International ret

Komparativ ret

Betænkninger

Bøger

Artikler


Betænkninger

Bet. nr. 1209/1990: Udenrigstjenesten mod år 2000 (Bind 1) (Bind 2)

Bøger

Paul Szöllözy: Die Berechnung des Invaliditätsschadens im Haftpflichtrecht europäischer Länder, 1970, 442 sider, Zürich. Anmeldt af Stig Jørgensen i UfR 1975 B.228.

Lennart Pålsson: Marriage and Divorce in Comparative Conflict of Laws, Leiden, 1974, 375 sider.

J. F. Garner: Compensation for Compulsory Purchase, London, 1975, 294 sider.

Michael Bogdan: Komparativ rätt, 1978, 106 sider, Juridiske föreningen i Lund.

Joseph M. Lookofsky: Consequential Damages in Comparative Context, disputats,1989. Anmeldt af Bernhard Gomard i UfR 1989 B. 417-421: Hadley v. Baxendale og adækvans.

Dorothy M. Donald-Little: Cross Border Practice Compendium, 1. udg., 1992, Kluwer, Holland. (En oversigt over forskellige europæiske landes retsvæsen, fagetiske regler mm.). Anmeldt af Lindsay Paterson i ADV 1992.224 (engelsk).

Festskrift til Ole Lando, GadJura, 1997.

Zweigert & Kötz: An Introduktion to Comparative Law, 3. udg., 1998.

Bo von Eyben: Alternative Compensation Mechanisms for damages, 1. udg. 2002, 372 sider. Omtalt i ADV 2002.77.

Søren S. Schønberg: Legitimate Expectations in Administrative Law, 2000, Oxford University Press. Anmeldt af Morten Broberg i EU-ret & Menneskeret nr. 4/2002 p. 174-176.

Ditlev Tamm: Global retskultur - en indføring i komparativ ret på historisk grundlag, 1. udg., marts 2009, 227 sider, Samfundslitteratur

Ole Lando: Kort indføring i komparativ ret, 3. udg., maj 2009, 262 sider, DJØF

Wendy Kennett: Civil enforcement in a comparative perspective, 1. udg., sept. 2021, 500 sider, Intersentia

Artikler

Lis Boserup i Justitia nr. 5/1982: Consideration og ugyldighed. (Omhandler den i engelsk/amerikansk ret almindelige betingelse for at et løfte er bindende, nemlig "consideration". Omhandler også "promissory estoppel" mv.).

Synøve Falk-Rønne i Justitia nr. 5/1982: Faktiske mangler; hævebeføjelsen i dansk og engelsk ret.

Ole Lando i UfR 1998 B.413-418: Billighed og redelighed som retlig standard.

Karsten Duch Lynggaard i INSPI nr. 6/2000 p.11-17: International selskabsret. (Sammenligninger med selskabsretten i Tyskland, England, Norge, Sverige og Frankrig).

Andreas Wacke i UfR 2001 B.466-471: Ejendomserhvervelsen ved jævn consensus eller først ved overgivelsen? Traditionsprincippets forskellige reception og dets mulige overvindelse i Europa.

Ole Lando i UfR 2006 B.239-245: Obligationsretlige loves sprog og struktur.

Ole Lando i ET nr. 1/2008 p. 57-63: Nordisk ret set udefra. (Om engelsk-, tysk- og fransksprogede behandlinger af nordisk ret. Om kendskab til nordisk ret, herunder den nordiske realisme. Om den nordiske rets indflydelse på øvrige retssystemer med særlig omtale af familie- og køberetten.)

Ole Lando i UfR 2009 B.367-371: Historie og retssammenligning. (Med udgangspunkt i Ditlev Tamms nyligt udkomne bog »Global Retskultur«, gøres det gældende, at en fremstilling af retssystemerne i højere grad, end Tamm gør det, bør medtage nutidens ret, som flere steder er undergået stærke forandringer. Endvidere bør en sådan fremstilling også tage højde for den seneste tids betydelige tilnærmelser mellem retssystemerne, som gør, at retten i verden bliver mere og mere ensartet. Der omtales nogle vigtige nydannelser, som har nærmet engelsk ret til den, der gælder på det europæiske kontinent. Endvidere berøres, hvordan man vil kunne indføre komparativ ret i den juridiske undervisning.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20