Oversigt over beløbsgrænser i 1997-2006

Se også Oversigt   vedr. dødsbobeskatning og bo- og gaveafgift

 

1997

1998

1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Personfradrag for alle, der ikke er fyldt 18 år senest d. 31.12. 21.900 22.500 23.200 24.000 24.800 25.600 26.500 27.300 27.900 28.600
Personfradrag for alle, der er fyldt 18 år 30.600 31.400 32.300 33.400 33.400 34.400 35.600 36.800 37.600 38.500
Skat til kommunen  - ca.  21,0%  21,0%  21,0%  21,0%  21,0%  21,0% 21,0% 21,0% 21,9% 21,9%
Skat til amtskommunen - ca.  10,0% 11,0% 11,0% 11,0%  11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5%
Kirkeskat - ca. 0,7%  0,7%  0,7%  0,7%  0,7.%  0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
Bundskat 10,0% 8,0% 7,5% 7,0% 6,25% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%
Laveste samlede skat - uden kirkeskat  41,0%  40,0%  39,5% 39,0% 38,75% 38,0 38,0% 38,0% 38,0% 38,0%
Laveste samlede skat - uden kirkeskat, men incl  AM- og SP-bidrag     44,99% 44,49% 44,26% 43,58% 43,58% 42,96% 42,96% 42,96%
Mellemskat, jf. PSL § 6 a 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%
Samlet skat inkl. mellemskat, men uden kirkeskat - ca. 47,0% 46,0% 45,5% 45,0% 44,75% 44,0% 44,0% 44,0% 44,0% 44,0%
Samlet skat inkl. mellemskat og AMBI, men uden kirkeskat     50,40% 49,95% 49,72% 49,04% 49,04% 48,48% 48,48% 48,48%
Topskat 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Skatteloft (ekskl. kirkeskat) 60,0% 58,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0%
Skatteloft (ekskl. kirkeskat) men med AMBI     62,69% 62,69% 62,69% 62,69% 62,69% 62,28% 62,28% 62,28%
Grænse for mellemskat, jf. PSL § 6 a 135.300 139.000 151.000 164.300 177.900 191.200 198.000 216.800    
ifølge forårspakken 2004               254.000 259.500 265.500
Grænsen for topskat, jf. PSL § 7 244.600 251.200 258.400 267.600 276.900 285.200 295.300 304.800 311.500 318.700
Grænse for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget 20.800 21.400 0 0 0 0 0 0 0 0
Beskæftigelsesfradrag, jf. LL § 9 J, på  2,5%, max               6.000    
ifølge forårspakken 2004               7.000 7.200 7.300
Arbejdsmarkedsbidrag erhvervsaktive 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8%
Pensionsbidrag erhvervsaktive   1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%    
ifølge forårspakken 2004               0,0% 0,0% 0,0%
Overførsel til medarb. ægtefælle, KSL § 25 A   155.100 159.600 165.200 171.000 176.100 182.300 188.200  192.300 196.800
Virksomhedsskat - maksimum for kapitalafkast overført til personlig indkomst, VSL § 23 a.   33.100 34.000 35.200 36.500 37.600 38.900 40.100 41.000 42.000
Maksimalt indskud på kapitalpension, jf. PBL § 16 32.200 33.100 34.000 35.200 36.500 37.600 38.900 40.100 41.000 42.000
Opfyldningsfradrag, jf. PBL § 18 32.200 33.100 34.000 35.200 36.500 37.600 38.900 40.100 41.000 42.000
Konvertering af pensionsydelse, jf. PBL § 29, stk. 3 6.900 7.100 7.300 7.500 7.800 8.000 8.300 8.600 8.700 8.900
Maks. indskud af kapital ved virksomhedssalg (PBL § 15 A)         2.000.000 2060.400 2.133.100 2.201.800 2.249.800 2.302.000
