Retshistorie

Bøger

Artikler


Bøger

Anders Sandøe Ørsted: For den danske Stats Opretholdelse i dens Heelhed, en historisk statsretlig Undersøgelse, 1850, Gyldendal. Hele bogen kan læses her

Anders Sandøe Ørsted: Af mit Livs og Tids Historie. 1851. Gyldendal. Hele bogen kan læses her

Anders Sandøe Ørsted: Haandbog over den danske og norske lovkyndighed med stadigt Hensyn til Hurtigkarls Lærebog, 1822. Gyldendal. Hele bogen kan læses her

Anders Sandøe Ørsted: Til Belysning af Fæstesagen med særdeles Hensyn til den paa sidste Rigsdag angaaende Samme tagne Beslutning, 1856. Gyldendal. Hele bogen kan læses her

Henning Matzen: Forelæsninger over den danske retshistorie - privatret, 1895.

P. Gædeken: Retsbrudet og Reaktionen derimod i gammeldansk og germansk Ret, 1934.

Stig Juul: Fællig og Hovedlod. Studier over formueforholdet mellem ægtefæller i tiden før Christian V's Danske Lov, 1940.

Poul Johannes Jørgensen: Dansk retshistorie, 2. udg., 1947.

Thøger Nielsen: Studier over ældre dansk formueretspraksis, Et Bidrag til dansk Privatrets Historie i Tiden efter Chr. d. V’s Danske Lov, disputats, 346 sider, 1951. Gad. Hele bogen kan læses her.

Thøger Nielsen: Uddrag af Højesterets voteringsprotokoller. Retspraksis paa Formuerettens Omraade i det 18. Aarhundrede , 1951, 98 sider, Gad. Hele bogen kan læses her

Stig Iuul: Kampen mod Forbrydelsen I og II, 1951.

Troels G. Jørgensen: Retsreformen 1849 til Idag, 1960

Ole Fenger: Grundrids af den danske Privatrets Historie, 1964.

Knud Waaben: Den amerikanske neger og forfatningen, 1966, Gyldendal. Hele bogen kan læses her

J. L. Frost: De gamle Byfoged- Birke- og herredsretsfuldmægtige, 1967.

Axel H. Pedersen: Birketing i Gl. Københavns Amt 1521-1965, 1968, 398 sider, DJØF. Anmeldt af Ole Fenger i JUR 1969.209-212.

W. E. von Eyben: Thi kendes for ret. Retsopgøret efter besættelsen, 1968, 117 sider, DJØF. Hele bogen kan læses her

Thorkild Roepstorff: Operahuset i København, 1970, 136 sider, Nyt Nordisk Forlag. Anmeldt af Jørgen Trolle i UfR 1970 B.164-165. (Omhandler Østre Landsrets bygning i Bredgade/Fredericiagade, som blev opført i 1701 til brug for opera, senere var kadetakademi, og fra 1884 til 1918 husede rigsdagen).

Stig Iuul: Forelæsninger over Hovedlinier i Europæisk retsudvikling fra Romerretten til Nutiden, 1970. Anmeldt af Ernst Andersen i UfR 1971 B.22-27.

Ernst Andersen: Træk af juraen udvikling I, 1970, 367 sider, DJØF. Anmeldt af Jørgen Trolle i UfR 1970 B.289-291.

Ole Fenger: Fejde og mandebod. Studier over slægtsansvaret i germansk og gammeldansk ret, disputats, 1971, 582 sider. Anmeldt af Jens Ulf Jørgensen i UfR 1974 B.326-332.

Dommere og Domstole på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1919-1969, Embedsetater, 1970, Landsarkivet for Sjælland. Anmeldt af Poul Høyrup i UfR 1971 B.200.

J. C. Jacobsen: Den sidste Hexebrænding i Danmark 1693, 1971, 110 sider, Gad. Anmeldt af Henrik Tamm i UfR 1971 B.179-180.

Harald Langberg: Dødens Teater, Revolutionen 1772, 1971, 128 sider, Gyldendal. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 1972 B.61-68: Processen mod Struense - 200 år efter. Se også V. Dan-Jensen i UfR 1972 B.205-209: Replik til Ditlev Tamms anmeldelse.

J. C. Jacobsen: Christence Kruchow, En adelig Troldkvinde fra Chr. IV's Tid, 1972, 96 sider, Gad. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 1972 B.168.

Poul Rasmussen: Viborg Landstings Dombøger 1617 A, 1971. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 1972 B.184.

Erik Anners: Europas rättshistorie1-2, 1971-72, Stockholm..

Erik Anners: Svensk straffrättshistoria. Några huvudlinjer. Del 1, 1972, 53 sider, Almquist & Wiksell.

Ernst Andersen: Træk af juraen udvikling II, 33 essays, 1973, DJØF. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 1973 B.69-77: Romerret.

Ernst Andersen: The Renaissance of Legal Science after the Middle Ages, 1974, 142 sider, DJØF. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 1974 B.316.

Helmut Coing: Handbuch der Quellen und Litteratur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, 1. Band: Mittelalter, 1973, 911 sider, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 1975 B.31-32.

Ditlev Tamm og Jens Ulf Jørgensen: Dansk Retshistorie i Hovedpunkter fra Landskabslovene til Ørsted I, Kilder til Dansk retshistorie, 1973, 323 sider. Anmeldt af Frants Thygesen i UfR 1973 B.288-290: Nyt materiale i faget retshistorie.

Ditlev Tamm og Jens Ulf Jørgensen: Dansk Retshistorie i Hovedpunkter fra Landskabslovene til Ørsted II, Oversigt over retsudviklingen, 1975, 187 sider. Anmeldt af Frants Thygesen i UfR 1976 B.9-11.

Sv. Gram Jensen: Studier over lovens strengeste straf i Danmark 1858-1957, 1974.

Ernst Andersen: Middelalderens renteforbud - Papirdoktrin eller realitet?, 1975, 67 sider, DJØF.

