Revisoruddannelsen

Retsregler

Bøger

Artikler

Udstationering


Retsregler

Bekg. nr. 526 af 24.05.2024 om Revisorrådet

Bekg. nr. 525 af 24.05.2024 om eksamener m.v. for godkendte revisorer

Bekg. nr. 522 af 24.05.2024 om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer (Efteruddannelsesbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1408 af 11.12.2013 om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v.

Bøger

Klaus Nordmann Østrup og Melissa Turac Østrup: Hvad bliver der af cand.merc.aud.´erne?, 1. udg., nov. 2011, 141 sider, Karnov Group

Artikler

1995

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024


1995

Finn Elkjær Nielsen i INSPI nr. 1/1995: Revisoreksamen - endnu engang.

Annemarie Mortensen i INSPI nr. 3/1995: Førstehåndsindtryk af mundtlig revisoreksamen.

Jens Gielstrup i INSPI nr. 3/1995: Ny struktur på Praktisk Del-uddannelsen fra efteråret 1995.

Rens van Overdam i INSPI nr. 4/1995: The education system for becoming a chartered accountant in the Netherlands.

Peder Friis i INSPI nr. 6/1995: Building people - Building business.

Gitte Tamm i INSPI nr. 7/1995: Hjælpemidler til revisoreksamen.

Henri Christiansen i INSPI nr. 8/1995: Uddannelsen til statsautoriseret revisor i Tyskland.

Henrik Steffensen i INSPI nr. 9/1995: Velkommen til cand. merc.aud.-studiet.

Tage Rasmussen i INSPI nr. 9/1995: Skal rådgivning være et fagområde på cand.merc.aud.-uddannelsen?

Johannes Guigard i INSPI nr. 10/1995: The implementation of an educational system.

Tage Rasmussen i INSPI nr. 10/1995: International anerkendt eksamen i intern revision.

Jesper Wiinholt i INSPI nr. 12/1995: En revisor på MBA-studiet.

1996

Ulrik Gorm Møller i INSPI nr. 6/1996 p. 29-30: Uddannelsen til registreret revisor - og mulighederne for meritoverførsel.

Kjeld Rabæk Møller i INSPI nr. 8/1996 p. 14-15: Samfundets forventninger til revisoren.

Camilla Henckel Olsen i INSPI nr. 8/1996 p. 16-17: Velkommen til nye CMA-studerende.

Janne Stegmann Mortensen og Anders Schmidt-Petersen i INSPI nr. 4/1996 p. 5-8: Studietur til Holland.

1998

Mark Andrews i INSPI nr.1/1998, p. 29-32: Accountants in Europe. (Særligt om revisor-uddannelsen i England).

Henrik Schaar i INSPI nr. 9/1998 p. 33-34: Velkomst

Steen Frost Jørgensen i INSPI nr. 10/1998 p. 35-36: Præsentation af Landpolitisk udvalg for uddannelsen.

Revisorbladet nr. 5/1998 p. 6-8: Sådan bliver man registreret revisor.

Christian Werenberg i Revisorbladet nr. 5/1998 p. 9-10: Kvalifikationseksamen for registrerede revisorer.

Ulrik Gorm Møller og Jens Abild-Nielsen i Revisorbladet nr. 5/1998 p. 11-15: Overbygningsuddannelsen til registreret revisor.

Ulrik Gorm Møller i Revisorbladet nr. 6/1998 p. 19-22: Skatteforskning og revisoruddannelse.

1999

Leder i INSPI nr. 1/1999 p. 3: Nåleøjet (Oplyser, at beståelsesprocenten ved årets revisoreksamen var på 36%). På side 15 er en oversigt over karakterer m.v.

Christina Rindom i INSPI nr. 1/1999 p. 42-44: Stud.merc.roning.aud - Eliteidræt og revisorkandidatstudiet.

Lars Kiertzner i INSPI nr. 2/1999 p. 21-29: Cand. merc. aud - hvad vælger de studium efter og bliver deres forventninger indfriet?

Anders Schmidt-Petersen, Peter Haahr Mogensen, Mads Jensen og Steen Frost Jørgensen i INSPI nr. 4/1999 p. 12-17: Studietur til Holland - med fokus på Transfer Pricing og intellektuel kapital.

Leder i INSPI nr. 6/1999 p. 3: Revisor i det næste årtusinde (Omhandler FSR's uddannelsesrapport fra maj 1999)

Lars Kiertzner i INSPI nr. 9/1999 p. 5-6: Danica-Prisen 1999.

Mette Møller Petersen og Birte Klitte Kristensen i INSPI nr. 9/1999 p. 25-28: Studieturen til New York.

Søren Schroll og Jesper Bechsgaard Jørgensen i INSPI nr. 9/1999 p. 29-30: velkomst til nye cand. merc.aud.-studerende.

Mette Møller Petersen i INSPI nr. 9/1999 p. 7-8: Revisoruddannelsens fremtidige struktur.

Michael Andersen, Jens O. Elling og Flemming Rasmussen i R&R nr. 6/1999 p. 21-26: Nyt HD-studium i Regnskab og Økonomistyring.

Otto Bjerrum i R&R nr. 6/1999 p. 28-32: Et fag i svøb og dets discipel.

2000

Kristian Tauber Wiese, Lars Steenberg, Peter Haahr Mogensen og Sten Frost Jørgensen i INSPI nr. 1/2000 p. 33-40: Studietur til New York - Børsintroduktioner, børsnoterede virksomheder og værdiansættelse heraf som temaer.

Leder i INSPI nr. 9/2000 p. 3: Undersøgelse af cand. merc.aud.-studiet.

Mette Møller Petersen i INSPI nr. 9/2000 p. 5-9: Undersøgelse af CMA-studiet.

Lars Knage Nielsen i INSPI nr. 9/2000 p. 23-26:  Danica-prisen 2000.

Leder i INSPI nr. 11/2000: Du vil da være revisor, ikke?

Niels Ebbe Andersen og Claus Martin Paulsen i INSPI nr. 12/2000 p. 5-10: FSRs brancheprofileringsprojekt - www.spoergdinrevisor.dk

Caroline Aggestam i INSPI nr. 12/2000 p. 24-27: En global harmonisering af revisoruddannelsen?

Jørgen Peter Bærentsen i R&R nr. 7/2000 p. 5: Kamp om talenter

2001

INSPI nr. 1/2001 p. 5: Revisoreksamen 2000 (79 ud af 197 tilmeldte bestod = beståelsesprocent på 40,10%)

Danny Kring, Patrick Nordstjærne, Birgitta Andersen og Kristina T. Wiese i INSPI nr. 2/2001 p. 5-10: CMA-studietur 2000 til Canada. Emne: "Assurance Services" med fokus på E-commerce.

