Kommentarer til ægtefællepensionslovens § 7

§ 7. Har den tidligere ægtefælle indgået nyt ægteskab, og er såvel den fraskilte som den tidligere ægtefælles nuværende ægtefælle eller andre berettiget til ægtefællepension, eller er der i øvrigt flere berettigede, deles ægtefællepensionen imellem dem i forhold til det antal påbegyndte år, hvori hver af dem indtil separationen, skilsmissen eller dødsfaldet har været gift med den tidligere ægtefælle. Den nuværende ægtefælles andel skal dog mindst udgøre 1/3 af pensionen.


Forarbejder

Litteratur

Kommentarer til ÆPL § 7


Forarbejder

Bet. nr. 1466/2005: Ægtefællers pensionsrettigheder p. 247-248

Ministeriets almindelige bemærkninger til ÆPL § 7 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 7 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Litteratur

Irene Nørgaard i Pensionsretttigheders behandling, 2007, p. 116-117.

Anita Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen i Familie- og arveret, 10. udg., 2018, p. 154

Linda Nielsen i Skilsmisseret, 2. udg., 2018, p. 239

Irene Nørgaard i Familieret, 4. udg., 2019, p. 310-311

Linda Nielsen i Familieretten, 9. udg., 2019, p. 234

Kommentarer til ÆPL § 7

ÆPL § 7, 1. pkt.  svarer med en mindre ændring til EPL § 2, stk. 3.

Det følger af bestemmelsen, at såfremt den tidligere ægtefælle har indgået nyt ægteskab, og er såvel den fraskilte som den nuværende ægtefælle berettiget til ægtefællepension, eller er der i øvrigt flere berettigede, deles ægtefællepensionen imellem dem i forhold til det antal påbegyndte år, hvori hver af dem indtil separationen, skilsmissen eller dødsfaldet har været gift med den bidragspligtige. Dette er en ændring i forhold til EPL § 2, stk. 3, hvor pensionen skal ligedeles, såfremt den skal deles mellem flere end to berettigede.

Efter ÆPL § 7, 2. pkt. skal den tidligere ægtefælles nuværende ægtefælles andel dog mindst udgøre 1/3 af pensionen. En frasepareret ægtefælle, der er berettiget til ægtefælledækning efter ÆPL § 1, stk. 4, er stillet som en nuværende ægtefælle, idet ægtefællepensionsretten i disse tilfælde ikke berøres af separationen.

En frasepareret eller fraskilt ægtefælle er - i modsætning til reglerne i EPL - ikke sikret mindst 1/3 af ægtefællespensionen.

Er der en nuværende ægtefælle, der har ret til 1/3 i kraft af minimumsreglen i ÆPL § 7, 2. pkt, deles de resterende 2/3  af ægtefællepensionen mellem de øvrige berettigede forholdsmæssigt efter antallet af påbegyndte år.


Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 7 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Forslaget til § 7, 1. pkt. , svarer med en mindre ændring til § 2, stk. 3, i den gældende lov. Det følger af bestemmelsen, at såfremt den tidligere ægtefælle har indgået nyt ægteskab, og er såvel den fraskilte som den nuværende ægtefælle berettiget til ægtefællepension, eller er der i øvrigt flere berettigede, deles ægtefællepensionen imellem dem i forhold til det antal påbegyndte år, hvori hver af dem indtil separationen, skilsmissen eller dødsfaldet har været gift med den bidragspligtige. Dette er en ændring i forhold til den gældende lovs § 2, stk. 3, hvor pensionen skal ligedeles, såfremt den skal deles mellem flere end to berettigede.

Efter forslagets § 7, 2. pkt. , skal den tidligere ægtefælles nuværende ægtefælles andel dog mindst udgøre 1/3 af pensionen. En frasepareret ægtefælle, der er berettiget til ægtefælledækning efter § 1, stk. 4, er stillet som en nuværende ægtefælle, idet ægtefællepensionsretten i disse tilfælde ikke berøres af separationen.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20