FORBUDET MOD ANVENDELSEN AF SUNDHEDSANPRISNINGER I MARKEDSFØRINGEN AF FØDEVARER”

Specialeafhandling af Trine Haag Kreisler

Københavns Universitet, februar 2000.

Forfatteren kan pr. e-mail kontaktes med kommentarer eller spørgsmål til specialet.


Indholdsfortegnelse

Danmark
Summary Sverige               
Indledning Spanien
Sundhedsanprisninger Konklusion
EU EU’s Olivenoliekampagne 
Codex Alimentarius Ytringsfrihed 
Confederation of the Food and Drink Industries of the EU     Konklusion og afslutning 

  

          

 

      EU

      Vildledning

      Sundhedsanprisninger

      Fødevarer og lægemidler

      Mærkning, præsentationsmåde og reklame    

      Sundhedsoplysning

      Retssubjekter     

      Sammenfatning EU

 

       Danmark      

       Beskrivelse af dansk ret    

       Administrativ praksis om kolesterol

       Sammenligning af dansk ret og mærkningsdirektivet

 

      Sverige

      Beskrivelse af svensk ret

      Sammenligning af svensk ret, dansk ret og mærkningsdirektivet

 

      Spanien

      Beskrivelse af spansk ret

      Sammenligning af spansk ret, dansk ret og mærkningsdirektivet

 

      EU’s Olivenoliekampagne 

      Beskrivelse af EU's olivenoliekampagne 

      Vurdering af olivenoliekampagnens lovlighed  

      De danske myndigheders holdning til olivenoliekampagnen                     

      Konklusion

Indholdsfortegnelse


Kapitel 1..........
Indledning.......
1.1.             Præsentation af emnet            
1.2.             Problemformulering
1.3.             Afgrænsning   
 
Kapitel 2..........
Sundhedsanprisninger................
2.1.       EU.......

2.1.1.                  Vildledning    
2.1.2.                  Sundhedsanprisninger           
2.1.3.                  Fødevarer og lægemidler..
2.1.4.                  Mærkning, præsentationsmåde og reklame  
2.1.5.                  Sundhedsoplysning                 
2.1.6.                  Retssubjekter  
2.1.7.                  Sammenfatning EU     

2.2.       Codex Alimentarius
2.3.             Confederation of the Food and Drink Industries of the EU       
2.4.       Danmark

2.4.1.                  Beskrivelse af dansk ret
2.4.1.1.                      Fødevareloven                     
2.4.1.1.1.                      Fødevarer                     
2.4.1.1.2.                      Mærkning og reklame                     
2.4.1.1.3.                      Vildledning                     
2.4.1.1.4.                      Sundhedsanprisninger                     
2.4.1.1.5.                      Sundhedsoplysning                     
2.4.1.1.6.                      Retssubjekter                     
2.4.1.2.                      Lægemiddelloven                     
2.4.1.2.1.                      Lægemidler                     
2.4.1.2.2.                      Lægemiddellovens reklamebestemmelser                     
2.4.1.2.3.                      Reklame                     
2.4.1.2.4.                      Sygdom                     
2.4.1.3.                      Markedsføringsloven                     
2.4.1.3.1.                      Anvendelsesområde                     
2.4.1.3.2.                      God markedsføringsskik og vildledende reklame                     
2.4.1.3.3.                      Forhåndsgodkendelse                     
2.4.2.                  Administrativ praksis om kolesterol.
2.4.2.1.                      Syrnet mejeriprodukt                     
2.4.2.2.                      Havregryn                     
2.4.2.3.                      Fedtprodukt                     
2.4.2.4.                      Fedtprodukt                     
2.4.2.5.                      Sammenfatning administrativ praksis                     
2.4.3.                  Sammenligning af dansk ret og mærkningsdirektivet       
2.5.       Sverige
2.5.1.                  Beskrivelse af svensk ret..
2.5.2.                  Sammenligning af svensk ret, dansk ret og mærkningsdirektivet       
2.6.       Spanien            
2.6.1.                  Beskrivelse af spansk ret.
2.6.2.                  Sammenligning af spansk ret, dansk ret og mærkningsdirektivet       
2.7.             Konklusion kapitel 2
 
Kapitel 3........
EU’s Olivenoliekampagne
3.1.             Beskrivelse af EU's olivenoliekampagne        
3.1.1.                  Baggrunden for kampagnen
3.1.2.                  Informationen af sundhedspersoner           
3.1.3.                  Informationen af offentligheden                 
3.2.             Vurdering af olivenoliekampagnens lovlighed
3.2.1.                  Vurdering af olivenoliekampagnen i henhold til dansk ret

3.2.1.1.                      Reklame                     
3.2.1.2.                      Vildledning                     
3.2.1.3.                      Sundhedsanprisninger                     
3.2.2.                  Vurdering af olivenoliekampagnen i henhold til EU-retten  
3.3.       De danske myndigheders holdning til olivenoliekampagnen      
3.3.1.        Er kampagnen udarbejdet af EU ?        
3.3.2.                  Virksomheder, handlende og lignende 
3.4.             Konklusion kapitel 3
 
Kapitel 4........
Ytringsfrihed
4.1.             Sundhedsanprisninger og ytringsfrihed
4.1.1.                  Grundloven § 77
4.1.2.        Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, art. 10.
4.1.3.                  Grundloven § 77 og Menneskerettighedskonventionen art. 10.
4.2.             Konklusion kapitel 4... 
 
Kapitel 5........
Konklusion og afslutning..... 
 
Summary......

Bilag 1........... 
 
Ordliste......... 
 
Kilder............