Anders Ertmann Nielsen og Malene Pedersen i INSPI nr. 2/2001 p. 23-24: "Fremtidens arbejdsplads" (Studierejse til Arthur Andersen, Chicago)

Leder i INSPI nr. 5/2001 p. 3: Ny reform af revisorkandidatuddannelsen på vej.

Leder i INSPI nr. 9/2001 p. 4: Ledelse for fremtiden...

Leder i INSPI nr. 9/2001 p. 5-6: Hvorfor revisor ...? - oplægget til temanummeret.

Jesper Cramon i INSPI nr. 9/2001 p. 7-8: Fremtiden - værdibaseret ledelse.

Lisbet Thyge Frandsen og Ole Jensen i INSPI nr. 9/2001 p. 9-10: Udvikler ledere i vækst.

Lars Køster Svendsen i INSPI nr. 9/2001 p. 11-12: Om at tiltrække medarbejdere ved at fastholde dem.

Anita Sundstrand i INSPI nr. 9/2001 p. 13-14: Troværdighed - som konkurrenceparameter.

Ulla Plüger i INSPI nr. 9/2001 p. 15: Rekruttering - fastholdelse og internationale karrieremuligheder.

Karsten Engedal i INSPI nr. 9/2001 p. 18: Det er mennesket, der er nøglen.

Hans Thalund-Jørgensen i INSPI nr. 9/2001 p. 20-21: Rekruttering = målbestemt kommunikation.

Lars Kiertzner i INSPI nr. 9/2001 p. 22-25: Ny cand.merc.aud.-struktur.

Tem Christiansen i INSPI nr. 9/2001 p. 26-29: INTRO på HKK - en tør, men ren fornemmelse.

Bent Warming-Rasmussen i INSPI nr. 9/2001 p. 31-34: DANICA-Prisen 2001.

Tina Mollerup Laigaard i INSPI nr. 9/2001 p. 36: Uddannelsesudvalg Aalborg og Århus søges.

Lone Hansen i INSPI nr. 9/2001 p. 37-38: Talnørd eller ...?

Anne Aagaard i INSPI nr. 9/2001 p. 40-41: Springet - fra ekstern til intern revision.

Søren Kejhof i INSPI nr. 9/2001 p. 42-43: Andre muligheder - med revisoruddannelsen.

Michael Zenon i INSPI nr. 9/2001 p. 44-45: Revisorer vil selv planlægge deres karriere.

Kristoffer Sandberg i INSPI nr. 10/2001 p.21-22: Drømmen om den lyseblå skjorte.

INSPI nr. 11/2001 p. 11-15. Beretning - referat af REVIFORA's generalforsamling 2000/2001.

Bent Westergaard i Revisorbladet nr. 5/2001 p. 5: Fleksibilitet udbedes.

Richardt Biger Andersen i Revisorbladet nr. 5/2001 p. 6-7: En god uddannelse.

Jens Erik Kornbech i Revisorbladet nr. 5/2001 p. 8-11: Revisorbranchen må selv sikre uddannelsen. (Interview med undervisningsmister Margrethe Vestager).

Jens Erik Kornbech i Revisorbladet nr. 5/2001 p. 12-15: Unge under uddannelse - en gevinst for virksomheden (Interview med reg. revisor Peder Holt, Brande)

Jens Erik Kornbech i Revisorbladet nr. 5/2001 p. 16-19: Jeg kunne ikke tænke mig et andet erhverv. (Interview med revisorassistent Mette Degn, Brande)

Ulrik Gorm Møller i Revisorbladet nr. 5/2001 p. 20-23: Uddannelsen til registreret revisor.

Ane Arnth Jensen i Revisorbladet nr. 5/2001 p. 35: En unik uddannelse.

Lotte Wissendorff Seheim i Revisorbladet nr. 6/2001 p. 6-8: Studerende ladt i stikken.

Lotte Wissendorff Seheim i Revisorbladet nr. 6/2001 p. 8: Det lysner over uddannelsen

2002

Lise Schønning i INSPI nr. 1/2002 p. 9-12: Tips, tricks og tanker - om det at bestå eksamen til statsautoriseret revisor.

INSPI nr. 2/2002 p. 12-15: En begivenhedsrig uge - for cand. merc.aud.'erne i London.

Leder i INSPI nr. 9/2002 p. 4: Bureaukratiet er dødt - længe leve bureaukratiet (kritiserer at uddannelsen til reg. revisor skal være en åben uddannelse, dvs. en betalingsuddannelse).

Iben Borup Jensen, Tina Østerby, Rasmus Lund og Morten Wind Lübker i INSPI nr. 9/2002 p. 5-8: CMA-reformen - ikke så galt at være prøveklud.

Jens Ringbæk i INSPI nr. 9/2002 p. 12-14: Disponering - Tanker om eksamens- og studieteknik.

Tina Mollerup i INSPI nr. 9/2002 p. 16-19: Det gode arbejdspapir - krav, form og omfang.

Bent Engelbret-Pedersen i INSPI nr. 9/2002 p. 20-23: Censors virke.

Lars Kiertzner i INSPI nr. 9/2002 p. 24-26: Danica Prisen 2002

Anders Ekdahl, Peter Nannestad Zdrinka, Karina Sundbæk Jensen og Kim Melin i INSPI nr. 12/2002 p. 16-20: REVIFORAs studietur 2002 - til spændende og lærerig uge i Kuala Lumpur.

Kirsa Schnell Hansen og Tem Christiansen i INSPI nr. 12/2002 p. 3135: Statsautoriseret revisoruddannelse - i et internationalt perspektiv.

Hanne Dam i Revisorbladet nr. 2/2002 p. 6-7: Glædens dag i FRR. 1. september 2002 tilbydes ny uddannelse til registreret revisor.

Hanne Dam i Revisorbladet nr. 3/2002 p. 32-33: Rekruttering af unge - en udfordring.

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 4/2002 p. 6-8: Stor virksomhed trækker elever til (Omhandler Døssing & Partnere i Hillerød)

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 4/2002 p. 12-13: Revisor på charmeoffensiv.

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 4/2002 p. 14-17: Småt er godt. (Om ND Revision i Frederikssund)

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 4/2002 p. 18-19: Ung i aktion.

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 4/2002 p. 20-21: Nydansker i revisorbranchen.

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 4/2002 p. 22--23: Kunsten at ansætte den rigtige.