Ditlev Tamm: Fra lovkyndighed til retsvidenskab, Studier over betydningen af fremmed ret for Anders Sandøe Ørsteds privatretlige forfatterskab, disputats, 1976, 522 sider, DJØF.

Ernst Andersen: Bankvæsenets oprindelse. 30 essays om renter, handel, penge og kredit, 1976, 288 sider, DJØF. Anmeldt af Jørgen Trolle i UfR 1977 B.132-135.

Inger Dübeck: Købekoner og konkurrence, disputats, 1978, 681 sider, DJØF.

Haakon Bennike Madsen: Det danske skattevæsen. Kategorier og klasser. Skatter på landbefolkningen 1530-1660, disputats, 1978, 456 sider, Odense Universitetsforlag.

Jørgen Mathiassen: Hans Egede Schack som jurist og politiker. Dokumentation og dokumenter, 1978, 282 sider, Gad.

Inger Dübeck: Arbejdsretten i støbeskeen, 1979, 98 sider, Universitetsforlaget i Århus. Anmeldt af Ole Hasselbalch i JUR 1979.311-312.

Johs. Andenæs: Det vanskelige oppgjøret, Rettsopgjøret efter okkupationen, 1979.

Klaus Luig und Detlef Liebs: Das Profil des Juristen in der europäischen Tradition. Symposium aus Anlass des 70. Geburtstags von Franz Wieacker, 1980, 447 sider, Verlag Rolf Gremer.

Gustav Henningsen: The Witches' Advocate, Basque Witchcraft and the Spanish Inquisition, 1980, University of Nevada Press, Reno. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 1981 B.395-396.

Gustav Henningsen: Heksenes advokat, 1981, Forlaget Delta. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 1981 B.395-396.

Ditlev Tamm: Anders Sandøe Ørsted 1778-1978, 1. udg., 1981, 216 sider, DJØF. Anmeldt af Frants Thygesen i UfR 1981 B.251-253.

Birgit Løgstrup: Dommer og Administrator - Herredsfogeden 1790-1868, 1982

Mogens Glistrup: Glistrup om Glistrupsagen, 1983, 183 sider, Stig Vendelskærs Forlag. Hele bogen kan læses her

Ole Fenger: Gammeldansk Ret, 1983, 150 sider, Centrum.

Ditlev Tamm: Retsopgøret efter besættelsen, 831 sider, 1984., DJØF. Anmeldt af P. Spleth i UfR 1985 B.153-160.

Ditlev Tamm (red.): Theophilus' gyldne retsregler, 1. udg., 1984, 111 sider, DJØF.

150 Jahre Oberlandesgerichtsbarkeit in Schleswig-Holstein, Glückstadt 1984. Anmeldt af Frants Thygesen i UfR 1985 B.86-87.

Ældre danske tingbøger. Udgivet 1985 af Landbohistorisk selskab. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 1986 B.253-253.

Stig Strömholm: A short history of Legal Thinking in the West, 1985, 315 sider, Norstedts Förlag. Anmeldt af Mogens Koktvedgaard i UfR 1986 B.183-184.

(red.) Torben Jensen, W. E. von Eyben og Mogens Koktvedgaard: Højesteret 1661-1986, 1986, 143 sider, GadJura

Ole Fenger og Stig Jørgensen: Grundrids af den danske rets historie - på skandinavisk baggrund, Århus, 1988.

1989

Forbryderbilleder 1867-1870. 64 sider, Forlaget Skippershoved. Anmeldt af Ernest Hartwig i ADV 1989.502-503,

J. Kiesbye Møller: Ole Rømer som højesteretsdommer, 1989. Anmeldt af Inger Dübeck i JUR 1990.143.

Erik Volkmar Heyen m.fl.: Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte, 1. udg., 1989, Nomos Baden-Baden. Anmeldt af Inger Dübeck i UfR 1990 B.391-392.

Ulrich Batis, Ernst Gottfried Mahrenholz og Dimitri Tsatsos: Das Grundgesetz im internationalen Wirkungszusammenhang der Verfassungen, 40 Jahre Grundgesetz, 1989, Dunckler & Humbolt. Anmeldt af Peter L. Vesterdorf i JUR 1992.285-289.

1990

Henrik S. Stamp: Retten er sat i Hammerum Herred, 1990, Poul Kristensens Forlag, Herning. Anmeldt af Claus Rasmussen i FM 1991.6-8.

1991

Preben Wilhjelm: Vor retskulturelle arv - og hvordan vi forvalter den, 1.udg., 1991, Vindrose. Anmeldt af Merethe Stagehorn i ADV 1991.82-83.

Inger Dübeck: Aktieselskabernes retshistorie, 1. udg., 1991, 251 sider, DJØF.

1992

red. Florian Martensen-Larsen, Karl Peder Pedersen og Ditlev Tamm: De kongelige amtmænd, 1. udg., 1992, 223 sider, DJØF.

Henrik Stevnsborg: Politiet 1938-1947. Bekæmpelsen af spionage, sabotage og nedbrydende virksomhed, afhandling, 1. udg., 1992. GadJura. Kommenteret af Ditlev Tamm i UfR 1992 B.183-191: Politiet under besættelsen.

Ditlev Tamm: Retsvidenskaben i Danmark - en historisk oversigt, 1. udg., 1992, DJØF. Anmeldt af Helmuth Schledermann i JUR 1994.88-89.

1993

Red. Helle Blomquist og Per Ingesman: Forvaltningshistorisk antologi,1. udg., 1993, DJØF. Anmeldt af Henrik Zahle i UfR 1994 B.118.

Søren Eigaard: Idealer og politik. Historien om Grundloven fra 1953, 1993, Odense Universitetsforlag. Anmeldt af Jens Peter Christensen i JUR 1994.133-134.

1994

Henning Koch: Demokrati - slå til! Statslig nødret, ordenspoliti og frihedsrettigheder 1932-1945. Disputats, 1994, Gyldendal. Anmeldt af Jens Peter Christensen i JUR 1994.353-357 og af Henrik Zahle i UfR 1995 B.32-38. Se også Peter Blume i JUR 1994.358-360: Regering eller Folketing.

