Koncept til klausul om pristalsregulering af leje
(
i lejemål, der ikke er omfattet af reglerne om huslejeregulering i BRL kap. II)

Word  | Word .docx

I lejekontraktens § 11 anføres følgende:

 

Lejen reguleres én gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks (2015=100). Reguleringen skal ske hver d. 1. januar på basis af udviklingen i nettoprisindekset pr. d. 1. oktober året før. Første regulering skal ske d. 1. januar 2018 på basis af forholdet mellem nettoprisindekset pr. den 1. oktober 2016 og nettoprisindekset pr. d. 1. oktober 2017. Lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren

Lejen kan i øvrigt reguleres efter lejelovens § 47-52.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20