JURIDISK  KURSUSCENTER

ADVOKATKONTORET    PREBEN BANG HENRIKSEN

Ved Stranden 22, 3. tv.    9000 AALBORG    TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28 15

PENSIONERS OG FORSIKRINGERS BEHANDLING VED DØD

 

Med den betydning pensioner og forsikringer har i dag for langt de fleste danskere, er det afgørende at kunne rådgive kvalificeret herom.  Området er vanskeligt og under forandring. 

Pensioners og forsikringers behandling ved død indeholder mange nye problemstillinger som følge af en række lovændringer. Med virkning fra d. 01.01.2007 blev der indført nye regler i Retsvirkningslovens § 16 a om længstlevendes pensionsordninger, og fra d. 01.01.2008 blev der indført nye regler i arvelovens § 11, stk. 3 om pensionsordninger og ægtefælleudlæg og i arvelovens § 23 om pensionsordninger og uskiftet bo. Der blev endvidere indført nye regler i forsikringsaftalelovens §§ 102-105 b og pensionsopsparingslovens §§ 2-5 b om indsættelse af begunstigede, angreb på begunstigede med boslod og tvangsarv og forståelsen af begrebet nærmeste pårørende.

Med virkning fra d. 01.01.2010 er der indført en række ændringer i reglerne om fradrag for indskud på pensionsordninger.

Med virkning fra 01.01.2011 er der indført en særlig udligningsskat på 6% af pensionsudbetalinger over kr. 362.800 (2010-niveau).

På kurset gennemgås retsstillingen med hensyn til pensioner og forsikringer ved død i lyset af de mange nye regler.

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige og andre praktikere, herunder revisorer, ansatte i pensions- og forsikringsbranchen mv., som ønsker at få ajourført deres viden på dette område.

Kurset vil bl.a. omhandle følgende emner:

1. De forskellige pensions- og forsikringsformer

2. Den skattemæssige behandling af de forskellige pensions- og forsikringsformer

3. Formkrav ved indsættelse af begunstigede

4. Hvem kan begunstiges, herunder ugifte samlevendes muligheder

5. Udfyldning og fortolkning af begunstigelsesklausuler

6. Den begunstigedes retsstilling, herunder angreb på begunstigelsen

7. Pensioner og forsikringer ved boudlæg

8. Pensioner og forsikringer ved ægtefælleudlæg

9. Pensioner og forsikringer ved uskiftet bo

10. Boafgift af pensioner og forsikringer

 Der vil blive udleveret et omfattende kursusmateriale

Kurset svarer til 7 lektioner af de 54 lektioner, som en advokat skal kunne dokumentere i foråret 2011 for perioden 01.01.2008-31.12.2010. Kursusbevis udleveres på kurset. Se notat på  www.juridiskkursuscenter.dk om pligtmæssig efteruddannelse for advokater.

UNDERVISERE:

Professor Linda Nielsen, Københavns Universitet.

Advokat (H), lektor Jørgen U. Grønborg, Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus.

TID OG STED:  

Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle      

mandag d. 29. november 2010 kl. 9.00-16.00

Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, Købenvan

tirsdag d. 30. november 2010 kl. 9.00-16.00

PRIS

Kursusvederlaget incl. frokost udgør kr. 4.000,00 + moms, i alt kr. 5.000,00 pr. deltager, der betales i forbindelse med tilmeldingen ved indsendelse af omstående talon. Bekræftelse vil herefter blive udsendt. Ved eventuel afmelding senest kl. 12.00 hverdagen før kursets start refunderes kursusbeløbet ubeskåret.

Tilmelding til kurset ”Pensioner og forsikringers behandling ved død(K0245) kan ske enten via vor hjemmeside eller ved fremsendelse af kursusgebyr, der pr. deltager udgør kr. 4.000 + moms eller i alt kr. 5.000,00, sammen med nedenstående talon til Juridisk Kursuscenter A/S, CVR.nr. 11550207. Kursusgebyret bedes fremsendt enten pr. check eller overført til bankkonto nr. 9236  236-57-08269

                                                                                 Navn:                                                                         Email og Firmastempel
                                                                                

Vejle:                    29.11.2010:                                                                             

København           30.11.2010:

 

Betaling kr.                 , vedlægges i check (pr. person kr. 4.000,00 + moms = kr. 5.000,00)

 

Advokat Jørgen U. Grønborg