Hvornår kan påkravsskrivelsen afsendes?

Påkravsskrivelsen kan tidligst afsendes efter 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag. Er den nævnte hverdag en lørdag eller grundlovsdag, kan påkrav tidligst afgives den følgende hverdag. Udløber fristen på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes udløbet af fristen til den efterfølgende hverdag, jf. LL § 182, stk. 2.

Nedenstående oversigt gælder for normalsituationen, dvs. hvor der ikke er helligdage i perioden fra og med forfaldsdagen til og med sidste rettidige betalingsdag:

UfR 2022.1586 VLK (FM 2022.19 VLK): Lørdag skulle tælles som hverdag ved beregningen af, hvornår en udlejer tidligst kunne sende påkrav om manglende huslejebetaling

L skulle betale husleje fredag d. 01.10.2021. Da det ikke skete, sendte U et skriftligt påkrav onsdag d. 06.10.2021. U sendte efterfølgende en ophævelse af lejemålet d. 22.10.2021, og da L ikke ville fraflytte lejemålet, anmodede U fogedretten om en udsættelsesforretning af L. L anførte, at påkravsskrivelsen ikke overholdt betingelserne i LL § 93, stk. 2, 2. pkt. om, at U’s påkrav tidligst kunne afgives efter 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag. Spørgsmålet var herefter, om lørdag skulle tælles som en hverdag.
    Fogedretten i Hjørring fandt, at lørdag ikke var en hverdag, hvorfor påkravsskrivelsen var afsendt for tidligt, og ophævelsesskrivelsen var ugyldig. Udsættelsesforretningen blev nægtet fremme.
    VL fandt, at LL § 93, stk. 2, 2. pkt. sammenholdt med 3. pkt. måtte forstås således, at lørdage skulle medregnes som en hverdag ved beregningen af, hvornår en udlejer tidligst kunne afgive påkrav. Forarbejderne gav ikke grundlag for en anden fortolkning. Fogedsagen skulle fremmes, og sagen blev hjemvist til fogedretten til fortsat behandling.

Forfaldsdagen

Forfaldsdagen (typisk den 1. i måneden) er den sidste rettidige betalingsdag i lejeforhold, jf. LL § 33, stk. 3.

Er forfaldsdagen en lørdag, søndag, grundlovsdag eller en helligdag, udskydes den til den følgende hverdag. Er forfaldsdagen således eksempelvis lørdag den 1.marts, udskydes den til mandag den 3.marts.


Hvornår kan ophævelsesskrivelsen afsendes?

Ophævelsesskrivelse kan tidligst afsendes, når der er forløbet 14 hele dage (i erhvervslejemål 3 dage) fra lejerens modtagelse af påkravsskrivelsen, jfr. LL § 182, stk. 2.

Ophævelsesskrivelsen må først sendes efter påkravsfristens udløb.

Advokat Jørgen U. Grønborg