Romerret

Bøger

Artikler


Bøger

Roman law sources (collected by professor Ernest Metzger, University of Glasgow)

Julius Lassen: Romersk Privatret, 1904.

A. B. Drachmann og H. Federspiel: Romerske retskilder, 2. udg., 1918.

M. Ingstad: Den Romerske Obligationsrets Almindelige del, 1920, Aschehoug, Kristiania

Edvard Hambro: Den romerske familie- og arveret, 1923.

Julius Lassen: Lærebog i romersk privatret, 4. udg., 1937

Stig Iuul: Grundrids af den romerske Formueret, 1942, 167 sider. Anmeldt af Adam Jacobi i UfR 1943 B.316-320.

L. Caes og R. Henrion: Collectio Bibliographica operum ad jus Romanum pertinentium, 14 bind, 1949.

Fritz Schulz: Classical Roman Law, 1951.

Adolf Berger: Encyclopedic Dictionary of Roman Law, 1953.

W. W. Buckland: A Text-book of Roman Law from Augustus to Justinian - revised by Peter Stein, 1963.

H. F. Jolowicz og Barry Nicholas: Historical Introduction to the Study of Roman Law, 3. udg., 1972.

Max Kaser: Das römische Privatrecht, II, 2. Aufl., 1975.https://gad.dk/juristernes-latin#

J.A.C. Thomas: Textbook af Roman Law, 1976.

Ole Fenger: Romerret i Norden, 1978, 187 sider, Berlingske leksikon bibliotek.

Ditlev Tamm: Romerret og Europæisk retsudvikling, 1. udg., 1991, 330 sider, DJØF. Anmeldt af Ole Fenger i JUR 1992.387-390.

Ditlev Tamm: Roman law and European legal history, 1. udg., 1997, 288 sider, DJØF.

Ditlev Tamm: Romerret, 2. udg., marts 2009, 239 sider, DJØF. 1. udg., 1980, er anmeldt af H. Funch Jensen i UfR 1981 B.375-376.

Rasmus Gottschalck, Merike Ristikivi og Ditlev Tamm: Juristernes latin - Suum Cuique, 1. udg., 2019, 272 sider, Gads Forlag

Ditlev Tamm: Romerret - og anden antik ret, 1. udg. jan. 2020, 90 sider, DJØF

Artikler

Ernst Andersen i UfR 1971 B.22-27: Stig Iuul om romerret og romanistisk ret.

Ditlev Tamm i UfR 1973 B.69-77: Romerret.

Rasmus Kristian Feldthusen i Festskrift til Inger Dübeck, 2003 p. 139-160: Trust og dominium duplex.

Advokat Jørgen U. Grønborg