JURIDISK  KURSUSCENTER A/S

VED STRANDEN 22, 3 TV,   9000 AALBORG    TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28 16

N Y E   R E G L E R

O M

Æ G T E F Æ L L E S K I F T E

På kurset gennemgås en række af de problemstillinger, som  opstår under gennemførelsen af et ægtefælleskifte i praksis.

De mange nye regler i lov om ægtefælleskifte, som træder i kraft d. 01.03.2012, vil blive gennemgået generelt og i forbindelse med de enkelte emner.

Der vil desuden blive foretaget en gennemgang af koncepter til indhentelse af oplysninger, til vurderingstemaer, til boopgørelse, bodelingsoverenskomst, til separat overdragelseserklæring, aftale om deling af pensioner samt skattefordelingsklausuler.

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige og andre praktikere, som ønsker at få ajourført deres viden på det familieretlige område.

Kurset vil bl.a. omhandle følgende emner:

1.    Skæringsdag og opgørelsesdag

2.    Bodelsopdelte boopgørelser

3.    Værdiansættelsen af fast ejendom

4.    Nettodriftsudgifter og nettoindtægter i boperioden

5.    Deling og værdiansættelse af pensionsordninger, herunder mulighederne for og beregning af kompensationskrav

6.    Værdiansættelse af goodwill

7.    Værdiansættelse af immaterielle rettigheder

8 .   Latente skattefordele og skattebyrder

 9.    Indbyrdes krav

10.  Vederlagskrav

11.  Koncipering af bodelingsoverenskomster og separate overdragelseserklæringer og aftaler om deling af pensioner.  

Der vil blive udleveret et omfattende kursusmateriale, bl.a. med paradigmaer til en række relevante dokumenter.

UNDERVISERE:

Professor Linda Nielsen, Københavns Universitet.

Advokat (H), lektor Jørgen U. Grønborg, Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus.

TID OG STED:  

Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Mandag d. 12. september 2011                                     kl. 9.00-16.00

Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Tirsdag d. 27. september 2011                                   kl. 9.00 – 16.00

OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE:

Nærværende kursus vægter 7 lektioner (af de 54 lektioner, som en advokat skal kunne dokumentere i foråret 2014 for perioden 01.01.11 – 31.12.13, jfr. bekg. nr. 1473 af 12/12/2007 og bekg. nr. 820 af 30/06/2010).

Kursusbevis udleveres på kurset.

Se notat på vor hjemmeside www.juridiskkursuscenter.dk om pligtmæssig efteruddannelse for advokater.

PRIS:

Kursusvederlaget incl. frokost udgør kr. 4.000 + moms, i alt kr. 5.000 pr. deltager, der betales i forbindelse med tilmeldingen ved indsendelse af omstående talon. Bekræftelse vil herefter blive udsendt. Ved eventuel afmelding senest kl. 12.00 hverdagen før kursets start refunderes kursusbeløbet ubeskåret.

Tilmelding til kurset ”Ægtefælleskifte” (K0333) kan ske enten via vor hjemmeside eller ved fremsendelse af denne talon til Juridisk Kursuscenter A/S, CVR nr. 11550207, med check/overførsel til ovennævnte bankkonto. Kursusgebyr udgør kr. 4.000 + moms.

                     Navn:                                                         Firmastempel/tlf.nr./e-mail/fax:                                                       

Munkebjerg   (12.09.2011):                                                                                 

København    (27.09.2011):                                                                                 

Advokat Jørgen U. Grønborg