Nete Balslev Wingender: Gammel og fattig - skøn og ret i den tidligere alderdomsforsorg 1891-1922, 1. udg., 1994, 240 sider, DJØF.

1995

Lars Björne: Patrioter og Institutionalister. Den nordiske rättsvetenskapens historia. Del O. Tiden för 1815, 1995, Rättshistorisk Bibliotek Serien I, Femtioandra Bandet, Lund. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 1996 B.359-360.

1996

Ditlev Tamm: Dansk retshistorie, 2. udgave, 1996, 338 sider, DJØF. Anmeldt af Mogens Heide-Jørgensen i UfR 1997 B. 321-322. Se også Ole Fenger i JUR 1992.387-390, hvor 1. udgaven anmeldes.

Henrik Stevnsborg (red) med bidrag af Jens Ulf Jørgensen, Kjelle Åke Modéer & Hans Hattenhauer: Retshistorisk status - ved Ditlev Tamms 50 års fødselsdag, 1996, 64 sider, DJØF.

Red. Børge Dahl, Torben Melchior, Lars Adam Rehof og Ditlev Tamm: Danish Law in a European Perspective, 1. udg., 1996, GadJura.

1997

Red. Ditlev Tamm: Med lov skal land bygges II, 1. udg., 1997, DJØF. Indeholder retshistoriske afhandlinger af John Christensen, Tommy P. Christensen, Pernille Ulla Knudsen, Jens Chr. V. Johansen, Jens Ulf Jørgensen, Karl Peder Pedersen, Henrik Stevnsborg og Ditlev Tamm.

Ditlev Tamm: Roman law and European legal history, 1. udg., 1997, 288 sider, DJØF.

Erik Anners: Brottet, straffet och polisen i den europæiske rättsutvecklingen, 1997, Norstedts Juridik, 203 sider, Anmeldt af Henrik Stevnsborg i UfR 1998 B.163.

Knud Waaben: Retspsykiatri og strafferet i historiens lys, 1997. Anmeldt af Peter Garde i Fm 1998.62-63. Hele bogen kan læses her

1998

Cesare Beccaria: Om forbrydelse og straf & Voltaires Kommentar, 1. udg. 1998, 221 sider, DJØF. (Beccarias strafferetslære fra 1764).

Karl Peder Pedersen: Enevældens amtmænd - Danske amtmænds rolle og funktion i enevældens forvaltning 1660-1848, 1. udg., 476 sider, 1998, DJØF. Anmeldt af Inger Dübeck i UfR 1998 B.294-295.

Red. Erik Nørr og Karl Peder Pedersen: På embeds vegne. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1750-1920, 1. udg., 1998, 463 sider, DJØF.

Red. Tim Knudsen og Ditlev Tamm: Fra middelalderen til 1901 - dansk forvaltningshistorie, 1.udg. 1998, DJØF.

Red. Tim Knudsen og Ditlev Tamm: Fra 1901 til 1953 - dansk forvaltningshistorie, 1.udg. 1998, DJØF.

Red. Peter Bogason: Stat, forvaltning og samfund i Danmark efter 1945, 1. udg., 1998, DJØF.

Ditlev Tamm: Europæisk retshistorie, 1. udg., 1998, 104 sider, DJØF.

Lars Björne: Brytningstiden. Den nordiske rättsvetenskapens historia. Del II 1815-1870, 1998, 522 sider, Rätthistorisk bibliotek LVIII. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 1999 B. 409-410.

2000

Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk Forvaltningshistorie I - Fra middelalderen til 1901, 1. udg., 2000, 1.008 sider, DJØF.

Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk Forvaltningshistorie II - Folkestyrets forvaltning fra 1901 ti 1953, 1. udg., 2000, 980 sider, DJØF.

Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Stat, forvaltning og samfund efter 1950, 1. udg., 2000, 268 sider, DJØF.

Tyge Krogh: Oplysningstiden og det magiske. Henrettelse og korporlige straffe i 1700-tallets første halvdel, 2000, 608 sider, Samleren. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 2000 B.272-273.

Ole Hasselbalch: Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, 1. udg., 2000, 88 sider, DJØF.

Henrik Stevnsborg (red.): Retshistorie 2000, 1. udg., sept. 2000, 88 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Garde i UfR 2000 B.618.

Tommy P. Christensen: Fred og ingen fare? - dansk politi 1945-1954,
Inger Dübeck: Formueforholdet mellem ægtefæller i Middelalderen,
Bertil A. Frosell: Kærlighed og kirkeret,
Peter A. Henriksen: Retshistorie og germanistik, Fra bedsteborger til professionel.
Pernille Ulla Knudsen: Byfogderne i Danmarks købstæder i 1700-tallet,
Henrik Stevnsborg: Folket og regenten i den danske retshistorie,
Ditlev Tamm: Kinesisk retskultur.

2001

Ditlev Tamm: Dansk og europæisk retshistorie - studieudgave, 1. udg., aug. 2001, 440 sider, DJØF

Pernille Ulla Knudsen: Lovkyndighed og vederhæftighed, 1. udg., okt. 2001, 198 sider, DJØF

Henrik Lerdam: Kongen og tinget. Det senmiddelalderlige retsvæsen 1340-1448, 1. udg., 2001, 320 sider, Museum Tusculanums Forlag. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 2002 B.49-50:

Alan Watson: Legal History and a Common Law for Europe, 1. udg., 2001, 181 sider, Stockholm. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 2002 B.187-188.

Rättslig integration och pluralism. Nordisk rättskultur i omvandling, 2001, 211 sider, Stockholm. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 2002 B.187-188.

