøges i Danmark, jf.... 

607.  Beskatning af udenlandske forskere og nøglemedarbejdere
Komm. af Jan Pedersen i R&R 2008 nr. 10 SM 375-377: 25% "nøglemedarbejderbeskatning" Nye regler i KSL §§ 48 E-F TfS... 

608.  Rettighedsfrakendelse
UfR 2014.1540 HD: Selskabet ROJ TV A/S, R, var af ØL fundet skyldig i overtrædelse af STRFL § 114 e, jf.... Sagen for HR angik, om R kunne frakendes retten til at udsende tv på baggrund af en registrering hos Radio- og tv-nævnet, og om dette stred mod EMRK... STRFL § 79, jf. § 78 om rettighedsfrakendelse også fandt anvendelse på juridiske personer, og at der i den konkrete sag var grundlag for at frakende R... 

609.  Civilproces - Retternes stedlige kompetence
UfR 2010.2035 VLK: Sagen, mellem en skyldner, S, og en rekvirent, R, og dennes advokat, handlede om hvorvidt R kunne tilpligtes at give... Da R var udeblevet trods underretningen om S' fremmøde og opfordringen til at give møde, jf. RPL § 492, stk. 1, afviste BR sagen.... 

610.  Oversigt over autoriserede bobestyrere
Langeberg Roskildevej 10A 3400 Hillerød Tlf: 48247920 Mail: jl@augustj.dk Advokat Jens R.... 

611.  Alfabetisk Emneregister
K L M N O P R... 

612.  Formularsamling: Koncept til gældseftergivelse på rentefrit familielån
Koncept til gældseftergivelse på rentefrit familielån Word.docx A L L O N G E   T I L   G Æ L D S B R E V   Undertegnede långiver:     cpr.nr.:                            ... 

613.  Formularsamling: Koncept til generalfuldmagt
Koncept til generalfuldmagt Word .docx   G E N E R A L F U L D M A G T Undertegnede Mogens Madsen,  cpr. nr. 170646-0017,... 

614.  Lovsamling: Lov om offentlige veje
definitioner §§ 1-3 Kapitel 2 - Vejmyndighederne og deres opgaver §§ 4-17 Kapitel 2 a - Miljøkonsekvensvurdering af statslige vejanlæg 17 a-r... § 17 r.... § 17 r er indsat ved § 1.44 i lov nr. 434 af 16.03.2021 fra d. 01.04.2021.... 

615.  Genstanden for udlæg
FM 2020.252 ØLK: S havde ikke fremlagt fornøden dokumentation for, at hendes bil var et nødvendigt hjælpemiddel, og der kunne derfor foretages udlæg i bilen R ønskede at gøre udlæg... Rekvirenten (R) begærede udlæg i kontoen. Det blev aftalt, at S skulle dokumentere, at den pågældende konto var en klientkonto indenfor 14 dage.... 

616.  Vidneførsel i civile sager
var tillagt betydning ved den overordnede myndigheds behandling af sagen, og fordi der under sagens behandling i byretten var indhentet en erklæring fra Retslægerådet, R.... var blevet tillagt betydning ved behandlingen af sagen i den overordnede myndighed, og selvom der under den retlige behandling af sagen var indhentet en erklæring fra R,... 

617.  Forældelse af skattekrav
BR og ØL var nået til samme resultat som HRs flertal. (3-2), Kommenteret af Bodil Christiansen i R&R nr. 4/2018 SM p. 91-94. og af Jan Pedersen i... 

618.  Afgiftsret
Pedersen og Sten Kristensen i SR-Skat 2013.277-280: Nyt om moms og afgifter 2015 Randi Christensen og Trine Schorling i R&... R nr. 11/2015 SM 64: Overvæltning som kriterium i forhold til tilbagebetaling af ukorrekt opkrævede afgifter 2017... 

619.  Lovsamling: Lov om forbrugslånsvirksomheder
Givet på Amalienborg, den 24. april 2019 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

620.  Erstatning for strafferetlig forfølgning
A rejste krav mod Rigspolitichefen, R, om erstatning for uberettiget frihedsberøvelse, hvilket krav R afslog i maj 2003.... UfR 2011.1225 VLD: Rigsadvokaten, R, havde afvist at behandle E's krav om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling med henvisning til, at E havde indgivet sin klage... E indbragte sagen for domstolene med påstand om hjemvisning til fornyet behandling hos R. E gjorde gældende, at forsinkelsen skyldtes E's tidligere advokat.... På tidspunktet for Rigsadvokatens, R’s, afgørelser om nægtelse af erstatning i sagerne vedrørende T1-T6, var A statsadvokat hos R.... Det var oplyst, at A ikke deltog i behandlingen af sagerne, og at sagerne henhørte under og blev behandlet af en anden afdeling hos R end den, som A var chef for... 

621.  Vederlagskrav ved skifte af uskiftet bo
H døde i 2000, og M sad i uskiftet bo med D, der var M og H's fælles datter, og 3 børnebørn K, M og R (herefter benævnt B), der var børn af afdøde fælles søn.... 

622.  Byfornyelse
Bonnie R. Mürsch i HUSET nr. 5/2003 p. 12-13: Når enden er god... Om fornyelsen af Torvegade 50, Christianshavn.... 

623.  Skønsmæssig ansættelse
ansættelse Artikler Retspraksis Artikler Aage Michelsen i R&... R nr. 5/1995 SM 171-175: Skønsmæssige ansættelser og forældelse.... R&R nr. 1/1997 SM 21 LSR: Skønsmæssig forhøjelse ugyldig på grund af manglende begrundelse, jfr. forvaltningslovens § 24.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 9/2005 SM p. 260-263: Hjemmel til korrektion i dansk skatteret.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 10/2005 SM 287-291.... 

624.  Småsagsproces
§ 254, blev beløbet nedsat. 24 personer, der alle var blevet forsinket på deres flyafgange, A, indleverede 24 stævninger mod Ryanair Ltd., R,... alle med påstand om, at R skulle kompensere A med 400 euro pr. person.... R anerkendte efter skriftvekslingen A's påstande, og BR afsagde dom efter A's påstand.... 

625.  Forbrydelser mod liv og legeme
VL's flertal fandt, at T blev ringet op af R, som advarede om trafiksituationen ved Horsens Syd, herunder at der havde været et uheld, og at der var kø.... Det af F's far, R, fremsatte erstatnings-/godtgørelseskrav var rent størrelsesmæssigt ubestridt, og R fik herefter tildelt hhv. erstatning på 27.737 kr. og godtgørelse på... 

626.  Kommentarer til ægtefællelovens § 12
Komm. af Lars Grøngaard og Noe Munck i R&R nr. 7/2000 p. 15-19: Særeje og rådgiveransvaret, og af Eivind Einersen vedr. forældelsesspørgsmålet... i R&R nr. 8/2002 p. 30: Stoler du (for meget) på din rådgiver?... 

627.  Indkomstbegrebet ved skat
VL's afgørelse er kommenteret af Jan Pedersen i R&R nr. 2/2012 p. SM 25-29.... 

628.  Lovsamling: Vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær
Hvis der skal anvendes umiddelbar magt, er det efter retsplejelovens § 456 r, stk. 5, udgangspunktet, at det skal ske ved tilbageholdelse af den forælder, der har barnet, et andet sted end barnets opholdssted... Familieretten kan i den forbindelse tilkalde en repræsentant fra kommunen til at varetage barnets interesser under sagen, jf. retsplejelovens § 456 r, stk. 1.... Efter § 456, stk. 1, 2. pkt., (skulle retteligt være § 456 r, stk. 1, 2. pkt.) kan familieretten give en kortere udsættelse af sagen f.eks. på forligsbestræbelser.... Efter § 456 r, stk. 2, skal familieretten afholde en samtale med barnet om fuldbyrdelsen, hvis barnet har den fornødne alder og modenhed, således at barnet får mulighed for at give udtryk for sine egne... Tvangsbøder fastsættes som daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil barnet udleveres, jf. § 456 r, stk. 3.... 

629.  Lovsamling: Vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær
Hvis der skal anvendes umiddelbar magt, er det efter retsplejelovens § 456 r, stk. 5, udgangspunktet, at det skal ske ved tilbageholdelse af den forælder, der har barnet, et andet sted end barnets opholdssted... Familieretten kan i den forbindelse tilkalde en repræsentant fra kommunen til at varetage barnets interesser under sagen, jf. retsplejelovens § 456 r, stk. 1.... Efter § 456, stk. 1, 2. pkt., (skulle retteligt være § 456 r, stk. 1, 2. pkt.) kan familieretten give en kortere udsættelse af sagen f.eks. på forligsbestræbelser.... Efter § 456 r, stk. 2, skal familieretten afholde en samtale med barnet om fuldbyrdelsen, hvis barnet har den fornødne alder og modenhed, således at barnet får mulighed for at give udtryk for sine egne... Tvangsbøder fastsættes som daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil barnet udleveres, jf. § 456 r, stk. 3.... 

630.  Opløsning af sameje mellem ugifte samlevende
Bobehandlingen vedrørende det offentlige skifte af samejeaktiver mellem R og S skulle derfor afsluttes.... 

631.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til ny børnelov L2/2000
Er faderskabssag afsluttet ved anerkendelse for statsamtet, ved forlig for retten eller ved upåankelig dom, kan sagen ikke frit genoptages, jf. retsplejelovens § 456 r.... Det er endvidere antaget, at partneren er afskåret fra at få genoptaget sagen efter de almindelige regler, jf. retsplejelovens § 456 r, stk. 1, hvis han har anerkendt faderskabet over for statsamtet... 

632.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om rent kombinationssæreje.
    ____________________________         ______________________________               Mogens Hansen                                            Susan  Jones   P R... E N U P T I A L   A G R E E M E N T (separation of property) We, the undersigned, Mogens Madsen, born 17.06.1976, and Hanne Hansen, born 08.01.1981, both... 

633.  Tinglysning
UfR 2010.1789 VLK: Realkredit Danmark, R, havde indsendt en fuldmagt til notering i tingbogen, som udtrykkeligt gav adgang til selvkontrahering, hvori der var henvist... R påstod, at en § 6-fuldmagt kunne indsendes og registreres før anmeldelse af et digitalt dokument på e-TL, og at der ikke var krav om, at denne skulle være vedlagt oplysninger... Da bygningen manglede et bygningsblad, kunne fogedretten ikke tinglyse denne, hvilket blev meddelt rekvirenten (R).... 

634.  Betalingskort
Jeppe R.... 

635.  Kommentarer til boafgiftslovens § 28
Polack i R&R nr. 4 1989 p.43-44, Helle Pallesen i ADV 1989.96, Poul Olsen p. 127-140, Jens Olav Engholm Jacobsen i Skatteretten 1, 1995, p. 338-351.... Heden Knudsen i R&R nr. 11/1995 p. 49-50, Ole Bjørn i SR-Skat 4-1995 p. 269-271 samt cirk. nr. 181 af 01.12.1995 om ophævelse af lov om særlig indkomstskat, især pkt. 3.2.... Eivind Christensen i R&R 1995 nr. 5 p. 37-49: Beskatning ved afståelse af aktier. Jens Olav Engholm Jacobsen i Skatteretten 1, 1995 p. 348-351.... Anmeldt af Jan Pedersen i U 1995 B. 406-407 og i R&R 1995 nr. 12 p. 50-53. Hanne Østergaard og Birte Rasmussen i Revisorbladet nr. 1/1998 p.14-15.... Henrik Konradsen i R&R nr. 5/2001 p. 38-41: Ændrede successionsregler for aktier. Bent Ramskov i Revisorbladet nr. 1/2001 p. 23-24.... 

636.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 157 af 15.03.2017: Forslag til lov om betalinger
Til § 58 Det følger af § 39 og § 39 r, i nugældende lov om betalingstjenester og elektroniske penge, at virksomheder med begrænset tilladelse snarest muligt skal underrette... Forslaget til § 58 viderefører § 39, stk. 1-2 og 39 r, stk. 1-2, med redaktionelle ændringer, idet der sker en sammenskrivning af de enslydende bestemmelser for virksomheder med begrænset tilladelse... Til § 59 Det følger af § 39, stk. 3, og § 39 r, stk. 3, i nugældende lov om betalingstjenester og elektroniske penge, at virksomheder med begrænset tilladelse skal indsende... Forslaget til § 59 viderefører § 39, stk. 3, og § 39 r, stk. 3, med redaktionelle ændringer, idet der sker en sammenskrivning af de enslydende bestemmelser for virksomheder med begrænset tilladelse... Samtidig ophæves § 39, stk. 3, nr. 3, og § 39 r, stk. 3, nr. 3. Bestemmelsen gennemfører delvist artikel 34, 2. pkt., i 2. betalingstjenestedirektiv og artikel 9, stk. 9, i 2.... 

637.  Kære i civile sager
Gilbert Nielsen A/S, R, forligt. Som en del af forliget, blev det overladt til retten af tage stilling til sagsomkostningerne. Der blev ikke taget kæreforbehold.... Præsidenten ved BR, P, fandt ved brev, at der ikke var grundlag for at antage, at en konstitueret retsassessor, R, havde udvist forsømmelse eller skødesløshed ifm. den afsluttede skiftesamling.... UfR 2012.106 VLK: R udeblev fra et fogedretsmøde, hvorefter der af fogedretten blev berammet udkørende fogedforretning, således at der kunne skaffes... R fik underretning om den udkørende fogedforretning ved brev.... R kærede indkaldelsen om at være til stede på adressen bl.a. med påstand om, at sagen skulle ophæves, da R ikke fandt, at der var grundlag for at fremme fogedforretningen,... 

638.  Insolvente dødsboer
Haages i UfR 1996 B. 446-451: Konkurslovreformen - overvejelser omkring udpegning/valg af bostyre, og Lars Lindencrone Petersen og Henry Heiberg i R&... R nr. 1/1997 p. 9-12: Konkurslovsjustering af 1996.... 

639.  Ejendomsavancebeskatning - Ekspropriationserstatning
Svend Erik Holm i R&R nr. 11/1995 SM 315: Ekspropriationslignende overdragelser.... 

640.  Beskatning af kapitalejerlån
Christian Bredtoft Guldmann og Jan Storgaard Hove i R&R nr. 8/2014 p. 16-28: Aktionærlån – selskabsretligt og skatteretligt Artiklen gennemgår... 

