Færdselsret

Retsregler

Betænkninger

Bøger

Elbiler

Forsikring

Færdselsansvar

Færdselslovens område

Færdselsstrafferet

Godkendelse og syn af køretøjer

Parkeringsafgifter

Registrering af køretøjer


Retsregler

Færdselsloven

Færdselsloven

Bekg. nr. 373 af 09.04.2024 om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang

Bekg. nr. 287 af 20.03.2024 om rekreativ kørsel med traktorvogntog

Bekg. nr. 1604 af 12.12.2023 om det vejnet m.v. hvor kørsel med dobbelttrailer-vogntog er tilladt

Bekg. nr. 1431 af 30.11.2023 om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt

Bekg. nr. 579 af 25.05.2023 om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer

Bekg. nr. 1832 af 22.09.2021 om udstedelse af takografkort

Bekg. nr. 1696 af 20.12.2018 om Færdselsstyrelsens parkeringskontrol på statslige veje

Bekg. nr. 485 af 25.05.2016 om slæbning af køretøjer

Bekg. nr. 324 af 07.04.2006 om brug af sikkerhedsseler m.v.

Kørekort

Rigsadvokatens meddelelse nr. 9868 af 17.10.2023: Færdsel - Kørsel uden kørekort (færdselslovens § 56)

Rigsadvokatens meddelelse nr. 9566 af 25.05.2022: Færdsel – forsøgsordning med kørekort til 17-årige

Bekg. nr. 875 af 27.06.2024 om kørekort (Kørekortbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 749 af 19.06.2024 om godkendelse af kørelærere

Bekg. nr. 825 af 16.06.2023 om midlertidige foranstaltninger for førerdokumenter udstedt af Ukraine

Bekg. nr. 770 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)

Bekg. nr. 765 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)

Bekg. nr. 764 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E)

Bekg. nr. 763 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)

Bekg. nr. 762 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)

Bekg. nr. 761 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)

Bekg. nr. 760 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E)

Bekg. nr. 759 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)

Bekg. nr. 758 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E)

Bekg. nr. 757 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)

Bekg. nr. 756 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelse til motorcykel (kategori A1, A2 og A)

Bekg. nr. 755 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)

Bekg. nr. 1594 af 15.12.2016 om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige

Bekg. nr. 133 af 02.03.2005 om obligatorisk knallertundervisning og knallertbeviser

Cirkulære nr. 9163 af 25.03.2015 om kørekort

Vejledning nr. 10150 af 01.11.2022 om helbredskrav til kørekort

Køre-/hviletidsbestemmelser

Bekg. nr. 1832 af 22.09.2021 om udstedelse af takografkort

Bekg. nr. 328 af 28.03.2007 om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Cirkulære nr. 9743 af 15.09.2023 om kontrol af køre- og hviletidsreglerne

Regulering af betalingsbeløb

Bekg. nr. 557 af 28.05.2024 om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

Bekg. nr. 1328 af 23.11.2023 om regulering af forsikringsdækningsbeløb

Bekg. nr. 1456 af 28.11.2022 om regulering af forsikringsdækningsbeløb

Bekg. nr. 1673 af 23.11.2020 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

Bekg. nr. 1671 af 23.11.2020 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven

Bekg. nr. 1137 af 18.11.2019 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven

Bekg. nr. 1276 af 13.11.2018 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven

Bekg. nr. 1240 af 07.11.2017 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven

Bekg. nr. 1396 af 15.12.2014 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven

Regulering af erstatningsbeløb

Bekg. nr. 989 af 03.11.2000 om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven.

Vejafmærkning

Bekg. nr. 426 af 13.04.2023 om anvendelse af vejafmærkning

Bekg. nr. 425 af 13.04.2023 om vejafmærkning

Bekg. nr. 521 af 22.04.2022 om afmærkning ved akutte trafikfarlige hændelser på motorveje og motortrafikveje

Andet

Bekg. nr. 99 af 30.01.2024 om parkeringskort for personer med handicap og institutionskort

Bekg. nr. 96 af 29.01.2024 om pulje til videns- og innovationsprojekter til fremme af cyklismen under infrastrukturplanen

Bekg. nr. 1605 af 12.12.2023 om køretøjer i forsøg med dobbelttrailer-vogntog

Bekg. nr. 1401 af 30.11.2023 om eksamenskørsel, optog m.v.

