Kriminalpolitik

Bøger

Artikler


Links

Det Kriminalpræventive Råd

Bøger

Red. Hans Erik Munk-Petersen: Breve fra danske fængsler, 1984, Hekla.

Bent Nielsen: Regningen er betalt, 1984, 112 sider, Centrum.

Anette Storgaard: Alternativer til frihedsstraf, 1988, 290 sider, Aarhus Universitetsforlag

Ragnar Hauge: Straffens begrundelse, 1996, Oslo. Anmeldt af Bent Unmack Larsen i TfR 1997.527 ff.

Lau Laursen Storgaard: Konstruktion af dansk narkotikakontrolpolitik siden 1965, 1. udg., 2000, 454 sider, DJØF.

Beth Groth Nielsen (red.): Kriminalitetens ofre og straffesystemet, 2000, Århus Universitetsforlag. Anmeldt af Vagn Greve i UfR 2001 B.92/2.

Claes Lernestedt: Kriminalisering - Problem och principper, 2003, 387 sider, Iustus Förlag. Anmeldt af Vagn Greve i UfR 2003 B.212-213.

Agnete Weis Bentzon, Inger Dübeck, Vagn Greve, Britta Kyvsgaard, Per Larsen, Vibeke Manniche, Rubya Mehdi, Lone Nørgaard, Karin Sten Madsen, Annalise Rust, Kathrine Sidenius & Annika Snare: Voldtægt - Retsbeskyttelse for den krænkede - retssikkerhed for gerningsmanden, 1. udg., maj 2003, 144 sider, DJØF

Ulla V. Bondeson: Nordic Moral Climates. Value Continuities and Discontinuities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, 2003, 313 sider, Transaction Publishers. Anmeldt af Peter Garde i UfR 2004 B.187.

Ulla Viveka Bondeson (Red.): Crime and Justice in Scandinavia, feb. 2005, 540 sider, Thomson

Flemming Balvig, Ulla V. Bondeson, Susanne Clausen, Lars Holmberg, Britta Kyvsgaard, Linda Kjær Minke og Charlotte Vincent: Hvad virker - hvad virker ikke? Kundskabsbaseret kriminalpolitik og praksis, 1. udg. marts 2006, 190 sider, DJØF

  • Dansk kriminalpolitik og evidensbaseret politik og praksis af Vagn Greve
  • Kriminologiske effektstudier - med fokus på metoder af Ulla V. Bondeson
  • Hvad virker - og hvad virker ikke i politiarbejde? af Lars Holmberg
  • Virkningen af en tidlig indsats af Charlotte Vincent
  • Virksomme og uvirksomme programmer og behandlingstiltag af Britta Kyvsgaard
  • Virkninger af straf af Flemming Balvig
  • Alternativer til frihedsstraf af Susanne Clausen
  • Om at blande kriminelt belastede med ikke kriminelt belastede af Linda Kjær Minke

Flemming Balvig: Danskernes syn på straf, 391 sider, 2006, Advokatsamfundet. Omtalt af Torben Melchior i JUR 2009.3-6

Michael Bang Petersen: Straf eller rehabilitering? - Et studie i evolutionspsykologi, følelser og politisk holdningsdannelse, 1. udg. 2007, Forlaget Politica

William Rentzmann: Sku` det være en anden gang?, 1. udg., feb. 2011, 166 sider, DJØF

Vagn Greve: Forbryderen: Medmenneske eller fjende?- og andre artikler, 1. udg., nov. 2013, 420 sider, DJØF

