Konkursskatteloven

Konkursskatteloven, jfr. lovbekg. nr. 745 af 21.09.1997

Allan Borch-Hansen og Jacob Smith: Skat ved konkurs og akkord, 1. udg., 1992. DJØF

Lars Henriksen i Revisorbladet nr. 5/1991 p. 12-13

Michael Serup i Revisorbladet nr. 5/1991 p. 31 ff.

Margrethe Nørgaard i R&R nr. 10/1991 p. 18 ff.

Margrethe Nørgaard i SR-Skat 1991.289 ff

Merete Helle Hansen i TfS 1991.262

Michael Serup i Revisorbladet nr. 3/1992 p. 14 ff.

Jens Paulsen i ADV 1993.32-34: "Anmeldelse" af cirkulære om visse skattemæssige forhold ved konkurs og underskudsbegrænsning ved akkord m.v. (vedr. cirk. nr. 68 af 20.05.1992).

Karin Hald i INSPI nr. 3/1996 p. 4-7: Konkursskatteloven.

Advokat Jørgen U. Grønborg