E-handel

Retsregler

Betænkninger

Bøger

Artikler


Retsregler

E-handelsloven (inkl. bemærkninger til loven og senere ændringslove)

Betænkninger

Bet. nr. 1356/1998: Rapport fra Skatteministeriets IT-udvalg. Den globale informations-infrastruktur

Bøger

Helen Holdt: Aktiehandel og informationsteknologi i EU - Udfordringer for nationale tilsynsmyndigheder, 1. udg., 1999, 267 sider, DJØF.

Kim Viborg Andersen: Digitale diamanter E-handel og nye forretningsmodeller, 1. udg., nov. 2000, 100 sider, Thomson.

FSR: Fagligt notat om eBusiness, 2000, 31 sider, Thomson.

Kim Viborg Andersen, Niels Bjørn-Andersen, Deborah Bunker, Helle Zinner Henriksen og Niels Christian Juul: Business-To-Business E-Commerce - Enterprises Facing a Turbulent World?, 1. udg., dec. 2000, 136 sider, DJØF.

Ronkainen, Antti Anna: Spam - om elektronisk post og reklamer - Markedsførings- og persondataretlige spørgsmål omkring elektronisk post, især masseforsendelser (spam). Specialeafhandling. Københavns Universitet, 2000.

Richard A. Westin: International Taxation of Electronic Commerce, 2001, 700 sider, Klüver Law International

Kan bestilles hos forlaget Magnus.

Jens Fejø, Ruth Nielsen og Thomas Riis: Legal Aspects of Electronic Commerce, 1. udg., aug. 2001, 198 sider, DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2002 B.73.

PART I General Legal Framework of Electronic Commerce
 • Introduction by Ruth Nielsen
 • Directive on Electronic Commerce (2000/31/ec) by Pia Lindholm and Frithjof A. Maennel
 • E-commerce. Competition and Consumer Protection Law Aspects by Peter Møgelvang- Hansen
 • The E-commerce Directive and Formation of Contract in a Comparative Perspective by Christina Hultmark Ramberg
 • Recent E-commerce Legislation in the US by Lynn Roseberry
PART II Jurisdiction and Applicable Law Trade in Intellectual Property
 • Introduction by Thomas Riis
 • Electronic Commerce: Problems of Jurisdiction and Applicable Law by Michael Bogdan
 • Electronic Commerce The concept of "place" or "there" in private international law
  by Kim Østergaard
 • "Lovely Rita Meter Maid" The trade in Intellectual Property within a Digital Environment by Jon Bing
PART III Commercial Aspects of Electronic Commerce
 • Introduction by Jens Fejø
 • Taxation Issues on Electronic Commerce - A special Tax Treatment of Electronic Commerce? By Björn Westberg
 • E-commerce as a challenge to International Taxation by Laura Edgar

Thea Vesterby og Michael Chabert: e-marketing, 1. udg., 2001, Jyllands-Postens Erhvervsbogklub. Anmeldt af Henrik Rothe i ADV 2001. 230.

Kim Østergaard: Elektronisk handel og international proces- og privatret - En komparativ analyse af retten i USA og EU, 1. udg., 2003, 350 sider, DJØF

Jacob Plesner Mathiasen, Niels Bo Jørgensen & Johan Schlüter: E-Handelsloven - med kommentarer, 1. udg. feb. 2004, 297 sider, DJØF. Anmeldt af Jan Trzaskowski i UfR 2004 B.169-170.

Ruth Nielsen, Søren Sandfeld Jacobsen og Jan Trzaskowski (eds): EU Electronic Commerce Law, 1. udg. 2004, 232 sider, DJØF.

Jakob Plesner Mathiasen, Maria Fredenslund og Nicky Valbjørn: Køb og salg på internettet, 1. udg, feb. 2009, 144 sider, DJØF

Thomas Munk Rasmussen og Peter Fogh Knudsen: e-handel - Praktisk jura for erhvervsdrivende, 2. udg. aug. 2011, 304 sider, Karnov Group. 1. udg., 2005, er anmeldt af Henrik Udsen i UfR 2005 B.402-403.

Cecilia Magnusson Sjöberg, Peter Nordbeck, Daniel Westman og Anna Nordén: Rättsinformatik - Inblickar i e-samhället, e-handel och e-förvaltning, 1. udg., 2011, 386 sider, Studentlitteratur. Omtalt af Henrik Udsen i UfR 2011 B.311/1

Susanne Karstoft: E-handelsloven - med kommentarer, 1. udg., 2021, 239 sider, DJØF

Ruth Nielsen: E-Handelsret, 4. udg., 2023, 500 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2002 B.74

Artikler

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2009

2021

1997

Poul Bostrup i R&R nr. 5/1997 p. 46-50: Visse juridiske spørgsmål ved handel på Internettet.

1998

Christian Lundblad i ADV 1998.25-26: Handel på Internettet

Referat af konference d. 25.11.1997 med titlen: On line commerce.