Offeret og kriminalpolitikken - Strafferetlige perspektiver - af Claes Lernestedt & Henrik Tham (Red.) i Brottsoffret och kriminalpolitiken, 2011, s. 245-277 med Annika Snare.
Retten og samfundet - i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2011, s. 39-60
Den strafferetlige behandling af bagatelagtige sager - i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2010 s. 379-393
Danske straffebestemmelsers interlegale gyldighed: træk af en forvirret retsudvikling - af Thomas Elholm et al. (Red.) i Liber amicarum et amicorum Karin Cornils, 2010, s. 161-183
Eftertankens fortrinlighed - af Ole Espersen et al. (Red.) i Tiderne skifter, 2010, s. 13-27
Internationaliseringens betydning for den nationale strafferet - i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2010, s. 113-131
Hvornår er bigami strafbart? - af Lars Heuman et al. (Red.) i Festskrift till Suzanne Wennberg, 2009, s. 91-107
Incest - Retspolitiske betragtninger - i Tidsskrift for Kriminalret 2008, s. 453-9
Retsdisciplinernes sammenstød - Om juraens værdigrundlag - i Juristen 2008, s. 109-119.
Holdninger i kriminalpolitik og anden politik - af Annette Møller-Sørensen et al. (Red.) i Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen, 2007, s. 151-164
Grundloven, menneskerettighederne og minoriteterne - i Ugespejlet Christiania, 16. juni 2006, s. 10-13
Dansk kriminalpolitik og evidensbaseret politik og praksis - af Britta Kyvsgaard (Red.) - i ”Hvad virker - hvad virker ikke? - Kundskabsbaseret kriminalpolitik og praksis”, 2006, s. 9-24
Prostitution - former for indgreb og deres begrundelser - i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2005, s. 1-21
Får eller ulve - i Tidskrift, Juridiska Föreningen 2004, s. 294-310
Bør vold mod de svageste koste mindst? - af Lene Ravn & Peter Kruize (Red.) i Kriminalistisk Årbog 1999, s. 65-75
Forbryderen: Medmenneske eller fjende? - i Kronik i Jyllands-Posten, 26. november 1999
Om kålorm og andre voldsmænd, tyve og røvere - af Lene Ravn & Peter Kruize (Red.) i Kriminalistisk Årbog 1998, s. 93 ff.
Retspolitik eller populisme - i Jyllandsposten, 1. november 1996
En vildfaren vildfarelse - i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 1994 s. 32-40
Fængsel på livstid - eller fængsel i 21 år? - i Lov og Ret 1993:11, s. 25 f.
Om den hæderværdige oplæring af voldsmænd - i Morgenavisen Jyllands-Posten, 15. april 1993
Aktuelle strafferetlige spørgsmål - fra Tiltrædelsesforelæsning. 12. maj 1992. København 1992
Overgreb. Israel må tage skeen i den anden hånd. Hvor er forskellen? - i Weekendavisen 15. marts 1991
Narkomaners ret til deres »værktøj« - i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1986, s. 428-435
Er tiden moden til en ny straffelov? - i Juristen 1984, s. 271-281
Bør forsæt være en almindelig strafbarhedsbetingelse? - i Festskrift till Hans Thornstedt, 1983. S. 229-248
Berigelseskriminalitet i velfærdssamfundet - i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1972, s. 16-28

Flemming Balvig og Lars Holmberg: Flamingoeffekten. Sociale overdrivelser og social pejling, 1. udg., 2014, DJØF. Anmeldt af Linda Kjær Minke i UfR 2014 B.247/2.

Artikel 1. Flamingoeffekten
Artikel 2. Normer og sociale misforståelser
Artikel 3. Social pejling - fremgangsmåder og virkninger
Artikel 4. Hashforsøget
Artikel 5. Ringstedforsøget
Artikel 6. Variationer over Ringstedforsøget
Artikel 7. Social pejling i trafikken
Artikel 8. Aarhus Eksperimentet
Artikel 9. Social pejling i skolen - om skolen
Artikel 10. Social pejling mod vold og mobning
Artikel 11. Social pejling mellem kønnene
Artikel 12. Sukkersherifferne ser sødt
Artikel 13. Med straf skal stemmer bygges
Artikel 14. Miljø, skat og social pejling
Artikel 15. Social pejling på direktionsgangen
Artikel 16. Social pejling bag tremmer
Artikel 17. Når forebyggelse ikke virker
Artikel 18. Danmarksforsøget
Artikel 19. Social pejling i Danmark

Artikler

1976

1986

1987

1988

1991

1992

1993

1994

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2023

1976

Flemming Balvig, Henning Koch og Jørn Vestergaard i JUR 1976.285-300: Politiets arbejdsindsats som kriminalitetsmålestok - Rapport om Christiania.

Peter Garde i JUR 1979.43-48: Svensk nyklassicisme

Anmeldelse af svensk betænkning: Nytt Straffsystem - idéer och förslag, 1977

Leif Hermann i FM 1986.137-140: Sanktionssystemet i strafferetten.