641.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om vedtagelse af dansk familieformueret med engelsk oversættelse
Mogens Madsen                                   Hanne Hansen           P R... EN U P T I A L   A G R E E M E N T   We, the undersigned spouses, Mogens Madsen, born 17.06.1976, and Hanne Hansen, born 08.01.1981, both resident Enemærket... 

642.  Kommentarer til boafgiftslovens § 22
Dommen er komm. af Skatteministeriet i TfS 1992.273, af Ole Bjørn i SR-Skat 1992 p. 86-87, af Flemming Heden Knudsen i R&R nr. 5/1992 SM 103-105, og omtalt i Fagl.... Ove Lykke Zeimer antager i R&R nr. 5/1996 p. 42, at bortadopterede børn må kunne modtage gaver mod blot at betale gaveafgift og ikke indkomstskat, så længe ordet "afkom" fortsat... Henrik Dam, Rasmus Kristian Feldthusen og Finn Taksøe-Jensen i R&R nr. 12/2000 p. 18-24: Den favoriserede personkreds ved arv og gave - er de skatteretlige regler løbet af sporet... Henrik Dam, Rasmus Kristian Feldthusen og Finn Taksøe-Jensen i R&R nr. 12/2000 p. 18-24: Den favoriserede personkreds ved arv og gave - er de skatteretlige regler løbet af sporet... Ove Lykke Zeimer påpeger i R&R nr. 5/1996 p. 42 note 1, at der kan spares 25% i afgift ved at give gaver op til kr. 41.100 (1996) til stedforældre og bedsteforældre, før man dør... 

643.  Domænenavne
Dan R. B. Christensen i ADV 2002.293-295: Udformningen af påstand i domænenavnssager. Lasse Højlund Christensen, Kim G.... 

644.  Formularsamling: Uden titel
Anmelder: Registreringsafgift kr. 1.400,00 Ejerlav: Nyborg Bygrunde Matr.nr. 37 ba Beliggende: Enemærket 98 5800 Nyborg  K Ø B E R E T Undertegnede Mogens Madsen, Enemærket 98, 5800 Nyborg... 

645.  Formularsamling: Koncept til gældsbrev vedr. rentefrit familielån
Nyborg Bygrunde Matr.nr.            37 ba  Beliggende:      Enemærket 98                         5800 Nyborg  K Ø B E R... 

646.  Lovsamling: Forbrugeraftaleloven
den 9. juni 2004 Under Vor Kongelige Hånd og Segl Margrethe R.... 

647.  Skifteværger
TFA 2003.305 ØLK: Advokat R havde været beskikket som skifteværge for M i perioden 12.12.200 til 06.07.2001, hvor M fik beskikket en fast værge.... 

648.  Sømandsbeskatning
Styrmand på R/S Nordsøen udførte tillige fiskerikontrol, og han fik derfor ikke fradrag på 24.910 kr.... 

649.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om delvist kombinationssæreje med engelsk oversættelse
201_      ____________________________          ____________________________       P R... E N U P T I A L   A G R E E M E N T (separation of property) I, the undersigned Mogens Madsen, born 17.06.1976, and I, the undersigned Hanne Hansen, born 08.01.1981... 

650.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om delvist kombinationssæreje med engelsk oversættelse
201_      ____________________________          ____________________________       P R... E N U P T I A L   A G R E E M E N T (separation of property) I, the undersigned Mogens Madsen, born 17.06.1956, and I, the undersigned Hanne Hansen, born 08.01.1961... 

651.  Ekspropriation
UfR 2010.2049 VLD: I en sag om ekspropriation af en del af ægtefællerne, R's, ejendom til brug som flugtskydebane, fik R, efter at have tabt sagen ved Byretten i Hjørring... Her havde R bl.a. henvist til, at betingelserne i GRL § 73 for ekspropriationens lovlighed ikke var opfyldt, idet almenvellet, således som R havde anført... 

652.  Særlovgivningen
Rigspolitiet, R, stadfæstede afgørelsen.... Henset til forløbet, havde rederiet, R, ikke sikret, at N var udstyret og drevet i overensstemmelse med søsikkerhedslovens § 2, stk. 1, 1. pkt., og denne overtrædelse kunne... tilregnes R som uagtsomt, idet det ikke kunne antages at have været upåregneligt, at en passager kunne få armen i klemme mellem skibet og kajen ved anløb eller afsejling... 

653.  Vold mod personer, der handler i offentlig tjeneste
VL fandt det godtgjort, at ved de foreliggende oplysninger om kontraktforholdet mellem Region Midtjylland, R, og Falck Danmark A/S, at Falck Danmark A/S, D, ved ambulancekørsel... for R handlede til opfyldelse af en offentligretlig opgave.... 

654.  Ugifte samlevende
Grønborg: Lov om afgift af dødsboer og gaver med kommentarer 3. udg., 1997, p. 34-35. 1. udg. 1995 er anmeldt af Ove Lykke Zeimer i R&R nr. 5/1996 p. 41-42:... 

655.  Befordringsfradrag
Der blev herved navnlig lagt vægt på afstandene mellem de pågældende bopæle og arbejdssteder (mellem 134 km og 380 km t/r), den angivne rejsetid og den samlede periode,... Der blev herved navnlig lagt vægt på afstandene mellem de pågældende bopæle og arbejdssteder (mellem 134 km og 380 km t/r), den angivne rejsetid og den samlede periode,... 

656.  Formularsamling: Koncept til transportskøde på villa
Købesummen ønskes ikke offentliggjort             B E T I N G E T   T R A N S P O R T S K Ø D E... For overdragelsen gælder i øvrigt følgende nærmere V I L K Å R § 1 DET OVERDRAGNE... 

657.  Betænkning nr. 1047 - nærradio og lokal-tv i fremtiden lokalradio- og -tv-udvalgets 2. rapport det administrative bibliotek slotsholmsgade 12 1216 københavn k
( P c t . a f s e e r e ) Fore lag t en række mulige l i c e n s - s a t s e r går halvdelen af l o - k a l - t v ' s seere ind på at vælge et be løb .... I gennemsnit peger de på 170 kr . p r . h a l v å r . En god t r e d i e d e l af seerne nægter at v i l l e b e t a l e l i c e n s , og hver femte seer kan ikke vælge en s a t s .... Hvis man f o r d e l e r " b e t a l i n g s v i l j e n " på a l l e s ee rne , når man t i l en h a l v å r l i g l i c e n s a f g i f t på 77 kr . e l l e r ca . 12 pc t . af l i censen t i l DR.... S t ø r s t e accept af lokal TV-licens f indes hos a r b e j d e r e , funkt ionærer og e l e v e r . De s i d s t e tænker dog ikke så meget på deres egne penge som på deres f o r æ l d r e s .... BILAG 1 4 5 Bilag 1 Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, § 1 og § 3 ( L o v n r . 4 2 1 a f 1 5 . j u n i 1 9 7 3 , som æ n d r e t s e n e s t v e d l o v n r . 2 7 6 a f 6 . j u n i 1 9 8 5... 

658.  Formularsamling: Koncept til aftale om køberet til fast ejendom
Koncept til aftale om køberet Word .doc  | Word .docx        K Ø B E R E T         ... 

659.  Lovsamling: Forbrugeraftaleloven 2014
Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2013 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

660.  Dødsboskiftet - Berigtigelsesperioden
. 3. afsnit. ad 5: Skifterettens/bobestyrers undersøgelsespligt navnlig vedrørende arveforhold Anbefaler indhentelse af skattevæsenets revisionsblanket R-... 

661.  Lønindeholdelse
Det tiltrådtes, at der var foretaget udlæg hos R for forfaldne morarenter.... 

662.  Statsret
Kompetencen til at regulere F's forhold tilkom lovgivningsmagten, L, og regeringen, R, der havde et betydeligt skøn med hensyn til, hvilke grænser det evangelisk-lutherske... 

663.  Omstødelse af forrykkende dispositioner
Torsten Iversen i R&R 8/1995.59 ff.... S indgik samtidigt en aftale med Realkredit Danmark, R, der havde pant i A's ejendom, hvorved S bl.a. blev tillagt ret til at afgøre, om der skulle... Endvidere forpligtede S sig over for R til at betale 100.000 kr. og en vis procentdel af det af modparten betalte beløb samt til at afgive bud på... 

664.  Kommentarer til boafgiftslovens § 24
Skatteretten 1 p. 651 note 6, Lærebog om indkomstskat 7. udg. bind 1 p. 68, Aage Michelsen i R&R nr. 1992/11 SM 247 ff., samt TfS 1990.530 SKD og TfS 1992.132 SKD.... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 2/2009 SM 46-49 og af Ole Bjørn i SR-Skat 2009.145 og i SR-Skat 2009.193... Komm. af Anders Nørgaard Laursen i R&R nr. 8/2022 SM 94-100.    ... Ove Lykke Zeimer i R&R nr. 5 1996 p. 41.... Ove Lykke Zeimer antager med rette i R&R nr. 5/1996 p. 41, at rådgivere fremover må kunne idømmes erstatningsansvar, hvis de ikke har gjort opmærksom på denne oplagte besparelsesmulighed... 

665.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om rent kombinationssæreje.
202___   _____________________________ _________________________________               Mogens Madsen                                            Susan Jones   P R... E N U P T I A L   A G R E E M E N T (separation of property)     We, the undersigned, Mogens Madsen, born 17.06.1976, and Susan Jones, born 08.01.1981, both residing at Enemærket... 

666.  Ægtefælleskiftet - Tilsidesættelse af bodelingsaftaler
M var landmand og havde ifølge en opgørelse udarbejdet landsbrugskonsulent R en formue efter fuld skattepassivering på 3,2 mio. kr.... På et møde mellem R, M og H blev overenskomsten underskrevet. Retten i Randers fandt ikke grundlag for tilsidesættelse af aftalen.... 

667.  Renter
Mai-Brit Campos Nielsen i R&R nr. 9/2013 p. 90-94: Ændringer i regler om betaling af renter og inddrivelsesomkostninger (Artiklen omhandler de nye regler om... 

668.  Forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v. (§§ 119-132a)
VL fandt det godtgjort, at ved de foreliggende oplysninger om kontraktforholdet mellem Region Midtjylland, R, og Falck Danmark A/S, at Falck Danmark A/S, D, ved ambulancekørsel... for R handlede til opfyldelse af en offentligretlig opgave.... 

669.  De enkelte delikter i straffeloven
UfR 2014.1540 HD: Selskabet ROJ TV A/S, R, var af ØL fundet skyldig i overtrædelse af STRFL § 114 e, jf.... Sagen for HR angik, om R kunne frakendes retten til at udsende tv på baggrund af en registrering hos Radio- og tv-nævnet, og om dette stred mod EMRK... STRFL § 79, jf. § 78 om rettighedsfrakendelse også fandt anvendelse på juridiske personer, og at der i den konkrete sag var grundlag for at frakende R... 

670.  Lovsamling: Vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær
Hvis der skal anvendes umiddelbar magt er det efter retsplejelovens § 456 r, stk. 5, udgangspunktet, at det skal ske ved tilbageholdelse af den forælder, der har barnet... retsplejelovens § 456 r, stk. 1.... Efter § 456 r, stk. 2, skal familieretten afholde en samtale med barnet om fuldbyrdelsen, hvis barnet har den fornødne alder og modenhed, således at barnet får mulighed... Tvangsbøder fastsættes som daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil barnet udleveres, jf. § 456 r, stk. 3.... 

671.  Varetægtsfængsling
Rigsadvokaten, R, meddelte 15.12.2015 forsvareren, F, at T ikke ville blive begæret forsat varetægtsfængslet, og løslod T med henblik på afsoning af andre tidligere idømte straffe... Retslægerådet, R afgav efterfølgende i november 2021 en erklæring om T, hvor man ligeledes konkluderede, at han var omfattet af STRFL § 16, stk. 1.... R anbefalede imidlertid dom til behandling på psykiatrisk afdeling med tilsyn af kriminalforsorgen.... var forventet, at der ville blive rejste tiltale som en nævningesag, med henvisning til den indhentede retspsykiatriske erklæring og udtalelse af 16.01.2009 fra Retslægerådet, R.... R havde fundet, at S var omfattet af STRFL § 16, stk. 2, og havde anbefalet dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, således... 

672.  Kommentarer til boafgiftslovens § 1
Litteratur: Petersen og Skammelsen p. 84-85 Henrik Dam, Rasmus Kristian Feldthusen og Finn Taksøe-Jensen i R&R nr. 12/2000 p. 18-24: Den favoriserede... Henrik Dam, Rasmus Kristian Feldthusen og Finn Taksøe-Jensen i R&R nr. 12/2000 p. 18-24: Den favoriserede personkreds ved arv og gave - er de skatteretlige regler løbet af sporet... Henrik Dam, Rasmus Kristian Feldthusen og Finn Taksøe-Jensen i R&R nr. 12/2000 p. 18-24: Den favoriserede personkreds ved arv og gave - er de skatteretlige regler løbet... Henrik Dam, Rasmus Kristian Feldthusen og Finn Taksøe-Jensen i R&R nr. 12/2000 p. 18-24: Den favoriserede personkreds ved arv og gave - er de skatteretlige regler løbet... Arv og gave p. 245 og Henrik Dam, Rasmus Kristian Feldthusen og Finn Taksøe-Jensen i R&R nr. 12/2000 p. 18-24: Den favoriserede personkreds ved arv og gave - er de skatteretlige... 

673.  Skifterettens stedlige og internationale kompetence
R.... 

674.  Pant i fast ejendom
R havde som 1. prioritet lyst et pantebrev på 495.000 kr., lånet blev senere opsagt, og indfriet af banken B.... 

675.  Adoption
Mogens Hornslet og Svend Danielsen: Adoptionsloven med kommentarer, 1974, 404 sider, DJØF 1986 R.... 

676.  Lovsamling: Persondataloven
Under Vor Kongelige Hånd og Segl Margrethe R.... 

677.  Kommentarer til boafgiftslovens § 49
R&R 1968.221 SKD: En enke havde i en årrække som gave givet sine børn 2.000 kr., som efter dagældende lovgivning var højeste årlige afgiftsfrie beløb.... Ifølge Aage Michelsen i R&R 1981 p. 81 ff. fik sønnen efterfølgende i LSR forhøjet sit afskrivningsgrundlag til gaveafgiftsværdien, jf.... 

