Oversigt over beløbsgrænser i lejelovgivningen 2005-2014

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Konto for indvendig vedligeholdelse - LL § 22, stk. 1 36 37 37 38 40 40 41 42 43 43 44 44 44 45 45
Gebyr for kommuners udlæg ved el- vand og varmeforsyning 124 126 129 131 137 139 141 145 148 149 150 152 152 153 155
Egenbetaling for godtgørelse 12.394 12.629 12.907 13.114 13.665 13.938 14.147 14.543 14.776 14.924 15.344 15.467 15.544 15.653 15.841
Maksimum for godtgørelse 37.182 37.888 38.722 39.342 40.994 41.814 42.441 43.629 44.327 44.771 121.373 122.344 122.956 123.816 125.302
Minimum for godtgørelse 2.479 2.526 2.581 2.623 2.733 2.788 2.829 2.909 2.955 2.985 3.069 3.094 3.109 3.131 3.169
§ 63 a konto for forbedring 19 19 19 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 23 23
Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder (LL § 66 a): 79 81 83 84 87 89 91 93 95 96 96 97 98 98 99
Gebyr for påkrav 124 126 129 131 137 255 259 266 270 273 275 277 279 281 284
Gebyr for påkrav erhvervslejemål 124 126 129 131 137 139 141 145 148 149 150 152 152 153 155
Beløbsgrænser for gennemgribende forbedringer                    
Beløb pr. kvm: 1.799 1.834 1.874 1.904 1.984 2.024 2.054 2.112 2.145 2.167 2.184 2.202 2.213 2.228 2.255
Beløb pr. lejemål 205.818 209.728 214.342 217.772 226.918 231.457 234.928 241.506 245.370 247.824 249.807 251.805 253.054 254.836 257.894
Lejeforhøjelser (BRL § 7, stk. 4) 76 78 79 81 84 86 87 89 91 92 92 93 94 94 95
Varsling af forbedringsarbejder (BRL § 23, stk. 1):  79 81 83 84 87 89 91 93 95 96 96 97 98 98 99
Energiforbedringer pr. kvm                         419 422 427
Lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse (BRL § 26, stk. 1): 157 160 164 167 174 177 180 185 188 190 191 193 194 195 197
Gebyr for huslejenævnssag (BRL § 39, stk. 1): 116 119 121 123 128 131 133 136 139 140 141
01.07.15: 302
305 306 308 312
Gebyr for forhåndsgodkendelse                         511 514 520
Udlejers gebyr, hvis lejer får fuldt medhold (BRL § 39, stk. 2)                     01.07.15:
2.097
2113 2.124 2.139 2.165
Ankenævnsgebyr (BRL § 44, stk. 4):  131 134 137 139 145 148 150 154 157 158 159 161 162 163 165
Beløb til dækning af beboerrepræsentanternes arbejde (bekendtgørelsens § 4, stk. 4)  291 295 308 314 319 328 333 336 339 342 343 346 350
Påkravsgebyr - almene lejligheder 116 119 121 123 128 255 259 266 270 273 275 277 279 281 284
Beboerklagenævnsgebyr (den almene lejelovs § 102, stk. 1) 116 119 121 123 128 131 133 136 139 140 141 142 143 144 146
Maksimum for godtgørelse ved råderet (driftsbekendtgørelsens § 88, stk. 5) 104.142 105.808 110.252 112.457 114.144 117.340 119.217 120.410 121.373 122.344 122.956 123.816 125.302
Maksimum for forhøjet godtgørelse             165.909 170.554 173.283 175.016 176.416 177.828 178.717 179.968 182.127

Advokat Jørgen U. Grønborg