Revisorbladet nr. 4/2002 p. 28-33: DM i generationsskifte.

Ane Arnth Jensen i Revisorbladet nr. 4/2002 p. 35: Den eneste ene. (Om ansættelsessamtaler med unge).

Kim Klarskov Jeppesen i  R&R nr. 3/2002 p. 6-16: Er revisorer en særlig type mennesker? (Omhandler personlighedstyper)

Kim Nygaard i R&R nr. 7/2002 p. 45: Revisorpsykolog.

2003

John Andersen i INSPI nr. 1/2003 p. 5-7: Noget om det danske sprog.

Hans Christian Hermansen i INSPI nr. 1/2003 p. 7: Lidt mere om det danske sprog.

INSPI nr. 1/2003 p. 21: Revisoreksamen 2002 - statistik.

Leder i INSPI nr. 5/2003: Er der fri bevægelighed i EU for revisorstuderende?

Leder i INSPI nr. 9/2003 p. 4: Hvorfor revisor - er det det værd?

Naomi Mandal Hansen i INSPI nr. 9/2003 p. 5-8: Udveksling (Omhandler udvekslingsophold i New York)

Anita Røndbjerg og Thorben Wikkelsø i INSPI nr. 9/2003 p. 9-11: Karakterstatistik på tværs af danske cma-studier..

Henrik Jensen i INSPI nr. 9/2003 p. 12-15: Er det høje faglige niveau på cand.merc.aud. i København bevaret efter den nye studiereform?

Jens Ringbæk i INSPI nr. 9/2003 p. 25-29: Indhold af og struktur i den fremtidige uddannelse til statsautoriseret revisor.

INSPI nr. 9/2003 p. 29 Beståelsesprocenter ved eksamen til statsautoriseret revisor.

Peter Nannestad Zdrinka i INSPI nr. 9/2003 p. 30-35: Refleksioner over en lang revisorkarriere. (Interview med Aksel Runge Johansen)

Kim Klarskov Jeppesen i INSPI nr. 9/2003 p. 36-38: Danica Prisen 2003.

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 2/2003 p. 22-24: Revisorus reg kæmper for livet

Lotte Wissendorff Seheim i Revisorbladet nr. 4/2003 p. 612: 2003 Tryghedsordningens uddannelsespris.

Arne Illeborg i Revisorbladet nr. 4/2003 p. 30-31: FRR's nye vinderteam.

2004

Morten Hansson i INSPI nr. 4/2004 p. 5-9: Down Under. (Omhandler mulighederne for at få arbejde i Australien)

Jytte Grambo Larsen og Susanne Pedersen i INSPI nr. 5/2004 p. 21-23: Cand.merc.aud. på Syddansk Universitet.

Lars Knage Nielsen i INSPI nr. 7-8/2004 p. 19-21: Danica Prisen 2004.

Arne Illeborg og Lotte Wissendorff Seheim i Revisorbladet nr. 1/2004 p. 24-25: På messer uden grænser.

Lotte Wissendorff Seheim i Revisorbladet nr. 1/2004 p. 26-27: FRR bestormet af unge.

2005
Peter Skørring Nielsen i INSPI 01/2005 p. 29-31: Revisoreksamen 2004. 

Arne Illeborg i Revisorbladet nr. 1/2005 p. 28-29: FRR på udannelsesmesse. 

Mogens Olsen i Revisorbladet nr. 3/2005 p. 5: ØNSKES! Flere elever i FRR-virksomheder. 

Hanne Baltzer i Revisorbladet nr. 3/2005 p. 6-8: Elever er en GOD investering. 

Rikke Thomassen i Revisorbladet nr. 3/2005 p. 10-11: Flere firmaer skal UDDANNE unge. 

Hanne Baltzer i Revisorbladet nr. 3/2005 p. 12-13: Lille firma har gavn af elever. 

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 3/2005 p. 14-15: Generationer mødes – KONFLIKTER opstår. 

Revisorbladet nr. 3/2005 p. 16-17: Elever eller ej… 

Revisorbladet nr. 3/2005 p. 18: Ny udannelseskonsulent i FRR. 

Kim Sejr i Revisorbladet nr. 3/2005 p. 32-33: Specialviden om speciel lovgivning. 

Ane Arnth Jensen i Revisorbladet nr. 3/2005 p. 39: Udannelse med pisk eller med GULEROD? 

Mette Kingod i Revisorbladet nr. 4/2005 p. 32-33: FRR´s Faglig Dag 2005.

2006
Arne Munksgaard i Danske Revisorer nr. 3/2006 p. 5: Registrerede og statsautoriserede revisorer bliver i fremtiden pålagt at deltage i efteruddannelse i et ikke uvæsentligt omfang. 

Karsten Andersen i INSPI nr. 3/2006 p. 22-24: Bestå den skriftlige SR-eksamnensopgave 

Ove Schroll i INSPI nr. 3/2006 p. 26-29: Håndtering af stress op til revisoreksamen. 

REVIFORAs bestyrelse i INSPI nr. 4/2006 p. 26-27: Karrieredagene.

Jens Bouet i INSPI nr. 10/2006 p. 16-18: Nyt Studieår, nye studerende.

Lotte Wissendorff Seheim i Revisorbladet nr. 1/2006 p. 28-29: FRRemtidens RevisorAkademi.

Mette Kingod i Revisorbladet nr. 1/2006 p. 30-31: Revisortrekløver på lederuddannelse. 

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 2/2006 p. 10-11: Et godt tilbud på kvalificeret arbejdskraft. 

Revisorbladet nr. 2/2006 p. 13: Faglig Dag – 50 år. 

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 2/2006 p. 24: Ny viden til revisorer. 

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 2/2006 p. 25: Revisor Akademiet. 

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 3/2006 p. 6-7: Fremtidens partnere i støbeskeen. 

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 3/2006 p. 8-9: Rejsende i branchens fremtid. 

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 3/2006 p. 11: Talenter deler guldkorn. 

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 3/2006 p. 12-13: Erfaren revisor talsmand for elever. 

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 3/2006 p. 14: Branchen der skulle efteruddannes. 

Revisorbladet nr. 3/2006 p. 15: OK med obligatorisk efteruddannelse. 

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 3/2006 p. 16-17: Efteruddannelse øger arbejdsglæden. 

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 3/2006 p. 19: Kvalifikationseksamen – ikke for tøsedrenge. 