678.  Formularsamling: Koncept til gavebrev mellem ægtefæller
Koncept til gavebrev mellem ægtefæller Word docx   G A V E B R E V... 

679.  TFA 2006 - Familieret
Da det oplyste heller ikke i øvrigt gav grundlag for at anse betingelserne i RPL tidligere § 456 r, stk. 4, for genoptagelse for at være opfyldt, afslog landsretten anmodningen.... F anmodede i juni 2005 VL om genoptagelsestilladelse efter den tidligere gældende RPL § 454 r, stk. 4, og han henviste til, at M i konfliktsituationer havde sagt... 

680.  Fri proces
M havde fået udbetalt 225.000 fra R, og anmodede om 291.000 i godtgørelse.     VL fandt, at M opfyldte betingelserne for fri proces, jf.... af udgifterne af R, blev godtgørelsen til delvis dækning af sagsomkostninger og advokatudgifter fastsat til 95.000 kr.... 

681.  Kommentarer til boafgiftslovens § 9
RPL § 236 og Jacob Smith i R&R 1981 p. 135.... R.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 1/2012 p.... Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 12/2016 SM 67-72: De nye danske regler om formueoverdragelse til trusts, fonde og lignende... herom Preben Skriver i R&R 1983.189 ff.... 

682.  Kommentarer til boafgiftslovens § 18
TfS 1984.313 SKD og Jacob Smith i R&R 1986.222 f., kan der efter BAL § 18 træffes bestemmelse om, at såvel arvelodder som legater skal udredes fri for afgift.... Ove Lykke Zeimer antager med rette i R&R nr. 5 1996 p. 41, at rådgivere fremover må kunne idømmes erstatningsansvar, hvis de ikke har gjort opmærksom på denne oplagte besparelsesmulighed... 

683.  Lovsamling: Momsloven
§ 66 r. En afgiftspligtig person, der anvender importordningen, skal føre regnskab over de transaktioner, der er omfattet af ordningen.... § 66 r er indsat ved § 1.47 i lov nr. 810 af 09.06.2020 fra et tidspunkt, der fastsættes af skatteministeren. § 66 r er sat i kraft... 

684.  Civilproces - Procesmåden
Under forberedelsen af sagen blev Retslægerådet, R, stillet nogle spørgsmål.... R anmodede om adgang til en fuldstændig journalkopi fra A's læge, hvilket blev fremsendt til R, men ikke til K og dennes advokat.... 

685.  Udeblivelse og genoptagelse i civile sager
Retten i Aalborg havde ved brev fastsat frist for S til indlevering af replik samt udkast til spørgetema til Retslægerådet, R.... Da BR ikke modtog replik og spørgeskema til R inden den fastsatte frist, blev sagen afvist, jf.... VL fandt, at udkastet til R ikke kunne forventes at foreligge inden den angivne frist, da modparten, F, i sit svarskrift krævede fremlæggelse af journalmateriale... 

686.  Formularsamling: Koncept til købekontrakt - forretning
Koncept til købekontrakt - forretning Word  | Word .docx K Ø B E K O N T R A K T    Mellem... 

687.  Partshøring
Til støtte for påstanden fremførte R og B, at der skulle have været foretaget partshøring jf. FVL § 19.... 

688.  Oversigt over nogle af de nye regler i forslaget til en ny ægtefælleskiftelov
Skifteretten bør ifølge bemærkningerne navnlig indhente en R-75-udskrift fra SKAT og oplysninger om ægtepagter fra Ægtepagtregistret.... 

689.  Privilegerede krav
Jes R. Møller i ADV 1988.449 ff: Vilkårlighed hos Lønmodtagernes Garantifond.... 

690.  Retslære
David R. Doublet og Jan Fridthjof Bernt: Retten og vitenskapen, 2. udg. 1993, Alma Mater, Bergen. Anmeldt af Peter Høilund i UfR 1994 B.237-238.... 

691.  Lovsamling: Lov om aktiv socialpolitik
§ 69 r.... § 69 r er ændret ved § 14.1 i lov nr. 754 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 69 r, 1. pkt., ændres »opholdskommune« til: »handlekommune«.... § 69 r er ændret ved § 14.2 i lov nr. 754 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 69 r, 1. og 2. pkt., ændres »Opholdskommunen« til: »Handlekommunen«.... § 69 r er ændret ved § 14.3 i lov nr. 754 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 69 r, 1. pkt., ændres »opholdskommunens« til: »handlekommunens«. § 69 s.... 

692.  Kommentarer til boafgiftslovens § 25
Komm. af Aage Michelsen i R&R nr. 9/2010 p.... 

693.  TFA 2000 - Familieret
Det lagdes til grund, at H havde haft samleje med R i avlingstiden.... RPL § 456 r, stk. 4. TFA 2000.417 ØLK: Begæring om blodtypebestemmelse i faderskabssag ikke taget til følge.... 

694.  Frihedsberøvelse med henblik på udvisning
Rigspolitiet, R, fastholdt over for ØL, at frihedsberøvelse skulle ske efter UDL § 36, stk. 1 og ikke stk. 4.... frihedsberøvelse skulle ske efter stk. 1, 4. pkt., om asylansøgere omfattet af åbenbart grundløs-proceduren eller stk. 1, 2. pkt., gik ØL ud fra, at R... 

695.  Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
BR frifandt G allerede fordi, det var Retslægerådets, R, opfattelse, at de enkelte ulykkers indflydelse på A's uarbejdsdygtighed ikke kunne afklares nærmere... tømrer, at ulykken havde medført hospitalsindlæggelse og konstaterbare skader, at A efter ulykken var revalideret til et ikke fysisk krævende arbejde, og at R... 

696.  Kommentarer til boafgiftslovens § 13 a
Komm. af Niels Schiersing i SO 1995.159-162 og af Svend Erik Holm i R&R nr. 7/1995 SM 201-203. VL's dom er komm. af Michael Serup i R&R 1993 SM 143-147.... Se også Michael Serup i R&R 1990 nr. 4 p. 47-54 om beskatning af håndværkeraktier.... 

697.  Kommentarer til ægtefællelovens § 42
R&R SM 1978.50 og Lego Andersen, Gavebegrebet, 1988, p. 387 Retspraksis Etableringssynspunktet Relativitetssynspunktet... 

698.  Kommentarer til boafgiftslovens § 46
Petersen og Skammelsen 1. udg. 1991 p. 35-38, Jørgen Nørgaard i U 1976 B.230-235: En ny lap på kludetæppet, Jørgen Nørgaard i UfR 1977 B.149-153: "Ordnung muss sein", Jakob Smith i R&... R 1982 nr. 1 p. 15 ff., og Sigurd Trolle i ADV 1989.284.... 

699.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 39 af 09.10.2013: Forslag til lov om forbrugeraftaler
Den foreslåede bestemmelse tilsigter at gennemføre direktivets artikel 6, stk. 1, litra r. Den gældende forbrugeraftalelov indeholder ikke en tilsvarende udtrykkelig bestemmelse herom.... Med den foreslåede ændring gennemfører forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 20 (fremover nr. 22), forbrugerrettighedsdirektivets artikel 6, stk. 1, litra r (som affattet ved... Med den foreslåede ændring gennemfører forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 20 (fremover nr. 22), forbrugerrettighedsdirektivets artikel 6, stk. 1, litra r (som affattet ved... 

700.  Gensidige testamenter.
testamente fra 1983 bestemt, at der uigenkaldeligt ved længstlevendes død skulle udredes nogle legater, bl. a. et legat på 75.000 kr. til R.... 

701.  Nyheder i Familieret 2008
Henset hertil fandt byretten i Holbæk, ikke at betingelserne for genoptagelse var opfyldt jf. dagældende RPL § 456 r, stk. 1, jf. børnelovens § 36.... 

702.  Nyheder i Familieret 2002
Da A nu havde forklaret, at det var ham, der fik udtaget blodprøver til brug for den oprindelige sag, tiltrådtes det, at de i RPL § 456 r, stk. 1 anførte betingelser... 

703.  Lovsamling: Lov om boligforhold
Givet på Christiansborg Slot, den 22. marts 2022 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

704.  Lovsamling: Erhvervslejeloven
. § 143 r, i lov om almene boliger m.v. og udlejning af ældreboliger til kommunen efter § 17, stk. 4, i lov om boliger for ældre og personer med handicap.... 

705.  TFA 2004 - Familieret
RPL § 456 r, stk. 1, jf. stk. 3. TFA 2004.128 VLD: K tilkendt kompensationsbeløb på 25.000 kr.... VL fandt herefter ikke, at betingelser for genoptagelse i RPL § 454 r, stk. 4 var opfyldt.... 

706.  Gaver mellem ægtefæller
Familieret p. 489-491 Familieretten p. 153-154 Lego Andersen p. 393-398 Hans Viggo Godsk Pedersen i R&... R nr. 5/1988 p. 46-49: Formueoverdragelse mellem ægtefæller Ægtepagter p. 137-140 Overskud skal formentlig opgøres således:... 

707.  Kommentarer til boafgiftslovens § 12
Bangsgaard i SR-Skat 2021.386-400: Værdiansættelsescirkulæret - en status og oversigt Bodil Christiansen i R&R nr... HR's kendelse er komm. af  Karsten Gianelli i R&R nr. 6/2016 p. 30-33: Værdiansættelse af fast ejendom - seneste retspraksis, og af Jane Bolander i SR-Skat 2016.188... R nr. 7/2020 p. 26-38: Værdiansættelse af fast ejendom.... Karsten Gianelli i R&R nr. 3/2016 p. 52-56: Nyt om værdiansættelse i dødsboet. fast ejendom og unoterede aktier ad § 4: Arvinger... Niels Winther-Sørensen antager i R&R nr. 8/2021 SM 8 p. 100-106 , at skattemyndighedernes forpligtelse til... 

708.  Kommentarer til boafgiftslovens § 27
Skatterådet bør genoverveje to afgørelser fra juni 2018 (SKM2018.375 SR og SKM2018.378 SR Karsten Gianelli i R&R nr. 7/2020 p. 26-38: Værdiansættelse... Bangsgaard i SR-Skat 2021.386-400: Værdiansættelsescirkulæret - en status og oversigt Bodil Christiansen i R&R nr. 10/2022 p. 54-79: Generationsskifte af fast ejendom... Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 2/2008 SM 46-49 TfS 2008.177 SR (SKM2007.846.SR): Skatterådet bekræftede, at en far ved anvendelse af... Komm. af Jan Pedersen i R&R SM 2008.200-203: Der er næppe tvivl om, at en målrettet udnyttelse af mulighederne i cirk. 1982.185 punkt 14 om køberettigheder... LSRs afgørelse er komm. af Anders Bjørn og Abi Mohamed i R&R nr. 1/2019 p. 81-85 og af Liselotte Madsen i SR-Skat 2019.17-20.... 

709.  Advokatsalær
HKK: Under en sag mellem B og Ankestyrelsen, A, om hvorvidt B's skade var at anerkende som en erhvervssygdom, blev der indhentet en udtalelse fra Retslægerådet, R.... 

710.  Lovsamling: Ejendomsskatteloven
Givet på Fredensborg Slot, den 3. juni 2023 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

711.  Overtrædelse af registreringsafgiftsloven
2009 fastslog, at betingelserne for afgiftsfritagelse efter reglerne om udenlandske firmabiler ikke var opfyldt på tidspunkterne for A’s ibrugtagning og anmeldelse af køretøjerne til Motorregistret, R.... Ved de fornyede tilmeldinger til R mhp. ibrugtagning blev køretøjerne afgiftsberigtiget på grundlag af deres værdi på tidspunkterne herfor.    ... 

712.  Elafgift
Randi Christiansen og Trine Schorling Rasmussen i R&R nr. 10/2017 SM p. 69-73: Kommentarer til udvalgte afgørelser - Datacentrenes mulighed for godtgørelse af elafgift... 

713.  Kommentarer til boafgiftslovens § 11
Komm. af Niels Winther-Sørensen i R&R nr. 8/2020 SM: Udenlandske fonde og trusts Den... 

714.  Formularsamling: Ejerlejlighedsskema
c  Forsikringspolice(r) incl. evt. forbehold.... 

715.  Behandling ved bobehandlere
Skifteretten ville desuden anmode skatteforvaltningen om R 75-oplysninger for M pr. 31.12.1998 og 31.12.1999.... 

716.  Erstatning til voldsofre
ØL fandt under henvisning til den besvarelse Retslægerådet, R, kom med, samt de øvrige lægelige oplysninger, at A, da han aflyste genafhøringen d. 15.09.2009... 

717.  Ægtefælleskiftet - Skiftets gennemførelse
Bobehandlingen vedrørende det offentlige skifte af samejeaktiver mellem R og S skulle derfor afsluttes.... Skifteretten bør ifølge bemærkningerne navnlig indhente en R-75-udskrift fra SKAT og oplysninger om ægtepagter fra Ægtepagtregistret.... 

718.  Færdselsstrafferet
Under sagens behandling for ØL blev Retslægerådet, R, bl.a. spurgt, hvorvidt det kunne udelukkes, at koncentration af THC i T's blod hidrørte fra rygning i 2-3 dage før... VL's flertal fandt, at T blev ringet op af R, som advarede om trafiksituationen ved Horsens Syd, herunder at der havde været et uheld, og at der var kø.... 

719.  Registreringsafgift
Grøndahl i SR-Skat 2018.124-132: Registreringsafgift og leasing - to verdener 2019 Poul Landergren og John Cederskjold Kierans R&... R nr. 9/2019 p.34-47: Den gode, den onde og den nærmest grusomme - bevisreglerne for gulplade- og papegøjepladebiler 2020 Line Kjær og Rune Grøndahl i R&R nr.... På denne baggrund, og da R ikke fandtes at have givet tilsagn om, at der ikke skulle betales ny registreringsafgift som følge af ændringerne i stellet, frifandtes M.... 

720.  Formularsamling: Koncept til nye normalvedtægter
Koncept til ny normalvedtægt Word  | Word .docx   V E D T Æ G T E R F O R  ... 

721.  Formularsamling: Arveudlægsskøde
For overdragelsen gælder i øvrigt følgende nærmere V I L K Å R § 1 DET OVERDRAGNE 1.1.                ... 

722.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 47 af 13.10.2021: Forslag til lov om leje
Krav om istandsættelse, som udspringer af lejerens misligholdelse, hvorved det lejede e r forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd, fortabes... 