1986

P. Alsøe i FM 1986.140-145: Berigelseskriminalitet - et accepteret onde ?

Poul Bjørnholt Løhde i FM 1986.179: Folketingsdebat om kriminalprævention.

Poul Bjørnholt Løhde i FM 1986.180-185: Kriminalpolitisk konference.

Vagn Greve i JUR 1986.92-102: Narkotikalovgivningen i Danmark set fra en retspolitisk synsvinkel: En kritisk vurdering af gældende lovgivning.

1987

Flemming Balvig i JUR 1987.130-138: Skabeloner i kriminalpolitikken

Omhandler behovet for utraditionel tænkning i kriminalpolitikken.

John P. Andersen i JUR 1987.212-215: Mere om skabeloner i kriminalpolitikken.

Nell Rasmussen og Beth Groth Nielsen i JUR 1987.378-380: Mere om skabelontænkning i kriminalpolitikken.

1988

Birgit Sommer i FM 1988.105-107: Det Kriminalpræventive Råd's program for de kommende år.

1991

Peter Jürgensen i Lov & Ret nr. 2/1991 p. 13-17: Tvang er tvang

Omhandler tvangstilbageholdelse af stofmisbrugere med udtalelser fra Henning Grove, Sysette Vinding-Kruse og Peter Ege.

1992

Ulf Østergaard-Nielsen i Lov & Ret nr. 7/1992 p. 10-11: Hvorfor straffer vi?

Peter Jürgensen i Lov & Ret nr. 11/1992 p. 6-10: Voldmænd kan aldrig straffes til fornuft

Indeholder udtalelser af Helge Adam Møller, Ole Bennekou, Thomas Rørdam, Berl Kutchinsky og Marianne Højgaard Pedersen.

1993

Jørn Bro i Lov & Ret nr. 9/1993 p. 15-17: Den skjulte vold kommer frem fra mørket

Omhandler undersøgelse på Glostrup Amtssygehus af den vold, der gennem 3 måneder i 1992 blev registreret på skadestuen.

1994

William Rentzmann i Lov & Ret nr. 3/1994 p. 8-10: Hverken tortur eller øllebrød

Om Kriminalforsorgens nye principprogram.

Thorkild Høyer i Lov & Ret nr. 3/1994 p. 11-13: Et operativt program uden appel til klienter og ansatte

Om Kriminalforsorgens nye principprogram.

William Rentzmann i Lov & Ret nr. 3/1994 p. 13: Kommentar til Thorkild Høyers indlæg.

Peter Kramp i Lov & Ret nr. 3/1994 p. 14-16: Lægeetiske principper sættes over hensynet til mennesker i nød

Om lægetilsyn ved fiksering.

Katrine Sidenius i Lov & Ret nr. 4/1994 p. 18: Læger må ikke kunne udnyttes af magthavere

Kommentar til Peter Kramps artikel.

Gitte Meyer i Lov & Ret nr. 5/1994 p. 28-30: Big (electronic) brother is watching you

Om svenske forsøg med elektronisk overvågning i hjemmet som en ny form for straf.

1996

Peter Kramp i Lov & Ret nr.2/1996 p. 29-32: Kan kriminalitet forebygges?

Tove Steen Sørensen i Lov & Ret nr. 4 /1996 p. 28-31: Partnerskab i kampen mod kriminalitet

Omhandler "The Ealing Community Safety Partnership"

1997

Flemming Balvig i JUR 1997.101-114: "Egonisering" af kriminalpolitikken

Malene Freese Jensen i JUR 1997.115-127: Lægmænd og ligemænd i behandlingen af sager mod unge kriminelle.

1998

Vibeke Vindeløv i Med lov..., 1998 p. 293-306: Konfliktråd, tribunaler og sandhedskommissioner.

1999

Beth Groth Nielsen i JUR 1999.187-196: Voldsdomme uden perspektiv.

Elisabeth Arnold i Lov & Ret nr. 3/1999 p. 19: Tro og viden om vold.

Jann Sjursen i Lov & Ret nr. 4/1999 p. 21: Vold og konsekvens.

Peter Skaarup i Lov & Ret nr. 4/1999 p. 22: Kriminel lavalder på 12 år.

