Boligstøtte

Love

Bekendtgørelser

Skrivelser

Vejledninger

Artikler

Retspraksis

Beregning af boligstøtte


Love

Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekg. nr. 229 af 12.02.2021

Bekendtgørelser

Bekg. nr. 1269 af 23.10.2023 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2024

Bekg. nr. 1409 af 17.10.2022 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2023

Bekg. nr. 2008 af 03.11.2021 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2022

Bekg. nr. 1584 af 07.07.2021 om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekg. nr. 1664 af 20.11.2020 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2021

Bekg. nr. 1106 af 11.11.2019 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2020

Bekg. nr. 1263 af 09.11.2018 om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte

Bekg. nr. 1262 af 09.11.2018 om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte

Bekg. nr. 1198 af 02.10.2018 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2019

Bekg. nr. 1669 af 16.12.2015 om udbetaling af boligstøtte

Bekg. nr. 1668 af 16.12.2015 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2016

Bekg. nr. 1162 af 31.10.2014 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2015

Bekg. nr. 138 af 11.02.2013 om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte

Bekg. nr. 137 af 11.02.2013 om opgørelse af boligudgiften af § 18 i lov om individuel boligstøtte

Bekg. nr. 136 af 11.02.2013 om beregning af bruttoareal efter boligstøtteordningen

Bekg. nr. 135 af 11.02.2013 om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte

Bekg. nr. 1146 af 23.09.2013 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2014

Bekg. nr. 1020 af 29.10.2012 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2013

Bekg. nr. 1027 af 04.11.2011 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2012

Bekg. nr. 1072 af 11.11.2009 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2010

Bekg. nr. 934 af 19.09.2008 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2009

Bekg. nr. 982 af 28.09.2006 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2007

Bekg. nr. 611 af 15.06.2006 om opgørelse af boligudgiften efter § 18 i lov om individuel boligstøtte

Bekg. nr. 948 af 10.10.2005 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2006

Bekg. nr. 967 af 22.09.2004 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2005

Bekg. nr. 810 af 29.09.2003 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2004

Bekg. nr. 833 af 03.10.2002 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2003

Bekg. nr. 898 af 12.10.2001 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst for 2002

Bekg. nr. 994 af 08.11.2000 om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte

I kraft 01.01.2001.

Bekg. nr. 919 af 10.12.1999 om opgørelse af den hidtidige og nuværende boligudgift efter § 27 i lov om individuel boligstøtte

Bekg. nr. 912 af 09.12.1999 om opgørelse af boligudgiften efter § 18 i lov om individuel boligstøtte.

Bekg. nr. 771 af 14.10.1999 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst for 2000

Bekg. nr. 722 af 15.09.1999 om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte.

Bekg. nr. 723 af 15.09.1999 om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte.

Skrivelser

Skrivelse nr. 9255 af 29.03.2023 om hjælp til borgere i hjemløshed - til indbo og indskud til bolig

Skrivelse nr. 9451 af 19.06.2018 om orientering om ændring af lov om individuel boligstøtte – børns indkomst udgår af boligstøtteberegningen

Fra d. 01.01.2019.

Skrivelse nr. 9319 af 18.05.2015 om boligstøtte

Nye regler boligstøtte for kollektive bofællesskaber i familieboliger, der består af 3 eller 4 personer. Børn tæller ikke med i opgørelsen over antal personer.

Skrivelse nr. 9310 af 20.05.2009 med Orientering om ændring af lov om individuel boligstøtte – forhøjet boligstøtte til personer i anviste almene ældreboliger og lignende udlejningsboliger

Skrivelse nr. 9144 af 25.04.2008 fra Velfærdsministeriet med orientering om lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Udbetaling af boligstøtte til nye støttemodtagere i private andelsboliger m.v. som lån.

Skrivelse nr. 9020 af 14.02.2002 om individuel boligstøtte opgørelse af formue når ægtefællers husstandsfællesskab ophører

Vejledninger

Vejledning nr. 9983 af 10.11.2023 om regulering pr. 1. januar 2024 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

Vejledning nr. 9908 af 09.11.2021 om regulering pr. 1. januar 2022 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

Vejledning nr. 9882 af 03.12.2020 om regulering pr. 1. januar 2021 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

Vejledning nr. 10025 af 15.11.2019 om regulering pr. 1. januar 2020 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

Vejledning nr. 10024 af 15.11.2019 om regulering pr. 1. januar 2019 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

Vejledning nr. 10091 af 20.12.2018 om regulering pr. 1. januar 2019 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

Vejledning nr. 9530 af 29.06.2018 om regulering pr. 1. januar 2018 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

Vejledning nr. 10143 af 16.11.2016 om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

Vejledning nr. 11284 af 17.12.2015 om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

Vejledning nr. 9926 af 20.11.2014 om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning nr. 5 af 31.01.2007 om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2007 af satser på Socialministeriets område

Vejledning nr. 82 af 22.11.2006 om regulering pr. 1. januar 2007 af satser på Socialministeriets område

Vejledning nr. 118 af 21.12.2005 om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2006 af satser på Socialministeriets område

Vejledning nr. 99 af 16.11.2005 om regulering pr. 1. januar 2006 af satser på Socialministeriets område

Vejledning nr. 96 af 08.11.2004 om regulering pr. 1. januar 2005 af satser på det sociale område

Vejledning nr. 150 af 22.12.2003 om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2004 af satser på det sociale område

Vejledning nr. 103 af 23.10.2002 om individuel boligstøtte

Vejledning nr. 176 af 12.10.2001 om regulering af beløb til brug for beregning af boligstøtte for 2002.