723.  Lovsamling: Arveretsforordningen
d) oplysninger vedrørende den afdødes ægtefælle eller partner og eventuelt fraskilt(e) ægtefælle(r)... 

724.  Kommentarer til ægtefællelovens § 28
Dom afsagt af Skifteretten i Københavns Byret d. 27.09.2000 (R 1987/98): M havde fra skæringsdagen d. 31.03.1995 til opgørelsesdagen d. 01.11.2000 boet i villa i... 

725.  Ægtefælleskiftet - Ophørsdag og opgørelsesdag
Dom afsagt af Skifteretten i Københavns Byret d. 27.09.2000 (R 1987/98): M havde fra skæringsdagen d. 31.03.1995 til opgørelsesdagen d. 01.11.2000 boet i villa i... 

726.  STRFL § 241: Uagtsomt manddrab
VL's flertal fandt, at T blev ringet op af R, som advarede om trafiksituationen ved Horsens Syd, herunder at der havde været et uheld, og at der var kø.... 

727.  TFA 2008 - Familieret
M var landmand og havde ifølge en opgørelse udarbejdet landsbrugskonsulent R en formue efter fuld skattepassivering på 3,2 mio. kr.... På et møde mellem R, M og H blev overenskomsten underskrevet. Retten i Randers fandt ikke grundlag for tilsidesættelse af aftalen.... 

728.  TFA 2007 - Familieret
VL fandt, at sagens skulle afgøres efter den tidligere RPL § 456 r, stk. 4, 1. pkt.... Moderen, M, til et barn født i 2001 begærede i 2006 om genoptagelse af faderskabssag efter den dagældende RPL § 456 r.... 

729.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 47 af 13.10.2021: Forslag til lov om leje
Ustøttede private plejeboliger kan efter almenboliglovens § 56, jf. samme lovs § 143 r, lejes af kommunen eller regionen og stilles til rådighed for personer, der har brug for boligen som en midlertidig... undtagelse, der følger af erhvervslejelovens § 1, stk. 4, jf. stk. 4, hvorefter erhvervslejeloven gælder for udlejning af ustøttede private plejeboliger til kommunen eller regionen efter § 56, jf. § 143 r,... 

730.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2000
VL fandt, at det burde pålægges arvingerne A og B under vidneforklaring at afgive detaljeret forklaring om deres kendskab til ejerskabet til R Ltd. og om grundlaget for den kurs... 

731.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2003
Advokat R havde været beskikket som skifteværge for M i perioden 12.12.200 til 06.07.2001, hvor M fik beskikket en fast værge.... 

732.  A-Skat
Ved aflæggelse af årsrapport havde en revisor, R, lavet en påtegning, hvorefter generalforsamlingen ikke burde godkende regnskabet.... 

733.  Salær til beskikkede advokater
2013.163 HKK: Under en sag mellem B og Ankestyrelsen, A, om hvorvidt B's skade var at anerkende som en erhvervssygdom, blev der indhentet en udtalelse fra Retslægerådet, R.... 

734.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til lov om fremtidsfuldmagter
R (99) 4 on principles concerning the legal protection of incapable adults).... 

735.  Lovsamling: Statsskatteloven
Christian R. (L. S.) N. Neergaard. Advokat Jørgen U.... 

736.  Formularsamling: Vedtægter for grundejerforening
Koncept til vedtægter for grundejerforening Word  | Word .docx V E D T Æ G T E R... F O R   Kap. 1 - Foreningens navn og hjemsted:   § 1  ... 

737.  Ejendomsvurdering
Behnke Skak og Mette Houborg Pedersen i TfS 2019.95-96: Ny klagestruktur ved klager over ejendomsvurderinger 2020 Mark Hovesen og Claus Pedersen i R&... R nr. 6/2020 p. 26-39: Status på det nye ejendomsvurderingssystem Mikkel Fisker og Poul Jensen i R&R nr. 8/2020 p. 30-42: Deklarationsproceduren - hvordan kommer det til at... Hansen og Peter Sigvardt i R&R nr. 3/2023 p. 54-67: Forslag til en ny ejendomsskattelov og sammenhængen med den nye ejendomsvurderingslov – en oversigtsskabende artikel.... 

738.  Inddrivelse af gæld til det offentlige
TfS 1998.538 ØLK: Fogedretten i Ballerup havde ophævet udlæg for B-skat og am-bidrag for juli 1997, da R havde rejst berettiget tvivl om grundlaget for det foretagne udlæg... ØL fandt, at det gennemførte udlæg burde nyde fremme, da den omstændighed, at de ændrede skatteansættelser var indbragt for landsskatteretten, ikke fritog R for betaling... 

739.  Rejse- og befordringsgodtgørelse
Komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 2/2001 SM 32-34.... 

740.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag L133 til ny forældreansvarslov
Faderskabet til et barn kan i dag fastslås på to måder: Enten ved r egistrering i forbindelse med barnets fødsel, eller gennem f aderskabssag i statsforvaltningen, der evt. kan indbringe... Bo r den samværsberettigede i udlandet, så der kun kan blive samvær i ferier, f.eks. 2-3 uger om året, kan telefonsamtaler eller skriftlig kontakt være et godt middel til at bevare forbindelsen... 

741.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2006
Det var ikke ved de fremlagte R-75 erklæringer godtgjort, at skifteretten havde bortset fra væsentlige aktiver. Ægtefælleudlægget stadfæstedes.... 

742.  Patentret
RASN A/S, R, udviklede efterfølgende et transportbånd til stykgods, der blev registreret som brugsmodel i 2006.... 

743.  Indgreb i meddelelseshemmeligheden
af de stedfundne telefonsamtaler ikke kunne anses for eller sidestilles med indgreb i meddelelseshemmeligheden efter RPL § 780, som R... 

744.  Kommentarer til ægtefællelovens § 34
separation og skilsmisse Dorrit Sylvest Nielsen i TFA 2007.83-84: En pensionsretlig kommentar Hanne Søgaard Hansen og Niclas Holst Larsen i R&... R nr. 4/2007 p. 44-51: Deling af pensionsrettigheder i skattemæssigt perspektiv.... 

745.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L133 til ny forældreansvarslov
N r. 2 indeholder en henvisning til lovforslagets § 9, om at forældrene kan aftale fælles forældremyndighed.... 

746.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til udkast til lov om ægtefælleskifte i bet. 1518/2010
være naturligt at fremsende en specifikation af de personlige skatteoplysninger, herunder indtægtsoplysninger, indberetninger fra pengeinstitutter og værdipapirdepoter samt en R... 

747.  Domme: Uden titel
Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande: Princioalt Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at følgende pensionsordninger tilhørerende ham: *ur*r r Barrnr'ruru'r. ,.orrioar,.]meo et rnqesraenqe per sKænngs... ir sTD6 I J87.S0 t.3T0 LK r 9{.T I "L I I -MC4 {n2"K{ 0 Side 2/6 Såfremt skifteretten måtte finde, at mindre end 1.000.000 kr. af sagsøgtes pensionsordninger indgår i fællesboet fastholdes påstanden... Måtte retten finde, at mindre end L000.000 i<r. af sagsøgtes pensionsopsparinger i bank indgår i fællesboet, fastholdes påstanden om kompensation i medfør af ret- svirkningslovens $ 16 e.... pensionsordninger, uanset de er næsten lige gamle, og At sagsøger derfor i medfør afretsvirkningslovens $ 16 e har krav på kompensation herfor, hvilken kompensation passende kan fastsættes til 244.0001<r.... Retten i Roskilde, den 8. november 2017 Anna Vintersfi ord, Kontorfu ldmægtig 4 *,r .{ '|'..llr slD(6 r58?-S0l-STil-Kt9t-TFL I t-MN-m!-K.t0... 

748.  Formularsamling: Koncept til vilkår for frivillig auktion
Koncept til vilkår for frivillig auktion Word.docx   A U K T I O N SV I L K Å R  ... 

749.  Formularsamling: Købsaftale på ideel halvpart af fast ejendom
For overdragelsen gælder i øvrigt følgende nærmere V I L K Å R   § 1 DET OVERDRAGNE   1.1.       ... 

750.  Dødsboskiftet - Retsmidler mod trufne afgørelser
Samtidig blev bobestyrer opmærksom på, at H's mor R, der var død i 1996 i Norge, i sit testamente havde bestemt, at H's arv efter hende skulle være særeje, og at... Samtidig blev bobestyrer opmærksom på, at H's mor R, der var død i 1996 i Norge, i sit testamente havde bestemt, at H's arv efter hende skulle være særeje, og at dette efter... 

751.  STRFL § 191: Narkotika
En retstekniker, R, forklarede, at THC-værdien i hash var 12%.... Rigsadvokaten, A, havde d. 25.02.2015 - på baggrund af en erklæring fra Retsmedicinsk Institut, R, - givet retningslinjer for, hvordan en beregning af det forventede udbytte... 

752.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 193 af 15.04.2011: Forslag til lov om ægtefælleskifte m.v.
forbindelse normalt være naturligt at fremsende en specifikation af de personlige skatteoplysninger, herunder indtægtsoplysninger, indberetninger fra pengeinstitutter og værdipapirdepoter samt en R... Skifteretten bør i givet fald navnlig indhente en R-75-udskrift fra SKAT og oplysninger om ægtepagter fra Ægtepagtregistret.... 

753.  Konfiskation
De efterfølgende undersøgelser, hvor revisor, R, medvirkede, handlede om, hvilket beløb der kunne konfiskeres hos S, som følge af den ulovlige fortjeneste... 

754.  Lovsamling: Vejledning om Familieretshuset
Dette gælder også, hvis der er tale om en samtale efter § 456 r, stk. 2, i retsplejeloven i forbindelse med en sag om fuldbyrdelse af forældreansvar.... 

755.  Forsætlig skatte- og momsunddragelse
Revisoren, R, skulle stå for indberetningen af skat og moms. T erindrer ikke, om han kontrollerede R’s indberetninger.... I sommeren 2011 stiftede T et anpartsselskab, S, efter råd fra R.... R forklarede, at det var tanken, at driften i V skulle overføres til S, men at dette aldrig blev gennemført.     BR fandt, at T var skyldig i tiltalen.... 

756.  Domme: Uden titel
De boede i1j _j i socialt boligbyggeri, før de købte ejendommen pa De havde boet i i tre .r. De havde solgt en ideel anpart af en ejendompâi slutningen af9O’erne.... Da de havde boet i huset ca. 2 r, besluttede de sig for at bygge om. Det var en lang proces med flere arkitekter.... Den 30. januar 2008 hlev parterne skilt ved bevilling. r afgik ved døden den 26. junI 2000.1 henhold til testamente af22.januar 1998 havde han bestemt, at al arv, der tilfald.t hans døtre skulle vre fu1dstndigt... Rettens begrundelse og afgorelse Det ma anses for godtgjort, at samtlige idl;r til finansiering afkøbet og ombygningen stammer fra - reje.... Inden 14 dage betaler sagsøgte i sagsomkostninger til sagsøger 63 300,00 kr, sr)I Q1. r?1o-.’ ‘.{I9 Side i4/4 Fiemming Sorth retsassessor (Jdskriftens rigtighed bekrftes.... 

757.  Skattesvig af særlig grov karakter
Han fik blot besked fra revisor, R, når hans virksomhedsmæssige og private selvangivelser var klar til underskrift.... Ifølge T havde R anbefalet selskabskonstruktionerne, varetog regnskab, ordnede løn og lejens størrelse samt udfærdigede selvangivelserne.... T forklarede, at han mht. momsen var blevet rådgivet af R til at udstede fakturaerne med moms. Retten i Næstved fandt, at T var skyldig.... T’s forklaringer om R blev afvist. Straffen blev fastsat til fængsel i 10 måneder samt en tillægsbøde på 1 mio. kr.... 

758.  Lovsamling: Vejledning om Familieretshuset
Dette gælder også, hvis der er tale om en samtale efter § 456 r, stk. 2, i retsplejeloven i forbindelse med en sag om fuldbyrdelse af forældreansvar.... 

759.  Kommentarer til boafgiftslovens §  3
Skatteretten 1 p. 651 note 6, Lærebog om indkomstskat 7. udg. bind 1 p. 68, Aage Michelsen i R&R nr. 1992/11 SM 247 ff., samt TfS 1990.530 SKD og TfS 1992.132 SKD.... Højesterets dom er komm. af Jan Pedersen i R&R nr. 1/1999 SM 2-4 og af Ole Bjørn i SR-Skat nr. 1/1999 p. 13-15.... 

760.  TFA 2005 - Familieret
RPL § 456 r, stk. 4.... 

761.  Lovsamling: Vejledning om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab
Hvis det derimod er åbenbart, at betingelserne ikke er opfyldt, bør parterne henvises til at indlede sagen direkte ved retten, jf. de før 1. juli 2002 gældende regler i retsplejelovens § 456 r, som... 

762.  Lovsamling: Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab
betingelserne i § 22 ikke er opfyldt, bør parterne henvises til at indlede sagen direkte ved retten, jf. de før 1. juli 2002 gældende regler i retsplejelovens § 456 r,... 

763.  Lovsamling: Vejledning om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab
Hvis det derimod er åbenbart, at betingelserne ikke er opfyldt, bør parterne henvises til at indlede sagen direkte ved retten, jf. de før 1. juli 2002 gældende regler i retsplejelovens § 456 r, som fortsat... 

764.  Formularsamling: Bodelingsoverenskomst
Koncept til bodelingsoverenskomst Word.docx Udfærdiget i to eksemplarer   B O D E L I N G S O V E R E N S K O M S... 

765.  Formularsamling: Koncept til fremtidsfuldmagt
Word | Word.docx F R E M T I D S F U L D M A G T (alle økonomiske og personlige forhold) § 1 Parterne   1.1.             ... 

766.  Formularsamling: Interessentskabskontrakt
§ 14 KONKURRENCEKLAUSUL 14.1 En udtrædende interessent må ikke inden for det første r efter sin udtræden udøve eller være interesseret eller ansat i konkurrerende... 

767.  Ændring af forældremyndighed, jf. FAL § 14
TFA 2009.264 ØLD: Frederiksberg R fandt, at det ville være bedst for 8-årig S, at der blev indført fælles FM.... 

768.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 68 af 25.10.2017: Forslag til databeskyttelsesloven
Der kan i den forbindelse f.eks. henses til EU-Domstolens domme i sag C-131/12, Google Spain, og i sag C-230/14, Weltimmo s. r. o., jf. i den forbindelse nærmere betænkningen,... 