Bekg. nr. 895 af 22.06.2023 om trafiksikkerhedsrevision af naturnationalparker

Bekg. nr. 523 af 16.05.2023 om ordning om støtte til beslutningsgrundlag til pulje til cykelprojekter under infrastrukturplanen

Bekg. nr. 521 af 16.05.2023 om ordning om støtte til beslutningsgrundlag til pulje til trafiksikkerhedsmæssige forbedringer på det kommunale vejnet

Bekg. nr. 520 af 16.05.2023 om pulje til medfinansiering af trafiksikkerhedsmæssige forbedringer på det kommunale vejnet

Bekg. nr. 992 af 27.06.2022 om udlejning af motorkøretøjer uden fører

Bekg. nr. 941 af 19.05.2021 om forsøg med selvkørende enheder

Bekg. nr. 629 af 12.04.2021 om pulje til cykelprojekter

Bekg. nr. 440 af 15.03.2021 om Nobina Danmark A/S’ forsøg med selvkørende motorkøretøjer på DTU Campus i Lyngby

Bekg. nr. 695 af 26.05.2020 om pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik

Bekg. nr. 620 af 17.06.2019 om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger (Vejbumpbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 569 af 07.05.2019 om udmøntning af pulje til nedskiltning af hastighedsgrænser til 70 km i timen for lastbiler og vogntog uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje (kommuneveje)

Bekg. nr. 41 af 14.01.2019 om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard

Bekg. nr. 40 af 14.01.2019 om forsøgsordning for motoriseret løbehjul

Bekg. nr. 1617 af 18.12.2018 om anvendelse af hundetrukne køretøjer

Bekg. nr. 878 af 25.06.2018 om forsøgsordning for speed pedelecs

Bekg. nr. 659 af 11.06.2010 om afholdelse af motorløb på bane

Betænkninger

Bet. nr. 1157/1988: Færdselssikkerhedspolitisk handleplan

Bet. nr. 1008/1984: Færdselssikkerhedspolitisk redegørelse. 2. del

Bet. nr. 995/1983: Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger

Bet. nr. 979/1983: Indførelse af en autorisationsordning for autoværksteder

Bet. nr. 964/1982: Generelle hastighedsbegrænsninger. Delbetænkning

Bet. nr. 921/1981: Færdselssikkerhedspolitisk redegørelse. 1. del

Bet. nr. 905/1980: Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger

Bet. nr. 892/1980: Køreuddannelse

Bet. nr. 827/1978: Færdselslovens § 40. Nye former for trafiksanering

Bet. nr. 608/1971: Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger på eller ved vejene

Bet. nr. 567/1970: Hastighedsbegrænsning

Bet. nr. 387/1965: Køretøjers lygteføring

Bet. nr. 195/1958: Rationalisering af ordningen med hensyn til de i færdselsloven omhandlede undersøgelser og prøver

Bet. nr. 175/1957: Revision af reglerne om førerprøver og førerbeviser m. v.

Bet. nr. 166/1956: Slutbetænkning : Afgivet af den nordiske parlamentariske komité for friere samfærdsel m.m.

Bet. nr. 138/1955: Samordning af de nordiske landes færdselslovgivning m.m.

Bet. nr. 132/1955: Forslag til et trafikråd for Storkøbenhavn

Bet. nr. 121/1955: De motorsagkyndiges ansættelses- og lønforhold

Bet. nr. 91/1954: Revision af færdselsloven og loven om motorkøretøjer

Bet. nr. 85/1953: Færdselstavler

Bet. nr. 75/1954: Motorafgiftskommissionens betænkning II : Lovgivningen om motorafgifterne

Bet. nr. 73/1953: Lettelser i toldbehandlingen m.v. af motorkøretøjer i den internordiske trafik

Bet. nr. 30/1954: Motorafgiftskommissionens betænkning I : Finansiering af vejudgifter

Bøger

1970

1992

2018

2023

1970

Bjarne Frandsen: Håndbog i færdselslovgivningen, 7. udg., 1970, 848 sider, Gad.

1992

Henrik Waaben, Steen Taber Rasmussen, Michael Sjøberg, Christian Sinding og Ole Hansen: Færdselsloven med kommentarer, 2. udg., 1992, 882 sider, DJØF. 1. udg., 1979, ved Ole Due, Bjarne Christensen, Peter Lilholt, Kirsten Sørensen, Peter Wiese og Bent Østerborg er anmeldt af Peter Rørdam i JUR 1979.185-196: Anmeldelse med nogle betragtninger over virkningen af reglerne om promille- og spirituskørsel.

