Boligpolitik


2001

Jens Erik Udsen i HUSET nr. 10/2001 p. 3: Vi gentager spørgsmålet.

Jens Erik Udsen i HUSET nr. 11/2001 p. 3: Valgkamp uden boligpolitiske spørgsmål - mod dog!

HUSET nr. 11/2002 p. 10-12: Fem boligpolitiske spørgsmål.

Jens Erik Udsen i HUSET nr. 12/2001 p. 3: 100 dage.

Ina Thorndal i HUSET nr. 12/2001 p. 8: ED's kommentar til regeringsgrundlaget.

Ina Thorndal i HUSET nr. 12/2001 p. 10: Sammensætningen af Folketingets nye Boligudvalg.

HUSET nr. 12/2001 p. 12: Regeringens boligpolitiske oplæg - Vismændenes anbefalinger.

Johnny Kelk i HUSET nr. 12/2001 p. 22-23: Boligmangel - en storby problematik.

Ref. af indlæg fra Rikke Hvilshøj - boligpolitisk ordfører for Venstre.

Halfdan Krag Jespersen i TBB 2001.3-5: En ubrugelig rapport.

Anmeldelse af BY og BYG: Boligpolitiske problemer og udfordringer.

2002

Jens Erik Udsen i HUSET nr. 1/2002 p. 3: Den almene boligsektor er ikke et adgang forbudt-område.

Johnny Kelk i HUSET nr. 1/2002 p. 4-6: Udmelding fra socialminister Henriette Kjær - regelforenkling og administrative lettelser.

Jens Erik Udsen i HUSET nr. 2/2002 p. 3: Nældens rod.

Gert Nielsen i HUSET nr. 4/2002 p. 14-18: Skal de almene boliger sælges, malkes eller udvikles?

John R. Frederiksen i HUSET nr. 5/2002 p. 3: Boligmarkedet skal afreguleres.

Poul-Ove Kühnel i HUSET nr. 5/2002.4-7: De Radikale: Boligmarkedet skal afreguleres.

Birger Grubbe i HUSET nr. 5/2002 p. 9-10: Ønskes der mangfoldighed i boligmarkedet..?

Påpeger, at privat udlejningsbyggeri koster ca 16.000 kr. pr kvm, og ved en afkastprocent 5,5 skal huslejen udgøre 1.130 kr. pr kvm. En lejlighed på 100 kvm skal derfor koste 9.417 kr om måneden ekskl. el, vand og varme.

Thomas Torp i HUSET nr. 5/2002 p. 11-13: Økonomiske incitamenter skal give nybyggeri.

Henriette Kjær i HUSET nr. 8/2002 p. 26-27: Lejeboligmarkedet trænger til eftersyn.

John R. Frederiksen i HUSET nr. 9/2002 p. 3: Langtidsholdbart boligforlig ønskes.

Thomas Torp i HUSET nr. 9/2002 p. 4-8: Boligudspil får blandet modtagelse.

John R. Frederiksen i HUSET nr. 10/2002 p. 3: Katalog med muligheder.

Bendt Bendtsen i HUSET nr. 10/2002 p. 4-6: Vækst og fornyelse på boligmarkedet.

Rolf Norstrand i HUSET nr. 10/2002 p. 8-11: Udlejningsboliger der imødekommer danskernes behov.

Carina Christensen i HUSET nr. 10/2002 p. 12-13: Mere variation - flere valgmuligheder.

Lissa Mathiasen i HUSET nr. 10/2002 p. 14-15: By- og boligpolitik er velfærdspolitik.

Neils Helweg Petersen i HUSET nr. 10/2002 p. 16-18: Balance på boligmarkedet.

Inge-Lene Ebdrup i HUSET nr. 10/2002 p. 20-21: Flere boliger, de steder hvor der er boligmangel.

Keld Albrechtsen i HUSET nr. 10/2002 p. 22-23: Fra slemt til værre.

Freddie h. Madsen i HUSET nr. 10/2002 p. 24-26: Boligpolitikkens puslespil.

Morten Homann i HUSET nr. 10/2002 p. 27-29: Frit boligvalg kræver flere boliger.

Tove Videbæk i HUSET nr. 10/2002 p. 30-32: Fremtidens boligpolitik - en god bolig til alle.

Niels Kærgård i HUSET nr. 10/2002 p. 33-34: Lejermarkedet er forkvaklet.

John R. Frederiksen i HUSET nr. 11/2002 p. 3: Så langt, så godt.

