Personlig retsbeskyttelse

Bøger

Artikler

Kommerciel anvendelse af personers navn og billede

TV-overvågning


Bøger

Inger Margrete Pedersen: Handicappede og ældre med kommunikationsproblemer. Deres retsstilling og retssikkerhed, 1.udg., 1992, DJØF. Anmeldt af Jørgen Nørgaard i UfR 1992 B.453-455, samt af Lis Sejr i JUR 1993.194-196.

Inger Dübeck: Personers rettigheder - Om individets fysiske og psykiske integritet, selvbestemmelse og identitet, DJØF, 1. udg. 1997.

Birgitte Kofod Olsen: Identifikationsteknologi og individbeskyttelse - en øvelse i juridisk teknologivurdering, 1. udg., 1998, 194 sider, licentiatafhandling, DJØF. Anmeldt af Peter Blume i UfR 1999.62.

Ulla Hybel: Forsøgspersoner. Om den retlige beskyttelse af mennesker, der deltager i biomedicinsk forskning i Danmark, 1. udg., 1998, 277 sider, DJØF. Anmeldt af Mette Hartlev i UfR 1999.62-63.

Rikke Frank Jørgensen og Birgitte Kofod Olsen: Overvågning eller omsorg, 1. udg. sept. 2005, 190 sider, Forlaget Thomson

Marlene Ehlers, Merethe Eckhardt og Peter Schønning (red.): Personlighedsret, 1. udg., aug. 2007, 286 sider, Forlaget Thomson. Anmeldt af Henrik Udsen i UfR 2007 B.326.

Peter Blume og Janne Rothmar Herrmann: Ret, privatliv og teknologi, 4. udg., okt. 2018, 345 sider, DJØF. 1. udg., 2009, er anmeldt af Henrik Udsen i UfR 2009 B.268

Artikler

Jørgen Rønnow Bruun, Nina Larsen og Lars Adam Rehof i UfR 1985 B.181-192: Fosterets retsstilling

Inger Margrete Pedersen og Jørgen Graversen i UfR 1988 B.345-353: Afasi. Sprogforstyrrelser i juridisk belysning - et problem med perspektiver.

Karl Johan Rump og Rikke Schwartz i UfR 1990 B.66-67: Hvem er børnesagkyndig?

John Vogter i JUR 1991.289-292: Ny forvaltningsretlig lovgivning.

Jens Brøsted i UfR 1991 B.49-56: FN's barnekonvention og dansk ratifikation.

Jens Brøsted i UfR 1991 B.210-214: Børn i voksenfængsel.

Inger Dübeck i Lov & Ret nr. 7/1992 p. 7-9: Om retten til privatliv og fred.

Eva Ersbøll i Lov & Ret nr. 8/1992 p. 8-10: Kan tvang og regler undgås, når gamle skal på institution?

Jørgen Verner i UfR 1993 B.205-213: Om patienters selvbestemmelsesret på informeret grundlag i dansk ret.

Grethe Jørgensen og Jens K. A. Dinesen i JUR 1993.170-186: Nye regler om internationale børnebortførelser m.v.

Lis Frost i JUR 1995.15-27: Mindreårige - information og samtykke til sygdomsbehandling.

Eva Caspersen i JUR 1995.275-283: Børnekonventionen og dens efterlevelse i Danmark.

Dorthe Buss i Lov & Ret nr. 4/1998 p. 30-32: Bedre forhold for psykisk handicappede på vej.

Birgitte Kofod Olsen i Lov & Ret nr. 1/1999 p. 16-19: Blodtype-tvang uden lovhjemmel. (Omhandler faderskabssager, familiesammenføringssager og straffesager).

Janne Glæsel i Lov & Ret nr. 8/1999 p. 9-12: Hvem overvåger hvem?

Birgitte Kofod Olsen i Lov & Ret nr. 4/2000 p. 4-9: Hvem skal råde over personoplysninger?

Ulla Hybel i JUR 2000.292-301: Kroppens udsmykninger - retlige aspekter.

Tanja Krabbe i Lov & Ret nr. 7/2001 p. 6-11: Chefen skal ikke snage. (Om arbejdsgiveres adgang til private e-mails)

Are Stenvik i Festskrift til Mogens Koktvedgaard, 2003 p. 587-611: Om rettsvern av personlig særpreg - omfatter personlighetsretten en særskilt "Right of Publicity"?

Anne Baastrup i Lov & Ret nr. 4/2004 p. 24: Overvågningssamfundet er her.

Peter Blume i UfR 2006 B.251-259: Den digitale gabestok. (Om offentliggørelse af oplysninger om personer eller virksomheder, der ikke har overholdt regler fastsat i lovgivningen).

Charlotte Bagger Tranberg i ET nr. 2/2007 p. 105-115: Biometriske personoplysninger.

Om den forøgede anvendelse af biometriske oplysninger og forholdet til beskyttelse af personoplysninger, samt beskyttelse af øvrige grundrettigheder. Diskussion af de persondataretlige grænser for anvendelsen af biometri. Sammenligning med retsstillingen i Norge og Sverige. Definition af biometri, herunder identifikation og verifikation. Drøftelse af persondataretlige krav til behandling, herunder finalité, proportionalitet, samtykke og interesseafvejning. Omtale af afgørelser fra skandinaviske tilsynsmyndigheder.

Peter Blume og Janne Rothmar Herrmann i UfR B.2010.298-302: Retlig regulering af privatlivsbeskyttelsens infrastruktur

Jeppe Varning Bendtsen i Justitia nr. 7/2017 p. 4-42: En undersøgelse af retten til at få slettet egne personoplysninger - før, nu og efter.

Camilla Beck Dahl Hansen og Lisa Lykke i Justitia nr. 3/2018: Retten at blive glemt

Peter Blume i UfR 2019 B.248-250: Videregivelse af personoplysninger til journalistisk brug

Morten Rosenmeier i Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen, 2022, DJØF, p. 355-398: Beskyttelse af personlighed. Brug af virkelige personer i journalistiske, litterære, kunstneriske og kommercielle sammenhænge

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20