Hvornår kan påkravsskrivelsen afsendes?

Påkravsskrivelsen kan tidligst afsendes efter 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag. Er den nævnte hverdag en lørdag eller grundlovsdag, kan påkrav tidligst afgives den følgende hverdag. Udløber fristen på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes udløbet af fristen til den efterfølgende hverdag, jf. LL § 93, stk. 2.

Nedenstående oversigt gælder for normalsituationen, dvs. hvor der ikke er helligdage i perioden fra og med forfaldsdagen til og med sidste rettidige betalingsdag:

Forfaldsdagen

Forfaldsdagen (typisk den 1. i måneden) er den sidste rettidige betalingsdag i lejeforhold, jf. LL § 33, stk. 3.

Er forfaldsdagen en lørdag, søndag, grundlovsdag eller en helligdag, udskydes den til den følgende hverdag. Er forfaldsdagen således eksempelvis lørdag den 1.marts, udskydes den til mandag den 3.marts.


Hvornår kan ophævelsesskrivelsen afsendes?

Ophævelsesskrivelse kan tidligst afsendes, når der er forløbet 14 hele dage (i erhvervslejemål 3 dage) fra lejerens modtagelse af påkravsskrivelsen, jfr. LL § 93, stk. 2.

Ophævelsesskrivelsen må først sendes efter påkravsfristens udløb.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20