769.  Lovsamling: Barnets lov
Givet på Christiansborg Slot, den 13. juni 2023 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

770.  Lovsamling: Lejeloven
Givet på Christiansborg Slot, den 22. marts 2022 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.... 

771.  Lovsamling: Udlændingeloven

772.  Domme: Uden titel
Flan er s m i v f i i M r . . s ( M - s n i i - K i y j . T . i - L i i i - M M - D ; i Side 3/6 født i 1985. Hun var derfor på barsel i hele 1985.... Sagsøgte havde pr. l.januar 2009 følgende pensionsopsparinger: STD"r",I-M(;-5;(>l-.STf)l-KI*?l-lia.n|.MiK).'-D21 Side 5/6 PFA 61,866 kr, PFA 2.981 kr. PFA 4.1971a.... 

773.  Ægtefællebidrag
Michael Elmer og Marianne Lund Larsen i JUR 1990.130-132. 1991 Dorrit Sylvest Nielsen i R&R nr. 8/1991 p. 59-60.... 

774.  Formularsamling: Ejerlejlighedsskøde
For overdragelsen gælder i øvrigt følgende nærmere  V I L K Å R § 1 DET OVERDRAGNE 1.1.                ... 

775.  Formularsamling: Koncept til fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig
Koncept til fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig Word.docx F R E M T I D S F U L D M A G T   (alle økonomiske og... 

776.  Formularsamling: Koncept til fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige
Word.docx F R E M T I D S F U L D M A G T   (alle økonomiske og personlige forhold) § 1 Parterne... 

777.  Domme: Scanned Document
Ægtefællebidraget var oprindeligt på 12.800 kr. p r. må ned, men siden hen er det blevet sat ned til 9.300 kr. Det blev sat n ed i september 2018 i anledning af, at · · kom i arbejde.... en besked n pens ions ordning, ikkebliver stilet urimeligt i pensionsmæssig henseen­ de efter et længerevarende ægteskab, fordi den anden ægtefælle har pensionsrettigheder af en vis størrelse, de r... På grundlag af d e oplysninger, d e r er angivet i: brev 15. fe­ bruar 2017 og det fremlagte fastprisindeksf ra Moderniseringsstyrelsen og un­ der hensyntagen til de store usikkerheder, der er forbundet... THI KEND ES FOR R ET : skal til betale 475.000kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. · .skal til statskassen betale sagsomkostninger med 61.700 kr.... 

778.  Formularsamling: ­Koncept til overdragelsesaftale i familiehandel
For overdragelsen gælder i øvrigt følgende nærmere V I L K Å R § 1    DET OVERDRAGNE   1.1.            ... 

779.  Formularsamling: Villaskøde
For overdragelsen gælder i øvrigt følgende nærmere V I L K Å R § 1 DET OVERDRAGNE 1.1.... 

780.  Lovsamling: Vejledning om adoption
Efter adoptionslovens § 7, stk. 1, er det en betingelse for at tillade adoption af et barn, der er under 18 år og umyndigt, at barnets forældre eller værge(r)... 

781.  Formularsamling: Skøde på udlejningsejendom
For overdragelsen gælder i øvrigt følgende nærmere V I L K Å R § 1 1.1.... 

782.  Solvente bobestyrerboer - Boets behandling
Der er ikke dermed adgang til afdødes R-75 oplysninger.... 

783.  Formularsamling: Samejedeklaration til 2-familiehus
Koncept til samejedeklaration til 2-familiehus Word.docx D E K L A R A T I O N  O M  S A M E J E for nuværende og kommende ejere... 

784.  Formularsamling: Samejeoverenskomst om andelsbolig
Koncept til samejeoverenskomst om andelsbolig Word.docx    S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Hanne Hansen,... 

785.  Formularsamling: Skøde på byggegrund
Overdragelsen sker på følgende nærmere V I L K Å R § 1 DET OVERDRAGNE 1.1. ... 

786.  Formularsamling: Samlivskontrakt
Word.docx   S A M L I V S K O N T R A K T Undertegnede Hanne Hansen, cpr.nr. 080176-1706 og medundertegnede Mogens Madsen, cpr.nr. 170671-0017... 

787.  Lovsamling: Vejledning om adoption
Ifølge adoptionslovens § 7, stk. 1, er det en betingelse for at tillade adoption af et barn, der er under 18 år og umyndigt, at barnets forældre eller værge(r)... 

788.  Lovsamling: Vejledning om adoption
Efter adoptionslovens § 7, stk. 1, er det en betingelse for at tillade adoption af et barn, der er under 18 år og umyndigt, at barnets forældre eller værge(r)... 

789.  Lovsamling: Vejledning om adoption
rådgivning af forældremyndighedsindehaveren Efter adoptionslovens § 7, stk. 1, er det en betingelse for at tillade adoption af et barn, der er under 18 år og umyndigt, at barnets forældre eller værge(r)... 

790.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 155 af 15.03.2017: Forslag til lov om kapitalmarkeder
Til § 180 a Til § 180 b Til § 180 c Til § 180 d Til § 180 e Til § 180 r... 

791.  Mangler ved fast ejendom - Erstatning
Der var indhentet oplystninger om forureningsforhold hos regionen, R, og det fremgik heraf, at der ikke var oplysninger om forureningsforhold eller formodede forurenede... 

792.  Gennemtvingelse af forældremyndighed og samvær før 01.04.2019
(Gældende indtil d. 01.04.2019) Kapitel 42 b: Særregler om tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl og samvær, §§ 456 p-456 r... 

793.  STRFL § 237: Manddrab
Det blev lagt vægt på, at R havde udtalt, at T frembrød en så nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at anvendelse af forvaring måtte... 

794.  Formularsamling: Købsaftale på byggegrund
Overdragelsen sker på følgende nærmere V I L K Å R § 1 DET OVERDRAGNE 1.1. ... 

795.  Domme: Uden titel
Efter sagens resultat, og da M ikke har været repræsenteret af advokat, skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til den anden eller til statskassen 16 T H I K E N D E S F O R R E T :... 

796.  Domme: Uden titel
T H I K E N D E S F O R R E T : 22 frifindes. Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part eller til statskas- sen.... 

797.  Formularsamling: Samejeoverenskomst om fast ejendom.
Word.docx    S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Hanne Hansen, cpr.nr. 080176-1706 og medundertegnede Mogens Madsen, cpr. nr. 170671... 

798.  Formularsamling: Samejeoverenskomst om fast ejendom mellem ægtefæller med særeje
Koncept til samejeoverenskomst om fast ejendom mellem ægtefæller med særeje Word.docx  S A M E J E O V E R E N S K O M S T  ... 

799.  Afhandling: Microsoft Word - Bobestyrerbehandling - håndtering af tvister2.doc
o sk ild e A al b o rg O d en se H el si n g ø r E sb je rg S ve n d b o rg T år n b y G rå st en A ss en s 300 2400 2600 950 1040 850... 2400 2700 Årligt antal dødsboer ca. 20 40 60 80 100 120 140 160 100 120 150 64 100 50 40 20/25 30 R... 5-8 R o sk ild e A al b o rg O d en se H el si n g ø r E sb je rg S ve n d b o rg T år n b y G rå st en A ss en s 1 2 3 4 5 6... 18 19 20 20 Antal klager over bobestyrere ca. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 10 6 1 5 2 2 0 0 R... o sk ild e A al b o rg O d en se H el si n g ø r E sb je rg S ve n d b o rg T år n b y G rå st en A ss en s Antallet af domstvister i medfør af DSL §89 årligt... 

800.  Formularsamling: Samejeoverenskomst vedr. sommerhus med 3 ejere
Koncept til samejeoverenskomst vedr. sommerhus med 3 ejere Word.docx S A M E J E O V E R E N S K O M S T Mellem undertegnede... 

801.  Udvisning
T, der fandtes omfattet af STRFL § 16, stk. 2, blev i ØL i overensstemmelse med en anbefaling fra Retslægerådet, R, dømt til anbringelse i sikret afdeling for personer... HR fandt i overensstemmelse med en ny anbefaling fra R, at foranstaltningen i medfør af STRFL § 68 burde ændres, således at T skulle anbringes i psykiatrisk afdeling.... 

802.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 47 af 13.10.2021: Forslag til lov om leje
. § 143 r, er omfattet af erhvervslejeloven og ikke af den gældende lejelov. Bestemmelsen i lejelovens § 1, stk. 4, indebærer, at der ikke kan aftales nettoprisindeksering af lejen.... 

803.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 13 af 04.10.2017: Forslag til skattekontrollov
1-4 og 6 og 7, § 6, stk. 1-3, § 6 A, § 6 B, § 7, § 7 A, § 7 B, § 7 C, § 7 G, § 7 H, § 7 J, §§ 8 A-8 H, stk. 1-4, § 8 J, stk. 3, § 8 L, § 8 O, stk. 1, § 8 P, stk. 1, 2, 4 og 5, § 8 Q, stk. 1-3, § 8 R,... 

804.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 155 af 15.03.2017: Forslag til lov om kapitalmarkeder
bemyndigelsen i den foreslåede bestemmelse vil blive stillet krav om, at meddelelse til selskabet bl.a. skal indeholde oplysninger om identiteten på aktionæren, hvilke(n) flagningsgrænse(r)... 

805.  Afhandling: Limitation of Liability
R.... R. Stone believes, similar to Peel , that Chadwick LJ’s comment should indicate a very “hands-off” approach towards judging unreasonable LDs in B2B-relations.... Tepper, Pamela R.: The law of contracts and the uniform commercial code, Lawyers Cooperative Publishing – Delmar Publishers, Albany, New York, 1995 40. Vahlén, Lennart: Avtal och Tolkning, P.A.... Lloyds Bank Ltd v Bundy (QB 1975) � Ibid, p 263 � Op.cit., p 280 � See quote in R.... 

806.  Afhandling: Mads R
Mads R. Loewe May 2002 U16183245 Takeover Defenses and the Legal Duties Of Target Companies Board of Directors TABLE OF CONTENTS I. Introduction 3 A.... Easterbrook and Daniel R. Fischel, Limited Liability and the Corporation, 52 U. Chicago Law Rev. 89 (1985) Ronald J.... Easterbrook and Daniel R. Fischel, Limited Liability and the Corporation, 52 U. Chicago Law Rev. 89, 94 (1985).... 

807.  Domme: Scanned Document
Denne bevisbyrde er ikke løf- tet alene ved I"\ ' .s egen forklaring og R~v 1 forklaring.... 

808.  Domme: Uden titel
* T H I K E N D E S F O R R E T : og dømmes til uden udgift for at tilbageskøde lejlighed nr. , 34 beliggende til deres far og skal inden 14 dage til *statskassen... 

809.  Formularsamling: Købsaftale vedrørerende villa eller fritidshus
For overdragelsen gælder i øvrigt følgende nærmere   V I L K Å R § 1  DET OVERDRAGNE 1.1       ... 

810.  Formularsamling: Købsaftale vedrørerende ejerlejlighed
For overdragelsen gælder i øvrigt følgende nærmere V I L K Å R   § 1 DET OVERDRAGNE 1.1         Ejerlejligheden... 

811.  Formularsamling: Vedtægter for privat andelsboligforening
VEDTÆGTER FOR PRIVAT ANDELSBOLIGFORENING (bestående) WORD  | Word .docx V E D T Æ G T E R for... 

812.  Afhandling: Skifteafkald - Studenterafhandling af Johan Hartmann Stæger
II.1.4      Administrativ praksis I Justitsministeriets sag R 4422/1942 S 165/1944 traf ministeriet i overensstemmelse med... U1898.383 U1914.786 Justitsministeriets sag R... 

813.  Afhandling: Beskyttelsen af menneskerettigheder indenfor EU
-D., Frowein, J., Jacobs, F., Joliet, R., Koopmans, T., Kovar, R.... 

814.  Formularsamling: Koncept til erhvervslejekontrakt
r.        Varmeanlægs- og målerservice                           --- kr. s.       ... 

815.  Afhandling: Microsoft Word - Speciale - Louise Kassentoft Holm
Familieretten p. 160 f., Dorrit Sylvest Nielsen i R & R nr. 8/1991 p. 63 og Henrik Dam i UfR 1993 B.159-166.... 

816.  Afhandling: Kapitel 1: Indledning og baggrundsret - Regler af betydning for tv-overvågning
Video-overvågning og den/de behandlingstype(r) situationen aktualiserer medfører nogle vanskeligheder ved anvendelsen af LBP.... Miller, Arthur R.; The University of Michigan Press, Ann Harbor, 1971. Moore (1984) Shoplifting in Middle America: Patterns and Motivational Correlates. Artikel.... 

817.  Afhandling: Speciale - DD
Video-overvågning og den/de behandlingstype(r) situationen aktualiserer medfører nogle vanskeligheder ved anvendelsen af LBP.... Miller, Arthur R.; The University of Michigan Press, Ann Harbor, 1971.... 

818.  Afhandling: Uden titel
Eksempel R: Milo og Hailey bor i Italien ved ægteskabets indgåelse. Udgangspunktet er, at italiensk ret vil finde anvendelse, jf. ÆFL § 64, stk. 2.... 

819.  Afhandling: Citatrettens grænser - Studenterafhandling af Ulrik Grønborg
Man citerer i et legitimt øjemed, men citatets længde overholder ikke kravet om at være betinget af formålet, se nærmere i afsnit > REF _Ref490231312 \r... 

820.  Formularsamling: LEJEKONTRAKT for beboelse
Parterne og d et lejed e Lejemålet: Det lejede e r  en lejlighed  et enkeltværelse andet:  en ejerlejlighed  en andelsbolig  ☐ Lejeforholdet er et fremlejeforhold Beliggende: By: Udlejeren... 

821.  Afhandling: Pensionsrettigheders behandling ved separation og skilsmisse
Opstrup i Andersen, Lennart Lynge, ”12 perspektiver på pension”, Forlaget Thomson, 1. udgave 2006, s. 137(Herefter 12 perspektiver på pension), der anfører, at ”ægtefællen med den mindste pension ende[r]... 