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 4/2006 p. 20: Succesfulde revisorassistenter. (En nyopstartet uddannelse på CPH WEST uddanner revisorassistenter. Uddannelsen har været en succes, 11 ud af 18 kursister er kommet i arbejde. Nu påtænkes det at starte uddannelsen op i flere byer rundt om i landet.) 

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 4/2006 p. 21-22: Nød giver nytænkning. (Interview med Ulrik Danmark fra Revision Sjælland fortæller om sin erfaring med ansættelse af en revisorassistent fra kurset på CPH WEST.) 

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 4/2006 p. 22-23: Fra avisbud til revisor. (Henrik Malthe fortæller om skiftet fra avisbud til revisorassistent.)

2007

Tem Vester Christiansen i INSPI nr. 2/2007 p. 32-33: Beståede kandidater ved revisoreksamen 2006.

Tem Vester Christiansen i INSPI nr. 3/2007 p. 20-21: Beståede kandidater ved revisoreksamen 2006 – revideret oversigt.

Karina Sundbæk Jensen i INSPI nr. 7+8/2007 p. 34-38: SR-akademiet – en ny vej frem til målet. (Om uddannelsen til Statsautoriseret revisor, herunder påtænkte ændringer af uddannelsen særligt i forbindelse med Praktisk Del. Omtale af konsulentrapport vedrørende uddannelsen. Om SR-akademiet som nyt eksamensforberedende forløb med henblik på at forøge beståelsesprocenten.) 

Claus Holm i INSPI nr. 7+8/2007 p. 28-31: Danica-prisen 2007. (Gengivelse af Claus Holms tale ved prisoverrækkelsen. Om bedømmelseskomitéen, bedømmelseskriterier og omtale af de præmierede afhandlinger.) 

REVIFORAs rejseudvalg i INSPI nr. 12/2007 p. 30-36: REVIFORAs studietur 2007. (Om en studietur til Barcelona for cand.merc.aud.-studerende. Om virksomhedsbesøg, foredrag med Danmarks eksportråd, seværdigheder, o.l.)

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 1/2007 p. 15-17: Talent træf. (FRR´s karrierenetværk afholdte inspirationsdag i Kolding med overskriften "Sådan beholder du din medarbejder, og sådan hjælper du de unge gennem uddannelsesforløbet.")

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 1/2007 p. 22: RevisorAkademiet rammer plet. (FRR´s RevisorAkademi har succes med efteruddannelse på MBA-Niveau.)

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 1/2007 p. 24: Ny viden giver nye muligheder. (Kaj Joensen og Karl Matzen vurderer FRR´s RevisorAkademis efteruddannelse på MBA-Niveau.)

Jens Frederiksen og Lars Juul Gielstrup i R&R nr. 10/2007 p. 24-27: SR-Akademiet – det nye Praktisk Del-forløb. (Om de nye fire Modul-kurser à 5 dages varighed med beskrivelse af indhold. Om vægtningen af praktisk arbejde samt større krav til forberedelse.) 
2008
Tem Vester Christiansen i INSPI nr. 2/2008 p. 38-39: SR-eksamen 2007. (Nøgletal angivet ved antal og procent for kandidater ved den mundtlige revisoreksamen 2007.) 

Lars Kiertzner i INSPI nr. 7/8/2008 p. 32-35: Revisors kompetence – uddannelse og efteruddannelse. (Omtale af kravet om kompetence og vedligeholdelse af denne, herunder kravene vedrørende efteruddannelse.)  

Kim Klarskov Jeppesen i INSPI nr. 7/8/2008 p. 36-39: Danica prisen 2008. (Gengivelse af talen ved overrækkelsen af Danica prisen med omtale af de prisvindende afhandlinger.)

Tina Berggren Smidt i INSPI nr. 10/2008 p. 6-10: Læreplads før de bonede gulve. (Om udfordringen i forbindelse med rekruttering til branchen og behovet for nytænkning.)

Per Krogh i Revisorbladet nr. 1/2008 p. 5: Formanden har ordet: Turen er kommet til uddannelse. (Leder om den ny revisorlov for opfyldelse af EU's krav. Om behovet for en tidssvarende revisoruddannelse med fokus på praksis – og behovet for efteruddannelse.) 

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 1/2008 p. 13: Ny viden til virksomheden. (Om muligheden for en ErhvervsPhD., herunder beskrivelse af forløb, udbytte og mulige emneområder.)  

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 1/2008 p. 16-17: Alle skal efteruddannes. (Om FRR's kritik af, at der i forslaget til ny Revisorlov lægges op til differentieret efteruddannelse  

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 3/2008 p. 6-7: Kampen om kvalifikationen. (En deltager fortæller om sin erfaring med kvalifikationseksamenen.) 

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 3/2008 p. 7-8: Læring kræver ledelse. (Om en ledelses målrettede arbejde for kompetenceudvikling.) 

Revisorbladet nr. 3/2008 p. 10: FRR bekæmper eksamensfeber. (Om FRR's arbejde for at forberede de studerende.) 

Rikke Thomassen i Revisorbladet nr. 3/2008 p. 12-14: Nyt blod til branchen. (Om arbejdet for at skaffe flere elevpladser inden for revisionsbranchen.) 

Rikke Thomassen i Revisorbladet nr. 3/2008 p. 16: Et lille los bagi. (Om opfordringen til og erfaringen med ansættelse af en elev.) 

Kim Sejr i Revisorbladet nr. 3/2008 p. 20-23: Forandring kræver uddannelse. (Omtale af forskellige indlæg ved European Federation of Accountants and Auditors's konference i København 2008.) 

Maj Carboni i Revisorbladet nr. 3/2008 p. 24-25: Uddannelsesstøtte. (Om den studerendes behov for en studieplan og øvrig planlægning i samarbejde med ledelsen.)  

Jan Wie i Revisorbladet nr. 4/2008 p. 8-11: Den nervepirrende eksamen. (Beskrivelse af en eksaminands oplevelse ved den mundtlige kvalifikationseksamen til registreret revisor. Tillige om krav og udfordringer i forbindelse med uddannelsen.) 

Rikke Thomassen i Revisorbladet nr. 4/2008 p. 12-13: Sådan gik det… (Interview med fire registrerede revisorer, der fem år efter bestået eksamen fortæller om uddannelse og arbejdsliv.)

Jens Røder i R&R nr. 1/2008 p. 4: Og hvad gør vi så? (Leder om de kandidater, der netop har afsluttet den mundtlige del af revisoreksamenen. Om tabet af uddannede, der vælger anden karriere og overvejelser vedrørende forbedringsmuligheder af uddannelse o.l., der kan hindre fravalg af branchen.)

