JURIDISK  KURSUSCENTER

ADVOKATKONTORET    PREBEN BANG HENRIKSEN

VED STRANDEN 22, 3 TV,   9000 AALBORG    TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28 15

F Æ L L E S B O D E L I N G   I   P R A K S I S

På kurset gennemgås en boopgørelse i et fællesboskifte, således at der for hver enkelt aktiv og passiv omtales den nyeste teori og retspraksis på området. Der vil desuden blive foretaget en gennemgang af koncepter til indhentelse af oplysninger til vurderingstemaer, til bodelingsoverenskomster, til separate overdragelseserklæringer, aftale om deling af pensioner samt skattefordelingsklausuler.

Kurset  henvender sig til advokater,  advokatfuldmægtige og andre praktikere, som ønsker at få  ajourført deres viden på det familieretlige område. 

Kurset vil bl.a. omhandle følgende emner:

1.    Skæringsdag og opgørelsesdag

2.    Bodelsopdelte boopgørelser

3.    Værdiansættelsen af fast ejendom

4.    Nettodriftsudgifter og nettoindtægter i boperioden

5.    Deling og værdiansættelse af pensionsordninger , herunder mulighederne for og beregning af kompensationskrav

6.    Værdiansættelse af goodwill

7.    Værdiansættelse af immaterielle rettigheder

8 .   Latente skattefordele og skattebyrder

 9.    Indbyrdes krav

10.  Vederlagskrav

11.  Koncipering af bodelingsoverenskomster og separate overdragelseserklæringer og aftaler om deling af pensioner.  

Under gennemgangen vil der blive fokuseret på de praktiske forhold vedrørende de pågældende problemer. 

Bet. nr. nr. 1518/2010 om ægtefælleskifter m.v. vil blive omtalt under gennemgangen af de enkelte emner.

Der vil blive udleveret et omfattende kursusmateriale, bl.a. med paradigmaer til en række relevante dokumenter.

Kurset vægter 1 dag  hos ”Danske Familieadvokater”.

Kurset svarer til 7 lektioner af de 54 lektioner, som en advokat skal kunne dokumentere i foråret 2011 for perioden 01.01.2008-31.12.2010. Kursusbevis til dokumentation fremsendes efter kurset. Se notat på  www.juridiskkursuscenter.dk om pligtmæssig efteruddannelse for advokater.

UNDERVISERE:

Professor Linda Nielsen, Københavns Universitet.

Advokat (H), lektor Jørgen U. Grønborg, Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus.

TID OG STED:  

Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Mandag d. 27. september 2009                                   kl. 9.00 – 16.00

Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Onsdag d. 29. september 2010                                     kl. 9.00-16.00

 

PRIS:

Kursusvederlaget incl. frokost udgør kr. 4.000 + moms, i alt kr. 5.000 pr. deltager, der betales i forbindelse med tilmeldingen ved indsendelse af omstående talon. Bekræftelse vil herefter blive udsendt. Ved eventuel afmelding senest kl. 12.00 hverdagen før kursets start refunderes kursusbeløbet ubeskåret.

Tilmelding til kurset ”Fællesbodeling i praksis(K0243) kan ske enten via vor hjemmeside eller ved fremsendelse af kursusgebyr, der pr. deltager udgør kr. 4.000 + moms eller i alt kr. 5.000, sammen med nedenstående talon til Juridisk Kursuscenter A/S, CVR.nr. 11550207. Kursusgebyret bedes fremsendt enten pr. check eller overført til ovennævnte bankkonto.

                     Navn:                                                                             Firmastempel/tlf.nr./e-mail/fax:                                                                         

København     (27.09.2010):                                                                                 

Munkebjerg    (29.09.2010):                                                                                 

 

 

Betaling kr.                 , vedlægges i check (pr. person kr. 4.000 + moms = kr. 5.000)

Advokat Jørgen U. Grønborg