Christian Lundblad i ADV 1998.212: Referat af konference d. 02.11.1998 om handel og markedsføring på Internettet.

Ejvind Sandal i Revisorbladet nr. 2/1998 p. 14-15: Elektronisk handel: En megatrend

Per Andersen i Revisorbladet nr. 8/1998 p. 22-23: Hvordan vil udviklingen i EU - og Internettet - i praksis påvirke handelsmønstrene herhjemme?

René Mikkelsen i Skat Udland 1998.168: Elektronisk handel og skat.

Ulla Brandt og Benny Hjortkjær Hansen i SPO 1998.319-323: Moms og Internethandel.

1999

Kim Gerner, Kim Viborg Andersen og Niels Christian Juul i R&R nr. 1/1999 p. 8-13: Internettets forretningsmæssige muligheder og trusler.

2000

Lars Aggergren i INSPI nr. 6/2000 p. 26-29: Certificering af eCommerce - et nyt IT-revisionsprodukt, der skaber tryghed for brugerne ved internet handel

Omhandler WebTrust.

Leder i INSPI nr. 12/2000 p. 3: Revisor og E-handel.

Susanne Karstoft i JUR 2000.251-260: EU-direktivforslaget om elektronisk handel - aftaleindgåelse på Internettet

Antager, at udbud på websites er opfordringer til at gøre tilbud, og at aftale først er indgået, når sælgers accept er nået frem til forbrugeren.

Peter Bisgaard-Frantzen i R&R nr. 6/2000 p. 18-20: Revisorerne forrest med certificering af web-handel.

Jørgen Peter Bærentsen i R&R nr. 9/2000 p. 5: e-business.

Henrik Kofoed i R&R nr. 9/2000 p. 44-45: e-business.

Per Møller i R&R nr. 9/2000 p. 46-50: Digital økonomi giver forretningsresultater

Omhandler Cisco.

Henrik Kofoed i R&R nr. 11/2000 p. 48-51: Global e-business undersøgelse.

Jørgen Peter Bærentsen i R&R nr. 12/2000 p. 5: Internethandel - sikkerhed med WebTrust.

Troels Graff i SO 2000.14-17: Elektronisk handel og fast driftssted

Det afgørende er, hvor serveren er placeret.

Jan Trzakowski i UfR 2000 B.643-650: Direktivet om elektronisk handel.

2001

Peter Gudmandsen i R&R nr. 1/2001 p. 54-55: e-business- strategi og implementering.

ADV 2001.22: E-business - skal - skal ikke?

Omtale af den gratis rådgivning i landets 16 TIC-centre.

Ruth Nielsen i Festskrift til Bernhard Gomard, 2001, p. 206-225: Elektroniske kontrakter i europæisk perspektiv.

Jytte Arntzen i Finansfokus nr. 1/2001 p. 3-5: For få varer på hylderne.

Robert R. Dogonovski i Finansfokus nr. 1/2001 p. 6-10: Kampen om den nye internetbetalingsform.

Leder i INSPI nr.7-8/2001 p. 4: E-business - mulighed eller trussel.

Finn Kristensen i INSPI  nr.7-8/2001 p. 5-6: Iværksættere - Muligheder og krav.

Christian Wernberg-Tougaard i INSPI  nr.7-8/2001 p. 7-12: Application Service Provider - de forretningsmæssige muligheder.

Martin Dahl Pedersen, Jette Hessellund Lauridsen og Anders Stubkjær Dalhoff i i INSPI  nr.7-8/2001 p. 14-19: Juridiske aspekter - Generelle forhold.

Martin Dahl Pedersen og Jette Hessellund Lauridsen i INSPI  nr.7-8/2001 p. 19-23: Oplysningsforpligtelser og fortrydelsesret.

Frank Bøggild og Pia Kirstine Voldmester i INSPI  nr.7-8/2001 p. 23-24: Elektronisk markedsføring.

Hans Henrik Berthing i  INSPI  nr.7-8/2001 p. 26-32: Bogføringsloven og transaktionsspor.

Michael Tuborg i  INSPI  nr.7-8/2001 p. 33-39: E-commerce - og den nye årsregnskabslov.

Lars Cort Hansen og Jens Munch i INSPI  nr.7-8/2001 p. 49-53: E-business & skat - fast driftssted og royalty mv.

Mario Fernandez  i INSPI  nr.7-8/2001 p. 54-57: Moms og e-business.

Dorthe Tolborg Andersen i INSPI nr. 7-8/2001 p. 67-73: WebTrust.

Helle Hasgard i INSPI nr. 7-8/2001 p. 6781: Interne kontroller - og WebTrust.

Henrik Kofoed og Kristian Koktvedgaard i R&R nr. 3/2001 p. 44-49: Den digitale markedsplads.

Frederikke Krogh-Meibom og Kim Viborg Andersen i R&R nr. 5/2001 p. 24-29: Digitale Diamanter. E-handel fordrer ny anvendelse af den digitale kommunikation.