Lars Holmberg i Lov & Ret nr. 6/1999 p. 4-7: Mere politi - en løsning på voldsproblemet her og nu?

Dorte Bennedsen i Lov & Ret nr. 7/1999 p 25: Pressen og prøveløsladelser.

Tom Behnke i Lov & Ret nr. 7/1999 p. 26: Kodeordet er konsekvens.

Helge Adam Møller i Lov & Ret nr. 8/1999 p. 22: De løftede pegefingres fallit.

Lars Nordskov Nielsen i NTfK 1999.261-279: Bølger i den kriminalpolitiske udvikling.

2000

Peter Skaarup i Lov & Ret nr. 2/2000 p. 34: Det voldelige Danmark

Går ind for strengere straffe for grov vold.

Sonja Albrink i Lov & Ret nr. 5/2000 p. 17: Vold og straf - igen

Går ind for mærkbare strafskærpelser for grovere voldsforbrydelser, sædelighedsforbrydelser og lignende.

Helge Adam Møller i Lov & Ret nr. 6/2000 p. 16: Stop den faldende strafudmåling for voldtægt

Foreslår at der indføres en minimumsstraf på et års fængsel ved voldtægt af person under 18 år.

Nina v. Hielmcrone i Lov & Ret nr. 6/2000 p. 17-19: Forenklet kampagne mod sociale bedragere.

Peter Skaarup i Lov & Ret nr. 8/2000 p. 19: Den kriminelle lavalder skal ned

Foreslår en nedsættelse til 12 år.

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 8/2000 p. 31-32: Ungdomskriminalitet

Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe med Henning Fode som formand.

2001

Britta Kyvsgaard i JUR 2001.363-373: Kriminalitet, retshåndhævelse og etniske minoriteter.

Jann Sjursen i Lov & Ret nr. 1/2001 p. 13: Skærp indsatsen mod kvindehandel.

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 2/2001 p. 28-29: Forslag om ny ungdomssanktion.

Anne Baastrup i Lov & Ret nr. 2/2001 p. 31-32: Ungdomskriminalitet - nye sanktionsformer.

Helge Adam Møller i Lov & Ret nr. 3/2001 p. 31-32: Hånd om de unge kriminelle - fast hånd

Foreslår weekendfængsel som en selvstændig sanktion over for 15-17-årige.

Flemming Balvig i Lov & Ret nr. 4/2001 p. 10-15: Danmark du dejligst

Danmark er et af verdens mest fredelige og trygge lande.

Elisabeth Arnold i Lov & Ret nr. 5/2001 p. 26: Harmonisering af straffe - fordi vi ønsker det.

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 5/2001 p. 31-32: Organiseret kriminalitet

Omhandler rapport fra rigspolitiet.

Sandy Brinck i Lov & Ret nr. 6/2001 p. 9: Voldtægt er mere end vold.

Søren Bo Søndergaard i Lov & Ret nr. 8/2001 p. 21: Alternativ til hårdere straffe - støtte til ofrene og behandling af gerningsmændene.

Benny Lihme i Lov & Ret nr. 8/2001 p. 22-25: Behandlingstankens tilbagekomst - og fravær.

2002

Jørn Vestergaard i Lov & Ret nr. 1/2002 p. 3-7: Upræcis anti-terrorpakke.

Tanja Krabbe og Per Helge Sørensen i Lov & Ret nr. 1/2002 p. 8-11: Anti-terrorpakke - med maling under fødderne.

Jan Sjursen i Lov & Ret nr. 1/2002 p. 32: Fjern den voldelige part fra hjemmet.

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 1/2002 p. 33-35: Nye ideer om retspolitik

Forhøjede strafferammer for vold og voldtægt, bedre vidnebeskyttelse, anti-terror pakke, 2001's udlændingetal.

Per Dalgaard i Lov & Ret nr. 2/2002 p. 19: Minimumsstraffe er en nødvendighed.

Jann Sjursen i Lov & Ret nr. 3/2002. p. 9: Hårdere straffe og bedre forebyggelse.

Helge Adam Møller i Lov & Ret nr. 3/2002. p. 21: Bedre vidnebeskyttelse og hårdere straf.

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 3/2002 p. 31-34: Handlingsplaner mod vold.

