Pensionsreformen i praksis

Kære advokat.

Den familieretlige pensionsreform har nu været i kraft i godt tre år. Der foreligger ikke faktuelle oplysninger om, hvordan den har virket. Dette er baggrunden for, at undertegnede Svend Danielsen og Jørgen U. Grønborg påtænker at skrive en artikel ”Pensionsreformen i praksis” i T:FA. Forudsætningen er, at vi kan skaffe informationer om denne praksis. Kun familieretsadvokater kan give os disse oplysninger, og vi beder derfor om din hjælp.

Vi beder dig udfylde et spørgeskema, et for hver af de sidste fem sager om bodeling mellem ægtefæller, du har afsluttet, og som har været omfattet af de nye regler om pensionsdeling. Hvis der ikke har været pensionsproblemer, skal kun de første punkter udfyldes. 

Spørgeskemaet kan downloades i Word ved at klikke her: Spørgeskema om pensioner

Vi er meget interesseret i udfyldte skemaer og eventuelt andet materiale om ældre sager, hvor pensionsspørgsmål har været fremme, samt i generelle kommentarer.

De udfyldte spørgeskemaer bedes  - senest d. 15.06.2010 - sendt til advokat Jørgen U. Grønborg, Ryesgade 31, 8100 Århus C, telefax: 86 13 15 00, evt. pr. e-mail: jug@askt.dk.

Vi siger på forhånd tak for hjælpen.

 Holte og Risskov d. 07.03.2010

Svend Danielsen                    Jørgen U. Grønborg

Advokat Jørgen U. Grønborg