822.  Betænkning nr. 1000 - film- og videogram- spørgsmål 4. delbetænkning fra udvcilget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen
M o g e n s K o k t v e d g a a r d ( f o r m a n d ) A d v o k a t , d i r e k t ø r J e n s B u h l D i r e k t ø r i D a n m a r k s R a d i o Erik C a r l s e n P r o f e s s o r , d i r e k t ø... O m v i d e r e s a l g u d e n f o r d e n p r i v a t e k r e d s h a r d e t v æ r e t f r e m - f ø r t , a t m a n i k k e b ø r t i l l a d e e r h v e r v s m æ s s i g v i d e r e o v e r d r... D e t h e r d r ø f t e d e p r o b l e m v i l d e r f o r i s æ r v æ r e a k t u e l t v e d i m - p o r t f r a E F - l a n d e p å g r u n d a f d e s æ r l i g e f r i h a n d e l s r e g l e r... r i g t g r a t i s e l l e r n æ s t e n g r a t i s p r o g r a m m e r a f p r o p a g a n - d i s t i s k e l l e r i n f o r m e r e n d e a r t t i l r å d i g h e d .... H e r o v e r f o r s t å r f o r l a g e n e m e d d e r e s k o m m e r c i e l t f r e m s t i l - l e d e v i d e o p r o g r a m m e r .... 

823.  Betænkning nr. 1025 - brevstemmeafgivning betænkning fra det udvalg indenrigsministeren nedsatte den 21. februar 1984 vedrørende brevstemmeafgivning
I k a p i t e l III er d e r r e d e g j o r t for de f o r s l a g , d e r er f r e m k o m m e t v e d r ø r e n d e b r e v s t e m m e m a t e r i a i e t s u d f o r m n i n g .... r e p r æ s e n t e r e d e p a r t i e r . 2 . 2 . 1 .... S æ r l i g t o m b r e v s t e m m e s e d l e r d e r e r p å t r y k t n a v n e p å p a r t i e r , d e r i k k e o p s t i l l e r k a n d i d a t e r i a l l e a m t s - e l l e r s t o r k r e... e l s e m e d r i m e l i g s i k k e r h e d r e f e r e r e r til o p s t i l l e d e k a n d i d a t e r e l l e r p a r t i e r . 2 .... C i r k u l æ r e s k r i v e l s e n e r s i d e n b l e v e t o p t r y k t s o m b i l a g t i l i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s v a l g c i r - k u l æ r e r , d o g e r c i r k u l æ r... 

824.  Betænkning nr. 1016 - betænkning om fritidsvirksomhed for børn og unge (fritidsundervisningslovens kap. ii) afgivet af et udvalg nedsat af undervisningsministeren i december 1983
e r , som d e s u p p l e r e r e l l e r e r a l t e r n a t i v t i l .... U n d e r v i s n i n g i f æ r d s e l s r e g l e r n e og k ø r s e l med k n a l l e r t - der j f r . f æ r d s e l s l o v e n er en f o r u d - s æ t n i n g for det o b l i g a t o r i s k e... k n a l l e r t k ø r e k o r t .... E r h v e r v s m æ s s i g e i n t r o d u k t i o n s k u r s e r - der kan m o t i v e r e e l e v e r fra " r e s t g r u p p e n " til at i n d g å i e k s i s t e r e n d e u n g d o m s u d d... V e d l o v æ n d r i n g i 1 9 5 4 i n d f ø r t e s r e g l e r o m t i l s k u d til u n g d o m s k l u b b e r e l l e r a n d r e f r i t i d s f o r a n s t a l t n i n g e r for u n g e m e n... 

825.  Betænkning nr. 1027 - kommunale diæter og vederlag betænkning fra det af indenrigsministeren den 15. april 1983 nedsatte udvalg om diæter og vederlag
m m e r s " a n d r e h v e r v " .... P i l o t u n d e r s ø g e l s e n h a r o m f a t t e t i a l t 2 3 p r i m æ r k o m m u - n e r , f o r d e l t e f t e r i n d b y g g e r t a l o g g e o g r a f i s k p l a c e r i n g , s a m... B l a n d t p r i m æ r k o m m u n e r n e h a r m a n s p u r g t d e t r e e g e n t l i g e m a g i s t r a t s s t y r e d e k o m m u n e r .... F r e d e r i k s b e r g k o m m u n e o g h o v e d s t a d s r å d e t h a r t i l u d v a l g e t u d a r b e j d e t e t t i l s v a r e n d e m a t e r i a l e .... o r a t æ n d r e d e n u g æ l d e n d e r e g l e r p å o m r å d e t .... 

826.  Betænkning nr. 1062 - betænkning om en reform af den juridiske kandidatuddannelse afgivet af et underudvalg under det faglige landsudvalg forde samfundsvidenskabelige og sociale uddannelser, nedsat af direktoratet for de videregående uddannelser i december 1984.
s t k . 3 På Å r h u s llniver«?itet k a n de i §§ 6 - 7 n æ v n t e s æ r l i g e p r ø - v e r a f l æ g g c s eftf»r 2 . d e l .... D e n i § 6 n æ v n t e p r ø v e k a n t i d - l i q s t nflsrgiios o f t r r f o r s t e A r n p r o v n .... Tj og § U s t k . 5 n æ v n t n u n c l t a q e l n c r k n n p r ø v e r t n g r n n m o f t o r n l m i n d p l i q n r n q l r r o m o m p r o v r r .... Ved beregningen tillægges karaktererne ligevæqt med følgen- de PTrinpre bpstemmpl^pr: 1 ) l i P i i n r n i n i t ' f ' •r h r n k l r r n p f o r d e t n j i i r i d i s k p p r n v p r , d e r u r... l g o r f ø r n t . p å r n p r o v p , t i l l æ g g e n v æ g t e n 1 1 / 2 . 2 ) V fil K nli r u Iwi u n t: Un i vi* r ft i t ri I i I I iri|i|r;i k u r n k l n r r r n r f nr flr s k r i f t l i g... 

827.  Betænkning nr. 1005 - betænkning ii om "rf. 2"s forlis afgivet af den af industriministeren den 20. maj 1983 nedsatte kommission
Denne k r æ n g n i n g s p r ø v e blev udført ved at der fra en kran før- tes en w i r e s l æ n g (to w i r e r ) til f a r t ø j e t s s t y r b o r d - s i d e h e r f r a under bunden til b a g... Hvad angår de øvrige u d f ø r t e forsøg ( k r æ n g n i n g s p r ø v e og rul- n i n g s p r ø v e ) skal det a n f ø r e s , at disse er u d f ø r t i nøje o v e r e n s s t e m - melse med S t a... F a r v a n d s d i r e k t o r a t e t går ud fra, at I n d u s t r i m i n i s t e r i e t m e n e r , at der burde have været a n v e n d t den i "Bygning af r e d n i n g s b å d e - Appendix I"... I n d u s t r i m i n i s t e r i e t finder det e n d v i d e r e i s k r i v e l s e n af 2 4 . s e p t e m b e r 1982 til p o l i t i d i r e k t ø r e n i K ø b e n h a v n k r i t i s a b e l t ,... Dette s y n s p u n k t er n æ r m e r e b e s k r e v e t i den nævnte s k r i v e l s e p k t . 8, h v o r a f b l . a . f r e m g å r , at " F a r v a n d s d i r e k t o r a t e t i f o r b i n d... 

828.  Betænkning nr. 1039 - betænkning om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål
Administrationen af kon ku r r ence r eg1er n e i EøFT art. 85 ff. er som det eneste område inden for EØF's rammer overdraget til Kommissionen.... G r ans kn ing_ qg_ 1 ignende .... Lovbek en d tg_ø r e Ise _ n rJL_ 528 af 17. oktober 1978 om _ Jo r a n s t aJJ: - ninger mod forstyrrelse _af_ r ad iomod tag_ning . § 9.... Iio_vL_ r! r •_ _18 a f 3 1 . _ _ir a ø n s t r_i ng__a f s ø f a r e n d e m . v . § 7 . XVIII. FORSIKRINGSLOVE M.V.... Lov n r . 499 af 29. november 191_2_ om kont r oJL__med__ arbejder af ædle metaller m,_v ._ §§ 9 - 10. XXII. REGISTERLOVE. Lov_nr_^ 29_.3_af 8. j_iJni 19_18_ om p r iva t e r e g i s t r e .... 

829.  Betænkning nr. 1015 - embedslæge- væsenet betænkning fra det af indenrigsministeren den 17. maj 1982 nedsatte udvalg vedrørende embedslægevæsenet.
_̂ £r£-'-£<9z.... - nes opmærksomhed på mangler samt stille fors;lag til f o r b e d r i n - ger - føre tilsyn med m e d i c i n a l p e r s o n e r på de cent:rale s u n d h e d s m y n - digheders vegne - føre tilsyn... med i n s t i t u t i o n e r .... a t o r e r henlagte o p g a v e r .... R e t s - medicin varetages i vid udstrækning af hospit aisansat te p a t o - loger og ligsyn af lokale læger samt en lægdommer ( c o r o n e r ) , mens m e n t a l o b s e r v a t i o n e r og t v... 

830.  Betænkning nr. 1014 - arve- og gaveafgift delbetænkning af givet af det af skatte- og afgiftsministeren nedsatte udvalg
-i ii 'Q O O O O O T 3 0 j MMMMMMMM U CM i-li-HrH^Hi-l H f l C n O a i d ) « r o o o r o r o r o S j < — I O O O O O O O O ( 0 4-1 f l > H M . . . . . öijtt O O O O O O O O iH — H Si M n O M M 1 cn o... 6 © U bi i - i r s i i n o o o o U '—• fl ^ ^ nes ino © CM o o o o o C O . r H r H t U Q ) • C T i C T i • i—i CL ri!... C ' U ' H i d r H r ' I O C N ffi a) "ti S H >—i C" cg w T3 Æ O »i 53 p> cL> S 4 - 1 c r > !H < • < • < • < • < • 'S -P 1 !... < r-i S rH cn M . . . .... • aicn • r H Q . < ; T l r H U *T O\ O) CN & rH p> id • • rH g ®U (Ö S rH Q) M M tn tn r-t+j ra H CN -H 4-1 rH id -P -H M D i p l W ' O O O O O O I Ö + J 4 H 4J O O O O O O r H t n r ö 4 H r H o... 

831.  Betænkning nr. 104 betænkning vedrørende ændringer i beværter lovgivningen første del afgivet af kommissionen af 1947 angående
det foreliggende materiale udviser, at følgende antal gæstgiverier ikke opfylder nedenstående i kommissionens forslag til bekendtgørelse, se side 21, opførte betingelser: Antal gæstgiverier, der .. , r... i -, j , . i Heraf antal gæstgiverier, ikke oplylder det pagæl- Bestemmelse i bekendt- d e n d e ^ Qg i ø y r i g t der ikke opfylder det gørelsesudkastet h e ] l e r i k k e a n d r e a f d c pågældende... O m b e v æ r t n i n g e r o g g æ s t g i v e r i e r . §54 . I. Alle beværtningslokaler er undergivet politiets og sundhedskommissionens tilsyn.... B e v æ r t n i n g e r o g g æ s t g i v e r i e r . §36. Alle beværtnings- og gæstgiverilokaler er underkastet tilsyn af politiet og sundhedskommis- sionen. §37.... O m b e v æ r t n i n g e r o g G æ s t g i v e r i e r . §70. Alle til Beværternæring benyttede Lokaler er undergivne Politiets og Sundhedskommissio- nens Tilsyn.... 

832.  Betænkning nr. 100 uddannelse af sygeplejersker m. m betænkning iii afgivet af det af indenrigsministeriet under 9. februar 1946 nedsatte udvalg om
Stigningen i tallene f o r h v i l k e d e r e r gJor t r e d e { d e foregående for sygedage, senge og sygeplejersker har væ- a f s n i t ' m e n i k k e h e l t ubetydelige antal fin- ret nogenlunde... R. Lord. B. A., L. L.... s k a l i d e n n e f o r b i n d e l s e b e m æ r k e s , a t i f ø l g e ' . t . , . - . , * .... Den arhge udgift til fri station og løn til samtlige e n f o r e l ø b i g b e r e g n i n g a f d e n » r e a l v æ r d i « , d e v e r ; o g u d e n f o r k u r s u S p e r i o d e r n e ligger således... s o m e l e v e r n e s a r b e j d e på a f d e l i n g e r n e k a n på 636.444 kr. »Realværdien« af elevernes arbejde a n s l å s at r e p r æ s e n t e r e , vil d e n n e s v a r e til d e n på... 

833.  Betænkning nr. 1055 - betænkning fra udvalget til forberedelse af en revision af lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner
Udvalgets bemærkninger h e r t i l : Man fores lår , at inst i tu tbestyre lsen vælges således, at de medlemmer, der skal være professorer e l l e r lektorer , vælges af a l l e v i - denskabelige... Dette er ikke ensbetydende med, at man ikke mener, at der er behov fo r , at de ansatte får mulighed fo r i et bredere forum at drøfte i n s t i t u t t e t s forhold og udvik l ing.... M i n i s t e r i e t s f o r s l a g : "§14. Der nedsættes for hvert hovedområde mindst ét studienævn.... Udvalgets bemærkninger h e r t i l : Man fores lår , at: det i s tk . 1 angives, at der nedsættes mindst et studienævn for hvert hovedområde.... Nedsættes der f l e r e studienævn under et hovedområde, skal disse hver for sig dække studier e l l e r dele af studier _a_t s tk . 2 ændres i overensstemmelse med udvalgets forslag om at henlægge... 

834.  Betænkning nr. 102 klientellet på arbejdsanstalterne en undersøgelse foretaget på foranledning af det af socialministeriet nedsatte udvalg angående forsorgen
Dominansgruppe: d e r e k r i m k r i m lait ^ k r i m k r i m lait Småkriminelle 4 87 27 118 13 45 43 41 Egentlig kriminelle 27 107 36 170 87 55 57 59 Talt. . . 31 . 194 63 288 100 100 100 100 97... Absolutte tal Relative tal A l d e r på u n d e r - „ , XT , , Stærkt Hjælpe- XT , • * • * .... -r spir. ab. spir. a.c.... -r spir. ab. spir. a.c.... -r spir. ab. spir. a.c.... 