2002

Rättshistoria i förändring = Rättshistoriska Studier 22, Lund 2002, 339 sider. Anmeldt af Henrik Stevnsborg i UfR 2003 B.88

Peter Garde, Oluf Engell, Mogens Koktvedgaard: Mindeværdige retssager, 2002, 362 sider, Forlaget Thomson. Anmeldt af Alex Nymark i FM 2002.166-169 og af Inger Dübeck i JUR 2003.403-405.

Lars Björne: Den konstruktiva riktningen. Den nordiska rättsvetenskapens historia, Del III, 1871-1910, 2002, 552 sider, Institutet för rattshistorisk forskning. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 2003 B.129.

2003

Ditlev Tamm (red.): Kongens retterting 1537 – 1660 (bind I + II), 1. udg. juni 2003, 1300 sider, DJØF

Bo Ruthström: Land och fæ. Strukturellt-rättsfilologiska studier i fornnordiskt lagspråk över beteckningar för egendom i almänhet med underkategorier., 2003, 2001 sider, Rättshistoriskt bibliotek, serie 1, 61. bind, Lund. Anmeldt af Pernille Ulla Knudsen i UfR 2003 B.337-338.

Jens Teilberg Søndergaard: Ret, demokrati og globalisering - Om kosmopolitanisme og empirisme, 1. udg., nov. 2003, 342 sider, DJØF

Inger Dübeck: Kvinder, familie og formue. Studier i dansk og europæisk retshistorie, 2003, 366 sider, Museum Tusculanums Forlag. Anmeldt af Svend Danielsen i TFA 2003.256-257 og ad Ditlev Tamm i UfR 2004 B.132.

2004

Peter Garde: Konger, krigere og andet godtfolk, 1. udg., 2004, 269 sider, Forlaget Thomson

Mats Kumlien: Continuity and Contract. Historical Perspective on the Employee's Duty of Obedience in Swedish Labour Law . 1. udg. 2004, 395 sider, Rättshistorisk Bibliotek bd. 64. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 2006 B.21/2

2005

Knud Waaben: Jura på Frue Torv, 1. udg. aug. 2005, 366 sider, Forlaget Thomson

Ditlev Tamm: Retshistorie. Danmark - Europa - globale perspektiver, 2. udg., aug. 2005, 480 sider, DJØF. 1. udg., 2002, er anmeldt af Peter Garde i FM 2002.170-171.

Helle Vogt & Mia Münster-Svendsen (red.): Law and Learning in the Middle Ages - Proceedings of the Second Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2005, 1. udg., jan. 2006, 238 sider, DJØF

Helle Vogt: Slægtens funktion i nordisk højmiddelalderret - kanonisk retsideologi og fredsskabende lovgivning, 1. udg., 2005 344 sider, DJØF. Anmeldt af Inger Dübeck i UfR 2006 B.85.

2006

Helle Vogt og Mia Münster Swendsen (ed.): Law and Learning in the Middle Ages. Proceedings of the Second Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2005, 234 sider, DJØF, 2006. Anmeldt af Henrik Stevnsborg i UfR 2006 B.316-317.

Red: Ditlev Tamm, Claus Bjørn og Morten Westrup: Til det almindelige bedste ... Generalprokurøren Christian Colbiørnsens lovbetænkninger 1789-1802, 1. udg., juni 2006, 407 sider, DJØF. Anmeldt af Henrik Stevnsborg i UfR 2006 B.338-339.

Ditlev Tamm under medvirken af Inger Dübeck og Ejvind Slottved: Juraen på Københavns Universitet 1479-2005, 1. udg. marts 2006. 454 sider, DJØF. Anmeldt af Jens Peter Christensen i UfR 2006 B.339.

Per Andersen: Lærd ret og verdslig lovgivning. Retlig kommunikation og udvikling i middelalderens Danmark, 1. udg. juni 2006, 300 sider, DJØF. Anmeldt af Jens Evald i UfR 2006 B.391/2-292.

Jens Fredslund, Ditlev Tamm, John Erichsen, Lene Gerd Larsen: Med lov skal man land bygge - Københavns Byret i 200 år, 1. udg. nov. 2006, 152 sider, Forlaget Thomson

Peter Garde, Claus Larsen, Annemarie Højer Pedersen & Bjarne Pedersen: Danmarks Tinghuse, 1. udg. dec. 2006, 258 sider, DJØF.

2007

Henrik Fode: Jurist i tiden, 2006, 89 sider, Århus Byhistoriske Fond. Anmeldt af Jens Peter Christensen i UfR 2007 B.55.

Per Andersen, Mia Münster-Swendsen & Helle Vogt: Law before Gratian - Law in Western Europe c. 500-1100, 1. udg., oktober 2007, 150 sider, DJØF

Poul Johannes Jørgensen, Ditlev Tamm og Helle Vogt: Dansk Strafferet fra reformationen til Danske lov, 1. udg., dec 2007, 448 sider, DJØF

2008

Knud Waaben: Bønders og byfolks ære - skitser fra dansk rets- og kulturhistorie 1500-1800, 1. udg., maj 2008, 222 sider, Forlaget Thomson, anmeldt af Helle Vogt i UfR 2008 B.314/2.

2009

Per Andersen (red.), Mia Münster-Swendsen (red.): Custom - Development and Use of a Legal Concept in the High Middle Ages, 1. udg., feb. 2009, 133 sider, DJØF

Ditlev Tamm og Helle Vogt: Dansk retshistorie og vestlig forfatningsudvikling, studieudgave, 1. udg. marts 2009, 208 sider, DJØF

Peter Garde: Redaktører og andre stridsmænd, 1. udg., dec. 2009, 354 sider, Thomson Reuters. Anmeldt af Jens Peter Christensen i UfR 2010 B.114.

