Retspolitik

Links

Bøger

Artikler

Dansk retspolitik

Europæisk retspolitik


Links

Dansk Retspolitisk Forening

Bøger

Anders Sandøe Ørsted: Til Belysning af den nyeste Tids skandinaviske Politik. 1857, Gyldendal. Hele bogen kan læses her

Frederik Vinding Kruse: En Nordisk Lovbog Udkast til en fælles borgerlig lovbog for Danmark, Finland, Island, Norge og Sverrig, med motiver, 2. udg., 1962, 448 sider, Gad. Hele bogen kan læses her.

Preben Stuer Lauridsen: Studier i retspolitisk argumentation, disputats, 1974.

Jørgen Dalberg Larsen: Retsstaten velfærdsstaten og hvad så?

Gorm Toftegaard Nielsen: Politik og jura, 1995, Christian Ejlers' Forlag.

Jens Evald og Sten Schaumburg-Müller (red.): Om Retspolitik, 1. udg., nov. 2002, 240 sider, DJØF

  • Om retspolitik - Jens Evald og Sten Schaumburg-Müller
  • Fem opfattelser af retspolitik som retsvidenskabelig aktivitet i historisk og aktuel belysning - Jørgen Dalberg-Larsen
  • Retspolitik historisk set - Ole Fenger
  • At skrive retspolitisk - transseksuelles kønsskifte som eksempel - Marianne Holdgaard og Bettina-Lemann Kristiansen
  • Højesterets retspolitiske virksomhed - Jens Evald
  • Retspolitikkens polymorfi - om retspolitikkens mulighed i en pluralistisk, globaliseret retsverden - Sten Schaumburg-Müller
  • Kommunernes retspolitiske rolle - Bettina Lemann Kristiansen
  • Retspolitik og den danske bistand til retsopbygning i de fattige lande - Ole Bruun Nielsen
  • Internationale menneskerettigheder - national retspolitik - Jens Vedsted-Hansen

Jørgen Jepsen og Jens Lyhne: Retspolitiske udfordringer, 1. udg. 2003, 377 sider, Gjellerups Forlag

Thomas Wilhelmsson: Senmodern ansvarsrätt - privaträtt som redskap för mikropolitik, 2002, 422 sider, Kauppari - Juristförbundets Förlag. Anmeldt af Mads bryde Andersen i UfR 2003 B.126-127.

Rubya Mehdi (red.), Hanne Petersen (red.), Erik Reenberg Sand (red.) og Gordon R. Woodman (red.): Law and Religion in Multicultural Societies, 1. udg, 2008, 246 sider, DJØF

Christian F. Rostbøll: Jürgen Habermas, 1. udg., nov. 2011, 131 sider, DJØF

Bjarne Viskum: Ret og politik, 1. udg., 2014, 339 sider, Hans Reitzels Forlag

Martin Møller Boje Rasmussen: Konkurrencestatsministeren - Til forsvar for den danske konkurrencestat. 1. udg., 2019, 296 sider, DJØF

Artikler

O. A. Borum i UfR 1976 B.93-97: Argumentationen i lovbetænkninger (Omhandler Preben Stuer Lauridsens disputats Studier i retspolitisk argumentation.

Peter Blume i UfR 1980 B.174-179: Retspolitisk virksomhed.

Peter Jürgensen i Lov & Ret nr. 1/1992 p. 5-6: Retspolitik vedkommer os alle!

Torben Boas i Lov & Ret nr. 7/1992 p. 4-6: Uden etik vil retsudviklingen få trange vilkår.

John Christensen og Henrik Stevnsborg i UfR 1993 B.111-113: Gendarmer igen? (Diskussion af, hvorvidt politiet bør overføres til Indenrigsministeriets ressort).

Jens Peter Christensen i JUR 1993.97-107: Hvem bør give lovråd?

Jon Andersen i JUR 1993.149-153: Den juridiske betjening af parlamentet i Norge og Sverige.

Morten Pihl i Lov & Ret nr. 6/1995 p. 31-32: Bekvemmelighed vinder over grundloven. (Tale efter overrækkelsen af Advokatsrådets Retspris 1995.)

Helle Porsdam i Lov & Ret nr. 6/1998 p. 16-19: Jura som vor tid religion.

Henrik Rothe i Lov & Ret nr. 7/2001 p. 4: Den dag verden ændredes. (Omhandler de retspolitiske konsekvenser af terrorangrebene d. 11.09.2001)

Anne Baastrup i Lov & Ret nr. 7/2001 p. 28: Bekæmp terror - men bevar retssikkerheden.

Viggo Mortensen i Lov & Ret nr. 7/2002 p. 14-18: Multisamfundet og den åndelige klimaforandring.

Ole Hækkerup i ADV nr. 1/2013 p. 24: Værdipolitik? (Retspolitikken er efterladt i en lidt flakkende tilværelse. Først med kurs mod bløde værdier. I anden omgang som en forlængelse af udlændingepolitiken.)

