Erhvervsret

Drift af virksomhed

Økonomistyring

Bøger

Artikler


Bøger

Jan Mouritsen: Håndbog i økonomistyring, 1998, REVIFORA, 33 15 15 19.

Preben Melander: Økonomistyring og budgettering som ledelsesform, 9. udg., sept. 2001, 256 sider, DJØF.

Preben Melander: Økonomistyringens udfordringer til ledelsen. 26 bud på virksomhedens valg af økonomistyringsstrategi, 1. udg., jan. 2002, 240 sider, DJØF

Preben Melander: Økonomistyringens nye ledelsesteknologier - fra ABC til TQM, 1. udg. feb. 2002, 480 sider, DJØF.

Steen Hildebrandt og Per Nikolaj Bukh: Økonomistyring, 2003, Børsens ledelseshåndbøger. Anmeldt af Henrik Ørholst i INSPI nr. 4/2003 p. 22-23.

Preben Melander & Steen Nielsen (red.): Moderne Økonomistyringsværktøjer, Valg, design og anvendelse i praksis, 1. udg., okt. 2006, 304 sider, DJØF

Michael Andersen og Carsten Rohde: Virksomhedens økonomistyring, 5. udg., juli. 2017, 233 sider, DJØF

Artikler

1998

2002

2003

2005

2006

2009

2010

2015

2018

2020

2023

2024

1998

Bo Bache, Michael Ejby og Jakob Grane i INSPI nr. 6/1998 p. 5-14: Balanced Scoreboard - ny proaktiv økonomistyring kræver bløde data og sammenhæng mellem vision og daglig drift.

2002

Carsten Mejer i R&R nr. 7/2002 p. 18-27: Fra Strategisk økonomistyring til "Interfirm Comparison Schemes".

2003

Kurt Ærenlund Pedersen i INSPI nr. 12/2003 p. 5-8: Projektets økonomistyring.

Carsten Mejer i R&R nr. 6/2003 p. 38-49: Strategisk økonomistyring i virksomheden med fokus på konkurrence positionering.

2005

Preben Melander i R&R nr. 2/2005 p. 54-57: Økonomistyring & Informatik

2006

Carsten Mejer i R&R nr. 12/2006 p. 50-57: ”Economic Value Added/EVA© til strategisk produkt udvikling i DUBA·B8 A/S”. (I artiklen undersøges det, om og hvorledes konceptet EVA ad hoc analyser kan værdiansætte DUBA·B8´s strategiske initiativer.)

2009

Kasper Møllgaard i INSPI nr. 5/2009 p. 26-31: Arts- og funktionsopdelte resultatopgørelser til intern økonomistyring. (Om definitioner, lovkrav og udfordringer.) 

Henrik Steen Hansen i R&R nr. 12/2009 p. 70-73: Logon. Revisorerne går online med kunderne. (Om øget anvendelse af online økonomistyring, herunder om sikkerhedskrav.)

2010

Ida Nørgaard og Margrethe B. Bergkvist i INSPI nr. 12/2010 p. 13-21: ”Egenkapital: Grundlag for transaktioner direkte på egenkapitalen og bindingsregler?” (Angående en diskussion af bestemmelser for sikring af en forsvarlig egenkapital).

2015

Jesper Bøttiger i Signatur nr. 1/2015 p. 16-17: Omkostningsbesparelser i fokus blandt virksomheder

2018

Karina Skovvang Christensen og Per Nikolaj Bukh i R&R nr. 8/2018 p. 26-39: Effektbaseret økonomistyring på vej i den offentlige sektor

2020

Sara Sayk i SIGNATUR nr. 4/2020 p. 10-11: Oversigt over apps. der digitaliserer økonomistyringen

2023

Jeppe Christoffersen og Thomas Plenborg i R&R nr. 5/2023 p. 34-47: Gør dit forarbejde og bliv mere tilfreds med virksomhedens næste investering

2024

Steen Nielsen i R&R nr. 2/2024 p. 46-61: Nye områder for økonomistyringen herunder specielt, digitalisering, big data, business analytics, business intelligence og machine learning

Advokat Jørgen U. Grønborg