2010

Per Andersen: Studier i dansk proceshistorie - Tiden indtil Danske Lov 1683, 1. udg., feb. 2010, 392 sider, DJØF

Ditlev Tamm og Helle Vogt: Nationalismus und Rechtgeschichte im Ostseeraum nach 1800, 1. udg., juli 2010, 264 sider, DJØF

Peter Garde, Torben Rasmussen og Jens Tolstrup: Danmarks Arresthuse, 1. udg., okt. 2010, 324 sider, DJØF

2011

Per Andersen (red.), Mia Münster-Swendsen (red.) og Helle Vogt (red.): Law and Private Life in the Middle Ages. Proceedings of the Sixth Carsberg Academy Conference on Medieval Legal History, 1. udg., jan. 2011, 257 sider, DJØF

Ditlev Tamm: The History of Danish Law - Selected Articles and Bibliography, 1. udg., apr. 2011, 195 sider, DJØF

Per Andersen (red.), Ditlev Tamm (red.), Helle Vogt (red.): How Nordic are the Nordic Medieval laws? Proceedings from the first Carlsberg Conference on Medieval Legal History, 2. udg., maj 2011, 248 sider, DJØF

Per Andersen, Ditlev Tamm and Helle Vogt: Introduction
Ditlev Tamm: How Nordic are the Old Nordic Laws?
Peter Landau The Importance of Classical Canon Law in Scandinavia in the 12th and 13th Centuries
Dirk Heirbaut: The Germanic Character of the Oldest Laws of the Low Countries
Mario Ascheri: Some Dark Aspects of Ius Commune
Lars Björne: The Nordic Medieval Laws in the Legal History of the 17th and the 18th Centuries
Michael H. Gelting: Pope Alexander III and the Danish Laws of Inheritance
Per Andersen: Three Kingdoms, Three Laws, One Ideology A Starting Point Revisited
Tore Iversen: Property and Land Tenancy in Norwegian Medieval Laws and the European Learned Law
Lars Ivar Hansen: The Concept of Kinship According to the West Nordic Medieval Laws
Mia Korpiola: On Ecclesiastical Jurisdiction and the Reception of Canon Law in the Swedish Provincial Laws
Kjell Å. Modéer: Nordic Medieval Laws Revisited

Martin Sunnqvist og Kjell Å. Modéer: 1968 och därefter - De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 2010. 255 sider, indbundet. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2011 B.193-194.

Vagn Greve: Statens Penge - Statens straf. Den danske fiskalstrafferets historie 1732-1932, 1. udg., aug. 2011, 312 sider, DJØF. Anmeldt af Henrik Stevnsborg i UfR 2012 B.91

Per Andersen (red.), Mia Münster-Swendsen (red.), Helle Vogt (red.), Bruce C. Basington, Dominique Bauer, Michael H. Gelting, John Gillingham, Eldbjørg Haug, John G. H. Hudson, Birgitte Meijns, Anne Irene Riisøy, Mathew Strickland, Jo Rune Uglen og Sally N. Vaughn: Law and Power in the Middle Ages, 2. udg., dec. 2011, 256 sider, DJØF.

2012

Ditlev Tamm og Jesper Düring Jørgensen: Kongeloven - Thomæsons håndskrift, 1. udg., april 2012, DJØF

Per Andersen: Law and Marriage in Medieval & Early Modern Times. Proceedings of the 8th Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History. 1. udg., 2012, 338 sider, DJØF

Introduction by Per Andersen, Kirsi Salonen, Helle Møller Sigh, and Helle Vogt
When Medieval Theologians Talked about Marriage, What Where They Really talking about? by Philip L. Reynolds
The Nature of Alexander III's Contribution to Marriage Law, with Special Reference to 'Licit Preter Solitum'
by Anne J. Duggan
On an Icelandic Parellel to Codex Justinianus 5.17.10 and Novella 22.6 in the Law Code Gragas by Hans Henning Hoff
Matrimonial Cases Reflected in the Prosessus Iudiciarius Secundum Stillum Pragensem by Dominik Budsky
Married Couples in the Middle Ages Marriage? The Case of the Devil's Advocate by Jan Rudiger
Concubinage and Marriage in Denmark between the Viking Age and the Reformation - A Comparison between Danish and European Medieval Law by Inger Dubeck
Did Medieval Canon Marriage Law Invent Our Modern Notion of Rape? Revisiting the Idea of Consent Before and After 1200 by Hiram Kumper
Two Models of Incest: Conflict and Confusion in High Medieval Discourse on Kinship and Marriage by Christof Rolker
Re-defining Marital Impediments - Tolerating Dubious Marriages Through a Special Declaration from the Apostolic Penitentiary in the Late Middle Ages by Kirsi Salonen
Wills as Testimony of Marriage Contracts in Late Medieval Kracow by Jakub Wysmulek
Widow s Opportunities to Continue Craft Trade in Northern Baltic Cities During the 15th and 16th Centuries
by Maija Ojala
Competing for Dower in the English Thirteen-Century Royal Courts by Paul Brand
Dos Non Teneat Locum Legittime:: Dowry as a Woman s Inheritance in Early Quattrocento Florence by Thomas Kuehn
Marriage Among the Land-owning Peasants og Southern Norway: A Device for Social Reproduction of the Peasant Elite by Lars Ivar Hansen
Clandestine Marriage and Parental Consent in John Calvin's Geneva: The Gradual Synthesis of Theology, Statutes, and Case Law by John Witte, Jr..

Peter Edelberg: Storbyen trækker. Homoseksualitet, prostitution og pornografi, 1. udg., sept. 2012, 348 sider, DJØF. Anmeldt af Henrik Stevnsborg i UfR 2013 B.22/2.

Vagn Greve: Træk af Kolonistrafferetten i komparativ belysning, 1, udg., nov. 2012, 160 sider, DJØF. Anmeldt af Henrik Stevnsborg i UfR 2013 B.140.

