JURIDISK  KURSUSCENTER

ADVOKATKONTORET    PREBEN BANG HENRIKSEN

SLOTSPLADSEN 2    9000 AALBORG    TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28 15

PENSIONERS OG FORSIKRINGERS BEHANDLING PÅ SKIFTE

 

Med virkning fra den 01.01.07 bliver Enkepensionsloven afløst af lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse, og der indføres i Retsvirkningsloven en række nye regler om deling af pensionsrettigheder.

Arvelovsbetænkningen indeholder forslag til ændringer af reglerne i Arveloven om pensionsrettigheder i relation til uskiftet bo og suppleringsarv, samt ændring af reglerne i Forsikringsaftaleloven og Pensionsopsparingsloven om indsættelse af begunstigede. Disse regler forventes at træde i kraft den 01.01.08.

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige og andre praktikere, som ønsker at få ajourført deres viden på det familieretlige og arveretlige område. Kurset er i det væsentligste en gentagelse af de i september 2006 overtegnede kurser.

Kurset vil bl.a. omhandle følgende emner:

1.               Bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse.

2.               Pensionsbevarende bidragsaftaler.

3.               Forlodsudtagelse af længstlevende ægtefælles pensionsrettigheder og lignende rettigheder.

4.               Forlodsudtagelse af rimelige pensionsrettigheder ved separation, skilsmisse eller bosondring.

5.               Fællesskabskompensation.

6.               Rimelighedskompensation.

7.               Den kvalitative deling.

8.               Oprettelse af ægtepagter om, at pensionsordninger skal være særeje eller fortsat skal indgå i bodeling ved separation, skilsmisse eller bosondring.

9.               Værdiansættelse af pensionsordninger.

10.      Indsættelse af begunstigede.

 

Der vil blive udleveret et omfattende kursusmateriale, bl.a. med paradigmaer til relevante dokumenter.

Kurset vægter 1 dag  hos ”Danske Familieadvokater”.

UNDERVISERE:

Professor Linda Nielsen, Københavns Universitet.

Advokat (H), lektor Jørgen U. Grønborg, Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus.

TID OG STED:  

Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle      

mandag den 22. januar 2007              kl. 9.00 – 16.00  

Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København K

tirsdag den 23. januar 2007                kl. 9.00 – 16.00

PRIS:

Kursusvederlaget incl. frokost udgør kr. 3.600,00 + moms, i alt kr. 4.500,00 pr. deltager, der betales i forbindelse med tilmeldingen ved indsendelse af omstående talon. Bekræftelse vil herefter blive udsendt. Ved eventuel afmelding senest kl. 12.00 hverdagen før kursets start refunderes kursusbeløbet ubeskåret.

Tilmelding til kurset ”Pensioner og forsikringers behandling på skifte(K0160) kan ske enten via vor hjemmeside eller ved fremsendelse af kursusgebyr, der pr. deltager udgør kr. 3.600 + moms eller i alt kr. 4.500,00, sammen med nedenstående talon til Juridisk Kursuscenter A/S, CVR.nr. 11550207. Kursusgebyret bedes fremsendt enten pr. check eller overført til ovennævnte bankkonto.

 

                                                                                 Navn:                                                                         Firmastempel/tlf.nr./e-mail/fax:

                                                                                

Vejle:                    22.01.2007:                                                                                

København:           23.01.2007:                                                                              

 

Betaling kr.                 , vedlægges i check (pr. person kr. 3.600,00 + moms = kr. 4.500,00)

Advokat Jørgen U. Grønborg