Euroen

Bøger

Artikler


Bøger

Jens Pagter Kristensen, Thomas Alslev Christensen og Gitte Wallin Pedersen: Europæisk monetært samarbejde - fra EMS til ØMU, 1. udg., 1998, 346 sider, Handelshøjskolens Forlag

Birgit Ros: The Euro in Law and Practice, 1999, 152 sider, Handelshøjskolens Forlag

Artikler

Jens Thomsen i JUR 1979.89-104: Det europæiske monetære system.

Marianne Jelved i R&R nr. 12/1997 p. 10-11: Danmark uden for euro-området.

Bodil Nyboe Andersen i R&R nr. 12/1997 p. 11-14: Euroens betydning for Danmark.

Birgitte Nielsen i R&R nr. 12/1997 p. 21-25: Den eksportorienterede virksomheds syn på indførelsen af euroen.

Per Overbeck i UfR 1997 B.379-383: Kontrakters kontinuitet ved overgang til fælles mønt.

Søren Borup Nørgaard og Arne Møllin Ottosen i ADV 1998.110-112: EURO'en og kontrakterne.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 6/1998 p. 26-27: EURO.

Jens Erik Kornbech i Revisorbladet nr.8/1998 p. 6-9: Hvilke krav stiller den økonomiske udvikling i Europa? (referat af indlæg på revisorkongres om Europa i centrum).

Torben Nielsen i Revisorbladet nr. 8/1998 p. 10-14: Euroens betydning globalt og nationalt.

Erik Werlauff i UfR 1998 B.401-405: Euroens aftaleretlige betydning.

Bent Engelbret-Pedersen i INSPI nr. 2/1999 p. 5-10: EUROens betydning for virksomhedens økonomi og regnskab.

Ane Arnth Jensen i Revisorbladet nr. 5/2000 p. 46: Euroen kommer.

Henrik Jørgensen og Henrik Koch i RådgivningsOrientering 6.3. jan. 2000: Euroens betydning for virksomheders håndtering af international cash management.. Anmeldt af Michael Christensen i INSPI nr. 3/2000 p. 30-31.

Lotte Wissendorff Seheim i Revisorbladet nr. 6/2001 p. 20-25: Euroen kommer - og hvad så?

Jens Krøyer i Finansfokus nr. 1/2002 p. 7-11: Europa i euroens tegn.

Leder i INSPI nr. 1/2002 p. 4: Euroen: Den nye fælleseuropæiske valuta.

Advokat Jørgen U. Grønborg