Mikkel Jarle Christensen: Fra det evige politi til projektpolitiet. En kamp om position og ideologi, 1. udg., 2012, 280 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Garde i UfR 2013 B.95-96

Peter Garde: August Goll - en shakespearesk kriminalist og hans tid, 2012. 688 sider, DJØF. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 2012.B.459

Eiliv Vinje og Jørgen Magnus Sejersted: Ludvig Holdbergs Naturrett, 2012. 243 sider, Gyldendal Akademisk

2013

Inger Dübeck: De elendige, 1. udg., juni 2013, 204 sider, DJØF

Per Andersen (red.), Kirsi Salonen (red.), Helle I.M. Sigh (red.) & Helle Vogt (red.): Law and Disputing in the Middle Ages. Proceedings of the 9th Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History, 1. udg., 2013, 304 sider, DJØF

Introduction – af Per Andersen, Kirsi Salonen, Helle Møller Sigh og Helle Vogt
Legal Satire on the Bayeux Embroidery – af Stephen D. White
‘Disputing the Dead' – Litigation over Sepultura in the Diocese of Limoges in the Early 12th-Century – af Bruce C. Brasington
The Crime of Dilapidation in the Church from Latter Half of the 12th-Century to the Beginning of the 13th-Century – af Bruno Lemesle
Bad Customs and Good Lordship – Disputing in Anjou, C. 987-C. 1150 – af Matthew W. McHaffie
Kin Conflict in 11th and Early 12th-Century Normandy – af Kate Hammond
The Law of Maintenance and the Obligations of Lordship – A Case Study – af Jonathan Rose
The Role of Arbitration in the Settlement of Disputes in Iceland C. 1000-1300 – af Jón Viðar Sigurðsson
Disputes and How to Avoid Them – Custom and Charters in England During the Long 12th-Century – af Paul Hyams
Dispute, Procedure and Sanction – Some Remarks on Dispute Settlement in Swedish Medieval Laws – af Pia Letto-Vanamo
The Use of Mediation and Arbitration in the Legal Revolution of 13th-Century Denmark – af Per Andersen
The Appellate Jurisdiction, the Emperor and the City – Republics in Early 13th-Century Northern Italy - af Gianluca Raccagni
The Practice of Legal Consulting and the Policy of Law in Late Medieval Dalmatia – af Nella Lonza
Interdict, Conflict Resolution and the Competition for Power in the Episcopal Seigneuries of Laon and Reims (C. 1100) – af Frederik Keygnaert
Competing Institutions and Dispute Settlement in Medieval England – af Joshua C. Tate
Church, State and Family in John Calvin's Geneva – Domestic Disputes and Sex Crimes in Geneva's Consistory and Council – af John Witte, Jr.
Litigating Abroad – Merchant's Expectations Regarding Procedure Before Foreign Courts According to the Hanseatic Privileges (12TH-16TH C.) – af Albrecht Cordes

Ed A. A. Wijffels og C. H. van Rhee (red): European Supreme Courts. A Portrait through History, 1. udg., 2013, 288 sider, Third Millennium Publishing.

Ditlev Tamm og Morten Kjær: Henrik Stampe. Enevældens menneskelige ansigt, 1. udg., 2013, 234 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Garde. i UfR 2014 B.64.

Peter Garde: Danmarks justitsministre 1813-2013, 1. udg., okt. 2013, 568 sider, DJØF. Anmeldt af Jens Peter Christensen i UfR 2014 B.65/1.

Lars P. Poulsen-Hansen: Den Ryssiske Lov 1649 - oversat og kommenteret af Rasmus Æreboe 1721, 1. udg., 2013, 589 sider, Aarhus Universitetsforlag,

2014

Jørgen Grønnegård Christensen (ansv. red.), Torben Beck Jørgensen (ansv. red.) & Wilfried Roloff: Embedsmandens verden af i går, 1. udg., jan. 2014, 260 sider, DJØF

John Erichsen og Ditlev Tamm: Grever, baroner og husmænd. Opgøret med de store danske godser 1919, 2014, 346 sider, Gyldendal. Anmeldt af Jens Peter Christensen i UfR 2014 B.314-315,

Karl Peder Pedersen: Kontrol over København. Studier i den sene enevældes sikkerhedspoliti 1800-1848, 2014, 387 sider, Syddansk Universitetsforlag. Kan læses her

2016

Ditlev Tamm: Kulturarven – og dens retlige beskyttelse, 1. udg., okt. 2016, 242 sider, DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2017 B p. 49.

2017

Ditlev Tamm: Juraens 100 bedste historier - rettens kulturhistorie fra middelalderen til i dag, 2017, Gyldendal

Morten Kjær: Guds og øvrigheds straf – centralmagt og sædelighed i Danmark-Norge, 1. udg., aug. 2017, 420 sider, Ex Tuto Publishing. Anmeldt af Per Andersen i UfR 2018 B.77

2020

Morten Kjær & Helle Vogt: En dansk retshistorie - fra middelalder til grundlov, 1. udg., jan. 2020, 374 sider, Forlaget Ex Tuto. Anmeldt af Per Andersen i UfR 2020 B.303

2021

Peter Garde: Verdenslitteraturens jura - bind I, 1. udg., 2021, 1.552 sider, DJØF

2022

Ditlev Tamm: Rettens rødder - Hvordan lov og ret har skabt Danmark, 1. udg., 2022, 482 sider, DJØF

2024

Peter Garde: Nødværge i fortid og nutid, 1. udg., aug. 2024, 561 sider, DJØF

Artikler

1980

1982

1983

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1997

1998

1999

2002

2003

2005

2007

2012

2013

2014

2017

2018

Carl Torp i UfR 1911.54 ff.: I anledning af Højesterets 250-årige Bestaaen.

Ernst Andersen i UfR 1973 B.97-99: Litteraturoversigter (Forklarer, hvorfor der ikke er litteraturoversigter i Træk af juraens udvikling)

Ernst Andersen, Ole Fenger og Frants Thygesen i UfR 1975 B.43-45: Prisopgave for den Anders Sandøe Ørstedske Prismedaille for 1971-73. (Udtalelse om Ditlev Tamms afhandling om Ørsteds påvirkning af samtidens tysk- og fransksprogede retslitteratur)

Erik Kroman i UfR 1975 B.173-174: Danmarks gamle love.

Jørgen Mathiassen i UfR 1976 B.293-310: Schack (Omhandler Hans Egede Schack 1820-1859).

