IT-kontrakter

Bøger

Artikler


Bøger

Jacob Nørager-Nielsen: Edb-kontrakter, 1.udg., 1987, 441 sider, GadJura. Anmeldt af Strange Beck og Ole Bruun Nielsen i UfR 1987 B.221-231: Edb-kontrakter - nogle betragtninger i anledning af en ny bog, og af Hanne Bender i JUR 1988.131-135.

Lene Vangsgaard, Ole Bruun Nielsen og Alex Nymark: Mangler ved edb-systemer, 1.udg., 1991, Juridisk Bogformidling, Århus Universitet. Anmeldt af Hans Bekkevold i ADV 1991.271.

Nicolai Dragsted: IT kontrakter,1. udg. 2000, 2. bind med tilhørende cd-rom, Thomson. Anmeldt af Michael Lemvig i R&R nr. 11/2000 p. 46-47: Glimrende inspiration, af Ole Horsfeldt i ADV 2000.261-264, af Niels Bang Sørensen og Camilla C. Collet i R&R nr. 12/2000 p. 52-53 og af Mads Bryde Andersen i UfR 2001 B.234.

Nicolai Dragsted, Ole Horsfeldt, Jesper Langemark og Claus Sørensen: K01 med kommentarer, juni 2004, 401 sider, Thomson. Anmeldt af Henrik Udsen i UfR 2004 B.406.

Jan Trzaskowski: Legal Risk Management in Electronic Commerce - Managing the risk of cross-border law enforcement, 1. udg., 2005, 254 sider, Ex Tuto. Hele bogen kan læses her.

Nicolai Dragsted, Ole Horsfeldt, Jesper Langemark og Claus Sørensen: K02 med kommentarer, 2007. Anmeldt af Henrik Udsen i UfR 2009 B.120-121

Henrik Udsen: IT-kontraktret, 2. udg., marts 2020, 576 sider, Ex Tuto. 1. udg., 2014, er anmeldt af Rene Offersen i ET nr. 2/2015 p. 159-164

Artikler

Ib Mendahl Olsen og Poul Bostrup i R&R nr. 1/1989 p. 36: Fra nøglefærdige systemer til værktøjskøb - edb-kontrakten under ændring.

Henrik Berg i R&R nr. 6/1990 p. 25: Ny standardkontrakt om edb-systemer.

Hanne Bender og Susanne Karstoft i UfR 1991 B.81-87: Sikkerhedsdeponering i edb-køb.

Peter Buhl i Justitia nr. 2/1992: Ophævelse af edb-kontrakter.

Poul Bostrup i UfR 1992 B.296-300: Kommunikationsaftaler. (En gennemgang af de punkter, der bør behandles i en kommunikationsaftale).

Poul Bostrup i R&R nr. 3/1994 p. 39-42: Kontraktgrundlaget ved mindre edb-anskaffelser. Behov for enklere standardkontrakter kan imødekommes med svenske og norske modeller.

Nicolai Dragsted i R&R nr. 8/1995 p. 47-50: Risikoelementer ved edb-aftaler. Undersøgelse sætter fokus på problemområder.

Ole Horsfeldt i R&R nr. 12/2005 p. 40-45: Hvad er der galt med IT outsourcingkontrakter?

Hanne Hauerslev i ADV nr. 8/2007 p. 30-31: Ny bog om IT-jura udkommer på nettet (Om K02 med kommentarer)

René Offersen og Morten Frank i ET 2009.325-337: Konkurrencepræget dialog ved indgåelse af særligt komplekse IT-kontrakter. (Beskrivelse af udbudsgrundlaget og af begrebet konkurrencepræget dialog, herunder omtale af de forskellige faser i forløbet. Om anvendelsesområde og forholdet til ordinære udbudsformer. Definition af særligt komplekse kontrakter. Om kendelser fra Klagenævnet for Udbud.)

Kim Frost i ET 2015.269-284: Om efterfølgende ændring af aftalegrundlaget i IT-aftaler - Nogle betragtninger om (af)levering og risikoens overgang.

Kim Frost i ET 2016 .115-142: Misligholdelse af og misligholdelsesbeføjelser i længerevarende kontraktforhold - Den almindelige obligationsrets betydning. (Artiklen indeholder, med udgangspunkt i K01, en analyse af en lang række af disse centrale bestemmelser, der på udvalgte områder sammenholdes med almindelige obligationsretlige principper.)

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20