MARGOT OG THORVALD DREYERS FOND  

Margot & Thorvald Dreyers Fond  

tildeler

advokaten Jørgen U. Grønborg

FONDENS HÆDERSPRIS 2006

Det er med glæde, at bestyrelsen for Margot og Thorvald Dreyers Fond i 2006 tildeler advokat Jørgen U. Grønborg fondens hæderspris.

Baggrunden for at tildele årets hæderspris til Jørgen U. Grønborg, der har været advokat siden 1976, er den omfangsrige, engagerede og utrættelige indsats, som han har udført igennem mange år for den danske advokatstand ved at indsamle, strukturere og formidle ny lovgivning, domspraksis og administrative afgørelser, særligt indenfor emner som familieret, skifteret og generationsskifte.

Dette sker dels i form af Grønborgs for mange advokater helt uundværlige daglige arbejdsredskab, de altid ajourførte synopser/kompendier inden for familieretten og skifteretten, dels i form af hans arbejde i redaktionskomiteen for Tidsskrift for Familie- og Arveret, dels i form af hans arbejdsindsats igennem mange år i udvalgsarbejder inden for familieretten i Advokatsamfundet og dels i form af, at Grønborg igennem mange år har afholdt et betydeligt antal kurser for især advokatkolleger landet over, der har nydt godt af hans omfangsrige viden.

Kort og godt er Grønborg en af de få advokater, der i sjælden grad har interesseret sig for at formidle viden til kolleger og som dermed har bidraget væsentligt til at øge den vigtigste ressource for advokater, den faglige viden, ikke blot til gavn for sig selv, men så sandelig til gavn for alle de kolleger, der ønsker at gøre brug deraf i deres daglige praksis – og det gør de i stort tal.

Grønborg har også holdninger og går nye veje. Han har været initiativtage til hjemmesider, hvor enhver kan hente juridiske dokumenter, som kan anvendes direkte, hvis den enkelte da har mod til at gøre dette uden at konsultere en advokat.

Grønborg er medlem af Advokatrådets innovationsudvalg, hvor nye veje for advokatbranchen drøftes.

Senest har nye regler om ægtefællers formueforhold, og her særligt deling af ægtefællers pensioner, fået ham til i pressen at løfte pegefingeren for de ikke altid rimelige konsekvenser, som den nye lovgivning medfører.

Det kan være, at ikke alle er enige i Grønborgs synspunkter, men den debat han skaber er med til at udvikle såvel retspraksis som ny lovgivning, og det er i sig selv overordentligt vigtigt.

Af alle disse grunde har vi i bestyrelsen for Margot og Thorvald Dreyers Fond i 2006, hvor vi har valgt at sætte pris på det at formidle viden om advokat- og arkitektfaget, ikke været i tvivl om, at Jørgen U. Grønborg er det rette valg som modtager af årets advokathæderspris.

Derfor er det med stor glæde, at fondsbestyrelsen kan tildele Jørgen U. Grønborg Margot og Thorvald Dreyers Fonds hæderspris 2006 på kr. 200.000,00.

11. oktober 2006

Knud Aage Gerstenberg                       Birte Rasmussen

                                  Lene Tranberg                                                 Bo Rygaard

Advokat Jørgen U. Grønborg