835.  Betænkning nr. 1011 - relstedudvalgets rapport om behovet for undervisning i teknisk anvendelse af edb i de eksisterende tekniker- uddannelser afgivet som del-rapport af et af undervisningsministeren nedsat udvalg vedrørende edb i de tekniske uddannelser
En rapport med eventuelle forslag til nye teknikerudddannelser vil følge he re fte r .... R. V. Relsted. - 8 - Udvalgets anbefalinger.... Gruppen er af den opfattelse, at disse efteruddannelseskurser primært varetages af virksomhederne, organisationerne og de professionelle kursusarrangører, h e r u n d e r d e t e k - n i s k e s k o l... e r .... Grupper mener derfor, at de administrative funktioner b^r være en naturlig del af uddannelsen.... 

836.  Betænkning nr. 1012 - betænkning om systemeksport inden for uddannelsessektoren afgivet af den af undervisningsministeriet den 4. marts 1983 nedsatte styregruppe
Projektgruppen der har varetaget styregruppens sekretariatsopga- ver bestod af: Fuldmægtig Niels R. Korsby, Undervisningsministeriet. Cand.mag. Søren R. Christensen. Cand.mag. Peter Uffe Meier.... Tabel 7 Antallet af danske firmaer og institutioner inden for landbrugs- og levnedsmiddelsektoren, som udbyder uddannelses- og trænings- programme r.... Hermansen Niels Hummeluhr (formand) Henrik Iversen Niels Nielsen Karsten Olsen Søren R. Christensen Niels R.... Poul Bache 99 Bilag 2 S P Ø R G E S K E : M A Institutionens navn: Adresse : Telefonnummer: 1.... Indsamling af oplysninger om statslig sag- f o r at få n æ r m e r e vejledning. kundskab: Industriministeriet, den 14. januar 1981 ERLING JENSEN / H.... 

837.  Betænkning nr. 1007 - forslag til en 2-årig forsøgsordning for pastoralseminariet betænkning afgivet af det af kirkeministeriet den 7. maj 1980 nedsatte udvalg
MARGRETHE R.... Jørgen Peder Hansen. 31 2 32 V E J L E D N I N G I S T U D I E T V E D P A S T O R A L S E M I N A R I E T Udgivet af Pas to ra l eemina r i e t s d i r e k t l o n 1974. 33 F O R M Å L O G... U N D E R V I S N I N G E N a) ALMENT Pastoralseminariets undervisningsfag er dels kursusfag i januar, dels semesterfag, dels obligatoriske fag, dels fag, der gives som tilbud.... 

838.  Betænkning nr. 1022 - arbejdsministeriet udvalget vedrørende revision af funktionærloven betænkning om revision af funktionærloven
B E J D S G I V E R F O R E N I N G Vester Voldgade 113 Postboks 386 1503 København V BILAG 3a TelefonOl-12 33 11 Telex 1 64 64 danemp dk Telegram Arbejdsgiver Giro 5 40 08 99 BRINGES Folketingets... 00 o 0 MP1.' 1QS1} København, den L J WvJ», ' 3 O J Folketingets socialudvalg, ^u u 1 • k. i ar 1 4320-4Christiansborg, "•J-Dr- (Bede* Êufart i skrivelser deaoe ««^ vrdrvreode) 1218 København K. r^... G A N I S A T I O N E N I D A N M A R K Folketingets Socialudvalg Chri stiansborg 1218 København K.... Kopi af skrivelse af 27. september 198 2 med bilag vedlægges. 76 BILAG 9a TEKNISK LANDSFORBUND D E T E K N I S K E F U N K T I O N Æ R E R S F A G O R G A N I S A T I O N Arbejdsministeren Arbejdsministeriet... H , • \ : I, r 1982 VORREF J S J / M M 9 . 8 3 0 ME DL NR Angår: Ændring af funktionærlovens § 5, stk. 2.... 

839.  Betænkning nr. 1028 - pensionsudvalget betænkning om - delpension - samspilsproblemer - samordningsfradrag - førtidspensionering af tjenestemænd
V I R K N I N G V I R K N I N G E F T E R S K A T Ligningsmæss. Ligningsraæss. FØR fradrag:Fast fradrag: lønmodtager- 20.000 kr.... K N I N G V I R K N I N G E F T E R S K A T Ligningsmæss.... K N I N G V I R K N I N G E F T E R S K A T Ligningsmæss.... _J3 Her er der tale om et ægtepar der står umiddelbart foran pensionsalderen (67 å r ) .... situation som folkepensionister med en husleje på 24.ooo kr., store varmeudgifter samt behov for hjemmehjælp, opstiller de et regnskab, der ser således ud: Situationen med Situationen med <*ç>^ooo_]<r^... 

840.  Betænkning nr. 106 rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på færøerne, side 27 tabel 12,sidste linie: 117 skal være 119. 30 1. linie f.o.: 3
Skibe, j f r . bilagene 2-3.... - 46 - P O R S L A G TIL LOV OM FÆRØERNES REALKREDITINSTITUT. Kapitel I. Formål, hjemsted og organisation. § 1.... Denne lov træder i kraft den - 5 4 - B E M Æ R K N I N G E R TIL LOVFORSLAG OM FÆRØERNES REALKREDITINSTITUT ad § 1 .... "i\r banken har gitt lån, kan eieren ikke uten samtykke av ban- ken seige eller på annen måte avhende de formuegjenstander som ban- ken har pant i.... Anmelderens navn og bopæl (kontor) : F I S K E R F A R T Ø J . Stempel- og gebyr f r i t . P A N T E B R E V til FÆRØERNES REALKREDITINSTITUT ooOoo Underskrevne f.d.... 

841.  Betænkning nr. 1001 - retsinformationsrådets betænkning om en lovdatabase
t§.r?.!l<^£ juridiske informationssystem. 1. Beskrivelse af det_eksisterende informationssystem.... Opgørelsens resultat fremgår af nedenstående tabel: 21 5i§t£ij^y.tø^r_ _ _TiJL _2f^.en];li_2e Til pr ivate m i l l . k r . m i l l . k r . 1.... N° R (83) 3) indeholder nogle retningslinier for brugen af så- danne systemer.... Endvidere bør der tages stilling til nogle spørgs- mål i relation til ansvarsreglerne, jfr. afsnit R.... I n f o r m a t i o n s i r; d h o 1 d e t.... 

842.  Betænkning nr. 1021 - betænkning fra udvalget vedrørende arbejdsløshedskassernes fejludbetalinger
r. Tilsvarende gælder tilsyn med medlemsbidrag til staten. s.... P. r. v.... i u i l u r . y . k l .... S 3 - 3 I r - P 3 6 •> BILAG 1 det ikke undgås, at skønsmæssige vurderinger falder forskelligt ud.... o (r i Y Q " S ^ -̂iv s îïi es T V f 0 ^™ z d ( D 2 ^ a '̂-r f"> *—*. s o ^ œ A I : ' V § J : : ' S o S S ri O • VSX : : 4J x ».... 

843.  Betænkning nr. 1045 - betænkning om betydelige risici afgivet af det af arbejdsministeren den 23. januar 1981 nedsatte ekspertudvalg om betydelige risici
Endvidere kræver etablering af landbaserede olieledninger Miljøstyrelsens godkendelse, j f r .... Reader Imperial Chemical Industries A History London 1970 - 136 - - 137 - F O R O R D Denne redegørelse belyser de principper og fremgangsmåder, der kan være nytt i- ge i forbindelse med den... R. Taylor, Forsøgsanlæg Risø Professor, dr.techn. Knud Østergaard, Danmarks tekniske Højskole Civilingeniør C.W.... Sr, j f r , tabel 2.... Kvantitative risikoteorie;r 2.1.... 

844.  Betænkning nr. 1046 - beretning vedrørende registrering af gravminder afgivet af den af kirkeministeriet den 4. september 1984 nedsatte arbejdsgruppe
I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Indledning 5 Kirkegårdsmonumenter i Danmark, historisk redegørelse af mag.art.... En særlig type har en malet baggrund (guld eller sort) dækket af en glasplade, eller en glasplade med indskåret inskription og mønster anbragt på en støtte. 4 2 Bilag 2, U d d r a g a f l o v n... r . 291 a f 6 . j u n i 1984 o m m u s e e r m . v .... 

845.  Betænkning nr. 1041 - beskatning af ægtefæller betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg
Formueskat -f- 200 mill.kr. 800 0 -r- 200 1. + 2.... Over 500.000 I alt (1.000) 130 290 390 185 50 40 1.085 mill.kr. 40 - - 420 - - 1.250 - - 820 - - 370 - - 400 - - 3.300 kr. 310 - 1.450 - 3.200 - 4.430 - 7.400 - 10.000 + 3.040 mill.kr. 0 -r... •f- 2.380 -r- 8.190 -=- 3.650 -4- 2.810 -f- 2.060 + 1.300 4- 3.040 mill.kr. 120 210 190 90 40 •4- 50 600 kr. 570 2.000 730 670 250 4- 240 550 Anm.... Ægtefælle - Lønindkomst Overskud af ejendom Lønmodtagerfradrag Forsikringsfradrag Renteudgifter (ejendom) 250.000 6.000 9.000 2.000 40.000 0 3.000 0 1.000 20.000 Skattepligtig indkomst 205.000 -r... 18.000 Arbejdsindkomst Formueindkomst 239.000 -r 1.000 -34.000 -r 17.000 Skatteberegningerne i en gennemsnitskom- mune for indkomståret 1984 giver følgende be- løb, dels efter gældende regler, dels... 

846.  Betænkning nr. 1050 - kursgevinster og kurstab skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af afkast af investeringer i finansielle fordringer afgivet af skattelovrådet den 9. oktober 1984
, hvor en lønmodtager, der har optjent løn- nen for en periode, men mister denne fordring f.eks. i 75 forbindelse med arbejdsgiverens konkurs, ikke bliver beskattet af den optjente lønfordring, r?... r fordringen viser sig at være tabt.... Det offentlige modtager (før skat af overskud i den finansielle sektor) lavere skat -r 52.304 kr. hvortil kommer indtægten af stemplet af gældsbrevet med ca. + 3.000 kr. lait -r 49.304 kr. 8.3.... Den foreslåede § 7 tilsigter at afløse lig- ningslovens § 9 r om gevinst og tab på fordringer og gæld i fremmed valuta.... Lida Hulgaard Jørgen Jørgensen R. Koen-Nielsen (formand) Steen Langebæk Kaj Lotz Aage Michelsen (næs t formand) Niels Chr. Nielsen Leif Skov /Søren Sønderholm... 

847.  Betænkning nr. 1019 - retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet
Pr ovo ker ende _op t r æd en fra s kade lî d t es side. 2.3.3.1. Lovforslagets b_emærkning_er.... Forholde t̂ J^y^em J3r_aks ̂ s^ef ter_ § J3,_ s t k. 1^ og den al- mindelige er s tat ni ng s r e t. 2_̂ 4_._1̂ A Im indel ige bemær k n inger.... S ve r i g_e . Sverige indførte i 1971 en ordning med erstatning fra staten til ofre for strafbare handlinger. Efter reglerne, der blev fastsat i Kgl.... Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden myndighed. 3.5. _ _De n _e u r qpæ .is k e konvention _qm _e r s tatn ing. _ t il ofre _ f q r_ __ voldsforbrydelser.... Nævnet fastsatte erstatningen til 3.164 kr, idet man på den ene side forhøjede godtgørelsen fi>r svie og smerte dels i overensstemmelse med de efter dommen ændrede takster og dels på grundlag af oplysning... 

848.  Betænkning nr. 1042 - revision af kunsthåndværker- uddannelserne redegørelse afgivet af et af undervisningsministeren nedsat udvalg vedrørende revision af kunsthåndværkeruddannelserne
Kunsthåndværkerens virkefelt er bredt og b^r fortsat være det. Det spænder fra det nøgterne funktionsbestemte håndværk/brugs- kunst, til det helt frie udtryk i kunst/billede.... Uanset at kunsthåndværkeruddannelserne udg^r et generelt kultu- relt element i det danske samfund finder udvalget det nødvendigt, at der bringes bedre overensstemmelse mellem skolernes kapacitet og... Det er udvalgets generelle opfattelse, at det under alle omstæn- digheder b̂ >r sikres, at en helt eller delvis gennemfart kunst- håndværkeruddannelse giver merit i beslægtede uddannelser.... - 104 - Afsnit 3 Forslag til kunsthåndværker- og designeruddannelse m.v. 3171_Skolernes f°r^old_til_Skolen_for_Boligindretning1 Udvalget indstiller, at der hurtigt foretages en undersøgelse af... Den fremtidige tilgang, uddannelsens konkrete struktur og indhold m.m. g^r således, at udvalget ikke konkret har taget stilling til det fremtidige behov for lokaler og udstyr.... 

849.  Betænkning nr. 1059 - statsfinansieret udligning redegørelse fra det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering
(2) Beskatningsgrundlag i Fjends : 345.147 (3) Beskatningsgrundlag i hele landet: 305.992.756 (4) (2) i pct. af (3) : 0,11 ( 5 ) T i l s k u d s b e l ø b ( ( 4 ) g a n g e ( 1 ) ) i 1 . 0 0 0 k r... kommu- nernes beskatningsgrundlag givet ved, at beskatningsgrundlaget - 58 - for kommunen med det højeste beskatningsgrundlag - og kun for denne - stiger med én procent (fra 115.019 til 116.169 k r... Forestiller man sig herudover, at udgiftsbehovet for kom- munen med det laveste udgiftsbehov - og kun. for denne - falder med én procent (til 12.925 k r . ) , vil den samlede ændring i statstilskuddet... (dvs. til 77.831 k r . ) , kan det ud fra den beskrevne omskrivning beregnes, at skattetryksfaktoren skal nedsættes fra 25,8 pct. i det gældende system til 18,5 pct. i det nye system.... 

850.  Betænkning nr. 1010 betænkning om bevaringsværdige huse til beboelse afgivet af det af miljøministeren den 23. juli 1982 nedsatte udvalg om sikring af
Appendix 2 Redegørelse for de indhentede udtalelser fra kommunerne. »Kommuneundersøgelsen« 139 Appendix 3 Redegørelse for indhentede udtalelser fra organisationer, foreninger m.fl 153 Appendix 4 R... e d e g ø r e l s e f o r u d g i f t e r t i l v e d l i g e h o l d e l s e o g i s t a n d s æ t t e l s e . . . 1 6 7 Appendix 5 Beskatningsreglerne for fast ejendom og den skattemæssige betydning... Miljøministeriets planstyrelse og fredningsstyrelse 191 Bilag 2 U d v a l g e t s s k r i v e l s e a f 1 5 . d e c e m b e r 1 9 8 2 t i l k o m m u n e r n e . . . . 1 9 3 Bilag 3 Udvalgets skrivelse... r>4 / Rådgivning og Foreningen af ejere af fredede ejendomme og Selskabet for Bygnings- og vejledning Landskabskultur peger på vigtigheden af, at der samtidig gennemføres en øget rådgivning og vejledning... Adresse: Kommunaldirektør Arne R. Sørensen Administrationsbygningen, Fruegade 7, 4970 Rødby.... 