Preben Bang Henriksen i ADV nr. 3/2013 p. 26: Folketinget og civilretten (Det er underligt at opleve, hvor lidt tid og interesse politikerne anvender på civilretlige forhold. Der er ellers nok at tage fat på)

Josephine Fock i ADV nr. 2/2016 p. 32: Vi skal have en balanceret retspolitik

Agnethe Kirstine Kerrn-Jespersen og Sara Due Ilsøe i Justitia nr. 4/2017 p. 45-102: Udenlandsk overvågning – og hvad så? En undersøgelse af staters extraterritoriale jurisdiktion

Rene Gade i ADV nr. 3/2019 p. 32: Forskellen på det vi ved, og det vi siger i folketingssalen

Dansk retspolitik

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 7/2001 p. 2: Mange nye regler i sigte. (Omhandler regeringens initiativer for at bekæmpe terrorisme)

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 6/2002 p. 32-34: Nye ideer om retspolitik.

Lars Lindencrone Petersen i Lov & Ret nr. 8/2004 p. 33-35: Lovinitiativer om kriminalitet, værdipapirhandel og skat.

Lars Lindencrone Petersen i ADV 2005.16-19: Mangfoldighed af lovforslag i Folketinget

Lars Lindencrone Petersen i ADV 2005.68-69: Valgstatus for folketinget.

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 12/2005 p. 34-35: Terror, ligebehandling og juridisk rådgivning

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 2/2006 p. 32-33: Psykiatri, ejendomsmæglere og pensionsordninger.

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 3/2006 p. 28-29: Arvelov og strammere regler for isolationsfængsling.

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 4/2006 32-33: I terrorbekæmpelsens tegn.

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 8/2006 p. 34-35: 191 lovforslag på programmet.

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 9/2006 p. 38-39: Gruppesøgsmål, DNA-register og politiklager.

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 10/2006 p. 40-41: Nordisk arrestordre og indgreb på fødevareområdet.

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 2/2007 p. 32-33: Ofres retsstilling og barnets perspektiv styrkes

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 3/2007 p. 40-41: TV-overvågning, miljø og ungdomssanktion.

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 5/2007 p. 40-41: Nye regler om blandt andet spirituskørsel

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 6/2007 p. 42-43: Jurisdiktion og "balooning" (Omhandler bet. nr. 1488/2007 om dansk straffemyndighed over for handlinger begået i udlandet)

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 7/2007 p. 42-43: Afgørelser om henvisning til landsretten

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 8/2007 p. 38: Fokus på kvalitetsreform.

Ole Dybdahl i ADV nr. 9/2008 p. 26-28: Konge, konfliktråd, klager og kapper. (Skal alle dommere bære kapper? Og ofre kunne mødes med gerningsmænd i konfliktråd? Og hvordan øges tilliden til politiklagesystemet? Regeringen har lanceret sit nye lovprogram.)

Karen Hækkerup i ADV nr. 7/2011 p. 27: Ny retspolitik efter valget.

Søren Jenstrup i ADV nr.10/2011 p. 5: Nye vinde eller gammel luft i retspolitikken?

Søren Jenstrup i ADV nr. 1/2012 p. 5: Hurtigere, billigere og bedre. (Om Advokatrådets ønsker til retsvæsenet)

Jeppe Mikkelsen i ADV nr. 2/2012 p. 29: Vi er mange i Valby der mener ... (Om Det Radikale Venstres retspolitik)

Jens Ravnkilde i UfR 2015 B.209-218: Hvordan skal kampen mod videnskabelig uredelighed gribes an? Retspolitiske betragtninger med særligt henblik på de dårlige danske erfaringer.

Mads Bryde Andersen i UfR 2017 B.309-311: Hvorfor går der ofte politik i domsudgivelser?

Rasmus Holm Thomsen i ADV nr. 2/2023 p. 28-33: Interview med justitsministeren: Svære afvejninger i sigte

Tobias Grotkjær Elmstrøm i ADV nr. 4/2023 p. 48: Ret skal være ret

Moderaternes Tobias Grotkjær Elmstrøm efterspørger et nyt syn og højere prioritering af retspolitikken for at beskytte retssikkerheden. Han fokuserer særligt på de lange sagsbehandlingstider og muligheden for at revurdere arbejdsgangene ved domstolene.

Steffen Larsen i ADV nr. 1/2024 p. 48-49: Jeg stiller spørgsmål hele tiden

Interview med formanden for Retsudvalget, Steffen Larsen, Liberal Alliance.

Europæisk retspolitik

Jesper Hjortenberg og Henrik Stevnsborg: Europol-aftalen og Eurojust-aftalen - med kommentarer, 1. udg., 2023, 465 sider, DJØF

Morten Broberg i ADV 2005.19-20: Grænseoverskridende tvister og handelskrig over Atlanten.

Thomas Elholm i ADV 2005.70-71: Fælles retsgarantier i EU.

Thomas Elholm i ADV nr. 3/2007 p. 42-43: Fremmede straffedomme og styrket Europol.

Morten Broberg i ADV nr. 4/2007 p. 32-33: Søndagslukning - i EU-retlig belysning

Morten Broberg i ADV nr. 8/2007 p. 36-37: Legal professional privilege – retten til fortrolighed i konkurrencesager.

Advokat Jørgen U. Grønborg