JURIDISK  KURSUSCENTER A/S

HASSERISVEJ 174,   9000 AALBORG    TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28 16

Æ G T E F Æ L L E S K I F T E

Nye regler - ny retspraksis- nye koncepter

På kurset gennemgås en række af de problemstillinger, som opstår under gennemførelsen af et ægtefælleskifte i praksis, bl.a. på basis af lov om ægtefælleskifte, der trådte i kraft den 1. marts 2012.

Der vil desuden blive foretaget en gennemgang af koncepter til indhentelse af oplysninger, til vurderingstemaer, til boopgørelse, til bodelingsoverenskomst, til separat overdragelseserklæring, til aftale om deling af pensioner samt skattefordelingsklausuler.

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige og andre praktikere, som ønsker at få ajourført deres viden på det familieretlige område.

Kurset vil bl.a. omhandle følgende emner:

 1. De nye regler om retsafgift.
 2. De nye regler om fri proces.
 3. Privat skifte eller skifte ved bobehandler?  
 4. Ophørsdag og opgørelsesdag.
 5. Værdiansættelse af fast ejendom.
 6. Nettodriftsudgifter og nettoindtægter i boperioden.
 7. Deling og værdiansættelse af pensionsordninger, herunder mulighederne for og beregning af kompensationskrav.
 8. Værdiansættelse af goodwill.
 9. Værdiansættelse af immaterielle rettigheder.
 10. Latente skattefordele og skattebyrder.
 11. Bodelsopdelt boopgørelse.  
 12. Koncipering af bodelingsoverenskomster og separate overdragelseserklæringer samt aftaler om deling af pensioner.

Der vil blive udleveret et omfattende kursusmateriale, bl.a. med paradigmaer til en række relevante dokumenter.

UNDERVISERE:

Professor Linda Nielsen, Københavns Universitet.

Advokat (H), lektor Jørgen U. Grønborg, Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus.

TID OG STED:  

Ingeniørforeningens Mødecenter

Kalvebod Brygge 31 - 33, København

mandag den 8. september 2014                  
                                     kl. 9.00 – 16.00

Munkebjerg Hotel

Munkebjergvej 125, Vejle

mandag den 15. september 2014                                                       kl. 9.00 – 16.00
 

OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE:

Nærværende kursus svarer til 7 lektioner (af de 54 lektioner, som en advokat skal kunne dokumentere for en 3-årig periode, jfr. BEK nr. 1473 af 12/12/2007 og BEK nr. 820 af 30/06/2010).

Kursusbevis udleveres på kurset.

Se notat på  www.juridiskkursuscenter.dk om pligtmæssig efteruddannelse for advokater.

PRIS:

Kursusvederlaget incl. frokost udgør kr. 4.000 + moms, i alt kr. 5.000 pr. deltager, der betales i forbindelse med tilmeldingen ved indsendelse af omstående talon. Bekræftelse vil herefter blive udsendt. Ved eventuel afmelding senest kl. 12.00 hverdagen før kursets start refunderes kursusbeløbet ubeskåret.

Tilmelding til kurset ”Ægtefælleskifte” (K0419) kan ske enten via vor hjemmeside eller ved fremsendelse af denne talon til Juridisk Kursuscenter A/S, CVR.nr. 11550207 med check/overførsel til ovennævnte bankkonto. Kursusgebyret udgør kr. 4.000 + moms.

Navn:                                                  Firmastempel/e-mail:                                   

 

København  (08.09.14):                                                         

 


Vejle           (15.09.14):                                                         


 

Advokat Jørgen U. Grønborg