Retspolitik

Links

Bøger

Artikler

Dansk retspolitik

Europæisk retspolitik


Links

Dansk Retspolitisk Forening

Bøger

Preben Stuer Lauridsen: Studier i retspolitisk argumentation, disputats, 1974.

Jørgen Dalberg Larsen: Retsstaten velfærdsstaten og hvad så?

Gorm Toftegaard Nielsen: Politik og jura, 1995, Christian Ejlers' Forlag.

Jens Evald og Sten Schaumburg-Müller (red.): Om Retspolitik, 1. udg., nov. 2002, 240 sider, DJØF.

  • Om retspolitik - Jens Evald og Sten Schaumburg-Müller
  • Fem opfattelser af retspolitik som retsvidenskabelig aktivitet i historisk og aktuel belysning - Jørgen Dalberg-Larsen
  • Retspolitik historisk set - Ole Fenger
  • At skrive retspolitisk - transseksuelles kønsskifte som eksempel - Marianne Holdgaard og Bettina-Lemann Kristiansen
  • Højesterets retspolitiske virksomhed - Jens Evald
  • Retspolitikkens polymorfi - om retspolitikkens mulighed i en pluralistisk, globaliseret retsverden - Sten Schaumburg-Müller
  • Kommunernes retspolitiske rolle - Bettina Lemann Kristiansen
  • Retspolitik og den danske bistand til retsopbygning i de fattige lande - Ole Bruun Nielsen
  • Internationale menneskerettigheder - national retspolitik - Jens Vedsted-Hansen

Jørgen Jepsen og Jens Lyhne: Retspolitiske udfordringer, 1. udg. 2003, 377 sider, Gjellerups Forlag

Thomas Wilhelmsson: Senmodern ansvarsrätt - privaträtt som redskap för mikropolitik, 2002, 422 sider, Kauppari - Juristförbundets Förlag. Anmeldt af Mads bryde Andersen i UfR 2003 B.126-127.

 Rubya Mehdi (red.), Hanne Petersen (red.), Erik Reenberg Sand (red.) og Gordon R. Woodman (red.): Law and Religion in Multicultural Societies, 1. udg, 2008, 246 sider, DJØF

Christian F. Rostbøll: Jürgen Habermas, 1. udg., nov. 2011, 131 sider, DJØF.

Bjarne Viskum: Ret og politik, 1. udg., 2014, 339 sider, Hans Reitzels Forlag

Artikler

O. A. Borum i UfR 1976 B.93-97: Argumentationen i lovbetænkninger (Omhandler Preben Stuer Lauridsens disputats Studier i retspolitisk argumentation.

Peter Blume i UfR 1980 B.174-179: Retspolitisk virksomhed.

Peter Jürgensen i Lov & Ret nr. 1/1992 p. 5-6: Retspolitik vedkommer os alle!

Torben Boas i Lov & Ret nr. 7/1992 p. 4-6: Uden etik vil retsudviklingen få trange vilkår.

John Christensen og Henrik Stevnsborg i UfR 1993 B.111-113: Gendarmer igen? (Diskussion af, hvorvidt politiet bør overføres til Indenrigsministeriets ressort).

Jens Peter Christensen i JUR 1993.97-107: Hvem bør give lovråd?

Jon Andersen i JUR 1993.149-153: Den juridiske betjening af parlamentet i Norge og Sverige.

Morten Pihl i Lov & Ret nr. 6/1995 p. 31-32: Bekvemmelighed vinder over grundloven. (Tale efter overrækkelsen af Advokatsrådets Retspris 1995.)

Helle Porsdam i Lov & Ret nr. 6/1998 p. 16-19: Jura som vor tid religion.

Henrik Rothe i Lov & Ret nr. 7/2001 p. 4: Den dag verden ændredes. (Omhandler de retspolitiske konsekvenser af terrorangrebene d. 11.09.2001)

Anne Baastrup i Lov & Ret nr. 7/2001 p. 28: Bekæmp terror - men bevar retssikkerheden.

Viggo Mortensen i Lov & Ret nr. 7/2002 p. 14-18: Multisamfundet og den åndelige klimaforandring.

Ole Hækkerup i ADV nr. 1/2013 p. 24: Værdipolitik? (Retspolitikken er efterladt i en lidt flakkende tilværelse. Først med kurs mod bløde værdier. I anden omgang som en forlængelse af udlændingepolitiken.)