2018

Niels Waage: Spiritus- og narkokørsel, 1. udg., juni 2018, 661 sider, Karnov Group

2023

Henrik Waaben og Kirsten Søndergaard Munck: Færdselsloven med kommentarer, 2. udg., 2023, 1.500 sider, DJØF, 1. udg. er anmeldt af Gorm Toftegaard Nielsen i UfR 2017 B.442.

Elbiler

Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport, jf. lov nr. 412 af 04.04.2022

Bekg. nr. 569 af 30.05.2024 om pulje til fremme af el-delebiler

Bekg. nr. 379 af 11.04.2024 om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler m.v.

Bekg. nr. 375 af 09.04.2024 om ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter

Bekg. nr. 374 af 09.04.2024 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter (ophæves d. 31.12.2025)

Bekg. nr. 688 af 07.06.2023 om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v.

Bekg. nr. 1010 af 27.06.2022 om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler til transport

Bekg. nr. 392 af 28.03.2022 om pulje til offentligt tilgængelige ladestandere på private arealer (ophæves d. 31.12.2025)

Bekg. nr. 453 af 20.04.2020 om Autonomous Mobility A/S' forsøg med selvkørende motorkøretøjer ved Slagelse Sygehus og Psykiatrisygehus Slagelse

Bekg. nr. 206 af 16.03.2020 om Autonomous Mobility A/S' forsøg med selvkørende motorkøretøjer i Københavns Nordhavn

Bekg. nr. 1292 af 03.12.2019 om Aalborg Kommunes forsøg med selvkørende motorkøretøjer på Astrupstien og Jerupstien

Thomas Andersen Thrane og Bent Ole Gram Mortensen: Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven) med kommentarer, 1. udg., 2023, 281 sider, DJØF

Færdselslovens område

UfR 2011.870 VLD: T havde ført en gummiged fra en grusgrav og videre ad en grusvej, hvor gummigedens frontskovl var hævet i ca. to meters højde, hvilket betød, at han var forhindret i at se modkørende færdsel, hvorved han påkørte en modkørende sættevogn med skade på sættevognen til følge. T blev herefter tiltalt for overtrædelse af FÆL § 3, stk. 1 og § 15, stk. 1 for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden. Spørgsmålet var herefter, om FÆL gjaldt for den pågældende grusvej. Grusvejen var lukket med en bom uden for grusgravens åbningstid, og i åbningstiden var grusvejen den eneste vej ind i grusgraven. Endvidere var det kun lastbiler med ærinde i grusgraven, der benyttede grusvejen. VL lagde herefter til grund, at der gennemsnitligt kom 50-100 lastbiler i grusgraven om dagen, hvorfor VL ikke fandt, at grusvejen ikke blev benyttet til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter, hvorfor grusvejen ikke var omfattet af FÆL § 1. T blev derfor frifundet.

UfR 2017.1973 ØLD: Græsareal, som var for snævert til, at biler kunne køre ind på området, var omfattet af FÆL § 1. Overtrædelse af STRFL § 164, stk. 1, ved telefonisk at have meddelt politiet, at en anden person havde ført bilen

T var tiltalt for spirituskørsel jf. FÆL § 117, stk. 1, jf. § 53, stk. 1, ved at have kørt en bil ad en gade og ind på et tilstødende græsareal. Yderligere var T tiltalt for overtrædelse af STRFL § 164, stk. 1, ved telefonisk til politibetjent P urigtigt at have oplyst, at det var O, som havde ført bilen. Retten i Nykøbing Falster fandt, at efter FÆL § 1 gjaldt loven, hvor andet ikke var bestemt, for færdsel på vej, som benyttedes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Det pågældende græsareal var omkranset på alle sider af lavt murværk el.lign., der udgjorde resterne af et tidligere kloster. På en side var der adgang til området ad en passage, som i almindelighed var for snæver til, at biler kunne køre ind på området. Biler kørte således ikke på området, og cyklister havde pga. det lave murværk ikke anledning til at benytte arealet til færdsel. Det måtte derfor antages, at området, under normale omstændigheder, alene benyttedes af personer, der ønskede at besigtige ruinen. Under disse omstændigheder fandt BR, at området ikke kunne anses for omfattet af FÆL, da området ikke benyttedes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. T havde anført, at det var O, der havde ført bilen på klosterarealet. Der forelå ingen oplysninger om, at T var bekendt med, om O havde kørekort eller var påvirket af spiritus, hvorved bemærkedes, at arealet ikke kunne anses for omfattet af FÆL. T blev frifundet for STRFL § 164, stk. 1 og blev frakendt kørekortet i 3 år, jf. FÆL § 126, stk. 1, nr. 1, jf. § 128. ØL fandt efter det foreliggende, at området var udlagt som et offentligt anlæg, der var åbent for almenheden, og som efter sit parklignende præg fremstod som bestemt til almindelig benyttelse for hovedsagelig fodgængere. Området måtte dermed anses for omfattet af FÆL § 1. Da T forinden havde indtaget alkohol som anført i promilleerklæringen, ansås T skyldig for spirituskørsel. T blev frakendt kørekortet i 3 år, jf. FÆL § 126, stk. 1, nr. 1, jf. § 128.