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (PBL § 15 B)               1.500.000 1.532.700 1.568.200
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (PBL § 15 B)               300.000 306.500 313.600
Progressionsgrænse for aktieindkomst, jf. PSL § 8 a 34.000 35.000 36.000 37.200 38.500 39.700 41.100 42.400 43.300 44.300
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse - ugifte 107.300 110.200 113.300 117.300 121.400 125.100 129.500 133.700 136.600  
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse - ægtefæller         242.800 250.100 258.900 267.300 273.100  
Årlig tildeling af gratisaktier (LL § 7 A)               20.000 20.500 20.900
Afgiftsfri udstedelse af medarbejderobligationer (LL § 7 A)               4.500 4.600 4.700
Bundfradrag visse legater og dusører (LL § 7 O)               12.700 13.000 13.300
Bundfradrag pr. måned for forskerstuderende, LL § 7 K 11.000 11.300 11.600 12.000 12.400 12.800 13.300 13.700    
Bundfradrag vedr. gratialer, LL § 7 O 10.200 10.500 10.800 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag, LL § 9 3.900 4.000 4.100 4.300 4.400 4.600 4.700 4.900 5.000 5.100
Rejsegodtgørelse, LL § 9 A, stk. 2     320 351 363 374 387 399 408 417
Fradrag for grænsegængere, LL § 9 F 30.600 31.400 32.300 33.400 34.600 34.400 35.600 36.800 37.600 38.500
Progressionsgrænse for lejeværdi 1.544.400 2.150.000 2.393.000 2.684.000 2.894.000 3.040.000        
Ejendomsværdiskat - grænse for reduktion af pensionistnedslag ESL § 10 - enlige       134.600 139.300 143.500 148.500 153.300 156.700 160.300
Ejendomsværdiskat - grænse for reduktion af pensionistnedslag ESL § 10 - ægtepar       207.000 214.200 220.700 228.500 235.800 241.000 246.600
Bagatelgrænse for frynsegodebeskatning, LL § 16 3.900 4.000 4.100 4.300 4.400 4.600 4.700 4.900 5.000 5.100
Minimumsløn pr. måned ved 25%-beskatning, KSL § 48 E 45.000 46.200 47.500 49.200 50.900 52.400 54.300 56.000 57.300 58.600
Indregningsgrænse for restskat, KSL § 61 12.900 13.300 13.600 14.100 14.600 15.100 15.600 16.100 16.400 16.800
Bindende forhåndsbesked, egne forhold 1.500 1.500 1.500 1.600 1.700 1.700 1.800 1.800 1.900  
Bindende forhåndsbesked, andres forhold 7.100 7.300 7.500 7.800 8.100 8.300 8.600 8.900 9.100  
Bindende ligningssvar (SSL § 20 F)               300 300  
Klageafgift, SSL § 25 600 600 600 600 600 700 700 700 700  
Småsaldi-/småaktivgrænse i afskrivningslovens § 5 8.700 8.900 9.200 9.500 9.800 10.100 10.500 10.800 11.000 11.300
Max. straksafskrivning for nye virksomheder 333.100 342.200 ophævet              
Etableringsgrænse i etableringslovens § 5 162.100 166.500 171.300 177.300 183.500 189.000 195.700 202.000 102.200 104.500

TfS 1998.623 DEP: Regulering af beløbsgrænser 1999.

SO 1999.250-252: Skattemæssige beløbsgrænser.

TfS 1999.720: Regulering af beløbsgrænser 2000.

TfS 2000.131: Regulering af beløbsgrænser 2000.

TfS 2000.726: Regulering af beløbsgrænser 2001.

TfS 2002.800: Regulering af beløbsgrænser 2002-2003

TfS 2003.724: Regulering af beløbsgrænser 2003-2004

TfS 2004.695: Regulering af beløbsgrænser 2004-2005

TfS 2005.709: Regulering af beløbsgrænser 2005-2006

Advokat Jørgen U. Grønborg