Ressortomlægning i Civilretsdirektoratet og oprettelse af Civilstyrelsen samt Familiestyrelsen

Dato 15. oktober 2004

Ved kongelig resolution af 2. august 2004 blev Ministeriet for Familie- og Forbruger-anliggender oprettet. I den forbindelse blev Civilretsdirektoratets familieretlige områder overført til den nyoprettede Familiestyrelse.

Civilretsdirektoratets øvrige arbejdsområder er samtidig overført til Civilstyrelsen, som er en ny styrelse under Justitsministeriet. I Civilstyrelsen samles desuden Sekretariatet for Retsinformation og Erstatningsnævnets sekretariat.

Civilstyrelsen varetager herefter følgende områder:

Fra Civilretsdirektoratet

 1. Fri proces
 2. Fonde
 3. Værgemål
 4. Båndlagte midler
 5. Svangerskabsafbrydelse (abort) og sterilisation, herunder sekretariatsfunktion for Abortankenævnet
 6. Kastration, herunder kønsskifte

Retsinformation

Retsinformation varetager bl.a. udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt driften af Retsinformation.

Erstatningsnævnets sekretariat

I forhold, der relaterer sig til Erstatningsnævnets faglige kompetence, refererer sekretariatet som hidtil direkte til nævnet.

Familiestyrelsen varetager herefter følgende områder:

 1. Adoption, herunder også sekretariatsfunktionen for Adoptionsnævnet
 2. Børne- og ægtefællebidrag
 3. Inddrivelse af børne- og ægtefællebidrag
 4. Samvær
 5. Forældremyndighed
 6. Børnesagkyndig rådgivning
 7. Indgåelse og opløsning af ægteskab samt registreret partnerskab
 8. Ægteskabets retsvirkninger
 9. Faderskab
 10. Internationale børnebortførelser
 11. Navne
 12. Udpegelse af repræsentanter for uledsagede asylansøgere under 18 år
 13. International familieret, herunder anerkendelse af udenlandske vielser, skilsmisser og forældremyndighedsafgørelser

Civilstyrelsen har følgende adresser:

Civilstyrelsen

Æbeløgade 1

2100 København Ø

Telefon 33 92 33 02

Telefax 39 27 18 89

E-mail civilstyrelsen@civildir.dk

Hjemmeside www.civildir.dk

Civilstyrelsen

Retsinformation

Borgergade 28, 3.

1300 København K

Telefon 33 32 52 22

Telefax 33 91 28 01

E-mail retsinfo@retsinfo.dk

Hjemmeside www.retsinfo.dk

Civilstyrelsen

Erstatningsnævnets sekretariat

Borgergade 28, 2.

1300 København K

Telefon 33 91 35 00

Telefax 33 91 35 40

E-mail erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk

Hjemmeside www.erstatningsnaevnet.dk

Familiestyrelsen har følgende adresse:

Familiestyrelsen

Æbeløgade 1

2100 København Ø.

Telefon 33 92 33 02

Telefax 39 27 18 89

E-mail familiestyrelsen@civildir.dk

Hjemmeside www.civildir.dk

Børnebortførelser:

Telefon hotline 40 50 50 26

Telefax 33 92 29 57

Adoptionsnævnets sekretariat har samme adresse og telefonnumre som styrelsen.

E-mail an@adoptionsnaevnet.dk

Hjemmeside www.adoptionsnaevnet.dk

Civilstyrelsen

Nina Koch

direktør

Familiestyrelsen

Dorrit Sylvest Nielsen

direktør

.

Advokat Jørgen U. Grønborg