Kriminologi

Bøger

Artikler


Bøger

Vilhelm Aubert: Om straffens sociale funktion, 1954, 241 sider, Universitetsforlaget, Oslo.

Karl O. Christiansen: Forbrydelse og straf, 1969.

Stephan Hurwitz og Karl O. Christiansen: Kriminologi II, 1971, Gyldendal.

Vagn Greve: Kriminalitet som normalitet, 1972, 173 sider, DJØF. Anmeldt af Karl O. Christensen i UfR 1973 B.78-80.

Georg K. Stürup: Berigelseskriminelle i Herstedvester, 1972, 213 sider, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busch.

Niels Christie: Pinens begrensning, 1982, 126 sider, Universitetsforlagt og Chr. Ejlers Forlag.

Justitsministeriet: Rapport om unge lovovertrædere, 1.udg., 1988, Justitsministeriet. Anmeldt af Per Lindegaard i JUR 1989.259-260.

Fl. forfattere: Scandinavian Studies in Criminology, vol.10: Crime and Control in Scandinavia during til Second World War, Universitetsforlaget,1989.

Anette Storgaard: Alternativer til frihedsstraf, 1. udg., 1989, Århus Universitetsforlag. Anmeldt af Per Lindegaard i JUR 1989.256-258

Britta Kyvsgaard: ...og fængslet ta'r de sidste - om kriminalitet, straf og levevilkår, 1. udg., 1989, 192 sider, DJØF. Anmeldt af Elsebeth Rasmussen i ADV 1989.243-244.

Flemming Balvig: Mod et nyt kriminologisk samfundsbillede I: At leve med kriminalitet, 1. udg., 1990, 236 sider, DJØF.

Paul Leer-Salvesen: Efter drabet - Samtaler om skyld og soning, 1991, Forlaget Kimære. Anmeldt af Helle Lokdam i Lov & Ret nr. 5/1991 p. 40-41.

Britta Kyvsgaard: Ny Ungdom? Om familie, skole, fritid, lovlydighed og kriminalitet, 1. udg., 1992, 238 sider, DJØF. Anmeldt af Helle Lokdam i Lov & Ret nr. 10/1992 p. 30-31.

William Rentzmann og Johan Reimann: Samfundstjeneste og ungdomskontrakter - og andre samfundssanktioner og -foranstaltninger, 1. udg., 1994, DJØF. Anmeldt af Vagn Greve i UfR 1995 B.144.

Flemming Balvig: Kriminalitet og social kontrol, 1995, Columbus. Anmeldt af Vagn Greve i UfR 1995 B.405/2.

Flemming Balvig: Ungdom oplever mere vold: En oversigt over danske voldsofferundersøgelser 1970-94, 1. udg., 1995, DJØF. Anmeldt af Vagn Greve i UfR 1995 B.405/2.

Ida Elisabeth Koch: Behandling som alternativ til frihedsstraf, - Samspillet mellem kriminalretten og social- og sundhedsretten, 1. udg., 1995, 389 sider, DJØF. Anmeldt af Vagn Greve i UfR 1996 B.186/1 og af Peter Garde i FM 1997.147-149.

Malene Frese Jensen: Alternative Approaches to Juvenile Delinquency, 1996, 362 sider, DJØF. Anmeldt af Vagn Greve i UfR 1997 B.21/1.

Red. Jørn Vestergaard og Flemming Balvig: "Med lov..." - retsvidenskabelige betragtninger, 1.udg., 1998, DJØF.

Britta Kyvsgaard: Den kriminelle karriere, 1. udg., 1998, 264 sider, DJØF.

Cesare Beccaria: Om forbrydelse og straf & Voltaires Kommentar, 1. udg. 1998, 221 sider, DJØF

Beccarias strafferetslære fra 1764.

Flemming Balvig: Det voldsomme samfund. - Om vold som problem og fængsel som løsning. Bind 1: Fortid og nutid, 1. udg., 2000, 338 sider, DJØF. Anmeldt af Gorm Toftegaard Nielsen i UfR 2000 B.453-454.

Flemming Balvig: Det voldsomme samfund. - Om vold som problem og fængsel som løsning. Bind 2: USA og Danmark, 1. udg., 2000, 406 sider, DJØF. Anmeldt af Gorm Toftegaard Nielsen i UfR 2000 B.453-454.

Red. Vagn Greve, Beth Grothe Nielsen og Annika Snare: Nytter det?, 1. udg., maj 2001, 216 sider, DJØF. Anmeldt af Gorm Toftegaard Nielsen i UfR 2001 B.499-500.

 • Indbrud = ind og sidde? af Flemming Balvig
 • En refleksiv sanktionsret af landsdommer Hans Henrik Brydensholt
 • I det lange løb - En etterundersøkelse av langtidsdømter i Norge 1980-89 av fhv. forskningsleder Kåre Bødal
 • Ytringsfrihed i fængsel - Om begrænsninger i indsattes ret til at udtale sig til medierne af fængselsinspektør Hans Jørgen Engbo
 • Den politiske kriminalpolitik af professor Vagn Greve
 • Behandling af seksualforbrydere i Canada og Danmark af lektor Beth Grothe Nielsen
 • Praktisk dansk kriminalforsorg - og behandling af fængselsinspektør Ole Hansen
 • Virker den fri kriminalforsorg? Om tilsyn og om international og dansk forsknings- og kriminalforsorgskultur af forskningskonsulent Britta Kyvsgaard
 • Det kognitive færdighedprograms indførelse på Statsfængslet i Ringe og dets betydning for fængslet af fængselsinspektør Bodil Philip
 • Kastrup Airport - Hellerup af direktør William Rentzmann
 • Misbrugsbehandling i danske fængsler af lektor Anette Storgaard
 • Historier om fængselsinspektører af fængselsinspektør Jens Tolstrup
 • Utestängning genom tidsobestämd inspärrning - det problematiske livstidsstraffet av professor Per Ole Träskman
 • Prøveløsladelse efter to tredjedels tid - regelmæssig afkortning af fængselsstraffen? af lektor Jørn Vestergaard
 • Kriminalforsorgens plads i det strafferetlige system - Principielle og historiske udgangspunkter af professor em. Knud Waaben

Peter Kruize: Choises of Commercial Robbers, A Comparative Study og Commercial Robbers in Denmark, 1. udg., 2001, 245 sider, DJØF. Anmeldt af Vagn Greve i UfR 2001 B.425/2.