Preben Bang Henriksen i ADV nr. 3/2013 p. 26: Folketinget og civilretten (Det er underligt at opleve, hvor lidt tid og interesse politikerne anvender på civilretlige forhold. Der er ellers nok at tage fat på)

Josephine Fock i ADV nr. 2/2016 p. 32: Vi skal have en balanceret retspolitik

Agnethe Kirstine Kerrn-Jespersen og Sara Due Ilsøe i Justitia nr. 4/2017 p. 45-102: Udenlandsk overvågning – og hvad så? En undersøgelse af staters extraterritoriale jurisdiktion

Dansk retspolitik

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 7/2001 p. 2: Mange nye regler i sigte. (Omhandler regeringens initiativer for at bekæmpe terrorisme)

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 6/2002 p. 32-34: Nye ideer om retspolitik.

Lars Lindencrone Petersen i Lov & Ret nr. 8/2004 p. 33-35: Lovinitiativer om kriminalitet, værdipapirhandel og skat.

Lars Lindencrone Petersen i ADV 2005.16-19: Mangfoldighed af lovforslag i Folketinget

Lars Lindencrone Petersen i ADV 2005.68-69: Valgstatus for folketinget.

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 12/2005 p. 34-35: Terror, ligebehandling og juridisk rådgivning

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 2/2006 p. 32-33: Psykiatri, ejendomsmæglere og pensionsordninger.

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 3/2006 p. 28-29: Arvelov og strammere regler for isolationsfængsling.

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 4/2006 32-33: I terrorbekæmpelsens tegn.

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 8/2006 p. 34-35: 191 lovforslag på programmet.

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 9/2006 p. 38-39: Gruppesøgsmål, DNA-register og politiklager.

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 10/2006 p. 40-41: Nordisk arrestordre og indgreb på fødevareområdet.

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 2/2007 p. 32-33: Ofres retsstilling og barnets perspektiv styrkes

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 3/2007 p. 40-41: TV-overvågning, miljø og ungdomssanktion.

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 5/2007 p. 40-41: Nye regler om blandt andet spirituskørsel

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 6/2007 p. 42-43: Jurisdiktion og "balooning" (Omhandler bet. nr. nr. 1488/2007 om dansk straffemyndighed over for handlinger begået i udlandet)

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 7/2007 p. 42-43: Afgørelser om henvisning til landsretten

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 8/2007 p. 38: Fokus på kvalitetsreform.

Ole Dybdahl i ADV nr. 9/2008 p. 26-28: Konge, konfliktråd, klager og kapper. (Skal alle dommere bære kapper? Og ofre kunne mødes med gerningsmænd i konfliktråd? Og hvordan øges tilliden til politiklagesystemet? Regeringen har lanceret sit nye lovprogram.)

Karen Hækkerup i ADV nr. 7/2011 p. 27: Ny retspolitik efter valget.

Søren Jenstrup i ADV nr.10/2011 p. 5: Nye vinde eller gammel luft i retspolitiken?

Søren Jenstrup i ADV nr. 1/2012 p. 5: Hurtigere, billigere og bedre. (Om Advokatrådets ønsker til retsvæsenet)

Jeppe Mikkelsen i ADV nr. 2/2012 p. 29: Vi er mange i Valby der mener ... (Om Det Radikale Venstres retspolitik)

Jens Ravnkilde i UfR 2015 B.209-218: Hvordan skal kampen mod videnskabelig uredelighed gribes an? Retspolitiske betragtninger med særligt henblik på de dårlige danske erfaringer.

Mads Bryde Andersen i UfR 2017 B.309-311: Hvorfor går der ofte politik i domsudgivelser?

Europæisk retspolitik

Morten Broberg i ADV 2005.19-20: Grænseoverskridende tvister og handelskrig over Atlanten.

Thomas Elholm i ADV 2005.70-71: Fælles retsgarantier i EU.

Thomas Elholm i ADV nr. 3/2007 p. 42-43: Fremmede straffedomme og styrket europol.

Morten Broberg i ADV nr. 4/2007 p. 32-33: Søndagslukning - i EU-retlig belysning

Morten Broberg i ADV nr. 8/2007 p. 36-37:  Legal professional privilege – retten til fortrolighed i konkurrencesager.

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

15-11-18