Dennis van Liempd i R&R nr. 1/2008 p. 30-39: Forskning i revision. (Omtale af revisionskonferencen Fourth European Auditing Research Network Symposium og af Second EARNET Ph.d.-Workshop, 2007, herunder omtale af præsentationer og papers. Beskrivelse af Erhvervs-Ph.d.-ordningen. Vurdering af revisionsforskningens betydning med udgangspunkt i forskeres indlæg på plenarmøde.) 

Uffe Conrad i R&R nr. 2/2008 p. 4: Hvordan ser de på os … dem ude fra … og hva' synes de for resten om os? (Leder om omverdenens syn på revisorer med udgangspunkt i skotsk artikel og spørgerunde i Skotland. Tillige refleksioner over diskussionen om rekruttering og fastholdelse af unge talenter i branchen.)

2009
Nina Gunild Møller i INSPI nr. 1/2009 p. 6-13: Harmonisering af revisors uddannelse – i EU og på globalt plan. (Om arbejdet for harmonisering af revisorers uddannelse, herunder hindringer og nationale forhold.)  

Tem Vester Christiansen i INSPI nr. 1/2009 p. 14-15: SR-eksamen 2008. (Omtale af den mundtlige revisoreksamen i 2008 med nøgletal for antal deltagere, beståelsesprocent o.l., herunder sammenligning med 2006 og 2007.) 

REVIFORAs Rejseudvalg i INSPI nr. 2/2009: REVIFORAs studietur 2008. (Om studietur til Chicago med omtale af virksomhedsbesøg samt sociale og kulturelle arrangementer.)  

Tina Berggren Smidt i INSPI nr. 3/2009 p. 50-53: Dimittendfest 2009: Kamelen kom gennem nåleøjet. (Om dimittendfest for de nye statsautoriserede revisorer med omtale af deltageres taler.) 

Lars Knage Nielsen og Bent Warming i INSPI nr. 7-8/2009 p. 110-112: Danica prisen 2009. (Om prisen og de præmierede afhandlinger.) 

INSPI nr. 11/2009 p. 6-24: Tema om den fremtidige revisoruddannelse, 4 artikler. 

Mads Bodenhoff og Kasper Møllgaard i INSPI nr. 11/2009 p. 6-10: Den fremtidige revisoruddannelse – set med erhvervslivets øjne. (Muligheder for specialisering drøftes. Om forholdet mellem revisorgerningen og erhvervslivet, herunder om intern revision og henlæggelse af opgaver til lavtlønsområder.)  

Peter Birkholm Laursen i INSPI nr. 11/2009 p. 12-13: Kravene til en faglig solid revisoruddannelse. (Studieleder fra CBS gengiver sit indlæg på FSR's konference om den fremtidige revisoruddannelse. Om kravene til revisor, erhvervsarbejde, deltidsstudium mv.)  

Kurt Gimsing i INSPI nr. 11/2009 p. 16-19: Serviceeftersyn af revisoruddannelsen. (Omtale af baggrunden for FSR's arbejde med henblik på fornyelse af revisoruddannelsen. Om kompleksitet, specialisering, rekruttering m.v.)  

Nina Gunild Møller i INSPI nr. 11/2009 p. 20-24: Internationale rammer til fremtidens uddannelse. (Om behovet for en omstrukturering af revisoruddannelse og forholdet til andre lande. Om EU-lovgivning, standarder for uddannelse, gensidig anerkendelse m.v.)     

Birgitte Sloth og Karsten Andersen i INSPI nr. 11/2009 p. 38-41: SR-Akademiet – en temperaturmåling. (Om baggrunden for det ændrede uddannelsesforløb og vurdering af ændringens effekt.)  

Rejseudvalget i INSPI nr. 12/2009 p. 34-40: CMA Studietur til San Francisco. (Omtale af studieturen.) 

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 1/2009 p. 29: Sejr til FRR i sag om efteruddannelse. (Om FRR's indsigelse i forbindelse med udkast til ny revisorlov, der endte med at medføre samme krav til efteruddannelse for statsautoriserede og registrerede revisorer.)   

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 2/2009 p. 21-23: Anbefalelsesværdigt alternativ. (Beskrivelse af akademiuddannelsen som alternativ til HD 1. del.) 

Martin Steen Jensen og Martin Christiansen i Revisorbladet nr. 2/2009 p. 32-33: Fodbolden vandt over regnskaberne. (Portræt af den professionelle fodboldspiller Michael Gravgaard.) 

Henrik Carmel i Revisorbladet nr. 3/2009 p. 28: Ønsker til en ny revisoruddannelse. (Præsentation af de overordnede mål.)  

Maria Præst i Revisorbladet nr. 4/2009 p. 19: Ambassadørerne på charmeoffensiv. (Om uddeling af den kombinerede karriereguide og kogebog på større uddannelsessteder.) 

Kurt Gimsing og Charlotte Jepsen i R&R nr. 9/2009 p. 4: Serviceeftersyn af revisoruddannelsen. (Leder med opfordring til deltagelse i debatten om fremtidens revisoruddannelse.)

2010

Tem Vester Christiansen i INSPI nr. 1/2010 p. 36-39: SR-eksamen 2009. (Nøgletal for kandidater.)

Dorrit Reppien i INSPI nr. 3/2010 p. 36-39: Dimittendfest 2010: Missionen fuldført – Licence to sign. (Om uddannelse og fremtid.)

Ken Tellefsen i INSPI nr. 4/2010 p. 6-7: Gode råd til nystartede revisorer. (Om kundebetjening, arbejdsmetoder og faglighed.)

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 2/2010 p. 10-12: Alle veje fører til… revisorbranchen. (Omtale af nye uddannelsesmuligheder i revisionsbranchen.)

Anne Bay Christensen i Revisorbladet nr. 2/2010 p. 16-17: To ambassadører taler ud. (Om to studerendes erfaringer som ambassadører under omdømmeprojektet Hold Balancen.)

Anne Bay Christensen i Revisorbladet nr. 2/2010 p. 18: Hold Balancen år II. (Om planlagte aktiviteter under omdømmeprojektet med særlig fokus på HHX'ere.)

Mette Kingod i Revisorbladet nr. 2/2010 p. 20-21: Revisorstuderende: Fokus på de udfordrende opgaver. (Med udgangspunkt i undersøgelse af holdninger blandt revisorelever og –studerende vurderes væsentlige faktorer for tilfredshed med ansættelsesforhold.)