Ernst Andersen i UfR 1977 B.93-100: Bidrag til A. S. Ørsteds biografi foranlediget af Ditlev Tamms disputats.

Inger Dübeck i UfR 1977 B.353-363: Om sø- og handelsrettens oprettelse, retshistoriske baggrund og særegne bevisproblemer.

Halfdan Olafsson i JUR 1978.1-6: Den menneskelige hukommelse. (Omhandler Jørgen Trolles erindringer, som kritiserer daværende rigsadvokat Pihl og retsopgøret efter besættelsen).

Ditlev Tamm i JUR 1978.101-114: Om dommerstanden og domstolene under enevælden.

Ditlev Tamm i JUR 1978.509-522: Ørsted ved eksamensbordet.

1980

Lene Ravn i UfR 1980 B.13-25: Indiciebevisets udvikling i dansk strafferetspleje.

Sv. Gram Jensen i UfR 1980 B.327-329: En stejling i Chr. 8's regeringstid. (Omhandler henrettelsen af 2 mordere i 1843)

1982

Janne Britt Munkholm Povlsen og Eva Krog Thomsen i Justitia nr. 2/1982: Et bidrag til belysning af arveafgiftens historie. (Omhandler arveafgiftens historie helt tilbage til middelalderens "arvekøb").

Ditlev Tamm i UfR 1982 B.51-58: Retsopgøret i Norge og andre lande.

1983

Ditlev Tamm i JUR 1983.253-266: Anders Sandøe Ørsted og den historiske skole i Danmark.

Jens Kristiansen i Justitia nr. 6/1983: Frihedsstraffens udvikling - med særligt henblik på udviklingsforløbet i det 18. og 19. århundrede.

Ditlev Tamm i UfR 1983 B.189-192: Christian V's Danske Lov.

Povl Eller i UfR 1983 B.193-195: Christian V i kunsten og kunsten omkring kongen i 1683.

Anders Vinding Kruse i UfR 1983 B.195-197: Danske Lov - 300 år efter.

1986

Ditlev Tamm i Højesteret 1661-1986 p. 13-32: Af Højesterets historie i 325 år. Se hertil Ole Krarup i UfR 1986 B.178-179: Jubilæumsretoucheringer. Chistiania-dommen (UfR 1978.314 HD) endnu engang.

Ditlev Tamm i JUR 1986.161-167: Tale i Højesteret torsdag d. 6. marts 1986.

Ditlev Tamm i UfR 1986 B.41-42: Juridisk eksamen i 250 år.

1987

Ditlev Tamm i UfR 1987 B.217-221: Norske Lov - set fra Danmark. Tale på Københavns Universitet den 29. april 1987 i anledning af 300 året for Christian V's Norske Lov.

1988

Iben Lillelund og Peter Mortensen i Justitia nr. 3/1988: Stavnsbåndets indførelse og ophævelse i et retligt perspektiv.

Viggo Olesen i UfR 1988 B.59-66: Voldgiftspraksis i det syttende århundrede og voldgiftsbestemmelsen i Danske Lov.

Henrik Stevnsborg i UfR 1988 B.233-236: 1788- Stavnsbåndet - 1988.

Ditlev Tamm i UfR 1988 B.313-321: Med Lov Skal Land Bygges. Om dansk og fremmed ret.

1989

Aage Spang-Hanssen i ADV 1989.269-271: Den store franske revolution 1789 - advokaternes værk.

Ditlev Tamm i UfR 1989 B.449-460: Den danske "Constitution" og den franske revolution.

1990

Henning Koch i JUR 1990.64-79: Retssædvane eller statsskik - kampen om parlamentarismen siden 1901.

1991

Ole Fenger i JUR 1991.261-266: Jydske Lov 750 år - tale holdt ved festlighederne i Viborg i anledning af Jydske Lovs 750 års jubilæum på klostermarken ved Asmild Kirke, lørdag den 25. maj 1991.

Peter V. Bang i Justitia nr. 1/1991: Retsopgøret med Frikorps Danmark. En redegørelse for Frikorps Danmarks oprettelse og endeligt set i retshistorisk belysning.

Ditlev Tamm i Lov & Ret nr. 1/1991 p. 13-16: Rigsretten blev begravet med Albertis bedragerier.

Ditlev Tamm i Lov & Ret nr. 2/1991 p. 29-31: Jyske Lov lever stadig. (Givet af kong Valdemar Sejr i marts 1241 i Vordingborg)

Ditlev Tamm i Lov & Ret nr. 4/1991 p. 24-27: For 200 år siden stjal bande-medlemmer kun for at overleve.

Ditlev Tamm i UfR 1991 B.97-102: Patriotisk retshistorie og national identitet - i anledning af 750 året for udstedelse af Jyske Lov.

Inger Dübeck i UfR 1991 B.155-161: Ophavsret i 250 år.

1992

Henrik Stevnsborg i Lov & Ret nr. 3/1992 p. 29-32: Hvis var dansk politi under besættelsen?

Søren Olsen i Lov & Ret nr. 5/1992 p. 18-21: Dyr på anklagebænken.

Jørgen Jacobsen i Lov & Ret nr. 5/1992 p. 227: Stevnsborg burde ikke være dr. jur.

Henrik Stevnsborg i Lov & Ret nr. 5/1992 p. 27: Universitetet bakker mig op.

Inger Dübeck i UfR 1992 B.233-239: Hvor længe gjaldt Jydske Lov? (Der peges på, at flere af Jydske Lovs regler stadig gælder, om end til tider indirekte via Danske Lov, hvori de blev optaget).

Ditlev Tamm i UfR 1992 B.241-250: Kongen som dommer - rettertinget 1537-1660. (Om landets øverste domstol, før Højesterets oprettelse i 1661).

1993

Bernhard Gomard i UfR 1993 B.385-392: Juraen under forandring og udvikling.

