Tjekliste vedrørende påkravsskrivelse ved lejers betalingsmisligholdelse.

1.    Påkravsskrivelsen kan tidligst afsendes efter 'sidste rettidige betalingsdag'.*

2.    Det beløb, der skal betales for at undgå ophævelsen (påkravsbeløbet) skal angives tydeligt.

3.    Påkravsbeløbet må kun indeholde pligtige pengeydelser i lejeforholdet (husleje, forudbetalt leje, depositum, regulering af depositum og forud betalt leje, varme, el til opvarmning, fælles antenne m.v., vand, påkravsgebyr, visse boligklagenævnsafgørelser).

4.    Påkravsbeløbet skal være opgjort korrekt.

5.    Det bør anføres hvilke ydelser, der indgår i påkravsbeløbet.

6.    Det skal stå i påkravsskrivelsen, at restancen skal berigtiges senest 14 dage (i erhvervslejemål 3 dage)  efter, at påkravsskrivelsen er kommet frem.

7.    Det skal stå i påkravsskrivelsen, at lejemålet kan blive ophævet, hvis påkravsbeløbet ikke er betalt ved fristens udløb.

* Betaling anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen. 

Søndage og helligdage udskydes som betalingsdage. Er tredjedagen således en søndag, anses betaling første hverdag herefter for rettidig. 
Lørdag og grundlovsdag udskydes som betalingsdag, hvis det er tredjedagen, men ikke hvis det er første eller anden betalingsdag.

Advokat Jørgen U. Grønborg