Godkendelse og syn af køretøjer

Lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekg. nr. 288 af 02.03.2023

Bekg. nr. 922 af 09.07.2024 om detailforskrifter for køretøjers indretning, udstyr og anvendelse

Bekg. nr. 819 af 26.06.2024 om godkendelse og syn af køretøjer

Bekg. nr. 542 af 28.05.2024 om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekg. nr. 1663 af 11.12.2023 om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekg. nr. 1410 af 27.11.2023 om omsynsvirksomheder (Omsynsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1409 af 27.11.2023 om synsvirksomheder (Synsvirksomhedsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1124 af 17.08.2023 om udførelse af syn af motorcykler ved vejsiden

Bekg. nr. 1123 af 17.08.2023 om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden

Bekg. nr. 996 af 28.06.2023 om overgangsregler for godkendelse af nye individuelle motorkøretøjer m.v.

Bekg. nr. 778 af 01.06.2022 om tilgængeliggørelse på markedet af taxametre og gasanalysatorer til udstødningsgas

Bekg. nr. 2669 af 28.12.2021 om visse eftermonterede partikelfiltre

Bekg. nr. 1270 af 28.08.2020 om overgangsregler for godkendelse af nye individuelle motorkøretøjer m.v.

Bekg. nr. 1269 af 28.08.2020 om godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil m.v.

Bekg. nr. 1268 af 28.08.2020 om udpegelse af tekniske tjenester på det køretøjstekniske område i henhold til visse forordninger

Bekg. nr. 1267 af 28.08.2020 om godkendelse af nye to- og trehjulede køretøjer m.v.

Bekg. nr. 1266 af 28.08.2020 om godkendelse af nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer m.v.

Bekg. nr. 968 af 14.10.2005 om virksomheder, der foretager syn af køretøjer (synsvirksomheder)

Bet. nr. 1235/1992: Periodisk syn af personbiler

Bet. nr. 979/1983: Indførelse af en autorisationsordning for autoværksteder

Bet. nr. 920/1981: Beretning om periodiske syn

Bet. nr. 770/1976: Delbetænkning vedrørende periodisk syn af personvogne

Bet. nr. 689/1973: Periodiske syn af motorkøretøjer

Bet. nr. 387/1965: Køretøjers lygteføring

Bet. nr. 91/1954: Revision af færdselsloven og loven om motorkøretøjer

UfR 2021.838 ØLD: Da der var tale om to separate forhold, kunne T pålægges to bøder á 2.000 kr. for manglende syn og for manglende afmeldelse eller godkendelse af køretøj

T havde modtaget påbud om, at hans bil skulle synes. Da T ikke fremsatte sit køretøj for syn, fremsendte Færdselsstyrelsen, S, et bødeforlæg på 2.000 kr. til T for manglende syn, samt et påbud om at få afmeldt eller godkendt køretøjet. Senere fremsendte S endnu et bødeforlæg på 2.000 kr., grundet manglende syn, godkendelse eller afmeldelse.

ØL fandt, at det fulgte af forarbejderne til lov om godkendelse og syn af køretøjet, at der kunne udmåles en bøde på 2.000 kr. for hvert forholdt, der blev overtrådt. Da der var tale om to separate forhold, blev bøden fastsat til 4.000 kr.