Henrik Stevnsborg i Lov & Ret nr. 8/1993 p. 28-32: Et sent tegnet billede med politisk farve. (Omhandler ansvaret for, at de internerede kommunister ikke blev lukket ud af Horserødlejren d. 28.08.1943.)

1994

Stig Jørgensen i ADV 1994.114-116: Konfiskation (omhandler konfiskationen af tysk og japansk ejendom efter 2. verdenskrig)

1995

Nils Eilschou Holm i UfR 1995 B.193-201: Provisorietiden og Grundloven.

Ernst Andersen i UfR 1995 B.472-474: Topjuristen Gribaldo bankes på plads af Calvin.

Johs. Andenæs i JUR 1995.341-351: Rettsopgjøret etter besettelsen - foredrag i Juridisk Forening, København 24. april 1995.

1997

Carl G. Melchior i UfR 1997 B.169-170: Forvaltningens kontrol med domstolene under den tyske besættelse. Indeholder historien bag UfR 1942.1002 ØLK, hvor arrest blev nægtet i skib, som tilhørte det sovjetrussiske statsrederi.

1998

Leif Blædel i Lov & Ret nr. 4/1998 p. 16: Struense-dommen - justitsmord?

Henrik Stevnsborg i Med lov..., 1998 p. 247-256: Medicinen, der var værre end sygdommen - om boligens ukrænkelighed 1771-1772.

Ditlev Tamm i Med lov..., 1998 p. 285-292: Beccaria og Danmark.

Niels Eilschou Holm i UfR 1998 B.465-470: Fra generalprokurør til lovafdeling.

1999

Inger Dübeck i Festskrift til Finn Taksøe-Jensen 1999 p. 132-145: Arveskifte og arveafgift i retshistorisk belysning.

2000

Ole Fenger i Festskrift til Aage Michelsen, 2000, p. 239-246: Skattens mønt

2002

Ditlev Tamm i JUR 2002.397-404: Søren Kierkegaard, assessor Wilhelm - og guldalderens retsliv.

2003

Michael Stolleis i Festskrift til Inger Dübeck, 2003 p. 25-41: Fünf Frauen am Hofe

Michael H. Gelting i Festskrift til Inger Dübeck, 2003 p. 43-80: Skånske Lov og Jyske Lov. Danmarks første kommissionsbetænkning og Danmarks første retsplejelov.

Kjell Å Modéer i Festskrift til Inger Dübeck, 2003 p. 81-101: Asien börjar i Malmö. Om rättskulturer i Öresundsregionen.

Dag Michalsen i Festskrift til Inger Dübeck, 2003 p. 103-124: Dansk-Norsk rettsvitenskap etter 1814.

Henrik Stevnsborg i Festskrift til Inger Dübeck, 2003 p. 125-138: Thyra Danebod og Gorm Den Gamle.

Jacob Graff Nielsen i Festskrift til Inger Dübeck, 2003 p. 161-178: Beskatningskompetencen - før, nu og i fremtiden.

Ditlev Tamm i Festskrift til Inger Dübeck, 2003 p. 179-186: Østgrønlandsagen - bag kulissen.

Lars Björne i Festskrift til Inger Dübeck, 2003, p. 293-309: Den nordiska arbetsrättsliga litteraturen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Christian Häthen i Festskrift til Inger Dübeck, 2003, p. 337-361: Kongl Maj:ts Nådiga Förordning om aktiebolag av den 6 oktober 1848 samt dess betydelse för bolagsbildningen i Malmö åren 1849-1874.

Pia Letto-Vanamo i Festskrift til Inger Dübeck, 2003, p. 395-403: Rätt, språk och historia

Ejvind Slottved i Festskrift til Inger Dübeck, 2003, p. 453-471: Staten som storbygherre - et historisk rids.

John Peter Andersen i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, p. 41-69: Om at lovgive for moralen. den juridiske krig mellem de tørre og de våde i den amerikanske forbudstid.

2005

Jens Evald i Rettid 2005. 48-58: Sagen mod fæstebonden Niels Olsen - Myten og virkeligheden om fæstebondens retlige stilling i 1700- og 1800-tallet

Annemarie Højer Pedersen i Justitia nr. 1/2006 p. 51-95:"Skranker for Lovtrækkeriets Krumveie". De danske Forligskommissioner

2007

Ole Lando i UfR 2007 B.155-162: Hitler og de tyske retslærde.

2012

Ditlev Tamm i UfR 2012.B.475-484: En europæisk domstols historie - (Den Europæiske Unions Domstol i 60 år)

2013

Andreas Ørskov Lindhardt i Justitia nr. 5/2013 p. 53-91: Bidrag til oplysninger om den juridiske baggrund for den inkvisitoriske proces mod Gehejmekabinetsminister Johann Friedrich Struensee (Specialet diskuterer, om dommen over Johann Friedrich Struensee var korrekt i juridisk forstand og konkluderer, at der ikke er foretaget justitsmord).

Hans Peter Pedersen i Rettid 2013, Artikel nr. 1: Gortynloven - en overset lov

2014

Christian Apostolis i Justitia nr. 5/2014 p. 3-32: Kongelovens statsretslige grundlag – folke- eller gudgiven enevælde? (Specialet foretager en retshistorisk undersøgelse af kongelovens statsretlige grundlag).

2017

Morten Kjær, og Helle Vogt i UfR 2017 B.321-330: Ret og reformation - Dansk retshistorisk status ved 500-året for Luthers 95 teser

2018

 Trine Baumbach i UfR 2018 B.10-11: Et lille festskrift for Reformationen

 Niels Henrik Gregersen i UfR 2018 B.11-13: Den perforerede to-regimentelære: Den tredje zones lutherdom

 Helle Vogt i UfR 2018 B.14-16: Reformationen og privatlivet

  Henrik Palmer Olsen i UfR 2018 B.17-20: Retlig beskyttelse af religiøse skikke og ritualer

 Morten Kjær i UfR 2018 B.21-23: Reformation og straf

Advokat Jørgen U. Grønborg