HUSET nr. 11/2002 p. 5-8: Boligforlig.

Optryk af aftalen af 15.10.2002.

Hans Henrik Bonde Eriksen og Kristian Nørskov Stidsen i HUSET nr. 11/2002 p. 9-15: Fokus på boliger - vækst i boligsektoren. Skattemæssige forhold.

Hans Henrik Bonde Eriksen og Kristian Nørskov Stidsen i HUSET nr. 12/2002 p. 26-30: Lovforslag af 6. november 2002 - den skattemæssige udmøntning af Boligforliget.

2003

Thomas Torp i HUSET nr. 1/2003 p. 4-7: Behersket optimisme efter boligpakken.

Hans Henrik Bonde Eriksen og Kristian Nørskov Stidsen i HUSET nr. 1/2003 p. 12-14: Boligforliget er nu vedtaget.

John R. Frederiksen i HUSET nr. 2/2003 p. 3: En ny og interessant perspektivering i boligdebatten.

Sune Worm Mortensen i HUSET nr. 2/2003 p. 4-8: Boligmarkedet i Københavns og Frederiksberg Kommuner.

John R. Frederiksen i HUSET nr. 3/2003 p. 3: Måske får vi svar på landsmødet.

Arne Møllin Ottosen og Karina Hejlesen i Ejendomsmægleren nr. 4/2003 p. 22-23 og i HUSET nr. 3/2003 p. 7-9: Nye fordelagtige fradragsregler. Til fremme af privat udlejningsbyggeri.

John R. Frederiksen i HUSET nr. 4/2003 p. 3: God start - men potentiale til meget mere.

John R. Frederiksen i HUSET nr. 5/2003 p. 3: Når regler overhales inden om ...

John R. Frederiksen i HUSET nr. 6-7/2003 p. 3: Varm sommer og spændende efterår.

John R. Frederiksen i HUSET nr. 6-7/2003 p. 4-6: Forstenet boligstruktur.

Morten Homann i HUSET nr. 6-7/2003 p. 14: Regelforenkling i boliglovgivningen.

John R. Frederiksen i HUSET nr. 8/2003 p. 3: En overdimensioneret sommeragurk.

Om Berlingske Tidendes forsidehistorie: "Bolighajer sætter lejere på gaden".

Johnny Kelk i HUSET nr. 8/2003 p. 4-7: Ulven kommer.

Gennemgang af sagen vedr. renovering af Bachersvej 13, Amager.

Lars Langkjær i HUSET nr. 8/2003 p. 8-9: Kort om ulven.

Lars Langkjær i HUSET nr. 10/2003 p. 4-6: Regelforenkling og modernisering ag lejeloven i Danmark - Kan erfaringer fra de øvrige nordiske lande bruges?

John R. Frederiksen i HUSET nr. 11/2003 p. 3: Den rene regelforenkling skal tilstræbes

Johnny Kelk i HUSET nr. 11/2003 p. 21-22: Boligpolitisk åbningsdebat.

John R. Frederiksen i HUSET nr. 12/2003 p. 3: Bonus pater familias.

Kritik af Socialministeriets fremsættelse af lovforslag, der førte til lov nr. 470 af 09.06.2004 (Behandling af husordenssager ved huslejenævn og beboerklagenævn, begrænsning af adgangen til at opkræve større huslejestigninger og til opsigelse ved ombygning)).

Mogens Dürr i HUSET nr. 12/2003 p. 4-10: Et unødvendigt lovforslag.

Kritik af Socialministeriets fremsættelse af lovforslag, der førte til lov nr. 470 af 09.06.2004 (Behandling af husordenssager ved huslejenævn og beboerklagenævn, begrænsning af adgangen til at opkræve større huslejestigninger og til opsigelse ved ombygning)).

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 12/2003 p. 11-17: Har succes med at bygge "beliggenhed".

Om byggeriet af Ørestaden.

Husbåde

Generelt om husbåde.

Hanne Mølbeck i UfR 2001 B.487-493: Husbåd - hus eller båd?

Sandy Thorland i Ejendomsmægleren nr. 10/2003 p. 4-7: Fremtidens flyder.

Samtale med Laust Nørgaard fra Hus-På-Vand.

Jørgen Møller i Ejendomsmægleren nr. 10/2003 p. 8-9: Amsterdam - husbåde og arkitektur.

Jørgen Møller i Ejendomsmægleren nr. 10/2003 p. 8-9: Husbåde i Amsterdam.