Registrering af køretøjer

Lov om registrering af køretøjer (Køretøjsregistreringsloven), jf. lovbekg. nr. 179 af 22.02.2023

Bekg. nr. 866 af 19.06.2023 om registrering af køretøjer

UfR 1997.829 HD: 15 km vej ved Buksefjorden på Grønland måtte anses for benyttet til almindelig færdsel og derfor omfattet af den grønlandske færdselslovs § 1, således at de køretøjer, som blev anvendt til kørsel på vejen, var registreringspligtige efter lovens § 5, stk. 1. Også 9 tipbiler (dumpers) måtte anses omfattet af registreringspligten.

UfR 2007.1696 ØLD: T A/S var tiltalt for overtrædelse af bl.a. FÆL § 118, stk.10, jf. Færdselsstyrelsens bekg. nr. 1172 af 03.12.2004, ved at have været ansvarlig for, at chaufføren C førte særtransport bestående af lastbil med tilkoblet sættevogn, der begge var registreret til synsfri sammenkobling, selvom vognens længde oversteg 16,5 m. Det var ubestridt, at C førte særtransporten i strid med Færdselsstyrelsens bekendtgørelse, hvorimod det var gjort gældende, at vogntogets længde på 17,1 m ikke var i strid med tilladelsen til særtransport, hvorefter den tilladte længde på vogntoget var "22,00/30,00 m.". ØL fandt, at da vogntogets længde ubestridt oversteg 16,5 m, kunne det ikke sammenkobles synsfrit, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, i bekg. nr. 145 af 19.03.1996. Dette gjaldt, uanset at forlængelsen ud over 16,5 m skyldtes, at den såkaldte skammel var skubbet ud. Det forhold, at der i den generelle tilladelse til særtransport med den omhandlede sættevogn var tilladelse til transporter med en længde op til 30 meter, kunne ikke føre til, at længden synsfrit kunne overstige 16,5 m. Da der ikke var anført omstændigheder, der kunne fritage T A/S for strafansvar tiltrådte ØL, at T A/S var skyldig og stadfæstede derfor bødestraffen på 6.500 kr.

UfR 2017.3053 VLD: T's uvidenhed om tilstedeværelse af photoblocker-folie på hans bils nummerplade, blev karakteriseret som uagtsomhed, hvorfor T blev straffet med en bøde på 5.000 kr., jf. registreringsbekendtgørelsen.

T var tiltalt for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsens § 117, stk. 3, jf. § 69, stk. 4, idet T havde forsynet sin forreste nummerplade med photoblocker-folie, så nummerpladen ikke kunne aflæses af blitz fra fartkontrol. T påstod ikke at kende til photoblocker-folien på nummerpladen, og at T først opdagede, at 7-tallet på nummerpladen var uaflæselig, da T fik tilsendt bødeforelægget for at være blevet blitzet. T havde haft bilen fra ny. Retten i Sønderborg fandt, at det ikke var tilstrækkeligt bevist, at T var vidende om, at bilens nummerplade var påført photoblocker-folie. T havde endnu ikke på det anførte gerningstidspunkt fået tilsendt bødeforelægget, hvorfor det ikke kunne lægges til grund, at T på gerningstidspunktet var vidende om, at nummerpladen var delvist uaflæselig. Da den påførte folie ikke var umiddelbart synlig, fandtes det ikke, at T ved uagtsomhed havde gjort sig skyldig i overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen. T blev frifundet. VL fandt, at det var bevist, at der på 7-tallet på T's nummerplade var placeret et stykke refleksfolie, der indebar, at lys blev reflekteret på en sådan måde, at 7-tallet på nummerpladen ikke kunne fotograferes i en fartkontrol. Gerningsindholdet i § 69, stk. 4, nu § 71, stk. 4, i registreringsbekendtgørelsen var derved opfyldt. T havde som ejer af bilen ansvaret for, at bilens nummerplade var i lovmæssig stand. Efter forklaringen fra politiassistent P kunne folien ses med det blotte øje. Under disse omstændigheder har T i hvert fald ved uagtsomhed gjort sig skyldig. Bøden kunne passende udmåles til 5.000 kr.

SKM2022.580 BRD: T blev idømt 10.000 kr. i bøde for, at ansat for anden gang havde kørt i varebil, der ikke var mærket efter registreringsbekendtgørelsens regler

T var som anpartsselskab tiltalt for, at en ansat havde ført T’s varebil, selv om varebilen ikke var forsynet med T’s cvr.nr. og navn. T var tidligere dømt for samme overtrædelse. T udeblev fra retsmødet.
    BR fandt, at T’s udeblivelse måtte tolkes som en tilståelse, og T blev idømt en bøde på 10.000 kr.

Advokat Jørgen U. Grønborg