Lissa Mathiasen i Lov & Ret nr. 5/2002 p. 30: Retssikkerhedens svære balancekunst.

Jann Sjursen i Lov & Ret nr. 6/2003 p. 21: Kriminalitet skal bekæmpes med værdier.

2003

Britta Kyvsgaard i JUR 2003.161-170: Forholdet mellem straffe for personfarlige forbrydelser og for formueforbrydelser.

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 1/2003 p. 29-30: Indsat mod misbrug af børn

Omhandler L 117 af 10.12.2002 om ændring af straffeloven, adoptionsloven og straffeloven.

Hanne Rahbæk i Lov & Ret nr. 2/2003 p. 3-7: Tanker om straf og opgør med myter

Omhandler Straffelovsrådetsbet. nr. 1424/2003: Straffastsættelse og strafferammer. Bind 1, Bind 2, Bind 3.

Torben Weinreich i Lov & Ret nr. 2/2003 p. 22-25: Den gode sag

Omhandler pædofili.

Børge Visby i Lov & Ret nr. 2/2003 p. 29-32: Fransk politi med høj profil.

Helge Adam Møller i Lov & Ret nr. 4/2003 p. 38: Nul tolerance over for rockere.

Claes Nilas Lov & Ret nr. 5/2003 p. 25: Hårde narkostraffe.

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 6/2003 p. 26-27: Det supplerende regeringsgrundlag

Elisabeth Arnold i Lov & Ret nr. 7/2003 p. 38: En moderne kriminalforsorg.

Flemming Balvig i Lov & Ret nr. 8/2003 p.3-8: Straf og tryghed.

Helle Maj i Lov & Ret nr. 8/2003 p. 9-11: Tredje gang så tager vi ham

Om de californiske strafferegler - three strikes and you are out.

2004

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 1/2004 p. 24-25: Skærpede straffe på en række områder

Omtale af L 99/2003, som førte til lov nr. 218 af 31.03.2004 - Ændring af strafferammer og bestemmelser om straffastsættelse m.v.

Helge Adam Møller i Lov & Ret nr. 2/2004 p. 34: Kriminalitetsbekæmpelse og retssikkerhed

Går ind for udvidelse af DNA-registeret og for stikprøvevis visitation i nærheden af f.eks. et værtshus.

Hans Henrik Brydensholt i Lov & Ret nr. 3/2004 p. 27-30: Kriminalpolitik og konfliktråd.

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 3/2004 p. 31-32: Virker strafskærpelser

Omhandler Rigsadvokatens redegørelser om ændringerne i retspraksis efter lov nr. 380 af 06.06.2002 om skærpelse af straffeloven.

Niels Viltoft i Lov & Ret nr. 4/2004 p. 17-20: Noget for noget - er det noget for strafferetten?

Foreslår en generel rabat på 1/3 af straffen ved tilståelse.

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 4/2004 p. 22-23: Nye strategier for politi og kriminalforsorg.

Helge Adam Møller i Lov & Ret nr. 6/2004 p. 27: Til tugt og forbedring.

Elisabeth Arnold i Lov & Ret nr. 8/2004 p. 46: Nye toner i prostitutionsdebatten?

2005

Pia Møller i ADV nr. 11/2005 p. 6: Befolkningens retsfølelse og fremtidens straffe.

2006

Mads Bundgaard Larsen i ADV nr. 9/2006 p. 26: Danskernes syn på straf

Om arbejdsgruppen Fremtidens straffe.

Sys Rovsing i ADV nr. 10/2006 p. 5: Forbrydelse - hvilken straf?

Pia Møller i ADV nr. 10/2006 p. 8-11: Befolkningen ved for lidt om straf

Om undersøgelse gennemført af Flemming Balvig.

Pia Møller i ADV nr. 10/2006 p. 12-15: Eksperter: Vi skal straffe bedre

Om rapport fra arbejdsgruppen Fremtidens straffe.

2007

Anette Maarbjerg i ADV nr. 3/2007 p. 28-31: Befolkningens dommere

Domsmænd vil holde den tiltalte væk fra yderligere kriminalitet.