Vejledning nr. 11713 af 19.12.2000 om indtægtsgrænser for 2001 for beboerindskudslån efter § 56 i lov om individuel boligstøtte.

Vejledning nr. 177 af 11.12.2000 om individuel boligstøtte.

Vejledning nr. 152 af 06.10.2000 om regulering af beløb til brug for beregning af boligstøtte for 2001.

Vejledning nr. 160 af 26.10.1999 om regulering af beløb til brug for beregning af boligstøtte for 2000.

Skrivelse af 28.12.1998 om ændringer af boligstøtteloven med virkning for 1999. Ændringer af boligstøtteloven vedrørende årene 2000-2004

Vejledning nr. 129 af 25.09.1997 om regulering af beløb til brug for beregning af boligstøtte for 1998

Vejledning om boligstøtte af 26.06.1996 med ændringer af 13.08.1997

Blev også udgivet i ny version på 198 sider i oktober 1999 på Boligministeriets hjemmeside.

Artikler

Jakob Arrevad i ADV 1989.161-165: "Med lov skal man land bygge" eller Jura - lovgivning - sund fornuft" eller "anmeldelse af en § i en lov"

Gennemgang af lov om individuel boligstøtte § 7.

Pantefogeden nr. 4/1999 p. 117: Nye bestemmelser i lov om individuel boligstøtte

Omhandler reglen gældende fra d. 01.01.2000 om, at samtlige medlemmer af husstanden skal underskrive erklæring om, at de hæfter solidarisk for tilbagebetalingskrav, før der sker udbetaling.

Retspraksis

UfR 2003.1436 ØLD: A var i 1996 udsat for en arbejdsulykke. A fik i 1998 udbetalt tabt arbejdsfortjeneste på 188.081 kr. Antaget, at Holbæk Kommune havde været berettiget til at kræve tilbagebetaling af 61.194 kr. i førtidspension og 11.572 kr. i boligydelse, som var udbetalt for meget for perioden 01.07.1998 og 1 år frem. A havde tilsidesat sin oplysningspligt efter § 41, stk. 1 i lov om social pension og § 43, stk. 3 i lov om individuel boligstøtte.

UfR 2005.4 VLD: Hammel Kommune var berettiget til at indbringe spørgsmålet om huslejens størrelse for Huslejenævnet, uanset af kommunen havde udbetalt boligstøtte i henhold til den aftalte leje, jfr. § 11, stk. 2 i lov om boligstøtte.

UfR 2008.303 VLD: Randers kommune havde i 2002, på baggrund af lejer L's ansøgning om boligstøtte, indbragt spørgsmålet om L's huslejes størrelse for Huslejenævnet, der i 2005 traf afgørelse om at lejen havde været for høj, samt at den skulle nedsættes med virkning fra lejemålets start. L fraflyttede lejemålet i juni 2003 og anlagde i marts 2006 sag ved Boligretten i Randers mod udlejeren U med krav om tilbagebetaling af for meget betalt husleje. VL udtalte, at bestemmelsen i boligstøttelovens § 11, stk. 2, efter sammenhængen med § 11, stk. 1, og i lyset af forarbejderne måtte fortolkes således, at huslejenævnets afgørelse om lejens størrelse i sager, der var indbragt for nævnet af kommunen i medfør af § 11, stk. 2, havde virkning i forholdet mellem udlejeren og lejeren, selv om lejeren ikke var part i sagen for nævnet. U påstod, at L, efter BRL § 17, stk. 1, havde fortabt retten til at kræve tilbagebetaling. Til det udtalte VL, at kommunen indbragte spørgsmålet om lejens størrelse for huslejenævnet d. 07.02.2002, og allerede som følge af fristbestemmelsen i BRL § 17, stk. 1, 2. pkt., havde L ikke fortabt sit krav på tilbagebetaling.

UfR 2009.1291 VLD: A solgte i 2004 sit hus, som hun havde boet i siden 1985, til sine to børn. Herefter lejede A huset af sine børn. A søgte om boligstøtte, men Århus kommune, K, meddelte A et afslag med henvisning til boligstøttelovens § 15, stk. 2, idet K ud fra sagens oplysninger havde vurderet, at A's salg og fremtidige status som lejer af boligen efter overgang til folkepension var tilrettelagt med særligt henblik på opnåelse af boligydelse som lejer (som tilskud). Efter dette anlagde A sag mod K. VL tiltrådte, at K havde sandsynliggjort, at lejeaftalen var tilrettelagt med særligt henblik på opnåelse af boligstøtte uden tilbagebetalingspligt. VL fandt, at formålet med boligstøttelovens § 15 var at hindre misbrug af mulighederne for at opnå boligstøtte, og at bestemmelsen efter fast administrativ praksis var fortolket således, at det havde været en forudsætning for anvendelse af bestemmelsen, at lejen havde forekommet særlig høj. Det var ubestridt, at A's leje ikke var særlig høj. Herefter, og da den omstændighed, at A som lejer opnåede boligsikring uden tilbagebetalingspligt, ikke kunne føre til andet resultat, blev A's påstand om efterbetaling af boligydelse taget til følge. (2-1)

Advokat Jørgen U. Grønborg