Lene Rhein Larsen i R&R nr. 5/2001 p. 44-49: Risikovurdering af virksomheder med e-business - en model til brug for virksomhedsledelse og revisor.

Henrik Kofoed og Claus Thaudahl Hansen i R&R nr. 6/2001 p. 28-30: B2C markedet.

Tonny Vangsgaard Graversen i R&R nr. 6/2001 p. 30-32: Aarstiderne A/S

Ruth Nielsen i R&R nr. 7/2001 p. 14-17: E-handelsdirektivet - og andre retlige aspekter af elektronisk handel.

Thorbjørn Liebing og Claus Thaudahl i R&R nr. 7/2001 p. 22-25: Besvigelser via internettet.

Henrik Kofoed i  R&R nr. 9/2001 p. 42-45: Den stille revolution.

Carsten Heilbuth i R&R nr. 11/2001 p. 6-9: Risici ved Internetbaserede virksomheder.

Carsten Heilbuth i R&R nr. 12/2001 p. 26-29: Sikkerhed ved Internethandel.

Lars Villadsen i Skat Udland 2001.70: Fast driftssted ved e-handel.

Lars Villadsen i Skat Udland 2001.140: Opgørelse af indkomst fra fast driftssted ved e-handel-virksomhed.

2002

Hans Henrik Berthing i INSPI nr. 11/2002 p. 5-8: E-betaling - muligheder og risici.

Peter Loft i Skat Udland 2002.246: E-handel og skat - en udfordring for skattesystemet.

Mette Juul, Thomas Svane Jensen og Lars Loftager Jørgensen i Skat Udland 2002.247: Moms og e-handel.

Niels Vinther-Sørensen i Skat Udland 2002.248: E-handel og indkomstskat.

Björn Westberg i Skat Udland 2002.249: E-handel och skatt - framtidens beskattning.

Keld Bach Christensen og Tom Hein i Skat Udland 2002.250: Told & Skats kontrol af e-handel og internetaktiviteter.

Christian Bergquist og Vivi Klink Larsen UfR 2002 B.10-14: Internetmarkedspladser i et konkurrenceretligt lys.

Lars Lichtenstein i Rettid 2002.112-153: International procesret og E-handel.

2003

Carsten Høegh og Dick Meng i R&R nr. 3/2003 p. 6-14: Udviklingstendenser i betalingsformidling.

Henrik Paaske og Palle Skovman i R&R nr. 3/2003 p. 15-20: Revisors overvejelser i forbindelse med elektroniske dokumenter.

Susanne Karstoft i R&R nr. 3/2003 p. 20-25: Elektronisk betaling - juridiske aspekter.

Bente Kofoed og Niels H. Pedersen i R&R nr. 3/2003 p. 26-29: Momsmæssige forhold ved elektronisk fakturering.

Søren Hansson i R&R nr. 3/2003 p. 30-33: Sikkerhed i elektronisk forsendelse og opbevaring.

Camilla Jain og Henrik Holtse i UfR 2003 B.251-258: Konkurrenceret og e-handel - en analyse af udvalgte problemstilling.

Kim Frost i UfR 2003 B.359-365: Tilbud og opfordringer i elektronisk handel.

2005

Hanne Baltzer i Revisorbladet nr. 2/2005 p. 14-15: E-handel udfordrer mindre virksomheder.

Hanne Baltzer i Revisorbladet nr. 2/2005 p. 16-17: Fra private kunder til erhverv på nettet

2006

Jan Trzaskowski i R&R nr. 2/2006 p. 30-37: Legal risk management ved international e-handel.

Susanne Karstoft i UfR 2006 B.55-62: Retlig regulering af "elektroniske loppemarkeder"

Om ikke-erhvervsdrivendes udbud på internettet til salg til andre ikke-erhvervsdrivende.

2009

Niels Chr. Ellegaard og Frederik Waage i UfR 2009 B.355-363: E-handelsoutsourcing - regulatoriske udfordringer.

Fuldstændig outsourcing inden for e-handel vinder større og større udbredelse. Det konkluderes, at outsourcingleverandøren ved en fuldstændig outsourcing normalt ikke har en sådan selvstændighed ved opgaveløsningen, at handelsagentloven finder anvendelse. Der argumenteres for, at tilsvarende synspunkter bør finde anvendelse ved fastlæggelsen af outsourcingleverandørens status efter bogføringsloven, persondataloven og efter konkurrencerettens regler.

2021

Benjamin Bashari i RETTID 2021 Afhandling nr. 54: Vertikale begrænsninger i E-handelssektoren - I hvilket omfang kan leverandøren i et selektivt distributionssystem regulere forhandlernes online salg og markedsføring inden for rammerne af TEUF Artikel 101, med henblik på at beskytte sit brand image?

Advokat Jørgen U. Grønborg