Kommentarer til ægtefællepensionslovens § 18

§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.


Forarbejder

Litteratur

Kommentarer til ÆPL § 18


Forarbejder

Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 18 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Litteratur

Irene Nørgaard i Pensionsretttigheders behandling, 2007, p. 128-129.

Anita Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen i Familie- og arveret, 10. udg., 2018, p. 152

Linda Nielsen i Skilsmisseret, 2. udg., 2018, p. 236

Kommentarer til ÆPL § 18

Bestemmelsen fastsætter, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland. Loven kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.


Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 18 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Bestemmelsen fastsætter, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland. Loven kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20