Mette Kingod i Revisorbladet nr. 2/2010 p. 20-21: Revisorstuderende: Fokus på de udfordrende opgaver. (Med udgangspunkt i undersøgelse af holdninger blandt revisorelever og –studerende vurderes væsentlige faktorer for tilfredshed med ansættelsesforhold.)

Mette Kingod i Revisorbladet nr. 2/2010 p. 24-25: Sort bælte i rådgivning hos Dansk Revision. (Om udvikling gennem innovationsprojektet DESINOVA, herunder om rådgiveruddannelse og involvering af kunder.)

Mette Kingod i Revisorbladet nr. 3/2010 p. 16: Uddannelse i takt med tiden. (Om behovet for ændringer, herunder FRR's ønsker for fremtiden.) 

Anne Bay Riisager i Revisorbladet nr. 3/2010 p. 30: Kick-off for nyt ambassadørhold. + billeder mv. p. 32-33.  (Præsentation af de nye ambassadører, der skal præsentere studerende for revisorbranchen.)

Kurt Gimsing i R&R nr. 1/2010 p. 10-11: Serviceeftersyn af revisoruddannelsen. (Indledende artikel i tema om den fremtidige revisoruddannelse. Omtale af baggrunden for FSR's arbejde med henblik på fornyelse af revisoruddannelsen. Om kompleksitet, specialisering, rekruttering m.v.)

Per Krogh i R&R nr. 1/2010 p. 12-13: En enhedsuddannelse vil være til gavn for kunderne og branchen. (Om forventninger til revisor, rekruttering til branchen og behovet for ændring af uddannelserne.)  

Finn Sørensen i R&R nr. 1/2010 p. 14-16: Den fremtidige revisoruddannelse. (Om Revisorkommissionens arbejde og overvejelser med hensyn til den fremtidige udvikling af uddannelsen.)  

Peter Birkholm Laursen i R&R nr. 1/2010 p. 18-20: En faglig solid revisoruddannelse. (Studieleder fra CBS gengiver sit indlæg på FSR's konference om den fremtidige revisoruddannelse. Om kravene til revisor, erhvervsarbejde, deltidsstudium mv.)  

H.C. Krogh i R&R nr. 1/2010 p. 22-24: Revisoruddannelsen – status og tendenser set i et internationalt perspektiv. (Omtale IFAC's uddannelsesstandarder og vurdering af internationale tendenser.)  

Peter Strömberg i R&R nr. 1/2010 p. 26-30: Vägen til revisorsyrket i Sverige. (Med udgangspunkt i forfatterens oplæg på FSR's konference beskrives det svenske uddannelsesforløb til revisor, herunder debatten vedrørende fremtidens revisoruddannelse.)  

Helle Okholm i R&R nr. 1/2010 p. 32-33: Har kundens krav til revisor betydning for uddannelsen? (Om ændrede krav og forventninger til revisor.)  

Tem Vester Christiansen i R&R nr. 1/2010 p. 35: SR-eksamen 2009. (Oversigt over antal deltagere og beståelsesprocent m.v. ved den mundtlige revisoreksamen i november – december 2009.)  

Jesper Seehausen i R&R nr. 1/2010 p. 36-49: Statsautoriserede (og registrerede) revisorer – uddannelse, godkendelse og efteruddannelse. (Om regelgrundlag, godkendelsesproces m.v.)

Kurt Gimsing og Charlotte Jepsen i R&R nr. 2/2010 p. 4: SR-Akademiet – til eksamen og bestået. (Leder om beståelsesprocent hos studerende og den første erfaring med SR-Akademiet.)

2011

Kim Pettersson i INSPI nr. 3/2011 p. 6-11: Fra cand.polit og ”hvalsuaussat” til ph.d. i regnskab og revision (En beskrivelse af et Ph.d. studium samt Kim Pettersons Ph.d.-afhandling ”Essays on audit quality, auditor choice, and equity valuation”).

Jakob Holm i INSPI nr. 6/2011 p. 38-39: Hvordan skaffer vi fremtidens revisorer? (Et interview med den nye formand i FSR – danske revisorer, Morten Speizer Renge, der diskuterer muligheder for at imødekomme den kommende mangel på revisorer – bl.a. ved branding, meritoverførsel fra cand.oecon og cand.polit samt opslitning af eksaminer).

Thomas Baagøe og Marianne Christoffersen i INSPI nr. 11/2011 p. 24-26: Guide til SR-Akademiet (En beskrivelse af det 2-årige SR-Akademi).

Per Krogh og Kurt Gimsing i R&R nr. 4/2011 p. 12-15: Én revisoruddannelse – én forening som én stærk repræsentant for branchen (Et interview med formændene for FSR og Dansk Revisorforening hvor fordelene ved en kommende fusion af de to foreninger og én revisoruddannelse ridses op).

2012

Rejseudvalget i INSPI nr. 1/2012 p. 39-45: Cand-merc.aud. studietur 2011 (Rapport fra studietur til Shanghai, Kina efteråret 2011.

Tem Schnell Christiansen i INSPI nr. 2/2012 p. 55-60: SR- og RR-eksamen 2011 (Statistikker for såvel revisoreksamen som kvalifikationseksamen 2011).

Charlotte Jepsen i INSPI nr. 4/2012 p. 4-5: Fremtidens revisoruddannelse (En kort gennemgang af forslag til ny samlet uddannelse til statsautoriseret revisor, hvor hovedpunktet er, at lette den skriftlige eksamen ved at opdele den i moduler).

Birgitte Sloth, Claus Bonde Hansen og Karsten Andersen i INSPI nr. 4/2012 p. 24-30: Skriftlig revisoreksamen: Forbered dig og bestå! (Artiklen kommer med en række praktiske råd omkring forberedelsen og gennemførelsen af den skriftlige revisoreksamen).

Jan Wie i INSPI nr. 11/2012 p. 36-37: To fynske piger vandt Danica-prisen (Kort gennemgang af guld-, sølv- og bronzeafhandlingerne ved Danica-prisen 2012).

Morten S. Renge og Charlotte Jepsen i R&R nr. 6/2012 p. 4: Ny afgørende sæson står for døren (Lederen kommenterer de afgørende ændringer af revisorbranchen såsom en ny revisoruddannelse, omlægning af kvalitetskontrollen og en ny erklæringsstandard).

Niels Sørensen i Signatur nr. 1/2012 p. 12-13: Cand.merc.aud. – og ud? (Artiklen forsøger at begrunde, hvorfor de fleste cma'er vælger at forlade revisorbranchen efter få år).

