Kommentarer til ægtefællepensionslovens § 3

§ 3. Ægtefællerne kan ved separation eller skilsmisse uden forudgående separation aftale, at retten til ægtefællepension ikke skal bevares.


Forarbejder

Litteratur

Kommentarer til ÆPL § 3


Forarbejder

Bet. nr. 1466/2005: Ægtefællers pensionsrettigheder p. 246

Ministeriets almindelige bemærkninger til ÆPL § 3 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006 pkt. 3.4.

Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 3 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Litteratur

Irene Nørgaard i Pensionsretttigheders behandling, 2007, p. 111-112.

Linda Nielsen i Skilsmisseret, 2. udg., 2018, p. 238

Irene Nørgaard i Familieret, 4. udg., 2019, p. 309

Linda Nielsen i Familieretten, 9. udg., 2019, p. 233

Anita Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen i Familie- og arveret, 1. udg., 2020, p. 179

Kommentarer til ÆPL § 3

Spørgsmålet om retten til bevarelse af ægtefællepension er fra d. 01.01.2007 ikke længere et vilkår for separation eller skilsmisse, idet ÆL § 54 er ophævet.

Efter ÆPL § 3 kan ægtefællerne ved separation eller skilsmisse indgå aftale om, at retten til ægtefællepension ikke skal bevares.

Hvis der ikke indgås en sådan aftale, bevares retten til ægtefællepension, hvis ÆPL's betingelser er opfyldt.

Såfremt ægtefællerne indgår en sådan aftale, skal aftalen registreres af den institution eller myndighed, der skal udbetale pensionen, jf. ÆPL § 11. Afkaldet er dog materielt gyldigt, selv om det ikke er registreret af den pensionsudbetalende myndighed, jf. Pensionsrettigheders behandling p. 112

Den tidligere forskrift i EPL § 2, stk. 1 om, at en sådan aftale skulle fremgå af dom eller bevilling, er ikke videreført.

Ønsker ægtefællerne, at et afkald på ægtefællepension noteres i dommen eller bevillingen, er der ikke noget til hinder herfor. Afkaldet kan også optages i en bodelingsoverenskomst

Det er ikke muligt at aftale, at retten til ægtefællepension skal bevares, hvis ÆPL's betingelser ikke er opfyldt

Et afkald på retten til ægtefællepension, som er givet ved separationen eller skilsmisse, har virkning for eventuelt andre berettigede. Et afkald, som gives senere, påvirker ikke andre berettigedes ret til ægtefællepension, jf. ÆPL § 5, stk. 1, 2. pkt.


Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 3 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Efter § 3 kan ægtefællerne ved separation eller skilsmisse indgå aftale om, at retten til ægtefællepension ikke skal bevares. Såfremt ægtefællerne indgår en sådan aftale, skal aftalen registreres af den institution eller myndighed, der skal udbetale pensionen, jf. forslagets § 11. Den tidligere forskrift om, at en sådan aftale skal fremgå af dom eller bevilling er således ikke foreslået videreført. Om baggrunden herfor henvises til afsnit 3.4. i de almindelige bemærkninger

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20