Lovens titel

Lovændringer

Kapitel 1:
Kapitel 2:
Kapitel 3:
Kapitel 4:
Kapitel 5:
Kapitel 6:
Kapitel 7:
Kapitel 8:
Kapitel 9:


Lovændringer:

Link til oprindelig lov - husk at rette URL

Som ændret ved

§ 1 i ændringslov - husk URL (ændring) fra s. 01.01.2014.

Nu lovbekg. nr.  1234 af 01.01.2014, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 12345 af 01.01.2014 (ændring) fra d. 01.01.2014


Kapitel 1: Titel

§ 1. Tektst.

Stk. 2. Tekst.

 

§ 1 er ændret fra d. 01.01.2014 ved § 1.1 i lov nr. 123 af 01.01.2014. Hidtidig formulering: Tekst

§ 2. Tektst.

Stk. 2. Tekst.

 

§ 1 er ændret fra d. 01.01.2014 ved § 1.1 i lov nr. 123 af 01.01.2014. Hidtidig formulering: Tekst

Kapitel 2: Titel

 

Justitsministeriet, den 9. oktober 2012

Morten Bødskov

/ Morten Niels Jakobsen

Officielle noter

1) Note 1

2) Note 2

 

Advokat Jørgen U. Grønborg