Eksempel på en typisk samværsafgørelse

“FADERENS EKSEMPLAR

A F G Ø R E L S E

O M

S A M V Æ R S R E T

J.nr. xxxxxx

Faderens navn, cpr. nr. xxxxxx-xxxx

har ret til samvær med

Navn cpr.nr.xxxxxx-xxxx

i følgende omfang:

1. Weekendsamvær i ulige uger fra fredag kl. 16.00 til søndag kl. 17.30.

2. I påsken fra onsdag før Skærtorsdag kl. 17.30 til Langfredag kl. 17.30 i de år, hvor der ikke er weekendsamvær i påsken, men i de år hvor der er weekendsamvær i påsken forlænges dette til 2. påskedag kl. 17.30.

3. Julen i lige år fra den 24.12. kl. 8.30 til den 25.12 kl. 17.30.

4. Nytår i ulige år fra den 31.12 kl. 8.30 til 1.01 kl. 17.30.

5. 2 uger i sommerferien fra en fredag kl. 17.30 til søndagen 16 dage senere kl. 17.30 efter nærmere aftale. Parterne skiftes til at vælge, hvornår sommerferien skal placeres. Faderen vælger først i ulige år, første gang i 2005. Feriens placering skal være meddelt den anden part senest 1. marts. Overskrides fristen, overgår retten til at vælge først automatisk til den anden forælder.

6. I skolens vinterferie hvert år fra fredag kl. 17.30 til søndagen 9 dage senere kl. 17.30.

7. Faderen afhenter barnet på bopælen, medmindre andet konkret aftales med moderen. Faderen afholder udgifterne ved samværet. Moderen skal senest aftenen før et samvær meddele direkte til faderen, at hun bringer barnet til hans bopæl. Hun afholder selv udgiften ved denne transport.

8. Når barnet påbegynder skolegang er parterne enige om, at faderen henter barnet i SFO om fredagen kl. 16.00. Det findes at være en naturlig forudsætning, at dette tøj (barnet medbringer tilstrækkeligt tøj m.v. til samvær afhængig af samværets længde) af bopælsforælderen bliver bragt derhen, hvor barnet bliver afhentet.

9. Faderen må respektere at miste weekendsamvær i forbindelse med moderens ferier, herunder i efterårsferien hvert år.