851.  Betænkning nr. 1037 - en fremtidig gartneripolitik betænkning fra landbrugsministeriets udvalg vedrørende de europæiske økonomiske fællesskabers politik på frugt- og gartneriproduktområdet
For det norske marked gælder, at man i mange år har anvendt et im- portlicenssystem, hvor der for potteplanter e;r en friperiode fra 15. december til 30. april.... Eet af incitamenterne til arealudvidelser har været fremkomsten af maskinelle høstmetoder til surkirsebær og solba^r.... S t a t s g a r a n t i for lån og r e n - t e t i l s k u d til e n e r g l b e s p a - B e l ø b e t på 19 ml II. rende foranstaltninger I kr. udgør totaItrammen væksthusgartnerier (1981) 5?... Import og produktion af agurker, kvartalsvis, 1977 og 1983; T 1 0 0 0 tOnS [—|: import 5 - F\\l r-̂ -. \ \ [\ \ I • Produktion \ \ \ \ \ \ \ \ 77 I J 83 f-^^ I 771 77} 83| 83] [ 77 | 77 | 83 | 83... Der kan efter Portugals og isa;r Spaniens optagel- se i EF komme et forstærket pres på markedet, som kan resultere i en yderligere nedgang i produktionen.... 

852.  Betænkning nr. 1013 - udvalget vedrørende de private skolers bygningsmæssige forhold betænkning om de private skolers økonomi en vurdering af de bygningsmæssige forhold
vedligeholdelses- og økonomiplan Friskoler, Private Grundskoler Højskoler, Landbrugsskoler, Efterskoler Husholdningsskoler og Private Gymnasieskoler UNDERVISNINGSMINISTERIET februar 1982 Udvalget vedr. de p r... i v a t e sko le r s bygningsmæssige forhold Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K.f t e l f . : 01 925300 72 73 — i — I N D L E D N I N G Undervisningsminister Dorte Bennedsen nedsatte i... grundlag af udviklingen i byggeindekset, der er forløbet således: Eksempel på omregning: Et projekt, der blev prissat i oktober 1979 til 1.270.000 kr. excl. moms omregnes således: 1.270.000 kr. x 359 , R-A... HELGE THOMSEN / Michael Ørnø 1 0 1 B I L A G S T A B E L L E R BILAGSFORTEGNELSE Side Tabel 1.... 

853.  Betænkning nr. 1026 billedkunst og fonogrammer- registrering til biblioteksafgift fonogrammer - registrering til biblioteksafgift betænkning fra udvalget
Følgende oplysninger findes under opslag på komßp_nis.k: - værktitler/værknummer, 41 - andre rettighedshavere t i l de enkelte t i t l e r (medkomponister, teks t for fa t te re , oversættere, forlæggere... f remst i l le t e l le r solgt eksemplar, som fordeles t i l de ophavs- mænd, der er repræsenteret i produktionen.... og 1.570 ikke-klassiske plader i 1983. 70 BILAG 6 Q^ersig.t_oveL_ssig.eelg.menter_i_koj:tkatalogLer Klassisk_musik Komponister: Alle komponister , dog normalt ikke fra an to log ip lade r... 

854.  Betænkning nr. 1004 - arbejdsministeriet udvalget vedrørende jobsikring for værnepligtige betænkning fra udvalget vedrørende jobsikring for værnepligtige
DE VÆRNEPLIGTIGES BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER EFTER HJEMSENDELSEN, SEPTEMBER 1980 50 F O R O R D På foranledning af Forsvarsministeriet har Forsvarets Center for Lederskab i sommeren 1980 foretaget... at ændre deres er- hvervsmæssige tilværelse ved hjemsendelsen, mens den anden halvdel videreuddannes, vender tilbage til tidligere arbejdsplads eller skal ud̂ at søge arbejde. 64 Bilag S P Ø R... 

855.  Betænkning nr. 1031 - redegørelse fra arbejdsgruppen til forenkling af afskrivningsloven (afskrivningsgruppen)
. = 5 U 2 n k r H- Fremregnede faktisk foretagne afskrivninger 153.363 kr. 357.848 kr. Fortjeneste, der beskattes efter § 29, stk. 1, jfr. lov om særlig ind- komstskat § 2, nr. 2, 97.152 kr.... Hvis forudsætningerne for forskudsaf- skrivningerne ikke opfyldes, eller kun op- fyldes delvis, forhøjes skatteansættelser- ne efter § 29 P, 29 Q og 29 R tilsvarende i de indkomstår, hvori der er forskudsaf... og på den anden si- de ejendommens ejendomsværdi (E) og dræ- ningsanlæggets totale levetid (T): A x R x N ExT Det antages, at levetiden ved almindelig vedligeholdelse kun undtagelsesvis kan reg- nes... § 29 R.... Givet på Christiansborg slot, den 19. december 1984 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. / IsI FOIGHEL 201... 

856.  Betænkning nr. 1056 - betænkning om anonyme vidner m.v. afgivet af retsplejerådet
I de under nr. 2-3 nævnte tilfælde kan retten på trods af vid- nef r itagelsesgrunden pålægge vidnet at afgive forklaring, når forklaringen anses for at være af afgørende betydning for sagens udfald... 3- ̂ e _a f v i 4 n ^ t ̂ OiLYJl JÏÏ 'JL •- SL1 f j e r n e l s e af tiltalte fra retssalen.... 

857.  Betænkning nr. 1038 - ophavsretligt biblioteksvederlag 5. delbetænkning fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen
Om tilsvarende betragtninger kan gøres gældende på det 'ner behandlede område må anses f r tvivlsomt, idet udvekslinger: af bøger mellem medlemslandene i høj grad er begrænset på grund af sprogforskellene... Hertil kommer spørgsmålet om over- sættelse r m.v.... 

858.  Betænkning nr. 1058_bind3 - arbejde undervisning fritid bind 3 arbejde undervisning fritid betænkning afgivet af det af justits- ministeren den 4. oktober 1982 nedsatte udvalg vedrørende be- skæftigelsen af de indsatte i krimi- nalforsorgen. bind 3- bilag
visn. hold + 1 udlæn- dingehold heldagsskole Herstedvester + 4* 20/52 + 16/6' 8. kl. 20/3 66 0 20/3 30/5 0 0 16/1-6 :- •4- + 3 + 20 6 nej nej nej nej nej ja/O nej 6 -=- -r... *kun formid- dagsunderv. 2dansk 'narko Ringe 2 44/7 44/9 98 44 28 6 10 10/3 4- 2 og 3 timer -i- nej nej ja/O nej nej nej nej Truck førei 3 -r- -r- 152 153 UDVALGET VEDRØRENDE... kan overføres tilnæste år, på følgende måde : 161 Forventede indtægter ialt -4- ikke-disponibel '/s af overheadtil- læg -̂ forventede udgifter (inkl. anlæg) i alt + overskud fra forrige år eller -r... 

859.  Betænkning nr. 1048 - betænkning om vagtvirksomhed afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber
bestemmel- ser om personlig observation på den lokalitet, der overvåges, eller om andre tilsvarende forholdsregler inden videregivel- se af alarminformationen til politiet, eller såfremt der ef- t e r... Bestemmelser om driften bør omfatte krav til behandlingen af det enkelte alarmsignal samt bestemmelser om service, reparation m.v. af det enkelte alarme- r ingsanlæg. 57 Vedrørende § 10. 2. pkt.... 

860.  Betænkning nr. 1034 - landbokommissionen 1. delbetænkning landbrugsloven
r*8 5.4. Jordbrugsmæssig udnyttelse. Landbrugslovens driftsbestemmelser skal bl.a. sikre en jordbrugs- mæssig udnyttelse af landbrugsjorderne i det omfang, de er egne- de til dyrkning.... , iao/i\ t o r a t e t (til 31. dec. 1984) Fuldmægtig Ivan Lubbers Jordbrugsdirekto- (fra 1. jan. 1985) ratet Efter at have afholdt 5 møder afgav underudvalget Første delrapport til Landbokommissionen... Hvis der imidlertid indføres lempeligere regler for selskabserhvervelser, j f r. afsnit 8, vil der formentlig være behov for anpartsregler, der så vidt muligt sidestiller flere personers mulighed for... pe:, ikke har bemærkninger til den gældende praksis efter lo- vens $ 7, hvorerter bopælskravet (8 år efter erhvervelse) også k c i f j C p l y l C i t a i l . c i . t C : ' f d i , t t ; f c l i f c r... 

861.  Betænkning nr. 1064 - ophavsret og edb 7. delbetænkning fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen
De emner, som nærværende delbetænkning omhandler, har været forhandlet in tens iv t under disse møder, og der er i a l t væsentligt nordisk enighed om de fremsatte fors lag og synspunk- te r .... Programmellet er en afgørende forudsætning for, at datamater overhovedet kan fungere, og det r-epræsenterer i dag meget store værdier, jfr. oplysningerne ovenfor i afsnit 1.... 

862.  Betænkning nr. 1053 - adoption af udenlandske børn og adoptionsformidling betænkning iv fra justitsministeriets adoptionsudvalg
plejehjem, at bringe parterne sammen til forhandling og modtage og atter udbetale vederlagsbeløb og andet deslignende, derimod ikke affattel- sen af et andragende om adoption eller anden bistand af ju- r... Ligesom efter 1914-loven omfatter den foreslåede bestemmel- se ikke: døgnpleje af unge, der er fyldt 14 år, eller dagpleje, døgnpleje af kortere varighed (indtil ca. 3 m d r . ) , som f.eks.... Ved de følgende overvejelser om almindelige begræns- ninger forudsætter udvalget, at antallet af formidlingsauto- r isat ioner holdes på et lavt niveau, således at et mere om- stændeligt og omkostningskrævende... 

863.  Betænkning nr. 1049 - det kommunale løntilsyn betænkning fra det af indenrigsministeren den 20. februar 1984 nedsatte udvalg om forenkling af kontrollen med oprettelse og aflønning af avancementsstillinger i kommunerne.
Udval- get har valgt at gennemgå problemstillingen konkret i relation til nogle typiske avancementsstillingsgrupper, nemlig: Ledende administrative stillinger (6), Ledende tekniske stillinger r§ 1, stk... For hver 1.000 indbyggere tildeles en kommune 3,4 point. 2 Modellen har som forventet: en høj forklaringsværdi (R ).... 

864.  Betænkning nr. 1 betænkning angående revision af sømandsloven afgivet af den af handelsministeriet den 31. marts 1949 nedsatte kommission j. h. schultz
SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1951 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Indledning 5 Udkast til sømandslov , 9 Bemærkninger hertil 28 Udkast til lov om ændringer i sølove 54... Fra Sverige f. d. justitierådet Emil Sandström, ordföranden August Lindberg, kom- merserådet Gunnar Böös, direktören Folke Lindahl, kaptenen Douglas Forssblad, skepps- redaren R. N.... anses det overladt den øverste af disse at foretage fordelingen af arbejdet mellem dem i samråd med maskin- chefen, forsåvidt ikke denne har truffet bestemmelse derom. 20 En vagthavende maskinmest&r... 

865.  Betænkning nr. 1067 - revision af kødlovgivningen betænkning afgivet af det af landbrugsministeren den 13. december 1984 nedsatte udvalg
R.... 

866.  Betænkning nr. 103 - betænkning angående pensionsforholdene for lærere ved de under undervisningsministeriet hørende private skoler fjerde del afgivet af det af undervisningsministeriet den 27. oktober 1947 nedsatte udvalg
R. Føns. Marie Frank. P. Haugen-Johansen. Bilag. 36 Udvalget angående privatskolelærernes pensionsforhold.... 

867.  Betænkning nr. 1043 - genteknologi & sikkerhed afgivet af indenrigsministeriets
R (84) 14 om introduktion af ikke-hjemmehørende arter.... R(84)16, i september 1984.... Det er Patentdirektoratets opfattelse, at mikroorganismer fremstillet ved gens- i / r / /^ plejsningsteknik principielt kan patenteres i lighed med andre mikroorganismer, såfremt patentlovens bestemmelser... 

868.  Betænkning nr. 1044 - samordning i sundhedsvæsenet betænkning fra det af indenrigsministeren nedsatte samordningsudvalg for sundhedsvæsenet
lidelser kræver oftest kun indlæggelse ved sygdom- mens opståen eller under en akut forværring, hvorefter patienten udmærket kan behandles af familielægen med støtte fra f.eks. praktiserende speciallæ- ge(r)... Nedlæggelse af skadestue(r). C. Rotationsordning mellem skadestuer.... Rørbæk Madsen, R. Sanchez m.fl. Ugeskr. Læg. 1983:145:3085-90. 294 LITTERATURFORTEGNELSE Noter om laboratorieydelser under sygesikringen, april 1984, Sygesikringens Forhandlingsudvalg.... 

869.  Betænkning nr. 1002 - udvalget vedrørende gennemførelse af 1. bankdirektiv for andelskasser lovgivning om andelskasser
Kun 5,9 mill.kr. af indlånene er rentebærende, - r o - deri resterende del af indlånene bærer ikke rente.... 

870.  Betænkning nr. 1017 - betænkning vedrørende gto's fremtid afgivet af det af ministeren for grønland den 11. juni 1981 nedsatte udvalg det administrative bibliotek slotsholmsgade 12 1216 københavn k
Regnskabet for 1982 kom til at se ud som følger: *) I dette beløb indgår 27,0 mio. kr. til televæsenets sikkerhedstjeneste for skibe og f/r. Dette regnskab er bevillingsmæssigt i balance.... 

871.  Betænkning nr. 1006 - betænkning om statslige støtteordninger til private kapitaloverførsler til udviklingslandene afgivet af det af regeringen i juni 1983 nedsatte udvalg
Referencer: William R. Cline. International Debt end the Stability of the World Economy. Institute for International Economics. Washington D. C. September 1983. The Brandt Commission, Common Crisis.... 

..