Kommentarer til ægtefællepensionslovens § 16

§ 16. Hustruer, der er fraseparerede ved lovens ikrafttræden, bevarer ret til enkepension efter lov nr. 102 af 14. marts 1941 om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse.


Forarbejder

Litteratur

Kommentarer til ÆPL § 16


Forarbejder

Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 16 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Litteratur

Irene Nørgaard i Pensionsretttigheders behandling, 2007, p. 128-129.

Anita Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen i Familie- og arveret, 10. udg., 2018, p. 152

Linda Nielsen i Skilsmisseret, 2. udg., 2018, p. 236

Kommentarer til ÆPL § 16

Hustruer, der er frasepareret ved lovens ikrafttræden d. 01.01.2007, bevarer i separationsperioden deres ret til enkepension efter den hidtil gældende EPL. Ved en efterfølgende skilsmisse finder ÆPL's bestemmelser anvendelse.


Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 16 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Hustruer, der er frasepareret ved lovens ikrafttræden, bevarer i separationsperioden deres ret til enkepension efter den hidtil gældende lov . Ved en efterfølgende skilsmisse finder lovforslagets bestemmelser anvendelse.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20