Flemming Balvig, Lars Holmberg & Anne-Stina Sørensen: Ringstedforsøget - Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet, 1. udg. marts 2005, 454 sider, DJØF. Anmeldt af Signe Justesen i UfR 2006 B.185.

Ulla V. Bondeson: Crime, Punishment, and Justice. Selected Articles from a Scholarly Career, 1. udg., juni 2007, 242 sider, DJØF

Annette Olesen: Løsladt og gældsat, 1. udg., 2013, 390 sider, DJØF. Omtalt af Rie Duun i ADV nr. 8/2013 p. 18-19: Dummebøder giver kafkask situation for løsladte

Michael Hviid Jacobsen og Anne-Stina Sørensen (red.): Kriminologi – en introduktion, 1. udg., 2013, 354 sider, Hans Reitzels Forlag.

Justitsministeriets Forskningskontor, april 2015: Præventive effekter af straf og andre tiltag over for lovovertrædere - en forskningsoversigt

Trine Baumbach (red.), Linda Kjær Minke (red.), Tine Søberg (red.): Partnervold og partnerdrab – Samfundets blinde vinkel, 1. udg., marts 2024, 512 sider, DJØF

Artikler

Jens Kristiansen i Justitia nr. 6/1983: Frihedsstraffens udvikling - med særligt henblik på udviklingsforløbet i det 18. og 19. århundrede.

Anna Skyum-Nielsen i Justitia nr. 4/1987: Graffiti - en kriminologisk undersøgelse.

Flemming Balvig i JUR 1989.142-146: Fra svar- til spørgsmåls-kriminologi.

Vagn Greve i JUR 1989.147-151: Tyveri - i kriminologisk belysning.

Preben Wilhjelm i UfR 1990 B.121-130: Nævningesager 1973-88.

Jens Brøsted i UfR 1991 B.210-214: Børn i voksenfængsel.

Ida Elisabeth Koch i JUR 1993.418-425: Behandling af stofmisbrugere som alternativ til frihedsstraf i grænsefladen mellem socialretten og fængselsretten.

Britta Kyvsgaard i JUR 1995.166-174: Straffens længde og straffens virkning.

Ida Elisabeth Koch i JUR 1996.53-64: Behandling som alternativ til frihedsstraf.

Flemming Balvig i Med lov ..., 1998, p. 1-18: Vold mod kvinder.

Ulla V. Bondeson i UfR 1998 B.512-517: Kriminelle karrierer

Anmeldelse af Britta Kyvsgaards 3 afhandlinger: -- og fængslet ta`r de sidste, Ny ungdom og Den kriminelle karriere.

Ulla V. Bondeson i Lov & Ret nr. 3/2000 p. 9-12: Elektronisk husarrest i stedet for fængsel.

Lars Rand Jensen, Jeanette Wincentz Andersen, Connie Holt og Per I. Hensen i Lov & Ret nr. 3/2000 p. 20-24: Kriminelle børn og unge under 18 år.

Lars Rand Jensen, Jeanette Wincentz Andersen, Connie Holt og Per I. Hensen i Lov & Ret nr. 4/2000 p. 24-28: Sanktionerne over for unge lovovertrædere.

Lars Rand Jensen, Jeanette Wincentz Andersen, Connie Holt og Per I. Hensen i Lov & Ret nr. 5/2000 p. 13-16: Færre unge begår kriminalitet.

Lars Rand Jensen, Jeanette Wincentz Andersen, Connie Holt og Per I. Hensen i Lov & Ret nr. 6/2000 p. 31-34: Mere følelseskold ungdomskriminalitet.

Beth Grothe Nielsen i JUR 2001.205-216: Paradigmaskift - fra straffende ret til genoprettende ret. En canadisk højesteretsdom viser vej

Om restorative justice.

Flemming Balvig i JUR 2001.263-283: Kriminaliteten i Danmark - i europæisk perspektiv

Peter Kuize i Lov & Ret nr. 1/2001 p. 9-12: De kommercielle røveres valg.

Arne Gram i Lov & Ret nr. 5/2001 p. 4-8: Kronisk kriminelle starter som biltyve.

Beth Grothe Nielsen i UfR 2001 B.155-159: Forsøgsordningen med behandling af seksualforbrydere.

Anette Storgaard i Rettid 2002.57-65: Nye behandlingstanker i kriminalforsorgen

Agnethe Larsen i Signatur nr. 2/2020 p. 8-9: Stor stigning i anmeldelser om økonomisk kriminalitet.

Anmeldelser om økonomisk kriminalitet er mere end femdoblet på 10 år. Blandt andet er anmeldelser om skatte- og momssvig næsten firedoblet. Udviklingen er sket i samme periode, hvor der har været betydelige nedskæringer hos skattemyndighederne, og revisionspligten er blevet lempet.

Peter Vedel Kessing og Linda Kjær Minke i Juristen nr. 2/2022 p. 97-109: Kropsvisitation af indsatte i danske fængsler

Advokat Jørgen U. Grønborg