Kvinderet

Betænkninger

Bøger

Artikler


Betænkninger

Bet. nr. 715/1974: Kvinders stilling i samfundet - slutrapport

Bet. nr. 668/1972: Kvinders stilling på arbejdsmarkedet

Bet. nr. 615/1971: Kvinders deltagelse i det offentlige liv

Bet. nr. 526/1969: Kvindelige tjenestemænds forhold

Bet. nr. 504/1968: Kvinders uddannelsesproblemer

Bøger

Inger Dübeck, Jytte Lindgaard og Ruth Nielsen: Jura og kvinder, Festskrift i anledning af 100-året for kvinders adgang til juridisk embedseksamen, 1975, 351 sider, DJØF.

Jytte Lindgård og Ruth Nielsen: Årbog for kvinderet 1978, 295 sider, DJØF.

Jytte Lindgård, Ruth Nielsen og Jytte Thorbeck: Årbog for kvinderet 1979, 328 sider, DJØF.

Ruth Nielsen: Kvindearbejdsret, 1979, 394 sider, DJØF.

Red. Jytte Lindgård, Ruth Nielsen og Jytte Thorbek: Årbog for kvinderet 1981, 318 sider, DJØF.

Kirsten Ketscher: Offentlig børnepasning i retlig belysning, 1990, DJØF. Anmeldt af Henrik Zahle i UfR 1991 B.25-32; af Jørgen Rønnow Bruun og Jens Peter Christensen i UfR 1991 B.32-40: At hitte på - om grundlovens §§ 29, 73 og 75; samt af Lis Frost i JUR 1992.84-93: Offentlig børnepasning og velfærdsret. Kommentarer til en diskussion om metode, perspektiv og grundlag.

Hanne Petersen: Informel ret på kvindearbejdspladser, 1991, Akademisk Forlag. Anmeldt af Agnete Weis Bentzon i JUR 1992.188-190 og af Ole Krarup i UfR 1992 B.113-120.

Kirsten Ketcher, Jytte Lindgård og Ruth Nielsen: Den sociale dimension i kvinderetligt perspektiv, 1. udg., 1995, 294 sider, DJØF.

Hanne Petersen: Kvindelig arbejdsret, 1. udg. 1995, 178 sider, GadJura.

De lege, Juridiska fakulteten i Uppsala, Årsbok 1997. Ad studium et ad laborem incitavit Elsa Eschelsson. Anmeldt af Kirsten Ketscher i UfR 1998 B.188.

Stine Jørgensen: Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder - Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse, 1. udg., feb. 2007, 360 sider, DJØF. Anmeldt af Jens Kristiansen i JUR 2007.110.

Agnete Andersen og Ruth Nielsen: Mainstreaming i juridisk perspektiv, 1. udg., nov. 2007, 230 sider, DJØF. Anmeldt af Ole Hasselbalch i UfR 2009 B.19/1.

Stina Vrang Elias og Sanne Udsen: Håndbog for karrierekvinder, 2. udg., sept. 2009, 166 sider, DJØF

Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø: Scandinavian Women's Law in the 21st Century, 1. udg., jan. 2012, 284 sider, DJØF

Delanbefalinger fra Kommissionen for den glemte kvindekamp, aug. 2022

Artikler

Petra Joensen og Marianne Nørregaard i Justitia nr. 1/1987: Kvinders ret til penge - set i forhold til skattesystemet.

Annett Jensen i FM 1988.18-19: Det 6. nordiske kvindejurist seminar

Jørgen Rønnow Bruun og Ruth Nielsen i UfR 1995 B.104-109: Afskedigelse på grund af graviditet m.v.

Dansk Forening for Kvinderet. Indmeldelse kan ske hos advokat Jytte Lindgård, Niels Hemmingsensgade 10, 5., 1001 København K.

Kirsten Ketscher i Festskrift til Inger Dübeck, 2003, p. 439-452: Kvindekonventionen gælder i dansk ret.

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 4/2003 p. 26-27: Fokus på kvinders rettigheder

Om omskæring af kvinder og udenlandske kvinders rettigheder.

Peter Michael Toft og Anne Mau i ADV 2005.194-198: Retsgarantier og klare kriterier efterlyses

Omhandler voldsramte, familiesammenførte kvinder.

Stine Jørgensen i JUR 2007.43-45: Tvangsægteskaber retligt set

Trine Baumbach i JUR 2008.105-108: Kriminalisering af prostitutionskunder. Rettigheder og troværdighed

Birgitte Kofod Olsen i EU-ret & Menneskeret 2007.297-305: Handlede mennesker som rettighedshavere

Rasmus Lindboe i ADV nr. 10/2009 p.20-23: Kvindernes egen boldgade

Feministisk pow-wow, en loge af smukke kvinder, seriøs debatklub eller noget helt syvende? Vi har spurgt kvinderne bag Foreningen for Kvindelige Jurister - Marie-Louise Pind og Louise Krath, hvad foreningen virkelig er.

Lykke Leth Lindskov i RETTID 2021 Afhandling nr. 52: Genus, ret og feministiske bølger i forhold til #MeToo

Advokat Jørgen U. Grønborg