Hanne Mølbeck i Ejendomsmægleren nr. 11/2003 p. 20-23: Husbåde - en ny udfordring.

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 10/2004 p. 16-17: Husbådshandel kan føre ud på dybt vand (ref. af DE's husbådskursus i Odense d. 08.09.2004)

TfS 2003.849 LR (SKM2003.418 LR): Ligningsrådet udtalte, at 4 nærmere beskrevne husbåde måtte anses for skibe i afskrivningslovens forstand, da de kunne flyde og var beregnet til at kunne flyttes ved at bevæge sig gennem vand, da de havde en vis størrelse, og da de kunne registreres i Skibsregisteret som skibe og belånes efter de regler, der gælder for skibe (sølovens regler for skibspant), samt da det løbende slid, som en husbåd udsættes for, er sammenligneligt med det slid, som et skib udsættes for.

TfS 2004.94 TSS (SKM2004.14 TSS): Husbåde anses momsmæssigt for at skulle sidestilles med lystfartøjer. Udlejning af havneplads/liggeplads til en husbåd er momspligtig.

Indretning af boliger i kontorer

Trine Vie Madsen og Lise Westphal i Ejendomsmægleren nr. 9/2003 p. 5-7: Hvor meget kan konverteres?

Fra erhvervslokaler til boliglokaler.

Sandy Thorland i Ejendomsmægleren nr. 9/2003 p. 8-9: Fra firma til fremtidens bolig.

Lise Westphal i Ejendomsmægleren nr. 9/2003 p. 10-11: Århus-modellen.

Om midlertidig udlejning af erhverv til bolig.

Lise Westphal i Ejendomsmægleren nr. 9/2003 p. 12: Nye lovgivningsinitiativer på vej.

Sandy Thorland i Ejendomsmægleren nr. 9/2003 p. 14: Lejeloven er gearet til konvertering.

Sandy Thorland i Ejendomsmægleren nr. 9/2003 p. 14-15: Hårfin afstand mellem minus og plus.

Sandy Thorland i Ejendomsmægleren nr. 9/2003 p. 15: Besværligt og dyrt.

Sandy Thorland i Ejendomsmægleren nr. 9/2003 p. 16: Bevar ejendommens sjæl.

Lise Westphal i Ejendomsmægleren nr. 9/2003 p. 17: ATP konverterer ikke.

Sandy Thorland i Ejendomsmægleren nr. 9/2003 p. 18-19; Hvad siger boligmæglerne?

Rolf Nordstrand i HUSET nr. 8/2003 p. 16-17: Boliger i gamle kontorer.

Henrik Rasmussen i HUSET nr. 8/2003 p. 22-23: Fra ældre kontorejendomme til attraktive boliger.

Om ombygning af Falkoner Allé 90, Frederiksberg.

Katrine Strodtmann i HUSET nr. 11/2003 p. 17-18: Fra erhverv til bolig.

Om konvertering af kontor- og butikslokaler til boliger.

Indretning af taglejligheder

Bente Naver i Ejendomsmægleren nr. 11/2002 p. 12-15: Taglejligheder i uudnyttede tagetager.

Mogens Dürr i HUSET nr. 5/2002 p. 14-17: Flere tagboliger - en indtægtskilde for Københavns Kommune

Lars Tholstrup Hermansen i HUSET nr. 6-7/2002 p. 16-19: At bo på byens tag.

Per Lüchtemeier i HUSET nr. 9/2002 p. 17-19: Konverteringens kunst og Stedets egenart.

Om taglejligheder.

Peter Jahn i HUSET nr. 9/2002 p. 20-22: Himmelrum - boliger på byens tage.

Nykredit i HUSET nr. 11/2002 p. 16-17: Byens tage.

Leif B. Christensen i HUSET nr. 12/2002 p. 20-22: Har fået uventet succes med store penthouse lejligheder.

Om Laurits Sørensens Gård.

Johnny Kelk i HUSET nr. 12/2002 p.31: Udsigt til byens tage.

Elsebeth Due Kjeldsen i HUSET nr. 5/2003 p. 24-25: Inspiration til indretning af nye tagboliger i Århus Midtby.

Søren Damgaard i HUSET nr. 6-7/2003 p. 20-22: Udnyttelse af ubenyttede loftslokaler - en oversigt over udvalgte juridiske problemstillinger.

Susanne Rendtorff i HUSET nr. 11/2003 p. 28-29: Tagboliger i ejerlejligheder.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20