Jan Wie i Signatur nr. 1/2012 p. 18-19: Ny revisoruddannelse: Status og stadig uafklarede spørgsmål (Artiklen omhandler den nye revisoruddannelse, som Kommissionen forventer, bliver implementeret i sommeren 2013).

Jakob Holm i Signatur nr. 2/2012 p. 14-15: Fagligheden i cand.merc.aud.'en åbner døre (Interview med Marianne Rørslev Bock som fortæller om, hvordan hendes uddannelse som cand.merc.aud. kunne danne grundlag for at hun i dag er CFO i en børsnoteret virksomhed).

2013

Morten Speitzer og Charlotte Jepsen i R&R nr. 10/2013 p. 4: SU-reform står i vejen for gevinster ved ny revisoruddannelse (Lederen kommer med et forslag til en undtagelsesbestemmelse til SU-reformen, som ikke harmonerer med den nye revisoruddannelse).

Henrik Carmel i Signatur nr. 1/2013 p. 48-50: Ny uddannelse (næsten) på plads (En kort gennemgang af den nye revisoruddannelse).

Jan Wie i Signatur nr. 4/2013 p. 48-50: Rådgivning på skoleskemaet (Artiklen belyser det nye fag ”rådgivning” på cand.merc.aud. uddannelsen i Aalborg).

2014

Sara Sayk i Signatur nr. 1/2014 p. 12-13: Ny uddannelse til godkendt revisor går i luften nu (En kort gennemgang af den nye statsautoriserede revisoruddannelse).

Sara Sayk i Signatur nr. 1/2014 p. 14-15: En fremtidssikring af min virksomhed (Artiklen beskriver muligheden for at registrerede revisorer kan uddanne sig til statsautoriserede revisorer).

Sara Sayk i Signatur nr. 2/2014 p. 54-56: Svækkelse af revisorelevuddannelsen på vej? (En beskrivelse af reformen for revisorelevuddannelsen per 24.02.2014).

Sara Sayk i Signatur nr. 2/2014 p. 58-59: Fremtiden for Cand.merc.aud.-studiet? (Artiklen gennemgår den nye studiefremdriftsreform med ikrafttrædelse per 15.09.2014).

Anders Birch Breuning i Signatur nr. 4/2014 p. 12-13: Cand.merc.pop. (Artiklen beskriver cand.merc.aud. uddannelsen).

Anne Marx Lorenzen i Signatur nr. 4/2014 p. 20: Revisoreksamen er blevet det høje hækkeløb (Artiklen omhandler den nye skriftlige revisoreksamen)

Signatur nr. 4/2014 p. 22: Vox pop: Fra registreret til statsautoriseret (Et interview med tre registrerede revisorvirksomheder angående uddannelse af en statsautoriseret revisor).

Anne Marx Lorenzen i Signatur nr. 4/2014 p. 23: Til revisoreksamen på børsen (Artiklen beskriver forløbet ved en mundtlig revisoreksamen).

2015

Maria Præst i Signatur nr. 1/2015 p. 6-7: Få en god start på den nye efteruddannelsessæson

Jens Otto Damgaard og Charlotte Jepsen i Signatur nr. 2/2015 p. 4: Der risikerer at blive mangel på kvalificerede revisorer - fremdriftsreformen må gå om.

Henrik Carmel i Signatur nr. 2/2015 p. 22-24: Reform giver branchen problemer (Cand. merc. aud.-uddannelsen er kommet i klemme i regeringens fremdriftsreform)

Henrik Carmel i Signatur nr. 2/2015 p. 25-26: Fremtidens uddannelsessystem (Kvalitetsudvalgets bud på en ny struktur for de videregående uddannelser)

Jens Otto Damgaard og Charlotte Jepsen i Signatur nr. 3/2015 p. 4: Begyndende mangel på arbejdskrav

Anne Marx Lorenzen i Signatur nr. 4/2015 p. 16-17: Danica Prisen fejrer 25 års jubilæum

2016

Line Wøldike i Signatur nr. 1/2016 p. 6: Nyt SR-Akademi - en bedre vej mod revisoreksamen

Anders Birch Breuning i Signatur nr. 1/2016 p. 23: De sætter spørgsmålstegn ved alt (Om revisorelever)

Maria Evald i Signatur nr. 3/2016 p. 52-53: Financial controllere indtager revisionsbranchen

Henrik Carmel i Signatur nr. 4/2016 p. 46-47: Bliv cand. merc.aud i Capital Markets (På Aalborg Universitet)

2017

Jens Otto Damgaard og Charlotte Jepsen i R&R nr. 3/2017 p. 4: Erhvervskandidatuddannelse en samfundsmæssig god løsning, der kan styrke både universiteter og erhvervsliv

2018

Peter Gath og Charlotte Jepsen i R&R nr. 9/2018 p. 5: Hvordan uddanner vi til en fremtid, vi ikke kender?

Jeanette Willert og Thomas Toldbod i R&R nr. 9/2018 p. 56-71: Danske topledelsers brug af ledelsesstyringssystemer

Brian Wessel i Signatur nr. 3/2018 p. 10-11: Nyt regelsæt for obligatorisk efteruddannelse?

Sara Sayk i Signatur nr. 3/2018 p. 12-13: Dataanalyse skal være en integreret del af revisors uddannelse

Julie Gøttrup Andersen i Signatur nr. 3/2018 p. 18-23: Erhvervskandidatuddannelsen giver mig en tempo fordel

Julie Gøttrup Andersen i Signatur nr. 3/2018 p. 24-25: Ny gren at plukke talenter fra

Nikolai Stock i Signatur nr. 4/2018 p. 54-56: Dugfrisk uddannelse tilfører revisionsbranchen nye spændende profiler

2019

Marianne Ploug i R&R nr. 11/2019 p. 48-61: Nye regler om obligatorisk efteruddannelse

Julie Gjøtterup Andersen i Signatur nr. 4/2019 p. 46-47: Nyt valgfag i it og dataanalyse i revision på SDU og AU

2020

R&R nr. 3/2020 p. 40-53: Danica Prisen 2019

Sebastian Wandahl Stenshøj og Casper Gert Munk R&R nr. 3/2020 p. 42-45: Rapportering af alternative præstationsmål i ledelsesberetningen - en retvisende redegørelse?
Mathias Blaabjerg Laursen i R&R nr. 3/2020 p. 46-49: EFRAG's model til goodwill impairment
Rasmus Bjørk Olesen og Martin Larsen i R&R nr. 3/2020 p. 50-53: Revolutionerende teknologiløsninger der åbner op for en verden fuld af forandringer i den traditionelle revisionsproces

