JURIDISK  KURSUSCENTER

ADVOKATKONTORET    PREBEN BANG HENRIKSEN

VED STRANDEN 22, 3 TV,   9000 AALBORG    TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28 15

S I K R I N G   A F   F A M I L I E N

Kurset omhandler rådgivning om mulighederne for sikring af familien i en række forskellige situationer – blandt andet i lyset af den nye arvelov, de nye regler om indsættelse af begunstigede i pensioner og forsikringer, og de nye regler om forlodsudtagelse af rimelige pensioner. 

På kurset gennemgås en række koncepter til familie- og arveretlige dokumenter, herunder samlivskontrakter, samejeoverenskomster, ægtepagter og testamenter, særejeklausuler og begunstigelsesklausuler

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige og andre praktikere, som ønsker at få ajourført deres viden på det familie- og arveretlige område. 

Kurset vil blandt andet omhandle følgende familietyper: 

1. Enlige uden børn. 
2. Enlige med børn. 
3. Samlevende uden børn. 
4. Samlevende med fællesbørn og/eller særbørn. 
5. Ægtefæller uden børn. 
6. Ægtefæller med fællesbørn og/eller særbørn. 
7. Seniorægtepar. 
8. Ægtepar, hvor den ene er håbløst insolvent. 

Under gennemgangen vil der blive fokuseret på de praktiske forhold vedrørende de pågældende problemer. 

Der vil blive udleveret et omfattende kursusmateriale, bl.a. med paradigmaer til en række relevante dokumenter. 

Kurset vægter 1 dag  hos ”Danske Familieadvokater”.

Kurset svarer til 7 lektioner af de 54 lektioner, som en advokat skal kunne dokumentere i foråret 2011 for perioden 01.01.2008-31.12.2010. Kursusbevis udleveres på kurset.

UNDERVISERE:

Professor Linda Nielsen, Københavns Universitet.

Advokat (H), lektor Jørgen U. Grønborg, Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus.

TID OG STED:  

Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Mandag d. 16. marts 2009                                    kl. 9.00-16.00

 

PRIS:

Kursusvederlaget incl. frokost udgør kr. 4.000 + moms, i alt kr. 5.000 pr. deltager, der betales i forbindelse med tilmeldingen ved indsendelse af omstående talon. Bekræftelse vil herefter blive udsendt. Ved eventuel afmelding senest kl. 12.00 hverdagen før kursets start refunderes kursusbeløbet ubeskåret.

Tilmelding til kurset ”Sikring af familien(K0227) kan ske enten via vor hjemmeside eller ved fremsendelse af kursusgebyr, der pr. deltager udgør kr. 4.000 + moms eller i alt kr. 5.000, sammen med nedenstående talon til Juridisk Kursuscenter A/S, CVR.nr. 11550207. Kursusgebyret bedes fremsendt enten pr. check eller overført til ovennævnte bankkonto.

                     Navn:                                                                             Firmastempel/tlf.nr./e-mail/fax:                                                                         

 

Munkebjerg    (16.03.2009):                                                                                 

 

 

Betaling kr.                 , vedlægges i check (pr. person kr. 4.000 + moms = kr. 5.000)

Advokat Jørgen U. Grønborg