2008

Michael Bang Petersen i ADV nr. 2/2008 p. 28-30: Straf handler mest om forbryderen - og mindre om selve gerningen

Ole Dybdahl i ADV nr. 2/2008 p. 40-41: Dansk retspolitik: Når kriminaliteten driver strafferetten frem

Trine Baumbach i JUR 2008.105-108: Kriminalisering af prostitutionskunder. Rettigheder og troværdighed

2009

Torben Melchior i JUR 2009.3-6: Retsfølelse – ret eller følelse?

Domstolene har en opgave med at formidle deres afgørelser til befolkningen. Der er behov for oplysning, så ret og følelse kan nærme sig hinanden.

Ulla Høg og Jens Madsen i JUR 2009.241-251: Kriminalitetsbekæmpelse via »talende penge«

Artiklen belyser, at penge har fået en selvstændig rolle i kriminalitetsbekæmpelsen. Der fokuseres især på udviklingen inden for hvidvask, terrorfinansiering, finansiering af masseødelæggelsesvåben og konfiskation.

2010

Thomas Elholm i ADV nr. 1/2010 p. 32-34: Problemer med EU's kriminalpolitik

Forskere kritiserer med nyt manifest EU for ikke at gøre sig klart, hvilke principper der egentlig skal gælde, når borgerne straffes.

Søren Jenstrup i ADV nr. 7/2010 p. 5: Beccaria i liggestolen

Om kursomlægning fra strengere straffe til øget fokus på forebyggende indsats og højere opklaringsprocent.

Flemming Balvig i ADV nr. 9/2010 p. 22-23: Danskernes retsfornuft

En ny undersøgelse om danskernes syn på straf er nu udarbejdet, men ønsker danskerne længere fængselsstraffe?

Trine Baumbach i JUR 2010.167-175: Vold mod kvinder - hvor hårdt skal der straffes?

Eva Smith i JUR 2010.222-223: Vedligeholder og nærer Højesteret anakronistiske værdier?

Trine Baumbach i JUR 2010.224-225: Om vold mod kvinder og anakronistiske værdier

Jørn Vestergaard i TfK 2010.709-726: Europæisk Kadi-ret - om terrorfinansiering, indefrysning og menneskerettigheder

2011

Tom Behnke i ADV nr. 6/2011 p. 29: Straf virker

Straf virker. Det er ikke kun et spørgsmål om tro. Erfaringen viser det.

Anders Nørgaard Jensen i Rettid 2011 afh. nr. 4: Retsfølelsens rolle i kriminallovgivningen

Omhandler nedsættelse af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år pr. d. 01.07.2010.

2012

Ole Hækkerup i ADV nr. 3/2012 p. 34: Vi skal forhindre det næste offer

Et nyt, flerårigt forlig om Kriminalforsorgen bør lægge grundstenen for bedre resocialisering - og færre ofre.

Peter Skaarup i ADV nr. 5/2012 p. 38-39: Sæt straffen for medvirken kraftigt op

Straffen for en forbrydelse begået af flere personer skal kunne ramme hele gruppen, hvis ansvaret ikke kan placeres.

Rasmus Lindboe i ADV nr. 6/2012 p. 14-15: Det hele var lidt tåget. Jeg var meget ophidset

Hvad er egentlig befolkningens retsfølelse, når det gælder straf? På Folkemødet på Bornholm 2012 havde Advokatrådet bedt Folketingets politikere om at være nævninge i en voldtægtssag.

Tom Behnke i ADV nr. 6/2012 p. 38: Når praksis bliver til "plejer"

Går ind for, at den udmålte straf for en lovovertrædelse uden formildende eller skærpede omstændigheder, som udgangspunkt ligger på halvdelen af strafferammen.

Jeppe Mikkelsen i ADV nr. 10/2012 p. 30: En bedre kriminalforsorg

2013

Thomas Elholm i ADV nr. 4/2013 p. 32-33: EU's kriminalpolitik afspejler landenes

I de utallige EU-retsakter om straf og sanktioner, som i løbet af de sidste 15 til 20 år er vedtaget af EU, og som alle medlemslandene - inklusive Danmark - har implementeret, står der stort set intet om udvisning. Men det er ikke helt let at kombinere udvisning og EU's kriminalpolitik.

