Domstolenes ordning

Retskredsreformen 2007

Retsregler

Betænkninger

Bøger

Artikler


Retsregler

Lov nr. 538 af 08.06.2006

RPL § 9:

§ 9. Landet inddeles i 24 retskredse. Justitsministeren kan foretage forandringer i retskredsenes område, medmindre forandringen indebærer oprettelse eller nedlæggelse af en retskreds.

Stk. 2. Københavns Byret består af en præsident og mindst 38 andre dommere.

Stk. 3. Retten i Glostrup består af en præsident og mindst 14 andre dommere.

Stk. 4. Retten på Frederiksberg består af en præsident og mindst 12 andre dommere.

Stk. 5. Retterne i Århus og Odense består af en præsident og mindst 11 andre dommere.

Stk. 6. Retten i Aalborg består af en præsident og mindst 10 andre dommere.

Stk. 7. Retten i Roskilde består af en præsident og mindst 9 andre dommere.

Stk. 8. Retterne i Kolding og Sønderborg består af en præsident og mindst 8 andre dommere.

Stk. 9. Retterne i Randers, Næstved, Hillerød og Lyngby består af en præsident og mindst 7 andre dommere.

Stk. 10. Retterne i Hjørring, Esbjerg, Nykøbing Falster og Helsingør består af en præsident og mindst 6 andre dommere.

Stk. 11. Retterne i Viborg, Holstebro, Herning, Horsens, Svendborg og Holbæk består af en præsident og mindst 5 andre dommere.

Stk. 12. Retten på Bornholm består af 1 dommer.

Stk. 13. Ud over det antal dommere, der er nævnt i stk. 2-12, udnævnes yderligere 25 dommere ved byretterne. Der kan højst udnævnes yderligere 4 dommere ved Københavns Byret, yderligere 3 dommere ved hver af de retter, der er nævnt i stk. 3 og 4, og yderligere 2 dommere ved hver af de retter, der er nævnt i stk. 5-11. Ved ledighed i en dommerstilling ved en ret, hvor der er udnævnt en eller flere yderligere dommere, bestemmer Domstolsstyrelsen, ved hvilken ret stillingen skal placeres.

Bekg. nr. 1502 af 14.12.2006 om byretternes tingsteder

Betænkninger

Bet. nr. 1398/2001: Betænkning fra Domstolenes Strukturkommission

Foreslog, at antallet af byretskredse nedsættes fra 82 til 25:
11 i Jylland: Frederikshavn, Aalborg, Viborg, Randers, Herning, Århus, Horsens, Vejle, Esbjerg, Kolding og Sønderborg.
2 på Fyn: Odense og Svendborg
11 på Sjælland: Helsingør, Hillerød, Gladsaxe, København, Glostrup, Tårnby, Roskilde, Køge, Slagelse, Næstved og Nykøbing F.
1 på Bornholm

Bøger

Jens Røn: Politi- og domstolsreformen, 1. udg., april 2007, 222 sider, DJØF. Hele bogen kan læses her.

Artikler

Ole Dybdahl og Claus Rasmussen i UfR 1997 B.104-106: Retskredsreform.

Hans Chr. Poulsen i UfR 1997 B.226: Retskredsreform?

Otto Bisgaard i UfR 1997 B.405-408: Fremtidens byretter.

Niels Kirk-Sørensen i UfR 1997 B. 549-550: Sammenlægning af byretter?

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 8/1999 p. 32-33: Domstolenes struktur.

Hans Toft-Nielsen i UfR 1999 B.181-182: Om retskredsstrukturen.

Jens Carl Jørgensen i UfR 1999 B.301-302: Mere om retskredsstrukturen. (Går ind for bevarelse af de små retskredse som f. eks Store-Heddinge).

Bjarne Christensen i ADV 2000.64-65: Status for arbejdet i Strukturkommissionen. (Oplyser, at man arbejder med en idealmodel, hvor en byret består af mindst 6-8 dommere, og at kommissionen vil afslutte arbejdet inden udgangen af år 2000).

Henrik Thorstholm i Lov & Ret nr. 4/2000 p. 15-17: De civile domstoles struktur.

Johs. Hansen i Lov & Ret nr. 5/2000 p. 26-27: Bevar byretskredsene.

Lene Sigvardt i FM 2000.135-136: Strøtanker fra Gilbjergshovedmødet, maj 2000.

Jon Stokholm i ADV 2001.25-26: Om Kredsens kvadratur.

Poul Erik Petersen i ADV 2001.134-136: Nedlæggelse af retskredse - vor holdning?

Michael Revling i ADV 2001.137-139: Reform af domstolenes struktur.

Jørgen Als Andersen i Lov & Ret nr. 1/2001 p. 18-22: Lav en moderat reform.

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 2/2001 p. 29: Strukturændringer nærmer sig.

Peter Skaarup i Lov & Ret nr. 4/2001 p. 24: Retskredse skal ikke nedlægges.

Christian Vinaa i Lov & Ret nr. 4/2001 p.28: Hurra for ny reststruktur.

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 4/2001 p. 32-33: Oplæg til retsreform. (Om bet. nr. 1401/2001 om reform af den civile retspleje I.)

Ulf Østergaard-Nielsen i Lov & Ret nr. 8/2001 p. 19-20: Politikerne bedes stoppe usikkerheden om retskredsene.

Ulf Andersen i Lov & Ret nr. 1/2004 p. 17-19: Hvordan skal domstols reformen se ud? (Går ind for fælles regionale retter og bevarelse af de nuværende retskredse)

Jens Røn i JUR 2007.68-74: Politi- og domstolsreformen

Pia Møller i ADV nr. 9/2007.6-8: Overgangen blev sværere end ventet. (Interview med Adam Wolf)

Pia Møller i ADV nr. 9/2007.10: Rigsadvokaten: Fald i produktionen de fleste steder.

Peter Garde i ADV nr. 7/2008 p. 20-21: 24 er ikke et helligt tal (foreslår en kulegravning af domstolsreformen, eventuelt en genoprettelse af enkelte retskredse, hvor problemerne ved den nuværende struktur viser sig at være størst)

Sys Rovsing i ADV nr. 8/2008 p. 5: Reformen der ikke må fejle

Lisbeth Larsen i ADV nr. 9/2008 p. 38-39: Ingen grund til at skrue tiden tilbage (Reformen af retskredsene har betydet, at sagsbunkerne voksede i den nye Retten i Glostrup. Til gengæld dokumenterer tallene, at retten nu er blevet mere effektiv.)

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20