JURIDISK  KURSUSCENTER A/S

Ved Stranden 22, 3. tv.    9000 AALBORG    TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28 15
Bank: 9236 236-57-08269  Giro: 9570 0054 39523

KONCIPERING AF TESTAMENTER OG ÆGTEPAGTER

 – og andre dokumenter til sikring af familien.

Kurset omhandler rådgivning om mulighederne for og udarbejdelse af dokumenter til sikring af familien i en række forskellige situationer – blandt andet i lyset af arveloven, reglerne om indsættelse af begunstigede i pensioner og forsikringer og reglerne om forlodsudtagelse af rimelige pensioner.

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige og andre praktikere, som ønsker at få ajourført deres viden på det familie- og arveretlige område.

Kurset vil bl.a. omhandle rådgivning af følgende familietyper:

1.      Enlige uden børn.

2.      Enlige med børn.

3.      Samlevende uden børn.

4.      Samlevende med fællesbørn og/eller særbørn.

5.      Ægtefæller uden børn.

6.      Ægtefæller med fællesbørn og/eller særbørn.

7.      Seniorægtepar.

8.      Ægtepar, hvor den ene er håbløst insolvent.

På kurset vil der ske gennemgang af en række koncepter til: 

·        Samejeoverenskomster vedrørende ejerboliger og andelsboliger for samlevende og ægtefæller med særeje.

·        Testamenter, herunder udvidede samlevertestamenter og ligedelingstestamenter.

·        Ægtepagter, herunder særejeægtepagter og ægtepagter om deling af kapital- og ratepensioner.

·        Individuelle begunstigelsesklausuler, som passer til indholdet af testamenterne.

·        Særejeklausuler og båndlæggelsesklausuler i gavebreve, testamenter og begunstigelseserklæringer.


Tilmelding til kurset ”Koncipering af testamenter og ægtepagter” (K0286) kan ske enten via vor hjemmeside eller ved fremsendelse af denne talon til Juridisk Kursuscenter A/S, CVR nr. 11550207, med check/overførsel til ovennævnte bankkonto. Kursusgebyr udgør kr. 4.000 + moms.

                                             

                                             Navn:                                                                    Firmastempel/e-mail

Vejle             (29.11.10)                                                                    

København    (30.11.10):                                                                  


Der vil blive udleveret et omfattende kursusmateriale, bl.a. med paradigmer til relevante dokumenter.

Kurset vægter 1 dag hos ”Danske Familieadvokater”. 

UNDERVISERE:

Professor Linda Nielsen, Københavns Universitet.

Advokat (H), lektor Jørgen U. Grønborg, Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus.

'TID OG STED:

Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, Vejle

den 29. november 2010                                                                                 kl. 9.00 – 16.00

Ingeniørforeningens Mødecenter,

Kalvebod Brygge 31 – 33, København

den 30. november 2010                                                                               kl. 9.00 – 16.00

 

PRIS:

Kursusvederlaget incl. frokost udgør kr. 4.000 + moms pr. deltager, og betales i forbindelse med tilmeldingen. Bekræftelse vil herefter blive udsendt. Ved eventuel afmelding senest kl. 12.00 hverdagen før kursets start refunderes kursusbeløbet ubeskåret.

 

OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE:

 

Nærværende kursus vægter 7 lektioner (af de 54 lektioner, som en advokat skal kunne dokumentere i foråret 2011 for perioden 01.01.08 – 31.12.10, jf. BEK nr. 1473 af 12/12/2007. 

Kursusbevis udleveres på kurset.

 

 

Advokat Jørgen U. Grønborg