Kommentarer til ægtefællepensionslovens § 17

§ 17. Denne lov medfører ingen ændring i den ret til bevarelse af ægtefællepension, som nogen efter en pensionsordning havde ved lovens ikrafttræden.


Forarbejder

Litteratur

Kommentarer til ÆPL § 17


Forarbejder

Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 17 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Litteratur

Irene Nørgaard i Pensionsretttigheders behandling, 2007, p. 128-129.

Anita Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen i Familie- og arveret, 10. udg., 2018, p. 152

Linda Nielsen i Skilsmisseret, 2. udg., 2018, p. 236

Kommentarer til ÆPL § 17

Den nye ÆPL ændrer ikke en ret til bevarelse af ægtefællepension, som nogen efter en pensionsordning havde ved lovens ikrafttræden. Dette indebærer, at der ikke gøres indgreb i allerede erhvervede pensionsrettigheder efter den hidtil gældende EPL.

Se i øvrigt om bevarelse af enkepension efter EPL


Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 17 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Den nye lov ændrer ikke en ret til bevarelse af ægtefællepension, som nogen efter en pensionsordning havde ved lovens ikrafttræden. Dette indebærer, at der ikke gøres indgreb i allerede erhvervede pensionsrettigheder efter den hidtil gældende lov.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20