Danmarks Eksport- og Investeringsfond (tidl. Vækstfonden)

Links

Retsregler

Artikler


Links

Vækstfonden

Virk

Retsregler

Lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond, jf. lov nr. 871 af 21.06.2022

Bekg. nr. 119 af 02.02.2024 om adgang til Danmarks Eksport- og Investeringsfonds produkter og ydelser på Færøerne og i Grønland

Bekg. nr. 77 af 25.01.2024 om grøn investeringsstøtteordning

Bekg. nr. 1803 af 28.12.2023 om adgang til låneoptag og direkte statslig garantistillelse for Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Bekg. nr. 1762 af 11.12.2023 om tilskud til etablering af projektmodningsfond for investeringer i turismen uden for de største byer

Bekg. nr. 1761 af 11.12.2023 om Dansk Vækstkapital III

Bekg. nr. 1760 af 11.12.2023 om Dansk Vækstkapital

Bekg. nr. 1759 af 11.12.2023 om vækstkautioner

Bekg. nr. 1758 af 11.12.2023 om ordninger under afvikling i Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Bekg. nr. 1747 af 11.12.2023 om Danmarks Eksport- og Investeringsfonds erhvervssamarbejde med Greenland Venture i Grønland

Bekg. nr. 1746 af 11.12.2023 om den statslige garantiordning i Danmarks Eksport- og Investeringsfond til aktører på el- og gasmarkedet

Bekg. nr. 1745 af 11.12.2023 om Danmarks Eksport- og Investeringsfonds grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet

Bekg. nr. 1744 af 11.12.2023 om Danmarks Eksport- og Investeringsfonds grønne matchfinansieringsordning

Bekg. nr. 1743 af 11.12.2023 om Danmarks Eksport- og Investeringsfonds matchfinansieringsordning

Bekg. nr. 1742 af 11.12.2023 om mandat til grønne lån og garantier

Bekg. nr. 1741 af 11.12.2023 om Dansk Vækstkapital II

Bekg. nr. 1740 af 11.12.2023 om genforsikringsordning under Danmarks Grønne Fremtidsfond

Bekg. nr. 1739 af 11.12.2023 om Danmarks Eksport- og Investeringsfonds eksportlåneordning

Bekg. nr. 1738 af 11.12.2023 om accelerationspulje

Bekg. nr. 1737 af 11.12.2023 om vækstlån, ansvarlige lån og vækstgarantier

Bekg. nr. 1736 af 11.12.2023 om kommercielle, grønne storskala demonstrationsprojekter

Bekg. nr. 1735 af 11.12.2023 om en særlig accelerationsindsats

Bekg. nr. 1734 af 11.12.2023 om Danmarks Eksport- og Investeringsfonds administration af midlerne under Danmarks Grønne Fremtidsfond

Bekg. nr. 1733 af 11.12.2023 om Grøn Landbrugskapital

Bekg. nr. 1732 af 11.12.2023 om kapitalindskud til mere risikovillig eksportfinansiering

Bekg. nr. 1163 af 08.09.2023 om kapitalindskud i Danmarks Eksport- og Investeringsfond til investeringer i dual-use teknologi

Bekg. nr. 767 af 01.06.2023 om den statslige låne- og garantiordning i Danmarks Eksport- og Investeringsfond til brug for genopbygning af kritisk infrastruktur i Ukraine

Bekg. nr. 1538 af 19.12.2022 om mandat til grønne lån og garantier

Bekg. nr. 1300 af 22.09.2022 om likviditetsfacilitet

Bekg. nr. 429 af 10.04.2019 om adgang til Vækstfondens produkter på Færøerne og i Grønland

Artikler

Bent Kiemer i INSPI nr. 9/1995: VækstFonden.

Ulla Jacobsen i INSPI nr. 7+8/1998 p. 43-44: Tilbud til virksomheder i vækst.

Bent Kiemer i Revisorbladet nr. 6/1999 p. 13-14: VækstFondens muligheder for kapitalfremskaffelse til små og mellemstore virksomheder.

Trine K. Leth i ADV 1999.76: Vær opmærksom på Vækstfonden

Har siden etableringen i 1992 modtaget 1.587 ansøgninger og givet 116 afslag.

Kim Forum Jacobsen i INSPI nr. 4/2002 p. 31-33: Den nye vækstfonden.

Christian Lundblad i ADV 2003.167-168: Rådgivning om finansiering af nystartede virksomheder.

Peter Bruun i Signatur nr. 2/2012 p. 16: Revisorer kan lette adgangen til Vækstkaution

En kort beskrivelse af Vækstkaution.

Jan Wie i Signatur nr. 2/2012 p. 17-18: ”Vækstkaution gav mig konkurrencekraft”

Interview med Kim Fagerlund som fortæller om, hvordan vækstkaution hjalp hans firma med likviditet, så han fik konkurrencekraft.

Rolf Kjærgaard i R&R nr. 11/2014 p. 43-52: Vækstfonden får finansieringen til at falde på plads

Artiklen beskriver vækstfonden og beskrivelse af otte virksomheder, der har modtaget lån.

Advokat Jørgen U. Grønborg