Amalie Redke Sørensen i Signatur nr. 3/2020 p. 60-61: 30 år med Danica Prisen

2021

R&R nr. 4/2021 p. 98-99: Danica Prisen 2020

Lars Kronow og Charlotte Jepsen i R&R nr. 6/2021 p. 4: Leder - Den vigtige vekselvirkning mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv

Lars Kronow og Charlotte Jepsen i R&R nr. 7/2021 p. 4: Leder - Næste store udfordring: Tiltrækning og fastholdelse af talent

Charlotte Jepsen i Signatur nr. 1/2021 p. 4: Uddannelse er det mest kraftfulde våben

Anders Birch Breuning i Signatur nr. 1/2021 p. 12-15: Ny revisoreksamen: Færre snubletråde og mere flesksibilitet

Lisa Abel Christensen i Signatur nr. 1/2021 p. 16-17: Overblik over ændringer til revisoreksamen

Henrik Munksgaard i Signatur nr. 1/2021 p. 18-22: Masser af muligheder, men man skal vide, hvad man går ind til

Julie Gjøtterup Andersen i Signatur nr. 1/2021 p. 44-45: Nyt strategisk samarbejde mellem FSR - danske revisorer og CBS om professorat i revision

Amalie Redke i Signatur nr. 1/2021 p. 46-48: Interessen for cand.merc.aud er overvældende

Ditte Degn Christensen i Signatur nr. 2/2020 p. 10-11: Revisors udfordringer og årshjul bliver til højaktuel og fleksibel viden målrettet SMV-revisor.

2022

Lisa Abel Christensen i R&R nr. 3/2022 p. 76: Ny eksamen for statsautoriserede revisorer afviklet for første gang

Lars Kronow og Lone Strøm i R&R nr. 11/2022 p. 4: Leder: En hyldest til talenterne (Om Daniva-prisen)

Jan Wie i Signatur d. 03.01.2022: SR-uddannelsen mangler synlighed

Thorleif Gotved i Signatur d. 01.03.2022: Historien om et uventet LinkedIn-opslag (Omhandler Daniel Emanuel Soudanis opslag om, at han ikke bestod mundtlig eksamen som statsaut. revisor)

Amalie Hermansen i Signatur d. 03.03.2022: Arbejdspres er med til at holde talenter væk (Nyudklækket SR Janus Luxhøj Asmussen giver sine bud på, hvordan branchen kan få flere talenter til revisoreksamen)

Lone Schrøder Jeppesen i Signatur d. 03.03.2022: Hvorfor hedder det: cand. merc. aud.?

Jan Wie i Signatur d. 29.09.2022: Kønsskævheden under lup

Amalie Hermansen i Signatur d. 30.11.2022: En elefant i små bidder

Signatur kigger nærmere på SR-Akademiet efter ændringen af uddannelsesforløbet.

2023

Lars Kronow og Lone Strøm i R&R nr. 2/2023 p. 4: Leder - Bevar den toårige cand.merc.aud.

Thomas Riise Johansen, Peter Koerver Schmidt og Kim Klarskov Jeppesen i R&R nr. 2/2023 p. 32-39: Reform af danske kandidatuddannelser: CMA som en 1- eller 2-årig kandidatuddannelse?

Amalie Hermansen i Signatur d. 02.02.2023: 116 igennem nåleøjet

116 personer bestod SR-eksamen.

Ulrich Haase Nielsen og Karoline Haarder i Signatur d. 22.03.2023: Sarah tager den sociale elevator

Interview med Sarah Puk Pedersen, der er en af mange af cand.merc.aud.-uddannelsens mønsterbrydere, som kommer fra en social svær baggrund, men ender med en af samfundets højeste bruttoindkomster efter endt uddannelse.

Amalie Hermansen i Signatur d. 23.03.2023: Financial controller som springbræt

Interview med Laura Dahl og Henrik Clausen, som hhv. går på og har gået på financial controller-uddannelsen.

Tine Østergård i Signatur d. 23.03.2023: Sort bælte i erhvervskandidaten

Signatur fokuserer på den 4-årige erhvervskandidatordning, som i 2023 skal evalueres af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Liv Østerstrand Rasmussen i Signatur d. 23.03.2023: De kan det hele – undtagen signere

Udenlandske revisorer bliver mere og mere populære herhjemme. For at kunne kalde sig statsautoriseret revisor skal de bestå egnethedsprøven. Revisorer fra lande uden for EU og EØS får dog ofte afslag på at kunne gå op til prøven. Dette er imidlertid ikke afgørende for en ansættelse i Danmark, for de udenlandske revisorer opleves at være dygtige, og det eneste, de ikke kan uden egnethedsprøven, er at signere.

Kim Klarskov Jeppesen i Signatur d. 18.05.2023: Krav om fysisk fremmøde på CMA

2024

Indblik d. 10.04.2024: Sådan opnår du godkendelse som bæredygtighedsrevisor

Cecilie Uhre i Taxo nr. 1/2024 p. 8-23: Fremtidens skatteeksperter

Peter Kondrup Maul i Indblik d. 21.06.2024: Zahras drøm er at blive revisor: ”Unge har et behov for at se en mening i deres arbejde”

Interview med Zahra Amir, revisor-trainee hos Deloitte og kommende studerende på cand.merc.aud på CBS.

Udstationering

Bent Engelbret-Pedersen i INSPI nr. 11/1995: Erfaringer fra arbejde i Østeuropa.

Peter le Fevre i INSPI nr. 9/1996 p. 5-6: Udstationering i Frankrig - hvad kan det medføre?

Peter Vium i INSPI nr. 9/1996 p. 10-11: Forventninger til arbejde i udlandet.

Søren Skov Larsen i INSPI nr. 9/1996 p. 28-30: Beretning fra en udstationeret revisor.

Hans-Henrik Jacobsen i INSPI nr. 12/1996 p. 13-15: Pensionsmæssige problemer i forbindelse med udstationering.

Kristian Røed i INSPI nr. 9/2012 p. 44-47: New Horizons – tre måneder i London (En beretning om udstationering i London ved Ernst & Young).

Pernille Wraae Sørensen i Signatur nr. 2/2012 p. 26-27: Styrk din karriere - bliv udstationeret

Interview med Sumit Sudan, der har været udstationeret i to år i en ledende stilling på Deloittes kontor i New York. Han kommer med gode råd til andre, som gerne vil ud og fremme deres karriereudvikling.

Anders Birch Breuning i Signatur nr. 4/2017 p. 44-45: Efteruddannelse - gevinst til profession og personer

Advokat Jørgen U. Grønborg