Tom Behnke i ADV nr. 5/2013 p. 32: Problematisk opdatering af reglerne om seksualforbrydelser

Thomas Elholm i ADV nr. 6/2013 p. 32-34: Straffelovgivning som symbolpolitik

Om få måneder er det tyve år siden, at Maastricht-Traktaten trådte i kraft. En væsentlig nydannelse med traktaten var EU's kompetence til at fastsætte strafferetlige regler. I begyndelsen gik det trægt, men fra og med Amsterdam-Traktaten i 1999 tog EU's strafferetlige lovgivningsarbejde for alvor fart. Men hvad har det strafferetlige samarbejde så bragt?

Karina Lorentzen Dehnhardt i ADV nr. 10/2013 p. 30: Bedre muligheder for at bryde med bandelivet

Om ny bandepakke.

2014

Pernille Skipper i ADV nr. 2/2014 p. 29: Kan man bluffe sig til sejren i politik?

Handler om regeringens bandepakke.

Thomas Elholm i ADV nr. 2/2014 p. 32-33: EU's fremtidige kriminalpolitik

Det strafferetlige EU-samarbejde er blevet mere intensivt igennem de sidste 10-15 år. Det er sket ved indførelse af EU-regler om den materielle strafferet, altså regler om kriminalisering og strafferammer. Desuden er der vedtaget en række regler om straffeproces, som skal gøre det lettere at retsforfølge kriminalitet på tværs af grænserne. Et nyt manifest skal bane vejen for, at EU-lovgiver får skabt nogle regler, der i højere grad end hidtil lever op til strafferettens grundlæggende, retsstatslige principper.

Hanne Hauerslev i ADV nr. 7/2014 p. 22-24: Terrorlovgivningen fører os ind på en retssikkerhedsmæssig glidebane

Regeringen vil nedsætte et udvalg, der skal granske terrorlovgivningen. På høje tid, mener formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg, der peger på, at terrorlovgivningen er helt central i retssystemet, men har fået en afsmittende effekt på andre retsområder. Det gælder for eksempel regler om forsvarere, telefonaflytninger, hemmelige ransagninger, logning og hvidvask.

Pernille Skipper i ADV nr. 10/2014 p. 36: Er syrien-krigere skyldige, til det modsatte er bevist?

2015

Tom Behnke i ADV nr. 1/2015 p. 34: Indbrud er ikke tyveri

Går ind for højere straf for indbrudstyveri.

Justitsministeriets forskningskontor april 2015: Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2014.

Peter Skaarup i ADV nr. 3/2015 p. 32: Danmark må sikres bedre mod terror

Peter Skaarup i ADV nr. 7/2015 p. 30: Det bliver en spændende politisk sæson

Går ind for skærpelse af straffene for grov vold og seksuelle overgreb.

Sofie Carsten Nielsen i ADV nr. 9/2015 p. 34: Fri os for symbolpolitikken

Preben Bang Henriksen i ADV nr. 10/2015 p. 32: Straffen for grov vold i strid med befolkningens retsopfattelse

Går ind for skærpelse af straffene.

2016

Lone Schrøder Jeppesen i ADV nr. 3/2016 p. 16-18: Vi skal gøre endnu mere

Interview med Henrik Dam - ny formand for Det Kriminalpræventive Råd.

Hanne Hauerslev i ADV nr. 4/2016 p. 8-16: Fra dødsstraf til fodlænke

Henrik Mølgaard: Glem alt om strengere straffe, Britta Kyvsgaard: Nye straffe skaber færre kriminelle, Jens Evald: Fra gloende tænger og gabestok til straf, der matcher forbrydelsen.

Rune Lund i ADV nr. 7/2016 p. 30: Terrorindsatsen har fejlet eklatant

Carolina Magdalene Maier i ADV nr. 9/2016 p. 26: Retsfølelsen bør vige for retsfornuften

Christina Egelund i ADV nr. 10/2016 p. 28: Lad gerningsmanden betale prisen

Går ind for højere straffe for bl.a. pædofili.

2017

Jørn Vestergaard i ADV nr. 10/2017 p. 41-45: Nedsættelse af den kriminelle lavalder ad bagvejen

2023

Mai Mercado i ADV nr. 2/2023 p. 48: Retsområdet er for vigtigt til halve løsninger

Advokat Jørgen U. Grønborg