Danmarks Eksport- og Investeringsfond (tidl. Vækstfonden)

Links

Retsregler

Artikler


Links

Vækstfonden

Virk

Retsregler

Lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond, jf. lov nr. 871 af 21.06.2022

Bekg. nr. 1163 af 08.09.2023 om kapitalindskud i Danmarks Eksport- og Investeringsfond til investeringer i dual-use teknologi

Bekg. nr. 767 af 01.06.2023 om den statslige låne- og garantiordning i Danmarks Eksport- og Investeringsfond til brug for genopbygning af kritisk infrastruktur i Ukraine

Bekg. nr. 1538 af 19.12.2022 om mandat til grønne lån og garantier

Bekg. nr. 1324 af 28.09.2022 om en særlig accelerationsindsats

Bekg. nr. 1300 af 22.09.2022 om likviditetsfacilitet

Bekg. nr. 332 af 17.03.2022 om Grøn Landbrugskapital

Bekg. nr. 1945 af 04.10.2021 om Vækstfondens grønne matchfinansieringsordning

Bekg. nr. 1354 af 22.06.2021 om tilskud til etablering af projektmodningsfond for investeringer i turismen uden for de største byer

Bekg. nr. 1288 af 15.06.2021 om genstartsfond i Vækstfonden

Bekg. nr. 589 af 07.04.2021 om fastsættelse af beløbsgrænse for Danmarks Grønne Investeringsfonds ydelse af lån eller garantier

Bekg. nr. 317 af 26.02.2021 om garantiordning i Vækstfonden for udlån til store virksomheder

Bekg. nr. 316 af 26.02.2021 om garantiordning i Vækstfonden for udlån til små og mellemstore virksomheder

Bekg. nr. 1357 af 14.09.2020 om Vækstfondens administration af midlerne under Danmarks Grønne Fremtidsfond

Bekg. nr. 190 af 09.03.2020 om Dansk Vækstkapital III

Bekg. nr. 175 af 28.02.2020 om Vækstfondens matchfinansieringsordning

Bekg. nr. 1336 af 04.12.2019 om Vækstfondens investeringspulje målrettet kunstig intelligens

Bekg. nr. 429 af 10.04.2019 om adgang til Vækstfondens produkter på Færøerne og i Grønland

Bekg. nr. 428 af 10.04.2019 om Vækstfondens erhvervssamarbejde med Greenland Venture i Grønland

Bekg. nr. 1203 af 04.10.2018 om Dansk Landbrugskapital

Bekg. nr. 1202 af 04.10.2018 om Dansk Vækstkapital

Bekg. nr. 1201 af 04.10.2018 om Dansk Vækstkapital II

Artikler

Bent Kiemer i INSPI nr. 9/1995: VækstFonden.

Ulla Jacobsen i INSPI nr. 7+8/1998 p. 43-44: Tilbud til virksomheder i vækst.

Bent Kiemer i Revisorbladet nr. 6/1999 p. 13-14: VækstFondens muligheder for kapitalfremskaffelse til små og mellemstore virksomheder.

Trine K. Leth i ADV 1999.76: Vær opmærksom på Vækstfonden

Har siden etableringen i 1992 modtaget 1.587 ansøgninger og givet 116 afslag.

Kim Forum Jacobsen i INSPI nr. 4/2002 p. 31-33: Den nye vækstfonden.

Christian Lundblad i ADV 2003.167-168: Rådgivning om finansiering af nystartede virksomheder.

Peter Bruun i Signatur nr. 2/2012 p. 16: Revisorer kan lette adgangen til Vækstkaution

En kort beskrivelse af Vækstkaution.

Jan Wie i Signatur nr. 2/2012 p. 17-18: ”Vækstkaution gav mig konkurrencekraft”

Interview med Kim Fagerlund som fortæller om, hvordan vækstkaution hjalp hans firma med likviditet, så han fik konkurrencekraft.

Rolf Kjærgaard i R&R nr. 11/2014 p. 43-52: Vækstfonden får finansieringen til at falde på plads

Artiklen beskriver vækstfonden og beskrivelse af otte virksomheder, der har modtaget lån.

Advokat Jørgen U. Grønborg